Zeleni odtis za čistejše okolje

Prižgite virtualno svečo

Ohranjanje spomina na drage ni vezano samo na
1. november. Na njih se lahko spomnete kadarkoli in jim posvetite nekaj besed ter prižgete virtualno svečo

39377
prižganih sveč

Obišči Facebook stran
 • 39377. sveča
  Prosim, draga moja, naj bo vse v redu. Potrebujem te, bodi ob meni. Naj bo ok, lepo lepo te prosim. Za obe. Hvala iz srca.
 • 39376. sveča
  Za tebe draga prijateljica. Zrlo te pogresam <3
 • 39375. sveča
  Za mojega angelčka. Hvala, da naju čuvaš❤
 • 39374. sveča
  Prižigam svečo za teto mojega prijatelja
 • 39373. sveča
  Takoooo zelo te pogresam...💞
 • 39372. sveča
  Za vse moje drage,ki ste med angeli .Pogrešam vas.💗💞 😇
 • 39371. sveča
  Noni Franc, svečka za rojstni dan.
 • 39370. sveča
  Lord of all, Bless our families. Be they formed by blood or by circumstance, Make them holy. As you reveal yourself to us in three persons: Father, Son and Spirit, And in the relationship that flows among the three, May we find you in our relationships: In our marriages, in our families In our households, in our communities In our global humanity. May we look across all that divides us And see family And embrace as a family does. And love as a family ought to. For where two or three gather in your name There are you in the midst. There, indeed, are you: The one for whom we long so deeply. Amen FOR ALL JUDASES THIS ANNO TO ME CATOLIC SWEDE and the CHURCH COMUNITY HKM STEPINAC for teamwork LJUBOMIR VRANJES AND TEAMWORK LINO CERVAR PLEASE Läsningsgudstjänst Den 23 januari 2020, torsdag torsdag i 2 veckan 'under året' (eller - Psalterium 2015) (eller - black-white) Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Under natten eller tidigt om morgonen: På starka vingar lyfts ur natt den nya dagen med sitt bud. Som ljuset tänds väck anden upp, ty Kristus kallar till sitt liv. "Stå upp ur bädden", är hans rop, "byt håglöshet mot Andens mod, var fasta, rena i ert verk, var vakande, jag kommer snart." Må himlavalvets gryningsljus och vindens fläkt i morgonstund åt de betryckta skänka nåd att sätta till ditt ljus sitt hopp. O Jesus, hör vår morgonbön, ur ångerns bittra tårar född, behåll vårt hjärta ständigt rent, håll vakt, att det ej somnar mer. Driv, Herre, du all slummer bort, spräng nattens bojor med din arm, bryt upp den gamla syndens mark, sänd ut ditt ständigt nya ljus. Gud Fadern vare evigt lov och ära ske hans ende Son och helga Anden, Tröstaren, i evigheters evighet. Amen. Under dagen: Min själ, har du dock rätt betänkt den nådetid dig Herren skänkt? Du med vart slag som hjärtat slår ett steg mot evigheten går. Du får ej åter tid som gått, men skörda vad du här har sått. Så akta på din nådetid, att du får ärva evig frid. Din Gud och Fader söker dig och kallar dig till livets stig. Se nu är salighetens dag: så bruka den till Guds behag. Gud, Fader, Son och Ande, bliv oss alltid när och nåd oss giv. Den heliga Treenighet ske pris och lov i evighet. Amen. Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet. Psalm 44 Folkets olyckor Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek (Rom 8:37) I Gud, med våra öron har vi hört, * våra fäder har berättat det för oss: om den gärning du gjorde i deras dagar, * i forntidens dagar. Med din hand fördrev du folken * och planterade dem i landet. Du krossade andra folk * men lät dem slå rot och växa till. Ty de intog inte landet med sitt svärd, * och deras egen arm gav dem inte seger, utan din högra hand, din arm, ditt ansiktes ljus, * ty du hade behag till dem. Du är min konung och min Gud, * den som lovat Jakob seger. Med din hjälp kan vi stöta ner våra ovänner * och i ditt namn trampa ner våra fiender. Jag förlitar mig inte på min båge, * och mitt svärd kan inte ge mig seger, det är du som besegrar våra ovänner * och låter dem som hatar oss komma på skam. Vi sjunger ständigt Guds lov, * vi prisar ditt namn i evighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet. Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk. II Men nu har du förkastat oss + och låtit oss bli till skam, * du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för ovännen, * och de som hatar oss tar sig byte. Du låter oss bli uppätna som får, * du har spritt ut oss bland folken. Du säljer ditt folk för ett ringa pris, * stor är inte den vinst du har gjort på det. Du låter oss bli till skam för våra grannar, * till spott och hån för dem som bor omkring oss. Du gör oss till ett ordspråk bland folken, * du låter folken visa förakt för oss. Hela dagen är min skam inför mig, * blygsel höljer mitt ansikte, när jag hör belackarens hånfulla ord * och ser fiendens hämndgiriga blickar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk. Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd. III Allt detta har kommit över oss, + utan att vi har glömt dig * eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan har inte avfallit, * våra steg har inte vikit av från din väg, så att du därför har krossat oss i schakalers land * och övertäckt oss med dödsskugga. Om vi hade glömt vår Guds namn * och sträckt ut våra händer till en främmande gud, skulle inte Gud ha märkt det, * han som känner hjärtats hemligaste tankar? Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen, * vi blir betraktade som slaktfår. Vakna upp! Herre, varför sover du? * Vakna, förkasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte * och glömmer vårt lidande och trångmål? Vår själ är nedböjd i stoftet, * vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Stå upp till vår hjälp, * och rädda oss i din nåd! Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Första läsningen 1 Mos 28:10-22 Jakobs dröm i Betel Jakob begav sig från Beer-Seba på väg till Haran. Och han kom till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gått ned. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudgärd och lade sig att sova där. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ända räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och ned på den. Och se, Herren stod framför honom och sade: "Jag är Herren, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och din säd. Och din säd skall bli som stoftet på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skall bli välsignade i dig och i din säd. Och se, jag är med dig och skall bevara dig, vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Ty jag skall inte överge dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig." När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: "Herren är sannerligen på denna plats, och jag visste det inte!" Och han greps av fruktan och sade: "Detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud, och här är himmelens port." Och tidigt på morgonen steg Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudgärd och reste den till en stod och göt olja ovanpå den. Och han gav den platsen namnet Betel. Förut hade staden hetat Lus. Och Jakob gav ett löfte och sade: "Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att klä mig med, så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, då skall Herren vara min Gud. Och denna sten som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt vad du ger mig skall jag ge dig tionde." Responsorium Jfr 1 Mos 28:12-13a, 15a; jfr Joh 1:50, 51 Jakob såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ända räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och steg ner på den, + och Herren sade: Jag är med dig och skall be¬vara dig vart du än går. Jesus sade: Större ting skall du få se. Sannerligen, jag sä¬ger er, ni skall få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen. + Och Herren sade: Jag är med dig och skall be¬vara dig vart du än går. Andra läsningen Ur Augustinus utläggning av Psaltaren. Jakobsstegen Patriarken Jakob lade en sten under sitt huvud, men när han sov med huvudet lutat mot stenen såg han, sedan him¬len hade öppnats, en stege från himlen till jorden och äng¬lar som gick upp och som gick ned på den. Då han efter denna syn vaknade upp, smorde han stenen och gick därifrån. Han förstod att stenen betecknade Kristus; därför smorde han den. Han smorde inte stenen för att ständigt åter¬vända och tillbe den och där frambära offer. Nej, detta var inte början till ett helgerån utan uttrycket för en hemlighet. Detta är den sten det är fråga om: Stenen som byggningsmännen förkastade, men som har blivit gjord till en hörnsten. Och eftersom Kristus är mannens huvud, lade han stenen vid huvudet. Var uppmärksamma på den stora hemligheten: stenen är Kristus. Han är, säger Petrus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud. Och stenen lades vid huvudet, ty Kristus är mannens huvud. Och stenen smordes, ty Kristus, den Smorde, har fått sitt namn av krismasmörjelsen. Och när Kristus uppenbaras skall stegar bli synliga, från jorden till himlen, eller från himlen till jorden, och änglar skall gå upp och gå ned på dem. Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen. Må Guds änglar stiga upp och stiga ned på dessa stegar, och må det ske i kyrkan. Guds änglar är sanningens förkunnare. Må de stiga upp och se detta: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Må de stiga ned och se detta: Ordet blev människa och bodde bland oss. Må de stiga upp för att lyfta upp de stora. Må de stiga ned för att ge näring åt de små. Se Paulus då han stiger upp: Har jag varit i extas, är det för Gud. Se, då han stiger ned: Är jag sansad, är det för er. Se, då han stiger upp: Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Se, då han stiger ned: Jag gav er mjölk, inte fast föda. Detta sker i kyrkan: Guds änglar stiger upp och stiger ned över Människosonen, ty där uppe är Människosonen till vilken de i hjärtat stiger upp; han är ju huvudet. Och här nere är Människosonen, nämligen hans kropp. Hans lem¬mar är här, där uppe är huvudet. Uppstigandet sker till huvudet, nedstigandet till lemmarna. Kristus är där, Kristus är här. Du älskade rättfärdigheten och hatade orättfärdigheten. Därför har Gud, din Gud, smort dig. Vi har talat om den smorde Guden, om Kristus. Kristi namn kunde inte vara tydligare: han kallas ju den smorde Guden. Som smord var han den skönaste bland människors barn, den som var smord med glädjens olja mer än sina bröder. Vilka har del i honom? Människosönerna, ty Människosonen gjordes delaktig i deras dödlighet för att göra dem delaktiga i hans odödlighet. Responsorium 1 Mos 28:18,20a, 22a; 1 Pet 2:4, 5a Jakob tog stenen och reste den till en stod och göt olja ovanpå den. Han gav ett löfte och sade: + Denna sten som jag har rest till en stod skall bli till ett Gud hus. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. + Denna sten som jag har rest till en stod skall bli till ett Gud hus. Slutbön Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. https://www.youtube.com/watch?v=ZNbQG3aKR6o
 • 39369. sveča
  FOR ALL JUDASES THIS ANNO TO ME CATOLIC SWEDE and the CHURCH COMUNITY HKM STEPINAC for teamwork LJUBOMIR VRANJES AND TEAMWORK LINO CERVAR PLEASE Läsningsgudstjänst Den 23 januari 2020, torsdag torsdag i 2 veckan 'under året' (eller - Psalterium 2015) (eller - black-white) Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Under natten eller tidigt om morgonen: På starka vingar lyfts ur natt den nya dagen med sitt bud. Som ljuset tänds väck anden upp, ty Kristus kallar till sitt liv. "Stå upp ur bädden", är hans rop, "byt håglöshet mot Andens mod, var fasta, rena i ert verk, var vakande, jag kommer snart." Må himlavalvets gryningsljus och vindens fläkt i morgonstund åt de betryckta skänka nåd att sätta till ditt ljus sitt hopp. O Jesus, hör vår morgonbön, ur ångerns bittra tårar född, behåll vårt hjärta ständigt rent, håll vakt, att det ej somnar mer. Driv, Herre, du all slummer bort, spräng nattens bojor med din arm, bryt upp den gamla syndens mark, sänd ut ditt ständigt nya ljus. Gud Fadern vare evigt lov och ära ske hans ende Son och helga Anden, Tröstaren, i evigheters evighet. Amen. Under dagen: Min själ, har du dock rätt betänkt den nådetid dig Herren skänkt? Du med vart slag som hjärtat slår ett steg mot evigheten går. Du får ej åter tid som gått, men skörda vad du här har sått. Så akta på din nådetid, att du får ärva evig frid. Din Gud och Fader söker dig och kallar dig till livets stig. Se nu är salighetens dag: så bruka den till Guds behag. Gud, Fader, Son och Ande, bliv oss alltid när och nåd oss giv. Den heliga Treenighet ske pris och lov i evighet. Amen. Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet. Psalm 44 Folkets olyckor Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek (Rom 8:37) I Gud, med våra öron har vi hört, * våra fäder har berättat det för oss: om den gärning du gjorde i deras dagar, * i forntidens dagar. Med din hand fördrev du folken * och planterade dem i landet. Du krossade andra folk * men lät dem slå rot och växa till. Ty de intog inte landet med sitt svärd, * och deras egen arm gav dem inte seger, utan din högra hand, din arm, ditt ansiktes ljus, * ty du hade behag till dem. Du är min konung och min Gud, * den som lovat Jakob seger. Med din hjälp kan vi stöta ner våra ovänner * och i ditt namn trampa ner våra fiender. Jag förlitar mig inte på min båge, * och mitt svärd kan inte ge mig seger, det är du som besegrar våra ovänner * och låter dem som hatar oss komma på skam. Vi sjunger ständigt Guds lov, * vi prisar ditt namn i evighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Du ger oss seger, därför prisar vi ditt namn i evighet. Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk. II Men nu har du förkastat oss + och låtit oss bli till skam, * du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för ovännen, * och de som hatar oss tar sig byte. Du låter oss bli uppätna som får, * du har spritt ut oss bland folken. Du säljer ditt folk för ett ringa pris, * stor är inte den vinst du har gjort på det. Du låter oss bli till skam för våra grannar, * till spott och hån för dem som bor omkring oss. Du gör oss till ett ordspråk bland folken, * du låter folken visa förakt för oss. Hela dagen är min skam inför mig, * blygsel höljer mitt ansikte, när jag hör belackarens hånfulla ord * och ser fiendens hämndgiriga blickar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Herre, förbarma dig, och överge inte ditt eget folk. Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd. III Allt detta har kommit över oss, + utan att vi har glömt dig * eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan har inte avfallit, * våra steg har inte vikit av från din väg, så att du därför har krossat oss i schakalers land * och övertäckt oss med dödsskugga. Om vi hade glömt vår Guds namn * och sträckt ut våra händer till en främmande gud, skulle inte Gud ha märkt det, * han som känner hjärtats hemligaste tankar? Nej, för din skull blir vi dödade hela dagen, * vi blir betraktade som slaktfår. Vakna upp! Herre, varför sover du? * Vakna, förkasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte * och glömmer vårt lidande och trångmål? Vår själ är nedböjd i stoftet, * vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Stå upp till vår hjälp, * och rädda oss i din nåd! Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Vakna upp! Herre, rädda oss i din nåd. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Första läsningen 1 Mos 28:10-22 Jakobs dröm i Betel Jakob begav sig från Beer-Seba på väg till Haran. Och han kom till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gått ned. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudgärd och lade sig att sova där. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ända räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och ned på den. Och se, Herren stod framför honom och sade: "Jag är Herren, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och din säd. Och din säd skall bli som stoftet på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skall bli välsignade i dig och i din säd. Och se, jag är med dig och skall bevara dig, vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Ty jag skall inte överge dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig." När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: "Herren är sannerligen på denna plats, och jag visste det inte!" Och han greps av fruktan och sade: "Detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud, och här är himmelens port." Och tidigt på morgonen steg Jakob upp och tog stenen som han hade haft till huvudgärd och reste den till en stod och göt olja ovanpå den. Och han gav den platsen namnet Betel. Förut hade staden hetat Lus. Och Jakob gav ett löfte och sade: "Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att klä mig med, så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, då skall Herren vara min Gud. Och denna sten som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt vad du ger mig skall jag ge dig tionde." Responsorium Jfr 1 Mos 28:12-13a, 15a; jfr Joh 1:50, 51 Jakob såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ända räckte upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och steg ner på den, + och Herren sade: Jag är med dig och skall be¬vara dig vart du än går. Jesus sade: Större ting skall du få se. Sannerligen, jag sä¬ger er, ni skall få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen. + Och Herren sade: Jag är med dig och skall be¬vara dig vart du än går. Andra läsningen Ur Augustinus utläggning av Psaltaren. Jakobsstegen Patriarken Jakob lade en sten under sitt huvud, men när han sov med huvudet lutat mot stenen såg han, sedan him¬len hade öppnats, en stege från himlen till jorden och äng¬lar som gick upp och som gick ned på den. Då han efter denna syn vaknade upp, smorde han stenen och gick därifrån. Han förstod att stenen betecknade Kristus; därför smorde han den. Han smorde inte stenen för att ständigt åter¬vända och tillbe den och där frambära offer. Nej, detta var inte början till ett helgerån utan uttrycket för en hemlighet. Detta är den sten det är fråga om: Stenen som byggningsmännen förkastade, men som har blivit gjord till en hörnsten. Och eftersom Kristus är mannens huvud, lade han stenen vid huvudet. Var uppmärksamma på den stora hemligheten: stenen är Kristus. Han är, säger Petrus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud. Och stenen lades vid huvudet, ty Kristus är mannens huvud. Och stenen smordes, ty Kristus, den Smorde, har fått sitt namn av krismasmörjelsen. Och när Kristus uppenbaras skall stegar bli synliga, från jorden till himlen, eller från himlen till jorden, och änglar skall gå upp och gå ned på dem. Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen. Må Guds änglar stiga upp och stiga ned på dessa stegar, och må det ske i kyrkan. Guds änglar är sanningens förkunnare. Må de stiga upp och se detta: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Må de stiga ned och se detta: Ordet blev människa och bodde bland oss. Må de stiga upp för att lyfta upp de stora. Må de stiga ned för att ge näring åt de små. Se Paulus då han stiger upp: Har jag varit i extas, är det för Gud. Se, då han stiger ned: Är jag sansad, är det för er. Se, då han stiger upp: Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Se, då han stiger ned: Jag gav er mjölk, inte fast föda. Detta sker i kyrkan: Guds änglar stiger upp och stiger ned över Människosonen, ty där uppe är Människosonen till vilken de i hjärtat stiger upp; han är ju huvudet. Och här nere är Människosonen, nämligen hans kropp. Hans lem¬mar är här, där uppe är huvudet. Uppstigandet sker till huvudet, nedstigandet till lemmarna. Kristus är där, Kristus är här. Du älskade rättfärdigheten och hatade orättfärdigheten. Därför har Gud, din Gud, smort dig. Vi har talat om den smorde Guden, om Kristus. Kristi namn kunde inte vara tydligare: han kallas ju den smorde Guden. Som smord var han den skönaste bland människors barn, den som var smord med glädjens olja mer än sina bröder. Vilka har del i honom? Människosönerna, ty Människosonen gjordes delaktig i deras dödlighet för att göra dem delaktiga i hans odödlighet. Responsorium 1 Mos 28:18,20a, 22a; 1 Pet 2:4, 5a Jakob tog stenen och reste den till en stod och göt olja ovanpå den. Han gav ett löfte och sade: + Denna sten som jag har rest till en stod skall bli till ett Gud hus. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. + Denna sten som jag har rest till en stod skall bli till ett Gud hus. Slutbön Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
 • 39368. sveča
  🌈🌈23.1.hvala tebi tisočkrat,svečka💙🌈
 • 39367. sveča
  Beheading the Baptist, Mark 6:14-29 — Emmanuel Free Church Posted bysamo lucija January 22, 2020 Leave a commenton Beheading the Baptist, Mark 6:14-29 — Emmanuel Free Church EditBeheading the Baptist, Mark 6:14-29 — Emmanuel Free Church Make right now count because glory is coming next Beheading the Baptist, Mark 6:14-29 — Emmanuel Free Church Excerpts from Talmud Jmmanuel The following compilation by Larry Driscoll, USA, December 31, 2016, are excerpts from Talmud Jmmanuel by Judas Ischkerioth, 2016 Edition, may contains errors. Adam, the father of the new, light skinned race was begotten by the celestial son Semjasa and a terrestrial woman. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 01, Vers 02: Semjasa, der Himmelssohn (Ausserirdischer) und Wächterengel (Wächter-Bote, Wächter-Aufseher) des JHWH, des grossen Herrschers der Weithergereiseten durch die Weiten des Himmels (Weltenraumes), zeugete mit einem irdischen Weibe Adam, den Vater der neuen ungetrübten (hellhäutigen) Menschengeschlechter auf der Erde (Stammvater neuer irdischer hellhäutiger Völker). Talmud Jmmanuel, Chapter 01, Verse 02: Semjasa, the celestial son (extraterrestrial) and guardian angel (guardian messenger, guardian overseer) of the JHWH, the great ruler of the voyagers who travelled here through the vast expanses of the firmament (outer space), took a terrestrial woman and begot Adam, the father of the new, unclouded (light-skinned) human species on the Earth (the progenitor of new, terrestrial, light-skinned peoples). Mary, Jmmanuel’s mother, was impregnated by the celestial son Gabriel so that Jmmanuel could be born. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 01, Verse 82-84: Als Joseph erfahrete von der heimlichen Schwängerung Marias durch einen Nachfahren der Himmelssöhne aus dem Geschlechte Rasiel, da ward er in Zorn erwallet und gedenkete Maria zu verlassen, noch ehe er ihr vertrauet (verehelicht) seie vor dem Volke.Indes Joseph aber also denkete, da kommete ein abgesendeter Wächterengel des Himmelssohnes Gabriel (Abgesandter des Ausserirdischen Gabriel), der Maria geschwängeret habet, und sprechete also:«Im Namen des Himmelssohnes Gabriel möge dir bekennet sein: Joseph, Maria ist dir in Liebe vertrauet (liebt dich) und du seiest ihr Gemahl, so sie nicht von dir verlasset seie, denn die Frucht ihres Leibes ist zu Grossem ausersehen; vertrauet (ehelicht) euch in aller Offenheit im Bündnis, so ihr vor dem Volke Mann und Weib seied. Talmud Jmmanuel, Chapter 01, Verses 82-84: When Joseph learned of Maria’s secret impregnation by a descendant of the celestial sons from the lineage of Rasiel, he was filled with wrath and thought of leaving Maria before he would be espoused (married) to her before the people.While Joseph was thinking in this manner, a guardian angel sent by Gabriel (a delegate of the extraterrestrial Gabriel), the celestial son who had impregnated Maria, came and said:”In the name of the celestial son Gabriel, may it be known to you: Joseph, Maria is espoused to you in love (loves you) and you are to be her spouse, so she is not to be forsaken by you, because the fruit of her womb is chosen for a great purpose. Espouse (wed) yourselves in bond in all openness, so that you may be husband and wife before the people. There exists no Creator God of our universe and God is a title for a human being of extraterrestrial origin who is recognized as JHWH, the King of Wisdom, by his peers and they all were called celestial sons. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 04, Verse 39-42: Sie glauben, dass der JHWH (Jschwisch) die Schöpfung selbst seie, deshalb nennen sie ihn Gott, und doch ist er das nicht, denn er ist in Wahrheit nur der Gebieter der Himmelssöhne und der Menschengeschlechter.Die Erdenmenschen barden (dichten) ihm als Gott die Kraft und die Macht der Schöpfung an, und er werdet in Falschheit verherrlichet und angebetet und verehret.Der JHWH aber ist allso ein Mensch wie alle Himmelssöhne und die Menschen aller Geschlechter (Rassen) in den Weiten der Himmel (Universum), nur ist er in der Macht der Gedanken viel grösser als sie.Also stehet die Schöpfung unmessbar erhaben (hoch) über dem JHWH, dem Herrscher über die Himmelssöhne und alle Menschengeschlechter in den Weiten der Himmel (Universum), denn allein sie ist das unmessbare Geheimnis (das Unerforschliche). Talmud Jmmanuel, Chapter 04, Verses 39-42: They believe that the JHWH (Jschwisch) is Creation itself; therefore, they call him God, and yet he is not that, for he is in truth only the lord of the celestial sons and the human species.The human beings of Earth attribute to him as God the power and the might of Creation, and he is glorified and prayed to and worshipped in falseness.But the JHWH is likewise a human being, like all the celestial sons and the human beings of all species (races) in the vastness of the firmament (universe), except that he is far greater in the might of thoughts than they are.The Creation, however stands immeasurably raised (high) above the JHWH, the ruler over the celestial sons and all human species in the vastness of the firmament (universe), because it alone is the unmeasurable secret (the inscrutable). Celestial Sons reveal themselves anew German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 04, Verse 49-53: Erfülle deine Berufung (Mission) unbeirrbar, wider alle Uneinsicht (Unvernunft) und wider alle wirren Lehren der Schriftengelehreten und Pharisäer und also wider die unwissenden (wahrheitsunwissenden) Völker der Gott-Gläubigen in diesem Land und in den Weiten der Welt; so seie es heute und also in aller kommenden Zeit.Also gehet nach Erfüllung deiner Berufung (Mission) eine Zeit von vielen hundert und also zweimal tausend Jahren und mehr dahin, ehe die Wahrheit deines unter das Volk gebringeten Wissens von wenigen Menschenkindern erkennet und verbreitet werdet.Erst zur Zeit der himmelstürmenden Schiffe und Feuerwagen (Flugzeuge und Raketen) brechet die Wahrheit durch, und also erst dann werdet die wirre durch Eiferer (Fanatiker) verfälschete Lehre der Wahrheit langsam ins Wanken geraten, dass du nicht eines Gottes Sohn und nicht die Schöpfung seiest und du nicht als solches angebetet sein sollest.Es werdet also die Zeit sein, da wir Himmelssöhne uns den Menschengeschlechtern neuerlich und erst nur im Verstecketen (Geheimen) offenbaren; und erst wenn die Menschen wissend geworden, aber noch mehr von der Wahrheit abgeirret sind und mit ihrer gewonnenen Macht die Gefüge der Himmel (des Universums) bedrohen, kommet die Zeit zur offenen Berührung (zum offenen Kontakt).›So sprecheten sie, die Himmelssöhne zwischen Nord und West, ehe sie Jmmanuel im ehernen (metallenen), singenden (sirrenden) Lichte (ausserirdisches Strahlschiff der Plejaren) zurück ins Land der Gott-Gläubigen bringeten, ins galiläische Land also. Talmud Jmmanuel, Chapter 04, Verses 49-53: Fulfil your calling (mission) unperturbed by all undiscernment (irrationality) and all confused teachings of the scribes and Pharisees, and despite the unknowing (truth-knowing) peoples of the god-believers in this land and in the far reaches of the world, so be it today and in all coming time.Hence, following the fulfillment of your calling (mission), there will be a time of many hundreds and, thus two times a thousand years and more before the truth of the knowledge you brought among the people will be recognized and disseminated by a few human children.Not until the time of firmament-rushing ships and chariots of fire (aircraft and rockets) will the truth break through – and, thus, not until then will the falsified teaching of the truth confused by zealots (fanatics) gradually falter – that you are not the son of god and are not Creation, and you should not be worshipped as such.And this will be the time when we celestial sons reveal ourselves to the human species again in a new form and first only in hiddenness (secrecy), and only when the human beings have become knowing but even more astray from the truth and threaten the structure of the firmament (the universe) with their acquired might, will the time come for open encounterance (for open contact).’Thus they spoke, the celestial sons between the North and the West, before bringing Jmmanuel in the brazen (metallic), singing (whirring) light (extraterrestrial beamship of the Plejaren) back to the land of the god-believers, to the land of Galilee. Reincarnation is a factual reality of our universe with regard to human life forms. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 05, Vers 49: Ihr sollet im Laufe der neuen Leben als neues Eigen (neue Persönlichkeiten) tuen, dass euer euch gegebete Geist (euer Bewusstsein) auffasse (lernt) und sich nahe (relativ) erfüllet (vervollkommne), also ihr eins werdet mit den Gesetzen und Geboten der Schöpfung.» Talmud Jmmanuel, Chapter 05, Verse 49: Over the course of new lives as new selves (new personalities), you shall let your spirit given to you (your consciousness) comprehend (learn) and become nearly (relatively) fulfilled (fully developed), so that you become one with the laws and recommendations of the Creation.” Talmud Jmmanuel, Kapitel 18, Vers 41: Wahrlich, ich sage euch: Es stehen etliche hier, die nicht schmecken die Kraft des Wissens des Geistes (Geisteswissen) in diesem Leben, denn wahrlich fassen sie es erst auf (lernen) in ihrem nächsten Leben als neues Eigen (neue Persönlichkeit). Talmud Jmmanuel, Chapter 18, Verse 41: Truly, I say to you: There are several here who will not taste the power of the knowledge of the spirit (spiritual knowledge) in this life, for truly they will first grasp (learn) this in their next lives as new selves (new personalities). Talmud Jmmanuel, Kapitel 23, Vers 43: Wenn der Mensch tot ist, lebt also sein Geist in ihm (seine Geistform, Teilstück Schöpfungsgeist) in der unsichtbaren Welt (Jenseits) weiter, denn er verlasset diese Welt (Diesseits) und gehet in die unsichtbare Welt (Jenseits), wo er auch weiterhin die Weisheit des Wissens sammelt um in grösserem Wissen wiederzukehren, während aber auch ein neues Eigen (eine neue Persönlichkeit) entstehet und zusammen mit des Geistes (Geistform) Wiederkehr (Wiedergeburt) neu geboren werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 23, Verse 43: When the human being is dead, his or her spirit within him or her (his or her spirit-form, part-piece of Creation-spirit), lives on in the invisible world (other world), for it leaves this world and goes into the invisible world (other world), where it will also continue to gather the wisdom of knowledge, in order to return in greater knowledge, while also a new self (a new personality) will come into being and, together with the return (rebirth) of the spirit (sprit-form), will be newly born. God-believers German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 08, Vers 17: Die wirren Lehren der Gott-Gläubigen zeugen in ihrem Land und bis ans Ende der Welt (rund um die Welt) Blutvergiessen und Hass und Krieg über zweimal tausend und mehr Jahre hinweg, weilen Gott-Eifer (Gott-Fanatismus) dies Besessenheit (Gier) nach Macht und Laster (Selbstsucht) und Eitelkeit (Selbstherrlichkeit) Tod und Verderben über das Land und über alle Welt bringen werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 08, Verse 17: The confused teachings of the god-believers will give rise to bloodshed and hatred and war in their land and unto the ends of the world (all around the world) across two times a thousand and more years, while god-zeal (god-fanaticism), will bring death and destruction over the land and over all the world through the obsession (greed) for might, and vice (selfishness) and vanity (imperiousness). Talmud Jmmanuel, Kapitel 08, Vers 19: Das Volk der Gott-Gläubigen in diesem Lande glaubet in tiefer Verwirrung und in Eigenliebe (Selbstsucht) und Selbstdünkel (Grössenwahn), ein auserwähletes Menschengeschlecht zu sein, also aber auch alle Gott-Gläubigen bis in ferne Nachzeit (Zukunft) sich einem Dunstbild ergeben (einem Wahn, Einbildung erliegen); jedoch mitnichten ist es so, wie sie wähnen (glauben), denn alle sind abtrünniger und unwissender als die Unwissenden selbst, denen das Geheimnis der Schöpfungsgesetze fehlet.» Talmud Jmmanuel, Chapter 08, Verse 19: The people of the god-believers in this land, in their deep confusion and in their self-love (selfishness) and self-conceit (megalomania), believe themselves to be a chosen human species, but so, too, will all god-believers give themselves over to a hazy picture (succumb to a delusion, imagination) into the distant time to come (future); however, it is by no means as they assume (believe), because all are more disloyal and unknowing than the unknowing themselves, who lack the secret of Creation’s laws.” Talmud Jmmanuel, Kapitel 10, Vers 30: Wahrlich, ich sage euch: Das Volk der Gott-Gläubigen ward kein eigenes Volk, und ihre Vorväter lebeten in alter Zeit von Mord und Raub und Brand; denn durch List und Mord tueten sie sich in verwerflichen Kriegszügen zusammen und bringeten sich in den Besitz des Landes, allso sie ihre besten Freunde mit Wein trunken macheten und sie wie wilde Raubtiere töteten. Talmud Jmmanuel, Chapter 10, Verse 30: Truly, I say to you, the people of the god-believers were not a distinct people (originating from within), and their forefathers lived in old time by murder, robbery and fire, for through cunning and murder, they got together in reprehensible war campaigns and gained possession of the land, so they made their best of friends drunk with wine and slaughtered them like wild animals. Talmud Jmmanuel, Kapitel 25, Vers 03: Das Volk der Gott-Gläubigen frevelt am Leben und an der Wahrheit; und es habet diese Stadt gebauet auf Menschenblut; also aber ist dieses Volk von alter Zeit her gespaltet in sich, und die Leute sind Gott-Gläubige, die sich Söhne und Töchter Zions nennen, denen ich nicht nahe stehe und die mich töten wollen und die also verirrete Gläubige ihres Kultes (Religion, Sekte) sind und denen ich nebst allen Menschengeschlechtern der Erde die Lehre der Wahrheit bringe, woraus sie aufzufassen (zu lernen) mögen und wissen, dass sie nicht ausgewählt sind. Talmud Jmmanuel, Chapter 25, Verse 03: The people of the god-believers commit an outrage against life and the truth, and they built this city on human blood; but this people, since time immemorial, is divided, and the people who call themselves sons and daughters of Zion are god-believers, with whom I do not identify and who want to kill me and who, therefore, are misled believers of their cult (religion, sect), and to whom I bring the teaching of truth, as I do to all human species of the Earth, from which they may comprehend (learn) and know that they are not chosen. In addition to the 12 male disciples of Jmmanuel there were 17 female disciplesses. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 10, Vers 05: Die Namen der siebzehn Jüngerinnen, nebst Maria, der Mutter Jmmanuels, und Maria-Magdalena, seine ihm verbundene Vertrauete (in Freundschaft verbundene Vertraute) sind diese: Judith, Sarah, Lea, Tabea, Susanne, Ruth, Rebekka, Recha, Rahel, Esther, Naemi, Martha, Mirjam, Magdalena, Eva-Maria, Elisabeth und Dalila. Talmud Jmmanuel, Chapter 10, Verse 05: The names of the seventeen disciplesses, apart from Maria (Mary), the mother of Jmmanuel, and Maria-Magdealena (Mary Magdalene), his confidante associated to him (confidante associated in friendship) are these: Judith, Sarah, Lea (Leah), Tabea (Tabitha), Susanne (Susan), Ruth, Rebekka (Rebecca), Recha (Recah), Rahel (Rachel), Esther, Naemi (Naomi), Martha, Mirjam (Miriam), Magdalena (Magdalene), Eva-Maria (Eve Mary), Elisabeth (Elizabeth) and Dalila (Delilah). Prophet in the North/New Time German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 14, Verse 21-22: Erst in zweimal tausend Jahren kommet ein unscheinbarer Mann als Prophet der neuen Zeit (Neuzeit), und er lehret meine Lehre als Wahrheit, weilen er zu jener Zeit mein neues Eigen (Persönlichkeit) sein werdet und die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› kennet, die da ist die ‹Lehre der Propheten›, die er dann mit grossem Mut ausstreuet (verbreitet) bis ans Ende der Welt (weltweit).Er werdet von den aus meiner Lehre durch Eiferer (Fanatiker) böse entstehenden falschen Kulten (Christentum, Religionen, Sekten) und ihren Verbündeten und von Kleinigkeitskrämern (Besserwissern) der wirren Lehren über mich verfluchet und als Versteller (Betrüger) und als Verdunkler (Lügner) beschuldiget, allso auch mir in dieser Zeit geschehet. Talmud Jmmanuel, Chapter 14, Verses 21-22: Not until two times a thousand years will an unassuming man come as prophet of the new time, and he will teach my teaching as truth when he will at that time be my new self (personality) and will know the ‘teaching of truth, teaching of spirit, teaching of life’, which is the ‘teaching of the prophets’, which he will then strew (disseminate) with great courage unto the ends of the world (worldwide).He will be cursed by the false cults (Christianity, religions, sects) evilly arising from my teaching through zealots (fanatics) and their allies and by pedants (know-it-alls) of the confused teachings about me and will be accused of being a manipulator (cheater) and an obscurer (liar), as it also happen to me in this time. Talmud Jmmanuel, Kapitel 15, Verse 84-87: Noch ehe die zweimal tausend Jahre volle sind, offenbaret der neue Prophet meine Lehre unverfälschet in kleinem Anhang (Gruppen), wie also ich in kleinem Anhang (Gruppe) tue, auf dass meinen Vertraueten und Jüngern und Jüngerinnen die Weisheit und das Wissen und die Gesetze und Gebote des Geistes und der Schöpfung die Lehre gebringet seie.Sein Weg jedoch werdet sehr beschwerlich sein und voller Hindernisse, und mancher Meuchler (heimtückischer Mörder) werdet bemühet sein, ihn zu meucheln (heimtückisch zu ermorden), also sich mancher gegen ihn wendet, wenn er seine Berufung (Mission, Aufgabe) in einem Lande des Friedens im Norden (Schweiz) beginnet und ausübet.Zu jener Zeit aber herrschet in jenem Land ein strenger falscher Kult (Religion, Sekten, Christentum, Christenkult), der verlästeret (verleumderisch) erstellet sein werdet aus meiner von den Schriftenverdrehern verfälscheten Lehre.So weissage ich, und so werdet es sein, denn ich weiss um die Geschehen zu jener fernen Zeit, die kommet als neue Zeit (Neuzeit, deren Beginn mit 1844 errechnet ist).» Talmud Jmmanuel, Chapter 15, Verses 84-87: Yet, before the end of two times a thousand years the new prophet will reveal my teaching in an unfalsified manner to small followings (groups), just as I do to small followings (groups), so that my trusted friends and disciples and disciplesses will be brought the teaching of the wisdom and the knowledge and the laws and recommendations of the spirit and of the Creation.Nevertheless, his path will be very difficult and full of obstacles, and many killers (insidious murderers) will be striving to kill him (to insidiously murder him), so many will oppose him when he begins and carries on his determination (mission, task) in a peace-loving country in the North (Switzerland).But at that time, a strict and false cult (religion, sect Christianity, Christian cult) will dominate in that country, which will be slanderously (defamingly) created from my teaching that will be falsified by the distorters of the writings.Thus I prophesy, and thus it shall be, for I know about the events at that distant time, which is coming as the new time (new time, whose beginning is calculated with 1844).” Every human being is vivified by a minute piece of Creation spirit and Creation depends on the evolvement of human beings for its own evolvement. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 18, Verse 43-44: Und also ist der Geist im Menschen (Teilstück Schöpfungsgeist) nicht eine Erschaffung von ihm selbst, sondern ein ihm gegebener begrenzeter (winziger) Teil der Schöpfung, der wissend gemachet sein muss und weise durch unaufhaltsames Lernen, wie es auch zutreffet auf seinen eigenen Geist (Bewusstsein).Und hat der Geist (Teilstück Schöpfungsgeist) gelernet in vollem Masse, weilen der Mensch mit seinem eigenen Geiste (Bewusstsein) gelernet hat, so gehet er dann dahin, um eins zu sein mit der Schöpfung, da auch die Schöpfung lernet und lebet (dem stetigen Wachstum lebt). Talmud Jmmanuel, Chapter 18, Verses 43-44: And the spirit in the human being (part-piece of Creation-spirit) is not a creation of the human being him- or herself but is a limited (tiny) part of the Creation given to the human being, which must be made knowing and wise through inexorable learning, as is also true of his or her own spirit (consciousness).And once the sprit (part-piece of Creation-spirit) has learned in full measure, because the human being has learned with his or her own spirit (consciousness), then it proceeds to become one with the Creation, since the Creation, too, learns and lives (lives in constant growth). Talmud Jmmanuel, Kapitel 23, Vers 42: Allso unvergänglich ist also der Geist im Menschen (Teilstück Schöpfungsgeist), der ein winziges Teilchen des grossen und mächtigen Geistes Schöpfung ist; wie also könnete es sein, dass die Schöpfung selbst in Nichtexistenz vergehet? Talmud Jmmanuel, Chapter 23, Verse 42: Likewise immortal is the spirit in the human being (part-piece of Creation-spirit), which is a tiny part of the great and mighty spirit of Creation; for how could it be, that Creation itself would pass into nonexistence? Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 07: Allso werdet dann durch den Geist im Menschen (Teilstück Schöpfungsgeist resp. Geistform) erschaffet ein neuer Geist des Menschen (neues Bewusstsein), der noch im Kleinsten unwissend ist; und er lebet im Haupte (Kopf) des Menschen und beginnet aufzufassen (zu lernen). Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 07: So then, a new spirit (new consciousness) of the human being, which is still unknowing down to the minutest, becomes created by the spirit in the human being (part-piece of Creation-spirit or spirit-form); and it lives in the head of the human being and begins to grasp (to learn). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 18: Ist der Geist im Menschen (Geistform, Teilstück Schöpfungsgeist) nahe (relativ) erfüllet (vervollkommnet), dann zurückkehret er zur Schöpfung und werdet eins mit ihr, allso sich auch die Schöpfung in sich selbst nahe (relativ) erfüllet (vervollkommnet), denn ihr ist das Wissen und die Weisheit, es zu tuen. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 18: Once the spirit in the human being (spirit-form, part-piece of Creation-spirit) is nearly (relatively) fulfilled (relatively absolutely fulfilled), it then returns to become one with it, and in this manner also the Creation nearly (relatively) fulfils (relatively absolutely fulfils) itself within itself, for in it is the knowledge and wisdom to do so. Jmmanuel is the true name of an actual human being. While Jesus Christ is the falsified name for this individual, as there never has existed a flesh and blood Jesus Christ. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 26, Verse 32-33: Wahrlich, ich sage dir: So du dich Saulus nennest und du mich um meiner Lehre willen verfolgest, und also meine Jünger und Jüngerinnen, allso werdest du ändern dein Sinnen und Trachten und also meiner Lehre nachfolgen.Fortan sollest du dann heissen Paulus und in alle Winde ziehen und abtragen (sühnen, büssen) dafür, dass du meine Lehre habest genennet eine wirre Lehre und meinen Geist (Bewusstsein) verwirret. Talmud Jmmanuel, Chapter 26, Verses 32-33: Truly, I say to you: though you are called Saulus, and you persecute me and my disciples and disciplesses because of my teaching, you will change your reflecting and striving and thus follow my teaching.Thereafter you shall be named Paulus; and you shall travel in every direction and atone (make amends) for having called my teaching a confused teaching and my spirit (consciousness) confused. Talmud Jmmanuel, Kapitel 26, Vers 37: Es werdet sein die Schuld deiner Unklugheit (Unverstand), dass man mich nennen werdet den ‹Jesus Christos›, was da heisset der ‹Jesus der Gesalbete›, allso ungeachtet, dass ich nicht Jesus, sondern Jmmanuel genennet und auch kein Gesalbeter bin. Talmud Jmmanuel, Chapter 26, Verse 37: It will be the fault of your undiscernment (unintellect) that I will be called “Jesus Christ”, which means “Jesus the Anointed”, regardless of the fact that I am not named Jesus but rather Jmmanuel and that I am also not an anointed one. Talmud Jmmanuel, Kapitel 26, Vers 42: Allso werdest du den Grundstein setzen für die Uneinsicht (Unvernunft), dass man mich werdet ‹Christos› nennen und Erlöser für wirre Kulte (zwei Hauptreligionen und deren zahlreiche Sekten). Talmud Jmmanuel, Chapter 26, Verse 42: And so you will set the cornerstone for the intransigence (irrationality), that I will be called ‘Christ’ and ‘Redeemer’ for the confused cults (two main religions and their numerous sects). Judas Ishariot was the betrayer of Jmmanuel not Jmmanuel’s disciple Judas Ischkerioth German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 28, Verse 40-42: Einer unter denen nämlich, die mit dir waren, ward nicht deines Sinnes und habet dich verraten für dreissig Silberlinge, allso dein Jünger Judas Ischkerioth.»Jmmanuel aber antwortete und sprechete: «Wahrlich, ich sage dir: Wohl mag es dir gelingen, deinen Sohn Judas als Verräter zu schirmen (schützen), auf dass mein Jünger Judas Ischkerioth vor dem Volke für lange Zeit des Verrates beschuldiget werdet an mir, doch werdet die Wahrheit kommen und in aller Welt in aller Leute Munde sein.Nämlich, dass Judas Ischkerioth nicht ist der Verräter an mir, sondern dass es ist dein Sohn, der Judas Ishariot, der seines Pharisäervaters Namen traget, der du mit ihm gemeinsame Sache machest und ihm dreissig Silberlinge Blutgeld (Verräterlohn) bezahlet habest.» Talmud Jmmanuel, Chapter 28, Verses 40-42: One of those who were with you was not of your mind and has betrayed you for thirty pieces of silver – so your disciple Judas Ischkerioth.”But Jmmanuel answered, saying: “Truly, I say to you: You may succeed in shielding (protecting) your son Judas as a betrayer, so that my disciple, Judas Ischkerioth, will be accused as my betrayer before the people for a long time, but the truth will come out and be known by all people throughout the entire world.Namely that my betrayer is not Judas Ischkerioth but is your son, Judas Ishariot, who bears the name of his father, the Pharisee, you who have made common cause with him and have paid him thirty pieces of silver of blood money (reward for betrayal).” Religious offices to be only for men, and women to be excluded German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Verse 12-13: Wahrheitlich aber seie ich nicht der Prophet von euch verwirreten Gott-Gläubigen, die ihr da genennet seied als Söhne Zions, die ihr das Weib und allso eure Töchter von der Verrichtung in eurem Kulte beschränket (die Frauen und Töchter in bezug auf Ämter im Kult ablehnt), weilen ihr den Kult nur für den Mann gemachet habet, allso ihr es auch weitertraget, so es auch sein werdet in den neuen Kulten (Christentum / Islam), die manch einer (verschiedene) machet aus meiner und des neuen wahren Propheten Muhammads Lehre.Und allso ihr das Weib und eure Töchter vom Kulte ausschliesset, schlaget (prügelt) und quälet (misshandelt) ihr sie in Bosheit in eurem Heime (daheim, zuhause) und entehret und erniederiget sie offen vor dem Volke, allso ihr nun auch an mir tuen werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verses 12-13: But in all truth, I am not the prophet of you confused god-believers, you who are referred to as the sons of Zion, you who restrict the woman and also your daughters from performing in your cult (reject the women and daughters with regard to offices in the cult), because you have made the cult only for the man, and in this wise you will also pass it on, so it will also be like this in the new cults (Christianity / Islam), which many a one (various ones) will make from my and the new true prophet Muhammad’s teaching.And therefore you exclude the woman and your daughters from the cult, you hit (beat) and torment (abuse) them in malice in your homes (at home) and dishonor and humiliate them openly before the people, and so will you also now do to me. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 22: Und wie ihr das Licht der Welt, das Weib, steinigen lasset und es auch nicht würdiget und nicht ehret in Würde und ihr ihm nicht gleiche Rechte gebet (einräumt), von dem ihr doch geboren seiet, so hebet ihr euch in frevlerischem Mutwillen (Überheblichkeit) über das Weib und euch selbst hoch in höchste Höhen und glaubet, dass ihr euer erdichteter (erfundener, erphantasierter) Gott selbst seied. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 22: And as you allow the light of the world, the woman, to be stoned to death and also do not appreciate her and do not honor her in dignity and do not give (grant) her equal rights, though you were born from her, you raise yourselves in outrageous wantonness (boastfulness) above the woman and raise yourselves up into the highest heights and believe that you are your fabulated (invented, fantasised) God himself. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 24: Wahrlich, wie ihr Otterngezücht euren Gott-Kult zu einem Kult für den Mann gemachet und ihr das Weib für Obliegenheiten (Ämter) im Kult undenkbar gemachet habet (ausgeschlossen habt), und wie es auch sein werdet in neuen Kulten (Christentum / Islam), die gemachet werdet in Falschheit aus der Lehre meiner und des neuen Propheten Muhammad, so werdet es sein, dass das Weib in der neuen Zeit (Neuzeit) doch erringet seine Rechte. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 24: Truly, as you brood of adders have made your god-cult a cult for the man and have made the woman inconceivable for (have excluded the woman from) tasks (offices) in the cult, and as it will also be in new cults (Christianity / Islam) which will be made in falsehood from the teaching of mine and the new prophet Muhammad, so will it be that the woman will yet gain her rights in the new time. Jmmanuel-Mohammed connection German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Verse 19-20: Wahrlich, wie euer Kult mit viel Blut des Menschen geschreibet werdet, fliesset auch durch die neuen Kulte (Christentum / Islam> die Fülle (Menge) des Blutes wie das Wasser im Bach, weilen die Lehre meiner und des kommenden Propheten Muhammad übel verfälschet werdet, denn wahrlich lehret auch er Liebe und Gleichklang, Frieden und Freiheit, allso Ehre und Würde für das Weib in gleichem Rechte wie der Mann (Gleichheit, Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und umfassend gleiche Rechte in allen Dingen).Und alles geschehet, weilen meine und auch des neuen Propheten (Muhammad / Mohammed) ‹Lehre der Propheten› verfälschet werdet, die wahrlich seit alter Zeit als ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› gelehret werdet als Lehre der Liebe, Lehre des Friedens und Lehre des Gleichklangs (Harmonie), auf dass kein Hass und keine Falschheit und kein Krieg und kein gewaltsamer Tod gegebet seie. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verses 19-20: Truly, just as your cult is written with much blood of human beings, also through the new cults (Christianity / Islam) will the abundance (quantity) of blood flow like the water in the brook, because the teaching of mine and the coming prophet Muhammad will be evilly falsified, for he will truly also teach love and consonance, peace and freedom, as well as honor and dignity for the woman in equal rights as the man (equality, equivalence, equal rights and comprehensively the same rights in all things).And everything will happen because my and also the new prophet’s (Muhammad/Mohammed) ‘teaching of the prophets’ will be falsified, which has been taught truthfully since old time as the ‘teaching of truth, teaching of spirit, teaching of life’, as the teaching of love, teaching of peace, and teaching of consonance (harmony), so that no hatred and no falseness and no war and no forcible death will be given. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Verse 36-37: Und es werdet sein in kommender Zeit (Entstehung des Islam), allso ihr dafür büssen werdet, wenn sich die von euch Entrechteten und von euch Geknechteten wahrlichen (rechtmässigen) Besitzer des Landes wider euch zu erheben beginnen und ihr bekämpfet sein werdet bis in ferne Nachzeit (Zukunft).Ein neuer Künder nämlich entstehet in nahem Lande (Saudi-Arabien) als wahrer Prophet (Muhammad); und durch seine eifernden (fanatischen) Scharen und ihre Nachfahren werdet ihr durch Gesetze der Falschheit gegeisselt, weilen auch seine Lehre der Wahrheit und Liebe und des Geistes und des Lebens, die allso der ‹Lehre der Propheten› entsprechet, bösartig verfälschet werdet und ein die Wahrheit verkehrender Kult daraus entsteht, allso es mit meiner Lehre geschehet, weilen es die ganze Horde der Pharisäer und des Rates und der Sadduzäer und Schriftengelehreten so wollet. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verses 36-37: And it will be in the coming time (emergence of Islam) when you will atone for this, when the ones disenfranchised by you and the ones subjugated by you, the true (rightful) owners of the land, will begin to rise up against you and will be fighting you into the distant time to come (future).Namely, a new proclaimer will arise in a near land (Saudi Arabia) as a true prophet (Muhammad); and by his fervouring (fanatical) throngs and their descendants, you will be scourged by laws of falseness, because also his teaching of truth and love and of the sprit and of the life, which also corresponds to the ‘teaching of the prophets’, will be maliciously falsified, and a truth-perverting cult will originate from it, and so will it happen with my teaching, because the whole horde of Pharisees and the council and the Sadducees and scribes want it to be so. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 61: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Sein Name werdet für euch Schrecken sein und allso für eure Nachfahren. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 61: Truly, truly, I say to you: His name will be terror for you and, therefore, for your descendants. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 63: Allso er als wahrer Prophet aber nach eurer und eurer Nachfahren Rede ein falscher Prophet sein werdet und nach eurem Sinne eine wirre erscheinende und von euch nicht zu verstehende Lehre bringet, also auch ich die gleiche Lehre lehrete, solle auch der in Falschheit aus meiner und seiner Lehre entstehende Kult (Religion, Sekte) dereinst beendet sein, wie auch euer Kult, wenn sein Geschlecht (Volk) und euer Geschlecht (Volk) den Grundstein leget zum Ende also, denn auch seine Lehre werdet böse verdrehet und verfälschet und endet in einem bösen und falschen Kulte (Religion, Sekte).» Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 63: So he, as a true prophet, will be, according to your and your descendants’ speech, a false prophet and will bring, according to your sense, a teaching that appears confused and that is not to be understood by you; thus I also taught the same teaching. Also the cult (religion, sect) emerging in falseness from my and his teaching will eventually end, as will also your cult, when his kind (people) and your kind (people) lay the foundation stone for the conclusion, for also his teaching will be evilly twisted and falsified and will result in an evil and false cult (religion, sect).” Jmmanuel survived the Crucifixion and later went on to teach in India where he died at the age of 113 years. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 112: Joseph von Arimathia aber suchete Jmmanuel’s Freunde aus fernem Land (Indien), die in Jerusalem weileten, und gehete mit ihnen zurück zur Grabhöhle, allso sie durch den zweiten und geheimen Eingang zu ihm geheten, den die Schergen und Kriegsknechte nicht kenneten, allso sie ihn pflegeten mit Kräutern, Salben und Säften während drei Tagen und drei Nächten, allso er bald wieder bei besserer Kraft (Gesundheit) ward un wieder bei gutem Geiste (Bewusstsein). Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 112: Joseph of Arimathea, however, sought out Jmmanuel’s friends from the distant land (India), who were staying in Jerusalem, and returned with them to the tomb-cave There they went unto him through the second and secret entrance, which was unknown to the henchmen and the soldiers, and for three days and three nights they nursed him with herbs, salves and juices. Soon he was again with better strength (health) and again with a good spirit (consciousness). Talmud Jmmanuel, Kapitel 32, Vers 03: Mein Weg führet mich in ein fernes Land (Indien); und dort wohnet in kommender Zeit auch viel von diesem hier lebenden Menschengeschlechte, allso es weggehet aus diesem Lande dorthin. Talmud Jmmanuel, Chapter 32, Verse 03: My pathway leads me to a distant land (India), and also many from this human species living here will dwell there in the coming time, so they will go forth thereto from this land. Creation is the driving force of our universe responsible for the coming to be and passing away of material life. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Verse 1-4: Jmmanuel aber lehrete gewaltig und sprechete: «Sehet, über dem Menschen und über dem JHWH und über allem stehet die Schöpfung.Für die Klugheit (Verstand) des Menschen scheinet sie ausgereifet (vollkommen) zu sein, dem aber so nicht ist.So die Schöpfung ist wahrer Geist (Schöpfungsgeist) und lebet also, muss auch sie nahe aufrichten (relativ vervollkommnen) sich bis in die Unendlichkeit.Da sie aber eins ist in sich selbst, kann sie nahe aufrichten (relativ vervollkommnen) sich durch die eigenen durch sie selbst erschaffeten Schöpfungen (Lebensformen, Menschen, Geistformen); allso durch das Bewirken (Zeugen, Schaffen) neuen Geistes, der im Menschen wohnet (Teilstück Schöpfungsgeist im Menschen) und ihn belebet und also durch sein Auffassen (Lernen) und Ausschreiten (Fortschriftt) sich nahe erfüllet (relativ Vervollkommnet). Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verses 1-4: Jmmanuel taught powerfully, saying, “Behold, Creation stands above humanity, above the JHWH and above everything.It appears to be complete (perfect) by human sageness (intellect), but this is not so.Since the Creation is true spirit (Creation-spirit) and thus lives, even it must nearly arise (relatively perfect) itself into the endlessness.But since it is one within itself, it can nearly arise (relatively perfect) itself by way of its own creations created by itself (life forms, human beings, spirit-forms), so through the effecting (generating, creating) of new spirits that dwell within human beings (part-pieces of Creation-spirit within human beings), give them life, and therfore nearly fulfil (relatively absolutely fulfil) themselves through their grasping (learning) and striding (progression). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 26: Das Geheimnis der Schöpfung aber ist das Unmessbare, und darin alles lieget in der gemehreten Zahl Sieben (multiplizierten Zahl Sieben), die da gerechnet werdet in vielfacher Zahl der Mehrung (Multiplikation). Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 26: The secret of the Creation, however, is that which is immeasurable, and everything therein is based on the number seven increased (the number seven multiplied), which is counted in a manifold number of increase (multiplication). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 30: Sieben Grosszeitalter ruhete die Schöpfung im Schosse des Schlummers, allso nichts ward und die Himmel (Universum und Weltenraum) auch nicht. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 30: The Creation rested in a state of slumber for seven great-times when nothing existed, not even the firmament (universe and space). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 33: So sie aber nun geruhet habete sieben Perioden und sieben Grosszeiten, erschaffete sie nun Kreatur (Leben) und alles sonst für andere sieben Perioden und sieben Grosszeiten, bis sie wieder bedarf der Ruhe und sich leget erneut in tiefen Schlummer für weitere sieben Grosszeiten. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 33: After having rested for seven periods and seven great times, however, it is now creating creatures (life) and everything else for another seven periods, seven great-times until it requires rest again and reposes anew in deep slumber for a further seven great-times. Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 36: Nur die Schöpfung werdet sein in sich selbst in sieben Zeiten (Perioden), in den sieben Grosszeiten, denn sie werdet in Ruhe sein (sie wird ruhen) und schlummern also so lange, allso sie wieder erwachet und neues Dasein (Existenz) und Kreatur (Leben) schaffet und Festes (Materielles) und alles sonst (Existierende), das sein werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 36: Only Creation itself will exist during seven times (periods), during the seven great-times, because it will be in rest (it will rest) and, thus, slumber until it awakens again and brings forth new existence and creatures (life) and firm things (material things) and everything else (every other existing thing) that will be. To obtain a copy of Talmud Jmmanuel by Judas Ischkerioth visit here. Today we come to the story of John the Baptist’s martyrdom. The last and the greatest of all the prophet finally comes to an end. We read about it here as a flashback. So Mark is “catching us up” on what has already happened. The death of the Baptist makes us ask: Was his ministry a failure? Did God abandon him while he was alone in that prison? How could this great man of God have ended this way? John himself may have wrestled with these thoughts. While in prison he dispatched two of his followers to Jesus to ask this question: “Are you the one who was to come or should we expect someone else?” (Mt. 11:3). It doesn’t sound like the John we heard earlier who said: “Look! The Lamb of God who takes away the sins of the world!” (John 1:29-30). John did not fail, nor did God fail John. In martyrdom, John joined the ranks of the greats throughout history. He did not shrink back from death I’m sure, but, stretched his neck out far. To die for Christ is to live for Christ. To lose your life for Christ means you will gain it. John met the same suffering Jesus would, thus becoming the Lord’s companion in suffering the same fate. John participated in what the Apostle Paul would refer to later as “the fellowship of sharing in Christ’s sufferings, becoming like Jesus in death. Tertullian, the early church father, famously wrote, “The blood of the saints is the seed of the church”. Who is Jesus Christ? Why did the Holy Spirit include this in the Gospels? It gives completion to the account of John’s whole life. The Gospel began with John the Baptist, it only seems proper that we have an answer to What ever happened to John? CONFUSION (14-16) The crowd is very confused. Everyone has an opinion about Jesus. Remember that Jesus has dispatched His 12 Apostles, so now 13 people are proclaiming the message of repentance and doing miracles. Israel is under siege! More people are witnessing miracles and hearing preaching. Everyone is talking about Jesus. Everyone has an opinion about Jesus. What everyone thought of Him was a regular talking point. To His disciples in Matthew 16:13 He asked “Who do the people say that I am?” They said, “John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or some OT prophet.” Notice they always think its a resurrected prophet, not a new prophet. That’s a messianic expectation: that Elijah would come back before the Messiah comes. So there’s confusion. But it’s not just on the streets. Jesus is the talk of palaces too. Mark tells us that Herod had an opinion of Jesus: He was John the Baptist back from the dead! HEROD’s FLASHBACK (17-29) Herod doesn’t believe this because he has carefully researched who Jesus is. His conclusion is driven by his guilty conscience! So Mark is going to explain why Herod has a guilty conscience, and, in doing so Mark is going to give us a flashback. This is not Herod the Great, who was ruling when Jesus was born. This is his son, Herod Antipas, aka, Herod the Tetrarch. Herod Antipas stole the wife of his brother Philip. Her name is Herodius: one of the most wicked and vile women in the Bible, a true daughter of Jezebel. The marriage of the ruler of the Jews is illegal according to Jewish law. And John the Baptist was pointing that out. And neither Herod nor Herodius wanted to hear it. Herod arrested John and wanted to kill him, but, he was afraid of the crowds. Herodius, however, was not. Unable to persuade her husband to kill John, she bides her time until she has an opportunity to force his hand. She is not a wife who has her husband’s back, but, goes behind his back. The time came for Herod’s birthday and in famous pagan fashion he throws a party for himself. Birthday parties were not sanitary and PG rated. Among the drunkenness was rampant immorality, including the most immoral forms of dancing. This dancing is what Herod’s step-daughter was good at. And Herod, drunk, loved it. He loved it so much he offered to give her whatever she wanted – up to half his kingdom. In doing so, Herod made what can only be described as a stupid vow. Herod’s ranks with the likes of Jephthah and King Darius in making foolish vows. The girl has a chance for power, wealth, anything she wants. Herod, her step-father, the king, is in her hands. What does she do? She goes to her mother! Who probably set her up for this whole occasion in the first place. Mental note: be careful who you get advice from. Herodius’ has her chance! Finally it has come! She can steal her daughter’s opportunity for her own revenge. Her answer? Tell your step-father you want the head of John the Baptist right now. What?! Talk about squandering an opportunity for the girl! She gets her genie in a bottle moment and she blows it to satisfy her mother’s revenge! How different then King Solomon in the OT. When he became king God came to him in a dream and gave him a genie in the bottle moment: “Ask for anything and I’ll give it to you.” Solomon asked for wisdom. God loved it. He said, “You didnt’ ask for success over your enemies, revenge ., or wealth. You asked for wisdom. THerefore I’ll give you wisdom, wealth, power and honor – more than you asked for. Herodius got revenge. And that’s all she got. Until she faced God. And so, John the Baptists life comes to a violent end. The Apostle Paul’s words are fitting here. Facing his own death he said, “For I am already being poured out like a drink offering and the time has come for my departure.” Paul’s death, like John the Baptist’s was like a drink offering. A drink offering was the final act of OT sacrifices where the drink would be poured out on the animal before it was lit on fire. It completed the offering and made a pleasing aroma to the LORD. The life lived faithfully for God is a pleasing sacrifice. The martyrdom of such a person is completion to that life – faithful to the end…faithful to the point of death. How pleasing an aroma to the LORD. What do you think awaits that person on the other side? Nothing less than incomparable glory. LESSONS: Don’t depend on the crowd to understand Jesus. Wow were they confused. Look at how they just jump to conclusions. No one investigates. Herod just assumes its John the Baptist back from the dead. If he sincerely wanted to know, he would have easily found out that Jesus was John’s cousin and so Jesus couldn’t be a resurrected John. I remember a conversation with a guy a long time ago. We were talking about Jesus and he was throwing a lot at me trying to shoot down what I was saying about Jesus as the Son of God and Savior. He told me that while in a cab in Dallas a Muslim cab driver told him that the word “son” in the Bible, in Hebrew, didn’t refer to s-o-n but sun S-U-N, like the sun in the sky shining on us. So, because of a cabby in Dallas this guy thinks Jesus is the “sun” of God. First of all, of course a Muslim would try to explain away the Son/Father relationship, they vehemently deny that God has a Son. Lesson? Don’t get your theology from cabbies. Don’t get your views of Christ from the crowd. Get your views from those who were direct eye-witnesses of Jesus: the Apostles. That means read the Bible, it’s their writings. You can afford to be wrong about stocks. You can afford to be wrong about buying a car that turns out to be a lemon. You can afford to be wrong about liking the career path you choose. You can afford to be wrong about that employee that doesn’t work out. What you cannot afford is to be wrong about who Jesus is. The cost of Hell is too high. Don’t get Him wrong. He’s not just a good man. He’s not just a good teacher, a light, an avatar. He’s not the Buddha. He’s not a spirit guide. He wasn’t a symbol of self-sacrifice for a great cause. He wasn’t a political rebel. If these are your views you are on the cusp of Hell. Jesus is God’s Son and He is the only one who can save you from going over that cliff into an eternal Hell. Do what you know is right, and don’t do what you know is wrong. Herod knew that imprisoning John and killing him was wrong. Like Pilate later would go against his own conscience and kill Jesus, Herod did so with John. Wives, be a godly influence upon your husbands. Husbands,. Herod failed as a husband by listening to his wife’s evil schemes. He joined Adam, who listened to Eve and sinned; Abraham, who listened to Sara and abandoned God’s promise; Samson, who listened to wicked Delilah; King Saul, who listened to his many pagan wives and committed idolatry. God made the woman for the man, to bless him, to help him in serving God. The relationship inherently creates tremendous influence. The wife can use her influence for good or evil. Herod should have done what he knew was right, and ignored his Herodius. He should have joined Job, who rebuked his wife when she tried to persuade him to curse God and die. Living well for Christ doesn’t always end well for us. John did not live to a ripe old age, surrounded by devoted family and disciples. He died alone, unjustly imprisoned, while his enemies succeeded in assassinating him. Remember they would murder Jesus too later on. Faithfulness to God in Satan’s world will get you killed. Make right now count, because glory is coming next. Romans 8:18, suffering now doesn’t compare with glory that will be revealed. Heb 11, they refused release to gain a better resurrection. Revelation 20, those beheaded by Antichrist will be resurrected to rule over the earth with Jesus in His kingdom. Be humble when rebuked. Herodius despised John because he spoke against her marriage to Herod. Like all enemies of the truth, she wanted to silence any voice that spoke against her evil and murder was not off the table. What might have happened had she humbly considered what John said? She may have been saved. Pride goes before a fall. Those who hate the truth will be judged by it. God may take everything away from you to lead you to Jesus. John was gone. The only one left was Jesus – the one John spoke about. There were many who remained devoted to John but had not gone over to Jesus. John could not save them. Only Jesus. Now John was taken from them. What are you devoted to that keeps you from going to Jesus? Share this:
 • 39366. sveča
  Svečko prižigam Niki in njenemu otroku. Žal mi je, da se ti je to zgodilo, da ne boš nikoli mamica in da ti je bilo življenje odvzeto. Morilec, cvri se v peklu.
 • 39365. sveča
  Zate dragi N., odšel si, jaz pa žal nisem vedela kako ti je hudo.
 • 39364. sveča
  Za mojo mamo,...sedim na tvojem stolu in te pogrešam.
 • 39363. sveča
  🕯 prižigam mojim najdražjim, počivajte v miru tam nekje za 🌈 💞 💓 ❤
 • 39362. sveča
  😒 kaj moramo res prenašat te dolge romane,saj jih nihče ne bere....Prosim, ta rubrika SVECAMANJ.SI, je namenjena našim mislim,ki jih napišemo svojim dragim,ki smo jih izgubili. 🙂
 • 39361. sveča
  Excerpts from Talmud Jmmanuel The following compilation by Larry Driscoll, USA, December 31, 2016, are excerpts from Talmud Jmmanuel by Judas Ischkerioth, 2016 Edition, may contains errors. Adam, the father of the new, light skinned race was begotten by the celestial son Semjasa and a terrestrial woman. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 01, Vers 02: Semjasa, der Himmelssohn (Ausserirdischer) und Wächterengel (Wächter-Bote, Wächter-Aufseher) des JHWH, des grossen Herrschers der Weithergereiseten durch die Weiten des Himmels (Weltenraumes), zeugete mit einem irdischen Weibe Adam, den Vater der neuen ungetrübten (hellhäutigen) Menschengeschlechter auf der Erde (Stammvater neuer irdischer hellhäutiger Völker). Talmud Jmmanuel, Chapter 01, Verse 02: Semjasa, the celestial son (extraterrestrial) and guardian angel (guardian messenger, guardian overseer) of the JHWH, the great ruler of the voyagers who travelled here through the vast expanses of the firmament (outer space), took a terrestrial woman and begot Adam, the father of the new, unclouded (light-skinned) human species on the Earth (the progenitor of new, terrestrial, light-skinned peoples). Mary, Jmmanuel's mother, was impregnated by the celestial son Gabriel so that Jmmanuel could be born. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 01, Verse 82-84: Als Joseph erfahrete von der heimlichen Schwängerung Marias durch einen Nachfahren der Himmelssöhne aus dem Geschlechte Rasiel, da ward er in Zorn erwallet und gedenkete Maria zu verlassen, noch ehe er ihr vertrauet (verehelicht) seie vor dem Volke. Indes Joseph aber also denkete, da kommete ein abgesendeter Wächterengel des Himmelssohnes Gabriel (Abgesandter des Ausserirdischen Gabriel), der Maria geschwängeret habet, und sprechete also: «Im Namen des Himmelssohnes Gabriel möge dir bekennet sein: Joseph, Maria ist dir in Liebe vertrauet (liebt dich) und du seiest ihr Gemahl, so sie nicht von dir verlasset seie, denn die Frucht ihres Leibes ist zu Grossem ausersehen; vertrauet (ehelicht) euch in aller Offenheit im Bündnis, so ihr vor dem Volke Mann und Weib seied. Talmud Jmmanuel, Chapter 01, Verses 82-84: When Joseph learned of Maria's secret impregnation by a descendant of the celestial sons from the lineage of Rasiel, he was filled with wrath and thought of leaving Maria before he would be espoused (married) to her before the people. While Joseph was thinking in this manner, a guardian angel sent by Gabriel (a delegate of the extraterrestrial Gabriel), the celestial son who had impregnated Maria, came and said: "In the name of the celestial son Gabriel, may it be known to you: Joseph, Maria is espoused to you in love (loves you) and you are to be her spouse, so she is not to be forsaken by you, because the fruit of her womb is chosen for a great purpose. Espouse (wed) yourselves in bond in all openness, so that you may be husband and wife before the people. There exists no Creator God of our universe and God is a title for a human being of extraterrestrial origin who is recognized as JHWH, the King of Wisdom, by his peers and they all were called celestial sons. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 04, Verse 39-42: Sie glauben, dass der JHWH (Jschwisch) die Schöpfung selbst seie, deshalb nennen sie ihn Gott, und doch ist er das nicht, denn er ist in Wahrheit nur der Gebieter der Himmelssöhne und der Menschengeschlechter. Die Erdenmenschen barden (dichten) ihm als Gott die Kraft und die Macht der Schöpfung an, und er werdet in Falschheit verherrlichet und angebetet und verehret. Der JHWH aber ist allso ein Mensch wie alle Himmelssöhne und die Menschen aller Geschlechter (Rassen) in den Weiten der Himmel (Universum), nur ist er in der Macht der Gedanken viel grösser als sie. Also stehet die Schöpfung unmessbar erhaben (hoch) über dem JHWH, dem Herrscher über die Himmelssöhne und alle Menschengeschlechter in den Weiten der Himmel (Universum), denn allein sie ist das unmessbare Geheimnis (das Unerforschliche). Talmud Jmmanuel, Chapter 04, Verses 39-42: They believe that the JHWH (Jschwisch) is Creation itself; therefore, they call him God, and yet he is not that, for he is in truth only the lord of the celestial sons and the human species. The human beings of Earth attribute to him as God the power and the might of Creation, and he is glorified and prayed to and worshipped in falseness. But the JHWH is likewise a human being, like all the celestial sons and the human beings of all species (races) in the vastness of the firmament (universe), except that he is far greater in the might of thoughts than they are. The Creation, however stands immeasurably raised (high) above the JHWH, the ruler over the celestial sons and all human species in the vastness of the firmament (universe), because it alone is the unmeasurable secret (the inscrutable). Celestial Sons reveal themselves anew German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 04, Verse 49-53: Erfülle deine Berufung (Mission) unbeirrbar, wider alle Uneinsicht (Unvernunft) und wider alle wirren Lehren der Schriftengelehreten und Pharisäer und also wider die unwissenden (wahrheitsunwissenden) Völker der Gott-Gläubigen in diesem Land und in den Weiten der Welt; so seie es heute und also in aller kommenden Zeit. Also gehet nach Erfüllung deiner Berufung (Mission) eine Zeit von vielen hundert und also zweimal tausend Jahren und mehr dahin, ehe die Wahrheit deines unter das Volk gebringeten Wissens von wenigen Menschenkindern erkennet und verbreitet werdet. Erst zur Zeit der himmelstürmenden Schiffe und Feuerwagen (Flugzeuge und Raketen) brechet die Wahrheit durch, und also erst dann werdet die wirre durch Eiferer (Fanatiker) verfälschete Lehre der Wahrheit langsam ins Wanken geraten, dass du nicht eines Gottes Sohn und nicht die Schöpfung seiest und du nicht als solches angebetet sein sollest. Es werdet also die Zeit sein, da wir Himmelssöhne uns den Menschengeschlechtern neuerlich und erst nur im Verstecketen (Geheimen) offenbaren; und erst wenn die Menschen wissend geworden, aber noch mehr von der Wahrheit abgeirret sind und mit ihrer gewonnenen Macht die Gefüge der Himmel (des Universums) bedrohen, kommet die Zeit zur offenen Berührung (zum offenen Kontakt).› So sprecheten sie, die Himmelssöhne zwischen Nord und West, ehe sie Jmmanuel im ehernen (metallenen), singenden (sirrenden) Lichte (ausserirdisches Strahlschiff der Plejaren) zurück ins Land der Gott-Gläubigen bringeten, ins galiläische Land also. Talmud Jmmanuel, Chapter 04, Verses 49-53: Fulfil your calling (mission) unperturbed by all undiscernment (irrationality) and all confused teachings of the scribes and Pharisees, and despite the unknowing (truth-knowing) peoples of the god-believers in this land and in the far reaches of the world, so be it today and in all coming time. Hence, following the fulfillment of your calling (mission), there will be a time of many hundreds and, thus two times a thousand years and more before the truth of the knowledge you brought among the people will be recognized and disseminated by a few human children. Not until the time of firmament-rushing ships and chariots of fire (aircraft and rockets) will the truth break through – and, thus, not until then will the falsified teaching of the truth confused by zealots (fanatics) gradually falter – that you are not the son of god and are not Creation, and you should not be worshipped as such. And this will be the time when we celestial sons reveal ourselves to the human species again in a new form and first only in hiddenness (secrecy), and only when the human beings have become knowing but even more astray from the truth and threaten the structure of the firmament (the universe) with their acquired might, will the time come for open encounterance (for open contact).' Thus they spoke, the celestial sons between the North and the West, before bringing Jmmanuel in the brazen (metallic), singing (whirring) light (extraterrestrial beamship of the Plejaren) back to the land of the god-believers, to the land of Galilee. Reincarnation is a factual reality of our universe with regard to human life forms. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 05, Vers 49: Ihr sollet im Laufe der neuen Leben als neues Eigen (neue Persönlichkeiten) tuen, dass euer euch gegebete Geist (euer Bewusstsein) auffasse (lernt) und sich nahe (relativ) erfüllet (vervollkommne), also ihr eins werdet mit den Gesetzen und Geboten der Schöpfung.» Talmud Jmmanuel, Chapter 05, Verse 49: Over the course of new lives as new selves (new personalities), you shall let your spirit given to you (your consciousness) comprehend (learn) and become nearly (relatively) fulfilled (fully developed), so that you become one with the laws and recommendations of the Creation." Talmud Jmmanuel, Kapitel 18, Vers 41: Wahrlich, ich sage euch: Es stehen etliche hier, die nicht schmecken die Kraft des Wissens des Geistes (Geisteswissen) in diesem Leben, denn wahrlich fassen sie es erst auf (lernen) in ihrem nächsten Leben als neues Eigen (neue Persönlichkeit). Talmud Jmmanuel, Chapter 18, Verse 41: Truly, I say to you: There are several here who will not taste the power of the knowledge of the spirit (spiritual knowledge) in this life, for truly they will first grasp (learn) this in their next lives as new selves (new personalities). Talmud Jmmanuel, Kapitel 23, Vers 43: Wenn der Mensch tot ist, lebt also sein Geist in ihm (seine Geistform, Teilstück Schöpfungsgeist) in der unsichtbaren Welt (Jenseits) weiter, denn er verlasset diese Welt (Diesseits) und gehet in die unsichtbare Welt (Jenseits), wo er auch weiterhin die Weisheit des Wissens sammelt um in grösserem Wissen wiederzukehren, während aber auch ein neues Eigen (eine neue Persönlichkeit) entstehet und zusammen mit des Geistes (Geistform) Wiederkehr (Wiedergeburt) neu geboren werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 23, Verse 43: When the human being is dead, his or her spirit within him or her (his or her spirit-form, part-piece of Creation-spirit), lives on in the invisible world (other world), for it leaves this world and goes into the invisible world (other world), where it will also continue to gather the wisdom of knowledge, in order to return in greater knowledge, while also a new self (a new personality) will come into being and, together with the return (rebirth) of the spirit (sprit-form), will be newly born. God-believers German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 08, Vers 17: Die wirren Lehren der Gott-Gläubigen zeugen in ihrem Land und bis ans Ende der Welt (rund um die Welt) Blutvergiessen und Hass und Krieg über zweimal tausend und mehr Jahre hinweg, weilen Gott-Eifer (Gott-Fanatismus) dies Besessenheit (Gier) nach Macht und Laster (Selbstsucht) und Eitelkeit (Selbstherrlichkeit) Tod und Verderben über das Land und über alle Welt bringen werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 08, Verse 17: The confused teachings of the god-believers will give rise to bloodshed and hatred and war in their land and unto the ends of the world (all around the world) across two times a thousand and more years, while god-zeal (god-fanaticism), will bring death and destruction over the land and over all the world through the obsession (greed) for might, and vice (selfishness) and vanity (imperiousness). Talmud Jmmanuel, Kapitel 08, Vers 19: Das Volk der Gott-Gläubigen in diesem Lande glaubet in tiefer Verwirrung und in Eigenliebe (Selbstsucht) und Selbstdünkel (Grössenwahn), ein auserwähletes Menschengeschlecht zu sein, also aber auch alle Gott-Gläubigen bis in ferne Nachzeit (Zukunft) sich einem Dunstbild ergeben (einem Wahn, Einbildung erliegen); jedoch mitnichten ist es so, wie sie wähnen (glauben), denn alle sind abtrünniger und unwissender als die Unwissenden selbst, denen das Geheimnis der Schöpfungsgesetze fehlet.» Talmud Jmmanuel, Chapter 08, Verse 19: The people of the god-believers in this land, in their deep confusion and in their self-love (selfishness) and self-conceit (megalomania), believe themselves to be a chosen human species, but so, too, will all god-believers give themselves over to a hazy picture (succumb to a delusion, imagination) into the distant time to come (future); however, it is by no means as they assume (believe), because all are more disloyal and unknowing than the unknowing themselves, who lack the secret of Creation's laws." Talmud Jmmanuel, Kapitel 10, Vers 30: Wahrlich, ich sage euch: Das Volk der Gott-Gläubigen ward kein eigenes Volk, und ihre Vorväter lebeten in alter Zeit von Mord und Raub und Brand; denn durch List und Mord tueten sie sich in verwerflichen Kriegszügen zusammen und bringeten sich in den Besitz des Landes, allso sie ihre besten Freunde mit Wein trunken macheten und sie wie wilde Raubtiere töteten. Talmud Jmmanuel, Chapter 10, Verse 30: Truly, I say to you, the people of the god-believers were not a distinct people (originating from within), and their forefathers lived in old time by murder, robbery and fire, for through cunning and murder, they got together in reprehensible war campaigns and gained possession of the land, so they made their best of friends drunk with wine and slaughtered them like wild animals. Talmud Jmmanuel, Kapitel 25, Vers 03: Das Volk der Gott-Gläubigen frevelt am Leben und an der Wahrheit; und es habet diese Stadt gebauet auf Menschenblut; also aber ist dieses Volk von alter Zeit her gespaltet in sich, und die Leute sind Gott-Gläubige, die sich Söhne und Töchter Zions nennen, denen ich nicht nahe stehe und die mich töten wollen und die also verirrete Gläubige ihres Kultes (Religion, Sekte) sind und denen ich nebst allen Menschengeschlechtern der Erde die Lehre der Wahrheit bringe, woraus sie aufzufassen (zu lernen) mögen und wissen, dass sie nicht ausgewählt sind. Talmud Jmmanuel, Chapter 25, Verse 03: The people of the god-believers commit an outrage against life and the truth, and they built this city on human blood; but this people, since time immemorial, is divided, and the people who call themselves sons and daughters of Zion are god-believers, with whom I do not identify and who want to kill me and who, therefore, are misled believers of their cult (religion, sect), and to whom I bring the teaching of truth, as I do to all human species of the Earth, from which they may comprehend (learn) and know that they are not chosen. In addition to the 12 male disciples of Jmmanuel there were 17 female disciplesses. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 10, Vers 05: Die Namen der siebzehn Jüngerinnen, nebst Maria, der Mutter Jmmanuels, und Maria-Magdalena, seine ihm verbundene Vertrauete (in Freundschaft verbundene Vertraute) sind diese: Judith, Sarah, Lea, Tabea, Susanne, Ruth, Rebekka, Recha, Rahel, Esther, Naemi, Martha, Mirjam, Magdalena, Eva-Maria, Elisabeth und Dalila. Talmud Jmmanuel, Chapter 10, Verse 05: The names of the seventeen disciplesses, apart from Maria (Mary), the mother of Jmmanuel, and Maria-Magdealena (Mary Magdalene), his confidante associated to him (confidante associated in friendship) are these: Judith, Sarah, Lea (Leah), Tabea (Tabitha), Susanne (Susan), Ruth, Rebekka (Rebecca), Recha (Recah), Rahel (Rachel), Esther, Naemi (Naomi), Martha, Mirjam (Miriam), Magdalena (Magdalene), Eva-Maria (Eve Mary), Elisabeth (Elizabeth) and Dalila (Delilah). Prophet in the North/New Time German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 14, Verse 21-22: Erst in zweimal tausend Jahren kommet ein unscheinbarer Mann als Prophet der neuen Zeit (Neuzeit), und er lehret meine Lehre als Wahrheit, weilen er zu jener Zeit mein neues Eigen (Persönlichkeit) sein werdet und die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› kennet, die da ist die ‹Lehre der Propheten›, die er dann mit grossem Mut ausstreuet (verbreitet) bis ans Ende der Welt (weltweit). Er werdet von den aus meiner Lehre durch Eiferer (Fanatiker) böse entstehenden falschen Kulten (Christentum, Religionen, Sekten) und ihren Verbündeten und von Kleinigkeitskrämern (Besserwissern) der wirren Lehren über mich verfluchet und als Versteller (Betrüger) und als Verdunkler (Lügner) beschuldiget, allso auch mir in dieser Zeit geschehet. Talmud Jmmanuel, Chapter 14, Verses 21-22: Not until two times a thousand years will an unassuming man come as prophet of the new time, and he will teach my teaching as truth when he will at that time be my new self (personality) and will know the 'teaching of truth, teaching of spirit, teaching of life', which is the 'teaching of the prophets', which he will then strew (disseminate) with great courage unto the ends of the world (worldwide). He will be cursed by the false cults (Christianity, religions, sects) evilly arising from my teaching through zealots (fanatics) and their allies and by pedants (know-it-alls) of the confused teachings about me and will be accused of being a manipulator (cheater) and an obscurer (liar), as it also happen to me in this time. Talmud Jmmanuel, Kapitel 15, Verse 84-87: Noch ehe die zweimal tausend Jahre volle sind, offenbaret der neue Prophet meine Lehre unverfälschet in kleinem Anhang (Gruppen), wie also ich in kleinem Anhang (Gruppe) tue, auf dass meinen Vertraueten und Jüngern und Jüngerinnen die Weisheit und das Wissen und die Gesetze und Gebote des Geistes und der Schöpfung die Lehre gebringet seie. Sein Weg jedoch werdet sehr beschwerlich sein und voller Hindernisse, und mancher Meuchler (heimtückischer Mörder) werdet bemühet sein, ihn zu meucheln (heimtückisch zu ermorden), also sich mancher gegen ihn wendet, wenn er seine Berufung (Mission, Aufgabe) in einem Lande des Friedens im Norden (Schweiz) beginnet und ausübet. Zu jener Zeit aber herrschet in jenem Land ein strenger falscher Kult (Religion, Sekten, Christentum, Christenkult), der verlästeret (verleumderisch) erstellet sein werdet aus meiner von den Schriftenverdrehern verfälscheten Lehre. So weissage ich, und so werdet es sein, denn ich weiss um die Geschehen zu jener fernen Zeit, die kommet als neue Zeit (Neuzeit, deren Beginn mit 1844 errechnet ist).» Talmud Jmmanuel, Chapter 15, Verses 84-87: Yet, before the end of two times a thousand years the new prophet will reveal my teaching in an unfalsified manner to small followings (groups), just as I do to small followings (groups), so that my trusted friends and disciples and disciplesses will be brought the teaching of the wisdom and the knowledge and the laws and recommendations of the spirit and of the Creation. Nevertheless, his path will be very difficult and full of obstacles, and many killers (insidious murderers) will be striving to kill him (to insidiously murder him), so many will oppose him when he begins and carries on his determination (mission, task) in a peace-loving country in the North (Switzerland). But at that time, a strict and false cult (religion, sect Christianity, Christian cult) will dominate in that country, which will be slanderously (defamingly) created from my teaching that will be falsified by the distorters of the writings. Thus I prophesy, and thus it shall be, for I know about the events at that distant time, which is coming as the new time (new time, whose beginning is calculated with 1844)." Every human being is vivified by a minute piece of Creation spirit and Creation depends on the evolvement of human beings for its own evolvement. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 18, Verse 43-44: Und also ist der Geist im Menschen (Teilstück Schöpfungsgeist) nicht eine Erschaffung von ihm selbst, sondern ein ihm gegebener begrenzeter (winziger) Teil der Schöpfung, der wissend gemachet sein muss und weise durch unaufhaltsames Lernen, wie es auch zutreffet auf seinen eigenen Geist (Bewusstsein). Und hat der Geist (Teilstück Schöpfungsgeist) gelernet in vollem Masse, weilen der Mensch mit seinem eigenen Geiste (Bewusstsein) gelernet hat, so gehet er dann dahin, um eins zu sein mit der Schöpfung, da auch die Schöpfung lernet und lebet (dem stetigen Wachstum lebt). Talmud Jmmanuel, Chapter 18, Verses 43-44: And the spirit in the human being (part-piece of Creation-spirit) is not a creation of the human being him- or herself but is a limited (tiny) part of the Creation given to the human being, which must be made knowing and wise through inexorable learning, as is also true of his or her own spirit (consciousness). And once the sprit (part-piece of Creation-spirit) has learned in full measure, because the human being has learned with his or her own spirit (consciousness), then it proceeds to become one with the Creation, since the Creation, too, learns and lives (lives in constant growth). Talmud Jmmanuel, Kapitel 23, Vers 42: Allso unvergänglich ist also der Geist im Menschen (Teilstück Schöpfungsgeist), der ein winziges Teilchen des grossen und mächtigen Geistes Schöpfung ist; wie also könnete es sein, dass die Schöpfung selbst in Nichtexistenz vergehet? Talmud Jmmanuel, Chapter 23, Verse 42: Likewise immortal is the spirit in the human being (part-piece of Creation-spirit), which is a tiny part of the great and mighty spirit of Creation; for how could it be, that Creation itself would pass into nonexistence? Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 07: Allso werdet dann durch den Geist im Menschen (Teilstück Schöpfungsgeist resp. Geistform) erschaffet ein neuer Geist des Menschen (neues Bewusstsein), der noch im Kleinsten unwissend ist; und er lebet im Haupte (Kopf) des Menschen und beginnet aufzufassen (zu lernen). Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 07: So then, a new spirit (new consciousness) of the human being, which is still unknowing down to the minutest, becomes created by the spirit in the human being (part-piece of Creation-spirit or spirit-form); and it lives in the head of the human being and begins to grasp (to learn). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 18: Ist der Geist im Menschen (Geistform, Teilstück Schöpfungsgeist) nahe (relativ) erfüllet (vervollkommnet), dann zurückkehret er zur Schöpfung und werdet eins mit ihr, allso sich auch die Schöpfung in sich selbst nahe (relativ) erfüllet (vervollkommnet), denn ihr ist das Wissen und die Weisheit, es zu tuen. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 18: Once the spirit in the human being (spirit-form, part-piece of Creation-spirit) is nearly (relatively) fulfilled (relatively absolutely fulfilled), it then returns to become one with it, and in this manner also the Creation nearly (relatively) fulfils (relatively absolutely fulfils) itself within itself, for in it is the knowledge and wisdom to do so. Jmmanuel is the true name of an actual human being. While Jesus Christ is the falsified name for this individual, as there never has existed a flesh and blood Jesus Christ. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 26, Verse 32-33: Wahrlich, ich sage dir: So du dich Saulus nennest und du mich um meiner Lehre willen verfolgest, und also meine Jünger und Jüngerinnen, allso werdest du ändern dein Sinnen und Trachten und also meiner Lehre nachfolgen. Fortan sollest du dann heissen Paulus und in alle Winde ziehen und abtragen (sühnen, büssen) dafür, dass du meine Lehre habest genennet eine wirre Lehre und meinen Geist (Bewusstsein) verwirret. Talmud Jmmanuel, Chapter 26, Verses 32-33: Truly, I say to you: though you are called Saulus, and you persecute me and my disciples and disciplesses because of my teaching, you will change your reflecting and striving and thus follow my teaching. Thereafter you shall be named Paulus; and you shall travel in every direction and atone (make amends) for having called my teaching a confused teaching and my spirit (consciousness) confused. Talmud Jmmanuel, Kapitel 26, Vers 37: Es werdet sein die Schuld deiner Unklugheit (Unverstand), dass man mich nennen werdet den ‹Jesus Christos›, was da heisset der ‹Jesus der Gesalbete›, allso ungeachtet, dass ich nicht Jesus, sondern Jmmanuel genennet und auch kein Gesalbeter bin. Talmud Jmmanuel, Chapter 26, Verse 37: It will be the fault of your undiscernment (unintellect) that I will be called "Jesus Christ", which means "Jesus the Anointed", regardless of the fact that I am not named Jesus but rather Jmmanuel and that I am also not an anointed one. Talmud Jmmanuel, Kapitel 26, Vers 42: Allso werdest du den Grundstein setzen für die Uneinsicht (Unvernunft), dass man mich werdet ‹Christos› nennen und Erlöser für wirre Kulte (zwei Hauptreligionen und deren zahlreiche Sekten). Talmud Jmmanuel, Chapter 26, Verse 42: And so you will set the cornerstone for the intransigence (irrationality), that I will be called 'Christ' and 'Redeemer' for the confused cults (two main religions and their numerous sects). Judas Ishariot was the betrayer of Jmmanuel not Jmmanuel's disciple Judas Ischkerioth German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 28, Verse 40-42: Einer unter denen nämlich, die mit dir waren, ward nicht deines Sinnes und habet dich verraten für dreissig Silberlinge, allso dein Jünger Judas Ischkerioth.» Jmmanuel aber antwortete und sprechete: «Wahrlich, ich sage dir: Wohl mag es dir gelingen, deinen Sohn Judas als Verräter zu schirmen (schützen), auf dass mein Jünger Judas Ischkerioth vor dem Volke für lange Zeit des Verrates beschuldiget werdet an mir, doch werdet die Wahrheit kommen und in aller Welt in aller Leute Munde sein. Nämlich, dass Judas Ischkerioth nicht ist der Verräter an mir, sondern dass es ist dein Sohn, der Judas Ishariot, der seines Pharisäervaters Namen traget, der du mit ihm gemeinsame Sache machest und ihm dreissig Silberlinge Blutgeld (Verräterlohn) bezahlet habest.» Talmud Jmmanuel, Chapter 28, Verses 40-42: One of those who were with you was not of your mind and has betrayed you for thirty pieces of silver – so your disciple Judas Ischkerioth." But Jmmanuel answered, saying: "Truly, I say to you: You may succeed in shielding (protecting) your son Judas as a betrayer, so that my disciple, Judas Ischkerioth, will be accused as my betrayer before the people for a long time, but the truth will come out and be known by all people throughout the entire world. Namely that my betrayer is not Judas Ischkerioth but is your son, Judas Ishariot, who bears the name of his father, the Pharisee, you who have made common cause with him and have paid him thirty pieces of silver of blood money (reward for betrayal)." Religious offices to be only for men, and women to be excluded German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Verse 12-13: Wahrheitlich aber seie ich nicht der Prophet von euch verwirreten Gott-Gläubigen, die ihr da genennet seied als Söhne Zions, die ihr das Weib und allso eure Töchter von der Verrichtung in eurem Kulte beschränket (die Frauen und Töchter in bezug auf Ämter im Kult ablehnt), weilen ihr den Kult nur für den Mann gemachet habet, allso ihr es auch weitertraget, so es auch sein werdet in den neuen Kulten (Christentum / Islam), die manch einer (verschiedene) machet aus meiner und des neuen wahren Propheten Muhammads Lehre. Und allso ihr das Weib und eure Töchter vom Kulte ausschliesset, schlaget (prügelt) und quälet (misshandelt) ihr sie in Bosheit in eurem Heime (daheim, zuhause) und entehret und erniederiget sie offen vor dem Volke, allso ihr nun auch an mir tuen werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verses 12-13: But in all truth, I am not the prophet of you confused god-believers, you who are referred to as the sons of Zion, you who restrict the woman and also your daughters from performing in your cult (reject the women and daughters with regard to offices in the cult), because you have made the cult only for the man, and in this wise you will also pass it on, so it will also be like this in the new cults (Christianity / Islam), which many a one (various ones) will make from my and the new true prophet Muhammad's teaching. And therefore you exclude the woman and your daughters from the cult, you hit (beat) and torment (abuse) them in malice in your homes (at home) and dishonor and humiliate them openly before the people, and so will you also now do to me. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 22: Und wie ihr das Licht der Welt, das Weib, steinigen lasset und es auch nicht würdiget und nicht ehret in Würde und ihr ihm nicht gleiche Rechte gebet (einräumt), von dem ihr doch geboren seiet, so hebet ihr euch in frevlerischem Mutwillen (Überheblichkeit) über das Weib und euch selbst hoch in höchste Höhen und glaubet, dass ihr euer erdichteter (erfundener, erphantasierter) Gott selbst seied. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 22: And as you allow the light of the world, the woman, to be stoned to death and also do not appreciate her and do not honor her in dignity and do not give (grant) her equal rights, though you were born from her, you raise yourselves in outrageous wantonness (boastfulness) above the woman and raise yourselves up into the highest heights and believe that you are your fabulated (invented, fantasised) God himself. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 24: Wahrlich, wie ihr Otterngezücht euren Gott-Kult zu einem Kult für den Mann gemachet und ihr das Weib für Obliegenheiten (Ämter) im Kult undenkbar gemachet habet (ausgeschlossen habt), und wie es auch sein werdet in neuen Kulten (Christentum / Islam), die gemachet werdet in Falschheit aus der Lehre meiner und des neuen Propheten Muhammad, so werdet es sein, dass das Weib in der neuen Zeit (Neuzeit) doch erringet seine Rechte. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 24: Truly, as you brood of adders have made your god-cult a cult for the man and have made the woman inconceivable for (have excluded the woman from) tasks (offices) in the cult, and as it will also be in new cults (Christianity / Islam) which will be made in falsehood from the teaching of mine and the new prophet Muhammad, so will it be that the woman will yet gain her rights in the new time. Jmmanuel-Mohammed connection German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Verse 19-20: Wahrlich, wie euer Kult mit viel Blut des Menschen geschreibet werdet, fliesset auch durch die neuen Kulte (Christentum / Islam> die Fülle (Menge) des Blutes wie das Wasser im Bach, weilen die Lehre meiner und des kommenden Propheten Muhammad übel verfälschet werdet, denn wahrlich lehret auch er Liebe und Gleichklang, Frieden und Freiheit, allso Ehre und Würde für das Weib in gleichem Rechte wie der Mann (Gleichheit, Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und umfassend gleiche Rechte in allen Dingen). Und alles geschehet, weilen meine und auch des neuen Propheten (Muhammad / Mohammed) ‹Lehre der Propheten› verfälschet werdet, die wahrlich seit alter Zeit als ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens› gelehret werdet als Lehre der Liebe, Lehre des Friedens und Lehre des Gleichklangs (Harmonie), auf dass kein Hass und keine Falschheit und kein Krieg und kein gewaltsamer Tod gegebet seie. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verses 19-20: Truly, just as your cult is written with much blood of human beings, also through the new cults (Christianity / Islam) will the abundance (quantity) of blood flow like the water in the brook, because the teaching of mine and the coming prophet Muhammad will be evilly falsified, for he will truly also teach love and consonance, peace and freedom, as well as honor and dignity for the woman in equal rights as the man (equality, equivalence, equal rights and comprehensively the same rights in all things). And everything will happen because my and also the new prophet's (Muhammad/Mohammed) 'teaching of the prophets' will be falsified, which has been taught truthfully since old time as the 'teaching of truth, teaching of spirit, teaching of life', as the teaching of love, teaching of peace, and teaching of consonance (harmony), so that no hatred and no falseness and no war and no forcible death will be given. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Verse 36-37: Und es werdet sein in kommender Zeit (Entstehung des Islam), allso ihr dafür büssen werdet, wenn sich die von euch Entrechteten und von euch Geknechteten wahrlichen (rechtmässigen) Besitzer des Landes wider euch zu erheben beginnen und ihr bekämpfet sein werdet bis in ferne Nachzeit (Zukunft). Ein neuer Künder nämlich entstehet in nahem Lande (Saudi-Arabien) als wahrer Prophet (Muhammad); und durch seine eifernden (fanatischen) Scharen und ihre Nachfahren werdet ihr durch Gesetze der Falschheit gegeisselt, weilen auch seine Lehre der Wahrheit und Liebe und des Geistes und des Lebens, die allso der ‹Lehre der Propheten› entsprechet, bösartig verfälschet werdet und ein die Wahrheit verkehrender Kult daraus entsteht, allso es mit meiner Lehre geschehet, weilen es die ganze Horde der Pharisäer und des Rates und der Sadduzäer und Schriftengelehreten so wollet. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verses 36-37: And it will be in the coming time (emergence of Islam) when you will atone for this, when the ones disenfranchised by you and the ones subjugated by you, the true (rightful) owners of the land, will begin to rise up against you and will be fighting you into the distant time to come (future). Namely, a new proclaimer will arise in a near land (Saudi Arabia) as a true prophet (Muhammad); and by his fervouring (fanatical) throngs and their descendants, you will be scourged by laws of falseness, because also his teaching of truth and love and of the sprit and of the life, which also corresponds to the 'teaching of the prophets', will be maliciously falsified, and a truth-perverting cult will originate from it, and so will it happen with my teaching, because the whole horde of Pharisees and the council and the Sadducees and scribes want it to be so. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 61: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Sein Name werdet für euch Schrecken sein und allso für eure Nachfahren. Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 61: Truly, truly, I say to you: His name will be terror for you and, therefore, for your descendants. Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 63: Allso er als wahrer Prophet aber nach eurer und eurer Nachfahren Rede ein falscher Prophet sein werdet und nach eurem Sinne eine wirre erscheinende und von euch nicht zu verstehende Lehre bringet, also auch ich die gleiche Lehre lehrete, solle auch der in Falschheit aus meiner und seiner Lehre entstehende Kult (Religion, Sekte) dereinst beendet sein, wie auch euer Kult, wenn sein Geschlecht (Volk) und euer Geschlecht (Volk) den Grundstein leget zum Ende also, denn auch seine Lehre werdet böse verdrehet und verfälschet und endet in einem bösen und falschen Kulte (Religion, Sekte).» Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 63: So he, as a true prophet, will be, according to your and your descendants' speech, a false prophet and will bring, according to your sense, a teaching that appears confused and that is not to be understood by you; thus I also taught the same teaching. Also the cult (religion, sect) emerging in falseness from my and his teaching will eventually end, as will also your cult, when his kind (people) and your kind (people) lay the foundation stone for the conclusion, for also his teaching will be evilly twisted and falsified and will result in an evil and false cult (religion, sect)." Jmmanuel survived the Crucifixion and later went on to teach in India where he died at the age of 113 years. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 30, Vers 112: Joseph von Arimathia aber suchete Jmmanuel's Freunde aus fernem Land (Indien), die in Jerusalem weileten, und gehete mit ihnen zurück zur Grabhöhle, allso sie durch den zweiten und geheimen Eingang zu ihm geheten, den die Schergen und Kriegsknechte nicht kenneten, allso sie ihn pflegeten mit Kräutern, Salben und Säften während drei Tagen und drei Nächten, allso er bald wieder bei besserer Kraft (Gesundheit) ward un wieder bei gutem Geiste (Bewusstsein). Talmud Jmmanuel, Chapter 30, Verse 112: Joseph of Arimathea, however, sought out Jmmanuel's friends from the distant land (India), who were staying in Jerusalem, and returned with them to the tomb-cave There they went unto him through the second and secret entrance, which was unknown to the henchmen and the soldiers, and for three days and three nights they nursed him with herbs, salves and juices. Soon he was again with better strength (health) and again with a good spirit (consciousness). Talmud Jmmanuel, Kapitel 32, Vers 03: Mein Weg führet mich in ein fernes Land (Indien); und dort wohnet in kommender Zeit auch viel von diesem hier lebenden Menschengeschlechte, allso es weggehet aus diesem Lande dorthin. Talmud Jmmanuel, Chapter 32, Verse 03: My pathway leads me to a distant land (India), and also many from this human species living here will dwell there in the coming time, so they will go forth thereto from this land. Creation is the driving force of our universe responsible for the coming to be and passing away of material life. German Original English Translation Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Verse 1-4: Jmmanuel aber lehrete gewaltig und sprechete: «Sehet, über dem Menschen und über dem JHWH und über allem stehet die Schöpfung. Für die Klugheit (Verstand) des Menschen scheinet sie ausgereifet (vollkommen) zu sein, dem aber so nicht ist. So die Schöpfung ist wahrer Geist (Schöpfungsgeist) und lebet also, muss auch sie nahe aufrichten (relativ vervollkommnen) sich bis in die Unendlichkeit. Da sie aber eins ist in sich selbst, kann sie nahe aufrichten (relativ vervollkommnen) sich durch die eigenen durch sie selbst erschaffeten Schöpfungen (Lebensformen, Menschen, Geistformen); allso durch das Bewirken (Zeugen, Schaffen) neuen Geistes, der im Menschen wohnet (Teilstück Schöpfungsgeist im Menschen) und ihn belebet und also durch sein Auffassen (Lernen) und Ausschreiten (Fortschriftt) sich nahe erfüllet (relativ Vervollkommnet). Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verses 1-4: Jmmanuel taught powerfully, saying, "Behold, Creation stands above humanity, above the JHWH and above everything. It appears to be complete (perfect) by human sageness (intellect), but this is not so. Since the Creation is true spirit (Creation-spirit) and thus lives, even it must nearly arise (relatively perfect) itself into the endlessness. But since it is one within itself, it can nearly arise (relatively perfect) itself by way of its own creations created by itself (life forms, human beings, spirit-forms), so through the effecting (generating, creating) of new spirits that dwell within human beings (part-pieces of Creation-spirit within human beings), give them life, and therfore nearly fulfil (relatively absolutely fulfil) themselves through their grasping (learning) and striding (progression). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 26: Das Geheimnis der Schöpfung aber ist das Unmessbare, und darin alles lieget in der gemehreten Zahl Sieben (multiplizierten Zahl Sieben), die da gerechnet werdet in vielfacher Zahl der Mehrung (Multiplikation). Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 26: The secret of the Creation, however, is that which is immeasurable, and everything therein is based on the number seven increased (the number seven multiplied), which is counted in a manifold number of increase (multiplication). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 30: Sieben Grosszeitalter ruhete die Schöpfung im Schosse des Schlummers, allso nichts ward und die Himmel (Universum und Weltenraum) auch nicht. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 30: The Creation rested in a state of slumber for seven great-times when nothing existed, not even the firmament (universe and space). Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 33: So sie aber nun geruhet habete sieben Perioden und sieben Grosszeiten, erschaffete sie nun Kreatur (Leben) und alles sonst für andere sieben Perioden und sieben Grosszeiten, bis sie wieder bedarf der Ruhe und sich leget erneut in tiefen Schlummer für weitere sieben Grosszeiten. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 33: After having rested for seven periods and seven great times, however, it is now creating creatures (life) and everything else for another seven periods, seven great-times until it requires rest again and reposes anew in deep slumber for a further seven great-times. Talmud Jmmanuel, Kapitel 34, Vers 36: Nur die Schöpfung werdet sein in sich selbst in sieben Zeiten (Perioden), in den sieben Grosszeiten, denn sie werdet in Ruhe sein (sie wird ruhen) und schlummern also so lange, allso sie wieder erwachet und neues Dasein (Existenz) und Kreatur (Leben) schaffet und Festes (Materielles) und alles sonst (Existierende), das sein werdet. Talmud Jmmanuel, Chapter 34, Verse 36: Only Creation itself will exist during seven times (periods), during the seven great-times, because it will be in rest (it will rest) and, thus, slumber until it awakens again and brings forth new existence and creatures (life) and firm things (material things) and everything else (every other existing thing) that will be. To obtain a copy of Talmud Jmmanuel by Judas Ischkerioth visit here.
 • 39360. sveča
  Läsningsgudstjänst Den 22 januari 2020, onsdag onsdag i 2 veckan 'under året' Vincentius av Saragossa diakon och martyr (eller - Psalterium 2015) (eller - black-white) Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Under natten eller tidigt om morgonen: Lyfta ur natten låt oss hålla vaka, psalmernas sötma smaka på vår tunga, så att för Herren vi med kraft kan sjunga ljuvliga hymner. Godhetens Konung, för oss till din tronsal, där dina helgon samlas efter striden. Må de oss lära att här troget leva efter din vilja. Dig vare ära, evighetens Fader, enfödde Son, dig tillhör lov och heder, du som med Anden allt i gudoms enhet samfällt regerar. Amen. Under dagen: Främmande för alla och av alla känd är den Gud som kallar — dold och mot oss vänd. Obekant och nära — bli i andakt still! Markens örter bära gudomens sigill. Himlen till en hydda han åt solen gjort, och dess tecken tydda står för den som tror. Ondskans makt förjagas. Blind och döv och lytt ser det rike dagas som gör allting nytt, ser hur i Guds händer staden av kristall lyfts ur dödens länder: stoft och syndafall. Amen. Ant. 1 Vi ropar i vår väntan att Gud skall befria vår kropp. Psalm 39 En plågad människas bön Allt skapat har lagts under tomhetens välde... på grund av honom som vållade det (Rom 8:20) I Jag tänkte: jag skall ta mig i akt * och inte synda med min tunga, jag skall sätta lås för min mun, * så länge gudlöst folk är inom hörhåll. Så höll jag mig tyst och blev stum, * jag teg, men till ingen nytta. Min plåga blev bitter, + jag stönade, det brann som eld. * Jag kunde inte tiga. Herre, lär mig minnas att jag skall dö, * hur få mina tillmätta dagar är, hur flyktigt mitt liv. En handfull dagar är allt du ger mig, * för dig är min livstid ett intet. Bara en vindfläkt är människan, * som en skuggbild vandrar hon kring. Bara en vindfläkt är skatterna hon hopar, * hon vet inte vems de en gång skall bli. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Vi ropar i vår väntan att Gud skall befria vår kropp. Ant. 2 Herre, hör mitt rop, och se mina tårar. II Herre, vad har jag då att hoppas på? * Mitt hopp står till dig. Befria mig från alla mina synder, * låt mig slippa bli smädad för dårskap. Jag tiger och öppnar inte min mun * — det är ju du som låtit detta ske. Tag bort den plåga du lagt på mig! * Jag förgås under slagen av din hand! Du tuktar och straffar en man för hans synd, som malen förtär du allt han har kärt. * Bara en vindfläkt är människan. Herre, hör min bön och lyssna till mitt rop, * tig inte när jag gråter! Ty en tid är jag gäst hos dig, * en främling som alla mina fäder. Vänd bort din blick, så kan jag glädjas, * innan jag går bort och inte mer finns till. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Herre, hör mitt rop, och se mina tårar. Ant. 3 Jag förtröstar på Guds nåd alltid och i evighet. Psalm 52 Mot vedersakaren Den stolte skall ha sin stolthet i Herren (1 Kor 1:31) Du mäktige, varför skryter du över det onda, * varför förhäver du dig ständigt mot den fromme? Du lömske, din tunga far efter fördärv, * den är lik den skarpaste rakkniv. Du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanningens ord, * du älskar fördärvliga ord, du falska tunga. Därför skall Gud störta ner dig för alltid, + han skall gripa dig och rycka ut dig ur din hydda * och utrota dig ur de levandes land. De rättfärdiga skall se det och frukta, * de skall håna honom och säga: "Se, där är den man som inte gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, * trotsig i sin lystnad!" Men jag skall vara som ett grönskande olivträd i Guds hus. * Jag förtröstar på Guds nåd alltid och för evigt. Jag skall i evighet tacka dig för vad du gjort * och inför dina fromma hoppas på ditt namn, ty du är god. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Jag förtröstar på Guds nåd alltid och i evighet. Min själ väntar efter Herren, och jag hoppas på hans ord. Första läsningen 1 Mos 27:30-45 Esau ber om Isaks välsignelse När Isak hade gett Jakob sin välsignelse och Jakob just hade gått ut från sin fader Isak, kom hans broder Esau hem från jakten. Därefter tillagade också han en smaklig rätt och bar in den till sin fader och sade till sin fader: "Må min fader stiga upp och äta av sin sons villebråd, för att din själ må välsigna mig." Hans fader Isak frågade honom: "Vem är du?" Han svarade: "Jag är Esau, din förstfödde son." Då blev Isak mycket häpen och sade: "Vem var då den jägaren som bar in till mig sitt villebråd, så att jag åt av allt, innan du kom, och sedan välsignade honom? Välsignad skall han också förbli." När Esau hörde sin faders ord, brast han ut i högljudd och bitter klagan och sade till sin fader: "Välsigna också mig, min fader." Men han svarade: "Din broder har kommit med svek och tagit din välsignelse." Då sade han: "Han heter ju Jakob, och han har nu också två gånger bedragit mig. Min förstfödslorätt har han tagit, och se, nu har han också tagit min välsignelse." Och han frågade: "Har du då ingen välsignelse kvar för mig?" Isak svarade och sade till Esau: "Se, jag har satt honom till en herre över dig, och alla hans bröder har jag gett honom till tjänare, och med säd och vin har jag försett honom. Vad skall jag då nu göra för dig, min son?" Esau sade till sin fader: "Har du då bara den enda välsignelsen, min fader? Välsigna också mig, min fader." Och Esau brast i gråt. Då svarade hans fader Isak och sade till honom: "Se, fjärran från jordens fetma skall din boning vara och utan dagg från himmelen ovanifrån. Av ditt svärd skall du leva, och du skall tjäna din broder. Men det skall ske, när du samlar din kraft, att du river hans ok från din hals." Och Esau blev hatisk mot Jakob för den välsignelses skull som hans fader hade gett honom. Och Esau sade för sig själv: "Snart skall de dagar komma, då vi får sörja vår fader. Då skall jag dräpa min broder Jakob." När man nu berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, sände hon och lät kalla till sig sin yngre son Jakob och sade till honom: "Se, din broder Esau vill hämnas på dig och dräpa dig. Så hör nu vad jag säger, min son: Stå upp och fly till min broder Laban i Haran och stanna någon tid hos honom, tills din broders förbittring har upphört, ja, tills din broders vrede mot dig har upphört och han glömmer vad du har gjort mot honom. Då skall jag sända bud och hämta dig därifrån. Varför skulle jag mista er båda på samma gång?" Responsorium 1 Mos 27:35, 33, 27b-28, 29 Din broder har kommit med svek och tagit din välsignelse. + Välsignad skall han också förbli. Se, av din son utgår doft, likt doften av en mark som Herren har välsignat. Så må Gud ge dig av himmelens dagg och av jordens fetma i rikt mått. Bli en herre över dina bröder, och må din moders söner falla ned för dig. + Välsignad skall han också förbli. Andra läsningen Ur A Retreat for Priests av Ronald Knox. Att sälja sin förstfödslorätt Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper mänga. Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller gudlöshet som Esau, som för ett enda mål mat sålde sin rätt som förstfödd. Ni vet ju att när han efteråt gjorde anspråk på välsignelsen blev han avvisad fast han bad om den under tårar. Paulus betraktar alltså Esau som urtypen för dem som är trolösa mot nåden, något som förgiftar källan till en naturligt god karaktär. Det har till följd gudlöshet och en lättsinnig och vårdslös hållning till vår eviga frälsning som kan sluta i en obotlig undergång. För en maträtt sålde han sin förstfödslorätt - det är Esaus synd. Här är en man som, om han vill, är kallad till att ärva de löften som getts till Abraham och Isak, med hopp om att en dag bli ett stort folk, hemlighetsfulla hopp om ännu större, fast ännu inte uppenbarade förmåner. För det hoppets skull hade Abraham lämnat sitt land och sin faders hus, för det hoppets skull hade han och hans son Isak funnit sig i att leva som nomader och främlingar i ett annat land. Men de höll sin familj och sina heliga traditioner rena. Allt detta väntade på Esau, om han bara ville. Men? Han är redo att på ett ögonblick byta bort alltsammans, ty han har för bråttom för att vänta en halvtimma på maten. Han vill bara gå ut och skjuta en hjort och ta hem köttet. Det kommer nog till slut att ordna sig med den gamle. Han tyckte ju alltid om hjortkött. Tragedin är att det redan är för sent, men Esau fattar inte det. Han fattar inte det förrän han kommer hem och får höra om den familjesammansvärjning som har berövat honom hans välsignelse. Då bryter han ut i tårar: Far, välsigna också mig. Men ordet var redan sagt och gick inte att ta tillbaka. Den yngre skall för all framtid vara herre över den äldre. Detta för att inte någon människa skall sakna Guds nåd - den nåden är vår förstfödslorätt, det dyrbaraste vi någonsin kan äga. Han vill att vi skall utföra det ena eller det andra, och han ger oss den nåd vi behöver för det. Trolöshet mot en sådan nåd är att sälja förstfödslorätten. Hur mycket mera, när vi samtycker till dödssynd? När vi medvetet vän¬der vår rygg mot Skaparen och föredrar skapelsen? Att såra Gud allsmäktig med synd är att sälja vår förstfödslorätt som kristna, för som kristna har vi en oändligt mycket högre förstfödslorätt: vi är Guds söner och arvingar till det eviga livet. Gud har visat oss en sådan barmhärtighet att vi inte bara får kallas utan vara hans söner. Han skulle inte kunna tåla att vi fick del av himlen bara som legoknektar; han skulle inte ens kunna ge oss den genom något slags formell men overklig adoption. Nej, han har verkligen gjort oss till sina söner. Hur? Genom att i dopet göra oss till lemmar i Jesu Kristi heliga människonatur. Att genom dödssynd avskära oss själva från den helgande nåden är att förlora vänskapen med Herren, och med denna vänskap ställningen som Guds barn, med risk att den kanske aldrig återfås. Och detta gör vi lättsinnigt, med den trot¬siga karskheten hos Esau när han inte brydde sig om sina föräldrars önskningar. Vi bär oss åt som om vi önskade att inkarnationen aldrig hade inträffat. Responsorium Jfr Jak 1:12; Ps 38:16,17,18,22a Den som har bestått provet skall få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. + Salig är den som håller ut då han prövas. Se, på dig, Herre, hoppas jag, du skall svara, Herre, min Gud. Ty jag fruktar att de annars får glädja sig över mig, när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla, överge mig inte, Herre, min Gud. + Salig är den som håller ut då han prövas. Slutbön Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.MESSAGE OF THE HOLY FATHER BENEDICT XVI TO THE YOUTH OF THE WORLD ON THE OCCASION OF THE 21st WORLD YOUTH DAY (9 APRIL 2006) "Your word is a lamp to my feet and a light to my path" (Ps 119 [118]:105) My dear young friends! It is with great joy that I greet you as you prepare for the 21st World Youth Day, and I relive the memory of those enriching experiences we had in August last year in Germany. World Youth Day this year will be celebrated in the local Churches, and it will be a good opportunity to rekindle the flame of enthusiasm that was awakened in Cologne and which many of you have brought to your families, parishes, associations and movements. At the same time, it will be a wonderful chance to invite many of your friends to join the young generation’s spiritual pilgrimage towards Christ. The theme that I suggest to you is a verse from Psalm 119 [118]: "Your word is a lamp to my feet and a light to my path" (v. 105). Our dearly loved John Paul II commented on that verse of the psalm as follows: "The one who prays pours out his thanks for the Law of God that he adopts as a lamp for his steps in the often dark path of Life" (General Audience, Wednesday 14 November 2001). God reveals himself in history. He speaks to humankind, and the word he speaks has creative power. The Hebrew concept "dabar", usually translated as "word", really conveys both the meaning of word and act. God says what he does and does what he says. The Old Testament announces to the Children of Israel the coming of the Messiah and the establishment of a "new" covenant; in the Word made flesh He fulfils his promise. This is clearly specified in the Catechism of the Catholic Church: "Christ, the Son of God made man, is the Father's one, perfect and unsurpassable Word. In him he has said everything; there will be no other word than this one" (n. 65). The Holy Spirit who has led the chosen people by inspiring the authors of the Sacred Scriptures, opens the hearts of believers to understand their meaning. This same Spirit is actively present in the Eucharistic celebration when the priest, "in persona Christi", says the words of consecration, changing the bread and wine into the Body and Blood of Christ, for the spiritual nourishment of the faithful. In order to progress on our earthly pilgrimage towards the heavenly Kingdom, we all need to be nourished by the word and the bread of eternal Life, and these are inseparable from one another! The Apostles received the word of salvation and passed it on to their successors as a precious gem kept safely in the jewel box of the Church: without the Church, this pearl runs the risk of being lost or destroyed. My dear young friends, love the word of God and love the Church, and this will give you access to a treasure of very great value and will teach you how to appreciate its richness. Love and follow the Church, for it has received from its Founder the mission of showing people the way to true happiness. It is not easy to recognise and find authentic happiness in this world in which we live, where people are often held captive by the current ways of thinking. They may think they are "free", but they are being led astray and become lost amid the errors or illusions of aberrant ideologies. "Freedom itself needs to be set free" (cf the encyclical Veritatis Splendor, 86), and the darkness in which humankind is groping needs to be illuminated. Jesus taught us how this can be done: "If you continue in my word, you are truly my disciples; and you will know the truth, and the truth will make you free" (Jn 8:31-32). The incarnate Word, Word of Truth, makes us free and directs our freedom towards the good. My dear young friends, meditate often on the word of God, and allow the Holy Spirit to be your teacher. You will then discover that God’s way of thinking is not the same as that of humankind’s. You will find yourselves led to contemplate the real God and to read the events of history through his eyes. You will savour in fullness the joy that is born of truth. On life’s journey, which is neither easy nor free of deceptions, you will meet difficulties and suffering and at times you will be tempted to exclaim with the psalmist: "I am severely afflicted" (Ps 119 [118]. v. 107). Do not forget to add as the psalmist did: "give me life, O Lord, according to your word... I hold my life in my hand continually, but I do not forget your law" (ibid. vv. 107; 109). The loving presence of God, through his word, is the lamp that dispels the darkness of fear and lights up the path even when times are most difficult. The author of the Letter to the Hebrews wrote: "Indeed, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow; it is able to judge the thoughts and intentions of the heart" (4:12). It is necessary to take seriously the injunction to consider the word of God to be an indispensable "weapon" in the spiritual struggle. This will be effective and show results if we learn to listen to it and then to obey it. The Catechism of the Catholic Church explains: "To obey (from the Latin ob-audire, to ‘hear or listen to’) in faith is to submit freely to the word that has been heard, because its truth is guaranteed by God, who is Truth itself" (n. 144). While Abraham exemplifies this way of listening which is obedience, Solomon in his turn shows himself to be a passionate explorer of the wisdom contained in the Word. When God said to him: "Ask what I should give you", the wise king replied: "Give your servant therefore an understanding heart" (1 Kings 3:5,9). The secret of acquiring "an understanding heart" is to train your heart to listen. This is obtained by persistently meditating on the word of God and by remaining firmly rooted in it through the commitment to persevere in getting to know it better. My dear young friends, I urge you to become familiar with the Bible, and to have it at hand so that it can be your compass pointing out the road to follow. By reading it, you will learn to know Christ. Note what Saint Jerome said in this regard: "Ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ" (PL 24,17; cf Dei Verbum, 25). A time-honoured way to study and savour the word of God is lectio divina which constitutes a real and veritable spiritual journey marked out in stages. After the lectio, which consists of reading and rereading a passage from Sacred Scripture and taking in the main elements, we proceed to meditatio. This is a moment of interior reflection in which the soul turns to God and tries to understand what his word is saying to us today. Then comes oratio in which we linger to talk with God directly. Finally we come to contemplatio. This helps us to keep our hearts attentive to the presence of Christ whose word is "a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts" (2 Pet 1:19). Reading, study and meditation of the Word should then flow into a life of consistent fidelity to Christ and his teachings. Saint James tells us: "Be doers of the word, and not merely hearers who deceive themselves. For if any are hearers of the word and not doers, they are like those who look at themselves in a mirror; for they look at themselves and, on going away, immediately forget what they were like. But those who look into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being not hearers who forget but doers who act - they will be blessed in their doing" (1:22-25). Those who listen to the word of God and refer to it always, are constructing their existence on solid foundations. "Everyone then who hears these words of mine and acts on them", Jesus said, "will be like a wise man who built his house on rock" (Mt 7:24). It will not collapse when bad weather comes. To build your life on Christ, to accept the word with joy and put its teachings into practice: this, young people of the third millennium, should be your programme! There is an urgent need for the emergence of a new generation of apostles anchored firmly in the word of Christ, capable of responding to the challenges of our times and prepared to spread the Gospel far and wide. It is this that the Lord asks of you, it is to this that the Church invites you, and it is this that the world - even though it may not be aware of it - expects of you! If Jesus calls you, do not be afraid to respond to him with generosity, especially when he asks you to follow him in the consecrated life or in the priesthood. Do not be afraid; trust in him and you will not be disappointed. Dear friends, at the 21st World Youth Day that we will celebrate on 9 April next, Palm Sunday, we will set out, in our hearts, on a pilgrimage towards the world encounter with young people that will take place in Sydney in July 2008. We will prepare for that great appointment reflecting together on the theme The Holy Spirit and the mission in successive stages. This year our attention will focus on the Holy Spirit, Spirit of Truth, who reveals Christ to us, the Word made flesh, opening the heart of each one to the Word of salvation that leads to the fullness of Truth. Next year, 2007, we will meditate on a verse from the Gospel of John: "Just as I have loved you, you also should love one another" (13:34). We will discover more about the Holy Spirit, Spirit of Love, who infuses divine charity within us and makes us aware of the material and spiritual needs of our brothers and sisters. We will finally reach the world meeting of 2008 and its theme will be: "You will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses" (Acts 1:8). From this moment onwards, my dear young friends, in a climate of constant listening to the word of God, call on the Holy Spirit, Spirit of fortitude and witness, that you may be able to proclaim the Gospel without fear even to the ends of the earth. Our Lady was present in the cenacle with the Apostles as they waited for Pentecost. May she be your mother and guide. May she teach you to receive the word of God, to treasure it and to ponder on it in your heart (cf Lk 2:19) as she did throughout her life. May she encourage you to declare your "yes" to the Lord as you live "the obedience of faith". May she help you to remain strong in the faith, constant in hope, persevering in charity, always attentive to the word of God. I am together with you in prayer, and I bless each one of you with all my heart. From the Vatican, 22 February 2006, Feast of the Chair of Saint Peter Apostle. BENEDICTUS PP. XVI
 • 39359. sveča
  Obiteljski album (povodom dana života) Kad sam bio student u Washington-u, D.C. (SAD), svake večeri bih vozio bicikl. Trinaestom, pa okomito u Šesnaestu i ravno do Bijele kuće. Svaki dan su tamo bile demonstracije. Sviđala mi se šarolikost prosvjeda: za pse, za dupine, za rat, protiv rata… Bili su to mali pokreti velikog značenja i znak ljudske predanosti ideji. Ipak, jedna među tim skupinama se osobito izdvajala kao najveća i najkonzistentnija – „Right to life“, koja se okuplja svake godine otkad je 22. siječnja 1973. Vrhovni sud legalizirao pobačaj. I oni onako okupljeni u velikom broju žele govoriti u ime onih koji ne mogu. Prisjećajući se washingtonskih prosvjednika, na um mi dolazi i cijeli niz osoba iz europske povijesti koje su se zalagale za povećanje čovjekovih prava, za slobode, za dostojanstvo, za prava žene itd. Sve su to veliki pothvati koji su teškom mukom danas nama pomogli da ljude možemo doživljavati kao braću i sestre, slobodni od rasnih i kulturnih predrasuda. Osobito je važan doprinos borbe za prava žene koji je bitno utjecao na promjenu starog rimsko-patrijarhalnog sustava u kojem je otac bio jedini gospodar kuće, praktički vlasnik nad životom i smrću svojih ukućana. Žena je u takvom sustavu bila u podređenom položaju, osoba sa suženim pravima. (Da ne govorimo o robovima.) Razvoj europske misli pomogao je našoj kulturi posvijestiti činjenicu da svi ljudi imaju jednako dostojanstvo. Položaj žene se ipak poboljšao od nekih davnih vremena, više se priča o ženskim pravima i slobodama, ali u sklopu svega toga zapeo mi je za oko jedan paradoks – da se u ime ženskih prava govori o pravu na pobačaj. Čuo sam zanimljivo promišljanje o tome kako je takav stav zapravo u sebi nelogičan i samoponištavajući. Kada se govori o tome da žena ima pravo na pobačaj, onda se obično navodi da je to zbog toga što se radi o njezinom tijelu. Dakle, žena navodno ima pravo raspolagati svojim tijelom kako hoće i svime što spada pod njezino tijelo. Međutim, zar takav stav nije samo prerušeno ponavljanje stare opresivne matrice da je vlasnik kuće ujedno gospodar nad životom i smrću ukućana? Čini se da se u oba slučaja radi o čisto geografskoj logici, samo što se ovaj put to proklamira na nešto drugačiji način – da žena ima pravo biti gospodar nad životom i smrću osoba koje ona nosi (tj. koje su pod njezinim „krovom“). Kako to da se žene koje se nazivaju i osjećaju feministicama mogu prešutno proklamirati jednu takvu tipično „patrijarhalnu“ matricu, nešto što bi trebalo biti njima posve strano? Zar nije to izdaja ideje za koju se generacije i generacije borile, vikale, bunile se? S dodatnom razlikom u tome da se ta nerođena djeca ne mogu ni pobuniti… Zbog toga ne bismo trebali jednolično osuđivati „kulturu“ i shvaćati je kao izvor svakoga zla. Kultura sadrži i čudesne primjere ljudske ustrajnosti i borbe za prava i dostojanstvo čovjeka. Ali, pitanje je, koliko smo doista uspjeli shvatiti te ideje? Nema jednolične kulture, ona je skup cijelog niza tradicija, borbi, ideja, ali i zlouporaba. Sve ovisi o tome od kojih ćete slika sastaviti svoj „obiteljski album“ kulturne tradicije. Dok sam nedavno blagoslivljao kuće jedan mladi bračni par dala mi je jednu sliku iz svog obiteljskog albuma – ultrazvuk sliku svoga još nerođenog djeteta od 13 tjedana. Ono nije njihovo „vlasništvo“, nad kojim bi imali „pravo“, već osoba koju već doživljavaju kao jednakopravnog člana obitelji… Pospremit ću ovu sliku pokraj svih drugih dragih slika osoba koje su na mene utjecale… P.S. Providnost djeluje na čudesne načine… Upravo dok smo završavali ovu kolumnu na razgovor mi je došao mladi bračni par s ogromnim teretom na duši. Doktor su im rekli da je njihovo nerođeno dijete u vrlo teškom stanju, i da ima velike zdravstvene i fizičke poteškoće. Tome su se pridružile i sugestije da žena počini pobačaj. Njihova bol me toliko pogodila da dugo vremena nisam mogao ni riječ reći, već sam samo tiho sudjelovao u njihovoj patnji. Najviše ih je mučilo pitanje hoće li njihovo dijete njima u budućnosti cijeli život zamjerati što su ga na svijet donijeli s takvim teškoćama… „Ipak…“, rekla je majka na kraju, „tko sam ja da odlučujem o nečijem životu…“ A ja sam siguran da će i ta odluka biti upisana zlatnim slovima u obiteljski album Oca u čijem domu ima mnogo stanova… za sve… uključujući sve one čije živote nismo pozvani prekidati, već osmišljavati... don Damir Stojić, SDB potpisen i danasnje tvoje iz 24sata.hr Kaj mladi par si spasija da se drze prebracne cistoce SVEDSKE POTPOR !
 • 39358. sveča
  Lanko moj, kako je na zvezdici? Pogrešam te ❤❤❤❤
 • 39357. sveča
  Rok, pogrešam te. Kako ti je tam zgoraj? Še vedno te čakam, da greva na deci...
 • 39356. sveča
  Nika in punči, počivajta v miru...
 • 39355. sveča
  Tako zelo te pogresam danes.....vsak dan...neskoncno mi manjkas.💗
 • 39354. sveča
  Sonce je, vidim te N., kako razmišljaš, kaj bi danes delal. Tako škoda te je.
 • 39353. sveča
  🕯za partnerja, starše, brata, tasta, svakinje in svaka, stare starše in botre. Počivajte v miru. Pogrešam vas. 💗💞❤
 • 39352. sveča
  Dobro jutro angelček. Prosim bodiob nama.
 • 39351. sveča
  HVALA BOGU I SVETICI SV JAKOVA KAPELICA RUDARA HR I NEPRIPREME SMRTI ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI Posted bysamo lucija January 21, 2020 Leave a commenton ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI EditČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI POZIVNIK R. Otvori, Gospodine, usne moje. O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju. Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori. Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, * obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, * svi puci tvoje spasenje! Ant. Poklonimo se Gospodinu, […] ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI SUSRET SA DRAGOM BOGOM NA MOUNT SIONU Conflicting Emotions — Catholic Restoration Posted bysamo lucijaJanuary 21, 2020Leave a commenton Conflicting Emotions — Catholic RestorationEditConflicting Emotions — Catholic Restoration Conflicting Emotions CHRIST tells you: MY CHILD, when you have received the grace to think My way, you will never again fall into sadness. One can be sad only when he is deprived of something which he desires very much. Most human sadness is born of worldly attachments. Conflicting Emotions — Catholic Restoration Amen Na valovima dobrote Potpora obiteljima diljem Lijepe Naše – posudionica odjeće, obuće i opreme ”Izvor” Budući da djeca brzo prerastu odjeću, obuću i drugu opremu, voditeljice posudionice ”Izvor” došle su na kreativnu zamisao kako pretvoriti tu ”manu” u prednost koja će pomoći brojnim hrvatskim obiteljima. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” 16.01.2020. / 08:20 / Ines Grbić/ps U prostorima samostana sv. Frane u Zadru, nalazi se jedna ”butiga” s uredno posloženom dječjom odjećom raznih veličina i boja. No žene koje tamo rade, Štefica Laura Paripović, Ivana Matulić i Josipa Birkić, ne traže ništa zauzvrat. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Riječ je o posudionici za odjeću, obuću i opremu ”Izvor”, gdje brojne majke slabijeg imovinskog stanja ili velikih obitelji, mogu pronaći ono što im treba za svoje najmajnje koji brzo prerastu majice, hlače, cipelice i kompletiće. ”Od jedne obične kave pretvorilo se u nešto što zahvaća cijelu Lijepu Našu” Ova je priča započela prije tri godine, kada su Paripović, Matulić i Brkić, danas majke četvero, šestero i sedmero djece, odlučile provesti dugogodišnju zamisao da se na jednom mjestu skupi odjeća koju djeca brzo prerastu da se može proslijediti dalje onima u potrebi. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” ”Od jedne obične kave pretvorilo se u nešto što zahvaća cijelu Lijepu Našu”, rekle su za emisiju ”Na valovima dobrote”, Hrvatskog katoličkog radija. Nije nužno da obitelji moraju doći osobno u Zadar kako bi mogli nešto pronaći Prve srijede u mjesecu, od 17 do 19 sati, moguće je donirati odjeću, opremu i druge potrepštine u zadarskome samostanu sv. Frane. Zamisao je da majke mogu same odabrate što žele za svoju djecu. Unatoč tomu što posudionica nalikuje na dućan, gdje su volonteri marljivo razvrstali odjeću prema veličini, broju i sezoni, nije nužno da obitelji moraju doći osobno u Zadar kako bi mogli nešto pronaći. Voditeljice su dostupne preko telefona, maila i Facebooka te prema dogovoru šalju pakete obiteljima diljem domovine. Iako se naziva ”posudionica”, voditeljice su naglasile kako ne očekuju da se darovana odjeća vrati, već da se ta odjeća može donirati i proslijediti dalje prema mogućnostima. Jedino upozoravaju da ne doniraju ono ”što ne bi svome djetetu obukli”. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” ”Tu djecu smatramo i svojom!” Paripović, Matulić i Brkić ističu kako im najčešće dolaze u posudionicu trudnice te im pripremaju pakete sa svime što imaju u tom trenutku na raspolaganju za prvu godinu djetetovog života. ”Znaju doći s nekakvim grčem, a onda se kasnije opuste i budemo si potpora, onako, žena – ženi”, kažu. Tako su brojne žene dobile pouzdanje i ohrabrenje da će sve biti u redu i da će njihovo dijete biti zbrinuto. Budući da velik broj trudnica prate od početka trudnoće, rado prate i daljnji rast djeteta te im odvajaju odjeću koju misle da bi im mogla pristajati. ”Tu djecu smatramo i svojom!”, izjavile su. Započinju i završavaju svaki svoj susret s Gospodinom. Sve ovo, kažu, ne bi uspjelo da nije Božje providnosti. Započinju i završavaju svaki svoj susret s Gospodinom. ”Svatko dođe po nešto, a izađe upravo s onim što je htio” svjedoče, te se upravo na ovakvim primjerima može očitovati Božje djelovanje. ”Ljudi nam se često zahvaljuju, no sva ta hvala ide Bogu”, zaključuju. Posudionicu možete kontaktirati na broj 095 907 2997, na e-mail: djecjaposudionica@gmail.com ili putem Facebooka, a cijelu priču Ines Grbić možete poslušati u emisiji “Na valovima dobrote”: HIMAN Sveta Agnezo, djevojačka diko, Janjeće ćudi, srca junačkoga, Božanskom snagom silnikov bijes svlada, Djevice hrabra. Dušu ti čistu anđeoske čete U nebo nose k Zaručniku Kristu, Za njega prezre sve zemaljske slasti, Djevice čista. Zanosna dušo, dična sveta Janjo, Pred Bogom štiti slavitelje svoje, Oprost od grijeha svima nam izmoli, Djevice smjerna. Neba gospodar, vladar svega svijeta Krist, naš Gospodin, srca tvoga ljubav, Mirom nek svojim razvedri nam dane, Djevice moćna. Jaganjca Krista slavimo svi danas, Janja se njemu zaručnicom preda: Nebeskoj svadbi prispjeti nek dade Vjernima svima. Amen. 1^ Antifona Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi. PSALAM 37 (36) 1-11 (I) . Sudbina pravednika i bezbožnika Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5) Nemoj se žestiti na opake, * zavidjet nemoj pakosnicima: kao trava brzo se osuše, * kao mlada zelen brzo uvenu. U Gospodina se uzdaj i čini dobro, * da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. Sva radost tvoja neka bude Gospodin: * on će ispuniti želje tvoga srca! Prepusti Gospodinu putove svoje, * u njega se uzdaj i on će sve voditi. Pravda će tvoja zasjati kao svjetlost * i tvoje pravo kao sunce podnevno. Smiri se pred Gospodinom i njemu se nadaj, † ne žesti se na onog koji ima sreće, * na čovjeka koji spletke kuje. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, * ne žesti se da zlo ne učiniš. Jer će biti satrti zlikovci, * a koji se u Gospodina uzdaju, baštinit će zemlju. Još malo i nestat će bezbožnika: * mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema. Zemlju će posjedovati krotki, * obilje mira oni će uživati. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova 1^ Antifona Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi. 2^ Antifona Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne. PSALAM 37 (36) 12-29 (II) Sudbina pravednika i bezbožnika Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5) Bezbožnik smišlja zlo pravedniku * i zubima škrguće na njega. A Gospod se njemu smije * jer vidi da dan njegov dolazi. Mač potežu bezbošci i zapinju lukove † da obore jadnika i siromaha, * da pokolju one koji hode pravim putem. Mačem će vlastito srce probiti, * slomit će se njihovi lukovi. Bolje je i malo u pravednika * no golemo blago u zlotvora: jer će se ruke zlotvora slomiti, * a Gospodin je oslon pravedniku. Gospodin se brine za život čestitih, * dovijeka će trajati baština njihova. Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, * bit će siti u danima gladi. A bezbožnici će propasti, † dušmani Gospodinovi povenut će k`o ures livada, * poput dima se rasplinuti. Bezbožnik zaima, ali ne vraća, * pravednik se sažaljeva i daje. Oni koje Gospodin blagoslovi baštinit će zemlju, * a koje prokune bit će zatrti. Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku * i mio mu je put njegov. Ako i posrne, ne pada * jer ga Gospodin drži za ruku. Mlad bijah i ostarjeh, † ali ne vidjeh pravednika napuštena * ili da mu djeca kruha prose. Uvijek je milosrdan i u zajam daje, * na njegovu je potomstvu blagoslov. Zla se kloni i čini dobro, * i ostat ćeš dovijeka. Jer Gospodin ljubi pravdu * i pobožnika svojih ne ostavlja. Zauvijek će biti zatrti zlikovci, * istrijebiti će se potomstvo bezbožnika. Zemlju će posjedovati pravednici * i živjet će na njoj dovijeka. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 2^ Antifona Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne. 3^ Antifona U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova. PSALAM 37 (36) 30-40 (III) Sudbina pravednika i bezbožnika Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5) Pravednikova usta mudrost kazuju, * a jezik njegov govori pravo. Zakon mu je Božji u srcu, * ne kolebaju se koraci njegovi. Bezbožnik vreba pravednoga * i smišlja da ga usmrti. Gospodin ga neće ostaviti u njegovoj vlasti * i neće dopustiti da ga na sudu osude. U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova: † on će te uzvisit i baštinit ćeš zemlju; * radostan ćeš gledati propast bezbožnih. Vidjeh obijesna zlotvora * gdje se kao cedar krošnjat širi. Prođoh, i gle − nema ga više; * potražih ga i ne nađoh. Promatraj čestita i gledaj neporočna: * mirotvorac ima potomstvo. A grešnici bit će svi iskorijenjeni, * istrijebit će se zlikovačko sjeme. Od Gospodina dolazi spas pravednicima, * on im je zaklon u vrijeme nevolje. Gospodin im pomaže, on ih izbavlja: † on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, * jer u njemu traže okrilje. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 3^ Antifona U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova. R. Nauči me dobroti, razboritosti i znanju. O. Jer u zapovijedi tvoje vjerujem. PRVO ČITANJE: Iz Knjige Ponovljenog zakona 6, 4-25 Zakon ljubavi U one dane progovori Mojsije narodu: »Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima! Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim! A kad te Gospodin, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je tebi dati – u velike i lijepe gradove kojih nisi zidao; u kuće pune svakog dobra kojih nisi punio; na iskopane čatrnje kojih nisi kopao; u vinograde i maslinike kojih nisi sadio – i sit se najedeš: pazi da ne zaboraviš Gospodina koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Boj se Gospodina, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda što su oko vas. Jer je Gospodin, Bog tvoj, što stoji u sredini tvojoj, ljubomoran Bog; gnjev bi Gospodina, Boga tvoga, usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje. Ne iskušavajte Gospodina, Boga svoga, kao što ste ga iskušavali kod Mase. Točno vršite zapovijedi Gospodina, Boga svoga, upute njegove i zakone njegove koje je izdao. Čini što je pravo i dobro u očima Gospodnjim da ti dobro bude i da se domogneš dobre zemlje za koju se Gospodin zakleo tvojim ocima da će iz nje protjerati sve tvoje neprijatelje ispred tebe; tako je obećao Gospodin. A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Gospodin, Bog naš, vama propisao – kaži svome sinu: Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Gospodin izveo iz Egipta jakom rukom. Na naše je oči Gospodin učinio velike i strašne znakove i čudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova, a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obećao ocima našim. I naredio nam je Gospodin da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Gospodinu, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas. Naša će, dakle, pravednost biti: držati i vršiti sve ove zapovijedi pred Gospodinom, Bogom našim, kako nam je naredio. Otpjev Ps 19,8. 9; Rim 13, 8. 10 R. Savršen je Zakon Gospodnji — dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje — neuka uči. * Prava je naredba Gospodnja — srce sladi. O. Tko ljubi bližnjega, ispunja zakon. Punina zakona je ljubav. * Prava je naredba Gospodnja — srce sladi. DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o djevičanstvu, svetog Ambrozija, biskupa: Knj. 1, gl. 2. 5. 7-9: PL 16 /izd. 1845/, 189-191 Još nesposobna za kaznu a već zrela za pobjedu Rođendan je djevičin, nasljedujmo joj nevinost; rođendan je mučeničin, žrtve prinesimo! Rođendan je svete Agneze. Kaže se da je u dvanaestoj godini podnijela mučeništvo. Što li je mrska ta okrutnost koja ne pošteđuje ni malahnu dob, a kako je velika moć vjere koja i u toj dobi nađe svjedočanstvo! Zar je u onom tjelešcu bilo mjesta za ranu? No, ako i nije imala čime da primi udar oružja, imala je čime da oružje nadvlada. Djevojčice u toj dobi ne mogu podnijeti ni mrko lice roditelja, a od uboda igle znaju se rasplakati kao da su im rane nanesene. A ova se, sred okrutne čete krvnika neprestrašena, u teškim trzajima škripavih lanaca nepomična, predala bodežu bijesnog vojnika, ne znajući još za umiranje, ali spremna da umre; i kad bi je protiv volje vukli k žrtveniku, ona je sred plamenova ruke pružala Kristu te sred samog svetogrdnog ognja udarala znak slavlja Gospodina, Pobjednika, te vrat i obadvije ruke uvlačila u željezne stezače, ali nijedan stezač nije mogao obujmiti tako tanahne udove. Da li je to nova vrsta mučeništva? Još nesposobna za kaznu a već zrela za pobjedu; nepogodna za borbu a pogodna za vijenac pobjede, održi pouku o junaštvu djevojčica kojoj je slaba strana bila dob. Ne bi tako nevjesta hrlila k svadbi kako je na stratište stupala ta djevica vesela radi uspjeha, žurna u koraku, ukrasivši glavu ne kovrčavom kosom već Kristom, urešena ne cvijećem nego vladanjem. Svi plaču, ona ne. Čude se mnogi što tako olako rasipa svoj život što ga još ne okusi, a daje kao da se naužila. Zastaju svi u čudu što već biva svjedokinja Bogu, a sa svoje dobi ne može ni sobom još raspolagati. Postigla je na kraju da je u Boga našla povjerenje, a u ljudima ga nije našla, jer što je iznad prirode to je od začetnika prirode. Kolikim li se grožnjama služio krvnik da ga se boji, kolikim laskanjem da je nagovori, kolikim li obećanjima da se uda za njega. Ali ona će: ‘Pa to je uvreda vjereniku čekati da ti se tko svidi; imat će me tko me prvi izabra. Što oklijevaš krvniče? Neka pogine tijelo što ga mogu ljubiti oči koje neću.’ I stade, pomoli se i sagnu šiju. Mogao si vidjeti gdje krvnik ustrepta kao da je sam pogođen, zadrhta desnica ubojice, problijedi mu lice u strahu za tuđu pogibao, dok se djevica za svoju ne poboja. Imate, dakle, u jednoj žrtvi dvojako mučeništvo: čednosti i vjere. I djevica je ostala i mučeništvo postigla. Otpjev R. Proslavimo spomen-blagdan blažene Agneze, u pamet dozovimo što je sve pretrpjela! * U mladosti ju je smrt zadesila i život je našla. O. Ljubila je ona jedinog Tvorca života. * U mladosti ju je smrt zadesila i život je našla. Molitva Svemogući vječni Bože, ti u svijetu odabireš nejake da postidiš jake. Udijeli nam da nasljedujemo postojanu vjeru svete Agneze mučenice, kojoj slavimo nebeski rođendan . Po Gospodinu. O. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. O. Bogu hvala. ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI Posted bysamo lucija January 21, 2020 Leave a commenton ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI EditČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI POZIVNIK R. Otvori, Gospodine, usne moje. O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju. Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori. Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, * obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, * svi puci tvoje spasenje! Ant. Poklonimo se Gospodinu, […] ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G) — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI SUSRET SA DRAGOM BOGOM NA MOUNT SIONU Conflicting Emotions — Catholic Restoration Posted bysamo lucijaJanuary 21, 2020Leave a commenton Conflicting Emotions — Catholic RestorationEditConflicting Emotions — Catholic Restoration Conflicting Emotions CHRIST tells you: MY CHILD, when you have received the grace to think My way, you will never again fall into sadness. One can be sad only when he is deprived of something which he desires very much. Most human sadness is born of worldly attachments. Conflicting Emotions — Catholic Restoration Amen Na valovima dobrote Potpora obiteljima diljem Lijepe Naše – posudionica odjeće, obuće i opreme ”Izvor” Budući da djeca brzo prerastu odjeću, obuću i drugu opremu, voditeljice posudionice ”Izvor” došle su na kreativnu zamisao kako pretvoriti tu ”manu” u prednost koja će pomoći brojnim hrvatskim obiteljima. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” 16.01.2020. / 08:20 / Ines Grbić/ps U prostorima samostana sv. Frane u Zadru, nalazi se jedna ”butiga” s uredno posloženom dječjom odjećom raznih veličina i boja. No žene koje tamo rade, Štefica Laura Paripović, Ivana Matulić i Josipa Birkić, ne traže ništa zauzvrat. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Riječ je o posudionici za odjeću, obuću i opremu ”Izvor”, gdje brojne majke slabijeg imovinskog stanja ili velikih obitelji, mogu pronaći ono što im treba za svoje najmajnje koji brzo prerastu majice, hlače, cipelice i kompletiće. ”Od jedne obične kave pretvorilo se u nešto što zahvaća cijelu Lijepu Našu” Ova je priča započela prije tri godine, kada su Paripović, Matulić i Brkić, danas majke četvero, šestero i sedmero djece, odlučile provesti dugogodišnju zamisao da se na jednom mjestu skupi odjeća koju djeca brzo prerastu da se može proslijediti dalje onima u potrebi. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” ”Od jedne obične kave pretvorilo se u nešto što zahvaća cijelu Lijepu Našu”, rekle su za emisiju ”Na valovima dobrote”, Hrvatskog katoličkog radija. Nije nužno da obitelji moraju doći osobno u Zadar kako bi mogli nešto pronaći Prve srijede u mjesecu, od 17 do 19 sati, moguće je donirati odjeću, opremu i druge potrepštine u zadarskome samostanu sv. Frane. Zamisao je da majke mogu same odabrate što žele za svoju djecu. Unatoč tomu što posudionica nalikuje na dućan, gdje su volonteri marljivo razvrstali odjeću prema veličini, broju i sezoni, nije nužno da obitelji moraju doći osobno u Zadar kako bi mogli nešto pronaći. Voditeljice su dostupne preko telefona, maila i Facebooka te prema dogovoru šalju pakete obiteljima diljem domovine. Iako se naziva ”posudionica”, voditeljice su naglasile kako ne očekuju da se darovana odjeća vrati, već da se ta odjeća može donirati i proslijediti dalje prema mogućnostima. Jedino upozoravaju da ne doniraju ono ”što ne bi svome djetetu obukli”. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” ”Tu djecu smatramo i svojom!” Paripović, Matulić i Brkić ističu kako im najčešće dolaze u posudionicu trudnice te im pripremaju pakete sa svime što imaju u tom trenutku na raspolaganju za prvu godinu djetetovog života. ”Znaju doći s nekakvim grčem, a onda se kasnije opuste i budemo si potpora, onako, žena – ženi”, kažu. Tako su brojne žene dobile pouzdanje i ohrabrenje da će sve biti u redu i da će njihovo dijete biti zbrinuto. Budući da velik broj trudnica prate od početka trudnoće, rado prate i daljnji rast djeteta te im odvajaju odjeću koju misle da bi im mogla pristajati. ”Tu djecu smatramo i svojom!”, izjavile su. Započinju i završavaju svaki svoj susret s Gospodinom. Sve ovo, kažu, ne bi uspjelo da nije Božje providnosti. Započinju i završavaju svaki svoj susret s Gospodinom. ”Svatko dođe po nešto, a izađe upravo s onim što je htio” svjedoče, te se upravo na ovakvim primjerima može očitovati Božje djelovanje. ”Ljudi nam se često zahvaljuju, no sva ta hvala ide Bogu”, zaključuju. Posudionicu možete kontaktirati na broj 095 907 2997, na e-mail: djecjaposudionica@gmail.com ili putem Facebooka, a cijelu priču Ines Grbić možete poslušati u emisiji “Na valovima dobrote”: HIMAN Sveta Agnezo, djevojačka diko, Janjeće ćudi, srca junačkoga, Božanskom snagom silnikov bijes svlada, Djevice hrabra. Dušu ti čistu anđeoske čete U nebo nose k Zaručniku Kristu, Za njega prezre sve zemaljske slasti, Djevice čista. Zanosna dušo, dična sveta Janjo, Pred Bogom štiti slavitelje svoje, Oprost od grijeha svima nam izmoli, Djevice smjerna. Neba gospodar, vladar svega svijeta Krist, naš Gospodin, srca tvoga ljubav, Mirom nek svojim razvedri nam dane, Djevice moćna. Jaganjca Krista slavimo svi danas, Janja se njemu zaručnicom preda: Nebeskoj svadbi prispjeti nek dade Vjernima svima. Amen. 1^ Antifona Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi. PSALAM 37 (36) 1-11 (I) . Sudbina pravednika i bezbožnika Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5) Nemoj se žestiti na opake, * zavidjet nemoj pakosnicima: kao trava brzo se osuše, * kao mlada zelen brzo uvenu. U Gospodina se uzdaj i čini dobro, * da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru. Sva radost tvoja neka bude Gospodin: * on će ispuniti želje tvoga srca! Prepusti Gospodinu putove svoje, * u njega se uzdaj i on će sve voditi. Pravda će tvoja zasjati kao svjetlost * i tvoje pravo kao sunce podnevno. Smiri se pred Gospodinom i njemu se nadaj, † ne žesti se na onog koji ima sreće, * na čovjeka koji spletke kuje. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, * ne žesti se da zlo ne učiniš. Jer će biti satrti zlikovci, * a koji se u Gospodina uzdaju, baštinit će zemlju. Još malo i nestat će bezbožnika: * mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema. Zemlju će posjedovati krotki, * obilje mira oni će uživati. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova 1^ Antifona Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi. 2^ Antifona Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne. PSALAM 37 (36) 12-29 (II) Sudbina pravednika i bezbožnika Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5) Bezbožnik smišlja zlo pravedniku * i zubima škrguće na njega. A Gospod se njemu smije * jer vidi da dan njegov dolazi. Mač potežu bezbošci i zapinju lukove † da obore jadnika i siromaha, * da pokolju one koji hode pravim putem. Mačem će vlastito srce probiti, * slomit će se njihovi lukovi. Bolje je i malo u pravednika * no golemo blago u zlotvora: jer će se ruke zlotvora slomiti, * a Gospodin je oslon pravedniku. Gospodin se brine za život čestitih, * dovijeka će trajati baština njihova. Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, * bit će siti u danima gladi. A bezbožnici će propasti, † dušmani Gospodinovi povenut će k`o ures livada, * poput dima se rasplinuti. Bezbožnik zaima, ali ne vraća, * pravednik se sažaljeva i daje. Oni koje Gospodin blagoslovi baštinit će zemlju, * a koje prokune bit će zatrti. Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku * i mio mu je put njegov. Ako i posrne, ne pada * jer ga Gospodin drži za ruku. Mlad bijah i ostarjeh, † ali ne vidjeh pravednika napuštena * ili da mu djeca kruha prose. Uvijek je milosrdan i u zajam daje, * na njegovu je potomstvu blagoslov. Zla se kloni i čini dobro, * i ostat ćeš dovijeka. Jer Gospodin ljubi pravdu * i pobožnika svojih ne ostavlja. Zauvijek će biti zatrti zlikovci, * istrijebiti će se potomstvo bezbožnika. Zemlju će posjedovati pravednici * i živjet će na njoj dovijeka. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 2^ Antifona Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne. 3^ Antifona U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova. PSALAM 37 (36) 30-40 (III) Sudbina pravednika i bezbožnika Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5) Pravednikova usta mudrost kazuju, * a jezik njegov govori pravo. Zakon mu je Božji u srcu, * ne kolebaju se koraci njegovi. Bezbožnik vreba pravednoga * i smišlja da ga usmrti. Gospodin ga neće ostaviti u njegovoj vlasti * i neće dopustiti da ga na sudu osude. U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova: † on će te uzvisit i baštinit ćeš zemlju; * radostan ćeš gledati propast bezbožnih. Vidjeh obijesna zlotvora * gdje se kao cedar krošnjat širi. Prođoh, i gle − nema ga više; * potražih ga i ne nađoh. Promatraj čestita i gledaj neporočna: * mirotvorac ima potomstvo. A grešnici bit će svi iskorijenjeni, * istrijebit će se zlikovačko sjeme. Od Gospodina dolazi spas pravednicima, * on im je zaklon u vrijeme nevolje. Gospodin im pomaže, on ih izbavlja: † on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, * jer u njemu traže okrilje. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 3^ Antifona U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova. R. Nauči me dobroti, razboritosti i znanju. O. Jer u zapovijedi tvoje vjerujem. PRVO ČITANJE: Iz Knjige Ponovljenog zakona 6, 4-25 Zakon ljubavi U one dane progovori Mojsije narodu: »Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima! Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim! A kad te Gospodin, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je tebi dati – u velike i lijepe gradove kojih nisi zidao; u kuće pune svakog dobra kojih nisi punio; na iskopane čatrnje kojih nisi kopao; u vinograde i maslinike kojih nisi sadio – i sit se najedeš: pazi da ne zaboraviš Gospodina koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Boj se Gospodina, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda što su oko vas. Jer je Gospodin, Bog tvoj, što stoji u sredini tvojoj, ljubomoran Bog; gnjev bi Gospodina, Boga tvoga, usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje. Ne iskušavajte Gospodina, Boga svoga, kao što ste ga iskušavali kod Mase. Točno vršite zapovijedi Gospodina, Boga svoga, upute njegove i zakone njegove koje je izdao. Čini što je pravo i dobro u očima Gospodnjim da ti dobro bude i da se domogneš dobre zemlje za koju se Gospodin zakleo tvojim ocima da će iz nje protjerati sve tvoje neprijatelje ispred tebe; tako je obećao Gospodin. A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Gospodin, Bog naš, vama propisao – kaži svome sinu: Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Gospodin izveo iz Egipta jakom rukom. Na naše je oči Gospodin učinio velike i strašne znakove i čudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova, a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obećao ocima našim. I naredio nam je Gospodin da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Gospodinu, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas. Naša će, dakle, pravednost biti: držati i vršiti sve ove zapovijedi pred Gospodinom, Bogom našim, kako nam je naredio. Otpjev Ps 19,8. 9; Rim 13, 8. 10 R. Savršen je Zakon Gospodnji — dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje — neuka uči. * Prava je naredba Gospodnja — srce sladi. O. Tko ljubi bližnjega, ispunja zakon. Punina zakona je ljubav. * Prava je naredba Gospodnja — srce sladi. DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o djevičanstvu, svetog Ambrozija, biskupa: Knj. 1, gl. 2. 5. 7-9: PL 16 /izd. 1845/, 189-191 Još nesposobna za kaznu a već zrela za pobjedu Rođendan je djevičin, nasljedujmo joj nevinost; rođendan je mučeničin, žrtve prinesimo! Rođendan je svete Agneze. Kaže se da je u dvanaestoj godini podnijela mučeništvo. Što li je mrska ta okrutnost koja ne pošteđuje ni malahnu dob, a kako je velika moć vjere koja i u toj dobi nađe svjedočanstvo! Zar je u onom tjelešcu bilo mjesta za ranu? No, ako i nije imala čime da primi udar oružja, imala je čime da oružje nadvlada. Djevojčice u toj dobi ne mogu podnijeti ni mrko lice roditelja, a od uboda igle znaju se rasplakati kao da su im rane nanesene. A ova se, sred okrutne čete krvnika neprestrašena, u teškim trzajima škripavih lanaca nepomična, predala bodežu bijesnog vojnika, ne znajući još za umiranje, ali spremna da umre; i kad bi je protiv volje vukli k žrtveniku, ona je sred plamenova ruke pružala Kristu te sred samog svetogrdnog ognja udarala znak slavlja Gospodina, Pobjednika, te vrat i obadvije ruke uvlačila u željezne stezače, ali nijedan stezač nije mogao obujmiti tako tanahne udove. Da li je to nova vrsta mučeništva? Još nesposobna za kaznu a već zrela za pobjedu; nepogodna za borbu a pogodna za vijenac pobjede, održi pouku o junaštvu djevojčica kojoj je slaba strana bila dob. Ne bi tako nevjesta hrlila k svadbi kako je na stratište stupala ta djevica vesela radi uspjeha, žurna u koraku, ukrasivši glavu ne kovrčavom kosom već Kristom, urešena ne cvijećem nego vladanjem. Svi plaču, ona ne. Čude se mnogi što tako olako rasipa svoj život što ga još ne okusi, a daje kao da se naužila. Zastaju svi u čudu što već biva svjedokinja Bogu, a sa svoje dobi ne može ni sobom još raspolagati. Postigla je na kraju da je u Boga našla povjerenje, a u ljudima ga nije našla, jer što je iznad prirode to je od začetnika prirode. Kolikim li se grožnjama služio krvnik da ga se boji, kolikim laskanjem da je nagovori, kolikim li obećanjima da se uda za njega. Ali ona će: ‘Pa to je uvreda vjereniku čekati da ti se tko svidi; imat će me tko me prvi izabra. Što oklijevaš krvniče? Neka pogine tijelo što ga mogu ljubiti oči koje neću.’ I stade, pomoli se i sagnu šiju. Mogao si vidjeti gdje krvnik ustrepta kao da je sam pogođen, zadrhta desnica ubojice, problijedi mu lice u strahu za tuđu pogibao, dok se djevica za svoju ne poboja. Imate, dakle, u jednoj žrtvi dvojako mučeništvo: čednosti i vjere. I djevica je ostala i mučeništvo postigla. Otpjev R. Proslavimo spomen-blagdan blažene Agneze, u pamet dozovimo što je sve pretrpjela! * U mladosti ju je smrt zadesila i život je našla. O. Ljubila je ona jedinog Tvorca života. * U mladosti ju je smrt zadesila i život je našla. Molitva Svemogući vječni Bože, ti u svijetu odabireš nejake da postidiš jake. Udijeli nam da nasljedujemo postojanu vjeru svete Agneze mučenice, kojoj slavimo nebeski rođendan . Po Gospodinu. O. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. O. Bogu hvala. Sv. Barbara – Molitve U hrvatskoj tradiciji moli se sv. Barbaru da sačuva od nagle i nepripravne smrti: Sveta djevice Barbaro! Kada si svjedočila za svetu vjeru Isusovu svojom krvlju, onda ti je premilostivi Isus obećao da će oni koji te zazivaju u pomoć, biti oslobođeni od nagle i nepripravne smrti. Učini, dakle, pomoćnice moja, da se Isus spomene prolivene djevičanske krvi i žarke ljubavi tvoje te po dobrostivom obećanju svojem ne dopusti da duša moja izađe iz tijela prije nego se očisti pravom ispovijedi i Presvetim se Oltarskim sakramentom okrijepi za put u vječnost. Zaštitnica rudara Slijedom navedenih legendi o zidovima koji su se rastvorili te o stijeni koja se pred Barbarom otvorila kako bi pobjegla od oca svetica je postala zaštitnicom rudara i radnika koji obavljaju radove opasne po život. Sv. Barbara kao zaštitnica rudara spominje se u srednjem vijeku, a njezin kult kao zaštitnice rudara u Hrvatsku je došao iz Austrije i Njemačke. U mjestu Rudama rudnik je nazvan »Sveta Barbara«. Prije ulaska u rudnik na Medvednici rudari su odlazili u kapelicu sv. Barbare (danas kapelica sv. Jakova) pomoliti se. Svetici su se molili: Dok se spuštam u tamnu utrobu zemlje, zaklinjem te, o slatka Barbaro, da me čuvaš od zala, jer ne bi me sretnim učinilo, nezvanim ući u Božju prisutnost. Po sretnom izlasku iz rudnika rudari su svetici molitvom zahvaljivali. Zaštitnica od groma, požara i nevremena Slijedom legende o gromu koji je usmrtio njezina oca, sv. Barbara je među zaštitnicima od oluje, požara i vatrogasaca. Stoga se u ikonografiji svetica prikazuje sa zvonima koja oglašavaju opasnost. Tako je i zaštitnica ljevača zvona. Sv. Barbara je zaštitnica od groma i nevremena. U Supetru na Braču kad je grmljavina i nevrijeme moli se sv. Barbari i sv. Šimunu: Šanta Barbara, šan Šimon, ne bereme de saton, de staton de sta šajeta, šanta Barbara benedeta. Kad je grmljavina i nevrijeme na Pelješcu se moli: Santa Barbara, San Simon, libere ne de sto ton, de sto ton, de sta saeta, Santa Barbara benedeta. Zaštitnica vojnika Također je zaštitnica topništva i općenito vojnika. Sv. Barbaru su za vrijeme ratova zazivali i protestanti. Po njoj je nazvan grad Santa Barbara u Kaliforniji. Kult sv. Barbare nije nestao ni u protestantskim zemljama u kojima je reformacija ukinula štovanje svetaca. »Sveta Barbara« je naziv za skladište streljiva na starim ratnim brodovima. Vojno društvo »Red sv. Barbare« postoji u SAD-u. Iznimno je štovana u Rusiji. Topništvo grčke vojske sv. Barbaru slavi kao svoju zaštitnicu. *** Sv. Barbara štuje se kao zaštitnica: geologa, zidara, tesara, arhitekata, zemljoradnika, električara, zvonara, kuhara, oružara, djevojaka, zatvorenika. Štuje se i kao zaštitnica od groznice.
 • 39350. sveča
  Na valovima dobrote Potpora obiteljima diljem Lijepe Naše – posudionica odjeće, obuće i opreme ''Izvor'' Budući da djeca brzo prerastu odjeću, obuću i drugu opremu, voditeljice posudionice ''Izvor'' došle su na kreativnu zamisao kako pretvoriti tu ''manu'' u prednost koja će pomoći brojnim hrvatskim obiteljima. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ''Izvor'' 16.01.2020. / 08:20 / Ines Grbić/ps U prostorima samostana sv. Frane u Zadru, nalazi se jedna ”butiga” s uredno posloženom dječjom odjećom raznih veličina i boja. No žene koje tamo rade, Štefica Laura Paripović, Ivana Matulić i Josipa Birkić, ne traže ništa zauzvrat. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Riječ je o posudionici za odjeću, obuću i opremu ”Izvor”, gdje brojne majke slabijeg imovinskog stanja ili velikih obitelji, mogu pronaći ono što im treba za svoje najmajnje koji brzo prerastu majice, hlače, cipelice i kompletiće. ”Od jedne obične kave pretvorilo se u nešto što zahvaća cijelu Lijepu Našu” Ova je priča započela prije tri godine, kada su Paripović, Matulić i Brkić, danas majke četvero, šestero i sedmero djece, odlučile provesti dugogodišnju zamisao da se na jednom mjestu skupi odjeća koju djeca brzo prerastu da se može proslijediti dalje onima u potrebi. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” ”Od jedne obične kave pretvorilo se u nešto što zahvaća cijelu Lijepu Našu”, rekle su za emisiju ”Na valovima dobrote”, Hrvatskog katoličkog radija. Nije nužno da obitelji moraju doći osobno u Zadar kako bi mogli nešto pronaći Prve srijede u mjesecu, od 17 do 19 sati, moguće je donirati odjeću, opremu i druge potrepštine u zadarskome samostanu sv. Frane. Zamisao je da majke mogu same odabrate što žele za svoju djecu. Unatoč tomu što posudionica nalikuje na dućan, gdje su volonteri marljivo razvrstali odjeću prema veličini, broju i sezoni, nije nužno da obitelji moraju doći osobno u Zadar kako bi mogli nešto pronaći. Voditeljice su dostupne preko telefona, maila i Facebooka te prema dogovoru šalju pakete obiteljima diljem domovine. Iako se naziva ”posudionica”, voditeljice su naglasile kako ne očekuju da se darovana odjeća vrati, već da se ta odjeća može donirati i proslijediti dalje prema mogućnostima. Jedino upozoravaju da ne doniraju ono ”što ne bi svome djetetu obukli”. Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” Posudionica za odjeću, obuću i opremu ”Izvor” ”Tu djecu smatramo i svojom!” Paripović, Matulić i Brkić ističu kako im najčešće dolaze u posudionicu trudnice te im pripremaju pakete sa svime što imaju u tom trenutku na raspolaganju za prvu godinu djetetovog života. ”Znaju doći s nekakvim grčem, a onda se kasnije opuste i budemo si potpora, onako, žena – ženi”, kažu. Tako su brojne žene dobile pouzdanje i ohrabrenje da će sve biti u redu i da će njihovo dijete biti zbrinuto. Budući da velik broj trudnica prate od početka trudnoće, rado prate i daljnji rast djeteta te im odvajaju odjeću koju misle da bi im mogla pristajati. ”Tu djecu smatramo i svojom!”, izjavile su. Započinju i završavaju svaki svoj susret s Gospodinom. Sve ovo, kažu, ne bi uspjelo da nije Božje providnosti. Započinju i završavaju svaki svoj susret s Gospodinom. ”Svatko dođe po nešto, a izađe upravo s onim što je htio” svjedoče, te se upravo na ovakvim primjerima može očitovati Božje djelovanje. ”Ljudi nam se često zahvaljuju, no sva ta hvala ide Bogu”, zaključuju. Posudionicu možete kontaktirati na broj 095 907 2997, na e-mail: djecjaposudionica@gmail.com ili putem Facebooka, a cijelu priču Ines Grbić možete poslušati u emisiji “Na valovima dobrote”:
 • 39349. sveča
  Mama❤️, ata❤️... Veliko mislim na vaju. Velika praznina je nastala od kar vaju ni več z nami. Žalostno je. Vem, da je tako moralo biti... bilo pa je prehitro. Tolažim se, da se je življenje končalo na zemlji, ampak, da sta še nekje.. Ata kolikokrat si rekel, pa zakaj potem nobenega ni nazaj, da bi povedal kako je. Pogrešam vaju. 🖤
 • 39348. sveča
  20 o1 mami pkease kakorkoli
 • 39347. sveča
  Pogrešam vas, mama Milena... Zdenka
 • 39346. sveča
  Za mojega angelčka. Hvala, ker si vedno ob nama❤❤
 • 39345. sveča
  Za vse moje drage,ki ste tam nekje za 🌈
 • 39344. sveča
  https://www.bitno.net/vjera/aktualnosti/don-ivan-terze-split-ubojstva/ ZADONIVANATERZEIBRACUKAJINABELASLUCAJADANASNJEEVE20.1.2020 i za sve prehodneiposljednemolitvemolitvenogazidaZAHVALNAVOLIMTEISUSE! https://www.youtube.com/watch?v=caOuaGrS9aM
 • 39343. sveča
  za vse moje +drage sorodnike
 • 39342. sveča
  vsem poznanim pokojnim
 • 39341. sveča
  Stricu Tonetu ob obletnici smrti in godu
 • 39340. sveča
  Marjanu, ob obletnici odhoda
 • 39339. sveča
  39335 STOP LITANIJAM 39335
 • 39338. sveča
  🖤🖤19.1.lubika moja,moje vse,svečka zate,prosim prosim sej veš😓
 • 39337. sveča
  za mojo MAMI in ATEKA-R.
 • 39336. sveča
  Počivajte v miru dragi moji. 💓💞 ❤
 • 39335. sveča
  Pope Benedict – a prisoner! — RemnantDisciplesJtM Posted bysamo lucija January 19, 2020 Leave a commenton Pope Benedict – a prisoner! — RemnantDisciplesJtM EditPope Benedict – a prisoner! — RemnantDisciplesJtM AM+DG Events of this last week have been an eye opener to some. I am speaking of the Book written by Pope Benedict and Cardinal Sarah. Francis’ rage exploded when the book was released just before he intended to release part 2 of the Amazon Synod conclusions. And not only that, the book condemned any […] Pope Benedict – a prisoner! — RemnantDisciplesJtM PRAYER TO ST. RAPHAEL FOR A CURE Prayers PRAYER TO ST. RAPHAEL FOR A CURE O good St. Raphael, I invoke thee as the patron of those who are afflicted with bodily illness or ailment. Thou didst prepare the remedy which cured the blindness of the elder Tobias, and thy name means “God has healed”. I turn to thee for help in my present need (mention your request). If it be the Will of God, deign to cure my ailment, or at least give me the strength I need to bear it patiently in atonement for my sins and for the salvation of my soul. Teach me to unite my sufferings with those of Jesus and Mary and to seek God’s grace in prayer and Holy Communion. I wish to imitate thee in thy zeal to do God’s Will in all things. Like young Tobias, I choose thee as my companion on my journey through this valley of tears. I wish to follow thine inspirations every step of the way, so that I may reach my journey’s end under thy constant protection and in the grace of God. St. Raphael, to the elder Tobias thou didst reveal thyself as “the help of the grace of God”. Be thou my help and deign to obtain for me the grace of God and the favor I ask of thee through thy powerful intercession. Physician from God, deign to cure me as thou didst cure Tobias. St. Raphael, thou who art called “the Remedy of God” and “the Angel of Health”, pray for me. Amen. In honour of St. Raphael, recite one Our Father, one Hail Mary and one Glory be to the Father. Archangel RaphaelArchangel Raphael: Powerful Prayers to St. Raphael The Patron Saint of Healing, Happy Meetings, Christian Marriage and Travelers Post navigation PRAYER IN PRAISE OF THE TRINITY → ← A PRAYER TO ST. JOSEPH AFTER THE ROSARY 35 thoughts on “PRAYER TO ST. RAPHAEL FOR A CURE” MimiJuly 17, 2016 at 11:50 am Good day, I would like to know and ask for Archangel Rafael intercession for daughter Jill, my mom Sara and my youngest brother who has type 2 diabetes and people with heat disease and cancer, Alzheimer’s/dementia, all diseases and Mrs Annie from pray more novena, multiple sclerosis, high blood pressure. I thank you for your help. REPLY Afusa KiwanukaMarch 14, 2017 at 12:25 am St Raphael pray for me, in my current situation. Amen REPLY Afusa KiwanukaJune 14, 2017 at 1:11 am St Raphael, pray for me in pressing obligations, and cure my blood sugar levels disturbing me, REPLY ChristineJuly 21, 2017 at 5:16 pm Please cure me of my vertigo. REPLY Gerda AlexisJanuary 16, 2018 at 6:15 pm St Raphael pray for my husband and me also please heal us in the name of Jesus can do everything i trust you Lord no matter what going on in life i believe youcan heal provide you ca do miracle that’s why i choose you Lord Amen REPLY RJanuary 16, 2018 at 6:26 pm Please heal my anxiety depression health problems and phobias help me to feel confident enough to socialise again with good people who care about me REPLY YvonneMay 11, 2018 at 7:24 pm Please Archangel Raphael heal these pains and take away this anxiety , I thank you with all my heart, Amen REPLY Angel22May 12, 2018 at 1:09 am Dear St. ArchAngel Raphael please plead with Our Lord Father Jesus Christ to please heal us from our illnesses. Please St. ArchAngel Raphael pray for us and help us heal . Thank you, Our St. Archangel Raphael for everything. 👼🏻👼🏻👼🏻🙏🙏🙏🛐🛐🛐 REPLY MollyMay 13, 2018 at 6:43 am Heal my baby girl of her hernia REPLY MollyMay 13, 2018 at 6:44 am I trust in you REPLY Angel22June 25, 2018 at 8:04 pm Dear St. Archangel Raphael, please help us with our physical ailments and to deal with what is still to come in our lives. Please pray to Our Lord Father Jesus Christ, to give you permission to assist us with our personal problems.👼🏻👼🏻👼🏻🙏🙏🙏🛐🛐🛐 REPLY MariaJuly 14, 2018 at 5:45 pm Please St Raphael in Jesus’s Name I pray that you cure me and help me heal. Amen REPLY emirJuly 24, 2018 at 3:28 pm Dear St. Raphael, Please heal us from our illnesses. Thank you. AMEN REPLY JovyJuly 25, 2018 at 2:52 am St. Raphael please heal us on our sickness. Make Jovita and Rodrigo free from cancer. Heal us St. Raphael. Also please take care of my children. Thank you. AMEN REPLY idatsannieAugust 26, 2018 at 2:45 pm St Raphael please heal me I am sick from this arthritis I will be getting a surgery please take all the pain in my body been suffering since 5 years now please cure me REPLY Lisa ThompsonOctober 11, 2018 at 11:25 am St Raphael please pray for me heal my knee so I don’t have to have a replacement I can’t afford to have it done thanks AMEN REPLY PaNovember 2, 2018 at 11:09 am Please help my body heal from this accident I had also my daughter kidneys REPLY BernadetteNovember 19, 2018 at 12:47 am Asking for my baby sister to overcome her 3rd bout of Ovarian cancer. This 3rd time the cancer is in her lungs. Praying for a cure & for her to be healthy again & live a fulfilling life. Mother Mary & St Theresa hear my plea. Amen.🙏🏼 REPLY PleaseNovember 19, 2018 at 4:05 am Please heal Avin Quadros from all his sickness. REPLY Christina AdjeiNovember 19, 2018 at 12:40 pm Please saint Rafael pray for me to heal my unforgiven heart and mind, heal my body of all sickness,my daughter’s Daniella and Pamela of all sickness in their bodies. Heal my sister Angelina of her breast cancer and broken spirit through the Lord our savour Jesus Christ. AMEN REPLY Lorna Estioko AlarasDecember 1, 2018 at 11:45 am Please heal me St Raphael REPLY Bonnie pommierDecember 1, 2018 at 2:38 pm Please I beg of you put your hands on my baby sister and help her. She is dealing with a life threatening cancer. She is suffering terribly now, she needs healing or peace. I ask this if you for her. Amen REPLY AngeldiezDecember 2, 2018 at 1:52 am Saint Raphael please heal us. Amen REPLY Bonnie pommierDecember 5, 2018 at 1:22 pm Please St. Raphael Take your healing hands and pass them over my baby sisters head.. Betty jo Freeman she needs your healing she is suffering with life threatening cancer. Please please help. Her big sister Bonnie H. Pommier REPLY AngeldiezJanuary 2, 2019 at 8:25 am Saint Raphael please heal my illness and help me to have a better life this new year. Amen REPLY BarbaraFebruary 11, 2019 at 9:22 pm St.Raphael…I pray that you can take away this terrible back pain that I have…hard to walk. I made a promise to myself after this recent surgery that I would walk everyday so that I can get healthier. In Jesus name I pray that you can help me. Thank you. Amen REPLY ChrisFebruary 12, 2019 at 3:23 am I would ask St Raphael thru prayer to please heal my mom Thank you St Raphael .. REPLY Shanti GonsalvesFebruary 12, 2019 at 7:44 am Saint Raphael, Please intercede for divine healing for me & my family. 🙏 REPLY George ZamoraMarch 9, 2019 at 4:22 pm St. Raphael, I ask for your powerful intercession in finding a cure for rare diseases, in particular, multiple system atrophy (MSA), with which I am afflicted. REPLY FelicityApril 28, 2019 at 7:11 pm Dear ST Raphael pleaseheal me from anything preventing me from conceiving. REPLY Alice colemanJune 8, 2019 at 9:38 pm Dear St Raphael Please hear my prayers asking for healing for Meniers deasise and vertigo please thanking you Alice. REPLY Denise tallandJune 8, 2019 at 10:31 pm At Raphael please pray for me as I have many ailments .amen REPLY JOANN LAVINJune 8, 2019 at 11:51 pm the intentions of my heart, please. REPLY HOWARDJuly 24, 2019 at 10:49 pm MYSELF BACK FROM WHAT CAUSED THIS REPLY Deacon TomOctober 30, 2019 at 11:52 pm Sty. Raphael, if it be the will of God cure me of honoymous heminopsia REPLY Suzana SBC December 29, 2019 at 12:32 amYour comment is awaiting moderation. This is a preview, your comment will be visible after it has been approved. četvrtak, 29. prosinca 2011. Krunica Gospe od Suza Krunica počinje ovom molitvom: Gospodine Isuse, prostrti do tvojih nogu prinosimo ti suze one koja te je majčinskom ljubavlju pratila na bolnom putu na Golgotu. Usliši, molimo te, naše prošnje po suzama svoje presvete Majke. Daj da shvatimo tajanstveni govor tih suza da bismo mogli ostvariti ovdje na zemlji tvoj plan spasenja i biti privenedni gledanju tvoga proslavljenog lica. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen! Na velika zrna kaže se: – Isuse, pogledaj suze one koja te više od svih ljubila na zemlji. – I koja te ljubi najviše od svih na nebu Na mala zrna: – Isuse, usliši naše molitve. – Po suzama svoje presvete Majke. Na kraju krunice ponovi se tri puta: – Isuse, pogledaj suze one koja te više od svih ljubila na zemlji. – I koja te ljubi više od svih na nebu. Pomolimo se: O Marijo, majko ljubavi, boli i milosrđa, molimo te, sjedini naše molitve sa svojima da tvoj božanski Sin, kojem se puni pouzdanja obraćamo, po tvojim suzama usliši naše prošnje da nam udijeli milosti za koje molimo ovom krunicom, i konačno daruje krunu vječnog života. Amen! Meditacije ( krunice ) Gospe od Suza Proročanstvo Šimunovo. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tuzi tvog nježnog srca zbog proročanstva svetog starca Šimuna. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost poniznosti I svetog straha Božjega. Bijeg u Egipat. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tjeskobi, tvog preljubeznog srca, za vrijeme vašeg bijega u Egipat I vašeg boravka tamo. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu izmoli mi krepost darežljivosti I dar pobožnosti. Dijete Isus izgubljen u hramu. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tjeskobama, koje su mučile tvoje srce, pri gubitku Tvog milog Isusa. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost čistoće I dar znanja. Marija susreće Isusa dok nosi križ. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u zaprepaštenom srcu Tvom kod susreta Isusa dok je nosio svoj križ. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu izmoli mi krepost strpljivosti I dar hrabrosti. Raspeće. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u mučeništvu, koje je Tvoje nježno srce podnijelo dok si stajala s Isusom u Njegovoj agoniji. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost uzdržljivost I dar savjeta. Marija prima Isusovo mrtvo tijelo. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u ranjavanju Tvog suosjećajnog srca, kad je Isusovo izranjeno tijelo skinuto s križa. Draga Majko, po Tvom srcu tako ranjenom, isprosi mi milost ljubavi prema bližnjima I dar razuma. Isus položen u grob. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, po rastrganom srcu Tvom kad je Isus položen u grob. Draga Majko, po Tvom bolnom srcu u gorčini pustinje, isprosi mi milost marljivosti I dar mudrosti. O krunici Gospe od Suza Blažena Djevica Marija se ukazala časnoj sestri Amaliji od Bičevanog Isusa, iz Družbe Misinarki Raspetog Spasitelja, u mjestu Campinas, u Brazilu, 8. ožujka 1930. Ova ponizna redovnica nosila je rane Gospodinove na svom tijelu te živjela i umrla na glasu svetosti. Točno pet mjeseci prije ukazanja Majke Božje, sestra Amalija je bila pogođena jednom obiteljskom tragedijom, u kojoj je supruga njezinog rođaka teško oboljela i mučila se u svojoj agoniji. Moleći u kapelici samostana 8. studenog 1929., odjednom je ugleda Isusa na mjestu Svetohraništa i zamoli Ga, da uzme njezin život a ostavi na životu ovu majku malene djece. Kako je njezina molitva bila snažna i potpuno iskrena, Gospodin joj se obratio, upućujući ju, kako zadobiti ovu milost. Isus joj reče: „Ako želiš isprositi ovu milost, moli Me po suzama Moje Majke!“ Klečeći pred oltarom, raširenih ruku, pognute glave u razmišljanju o ovom prijedlogu Spasitelja, sestra Amalija Ga ponizno zapita: „Na koji način da molim?“ Isus joj odgovori: „O Isuse, usliši nam molitve, po suzama svoje Majke. O Isuse, pogledaj na suze One, koja Te silno ljubila na zemlji, a koja Te sada s najvećim žarom ljubi na Nebu!“ Naučivši ju ove zazive, Isus joj je još napomenuo: „Kćeri moja, što god Me ljudi zamole u ime suza moje Majke, s ljubavlju ću ih uslišati.“ Nakon toga Gospodin joj je objavio, da će kasnije sama draga Majka Marija otkriti dragocjeno blago svojih suza redovničkoj zajednici sestre Amalije, što će biti za mnoge kao „magnet milosrđa.“ Blažena Djevica Marija predaje krunicu od suza Željno očekivano ukazanje Blažene Djevice Marije dogodilo se 8. ožujka 1930. – dok je sestra Amalija molila klečeći u kapelici, na lijevoj strani podno oltara. Naglo osjeti, da je uzdignuta i vidje kako joj se približava Blažena Djevica Marija, neopisive ljepote i miline, odjevena u haljinu ljubičaste boje, ogrnuta modrim plaštom posutim zvijezdama i glave pokrivene bijelim velom, s neobičnom krunicom u rukama. Predivno se smiješeći, Majka Marija se približi sestri Amaliji i pružajući joj krunicu, progovori: „Ovo je krunica mojih suza, koju moj Sin povjerava u baštinu tvojoj redovničkoj Zajednici. Zazive ti je preporučio moj Sin. On mi želi po ovim zazivima iskazati svoju osobitu ljubav, te će udijeliti sve milosti, za koje će se moliti zbog mojih suza. Molitvom ove krunice obratiti će se mnogi grešnici, a osobito oni mučeni od đavla. Zloduh će biti primoran sam priznati, koliku mu štetu nanosi ova krunica. Budi spreman na velike borbe!“ Rekavši to, Djevica marija je nestala. Mjesec dana kasnije, 8. Travnja 1930. , Blažena Djevica Marija dolazi i pobliže objavljuje način moljenja i ciljeve ove krunice. Na krunici postoji posebna medalja, na kojoj su utisnute dvije slike: na jednoj strani slika Isusa Krista Gospodina, konopcem vezanih ruku, s natpisom uokolo: „Po svojoj Božanskoj blagosti, o vezani Isuse, sačuvaj svijet od zabluda koje mu prijete!“ Na drugoj strani je slika Majke od suza, kako ju je sestra Amalija vidjela, s natpisom na rubovima: „ O Djevice, prepuna boli, Tvoje suze uništavaju pakleno carstvo!“ Poruka Blažene Djevice Marije po sestri Amaliji: Obećavam svima, koji mole ovu krunicu, da ću nad njima raskriliti svoj plašt, kao znak svoje posebne zaštite. Govorim ti ovo jer je želja moga Sina, da zbog zasluga mojih blagoslovljenih suza udijeli svijetu razne blagoslove. Kada čujem ove zazive, mnoge će blagodati sići na obitelji i čovječanstvo . Naša Gospa objasnila je boje svoje haljine pri ukazanju sestri Amaliji: „Znaš li, zašto nosim PLAVI PLAŠT? Zato, da vas podsjetim na Nebo, kad se osjećate iscrpljeno zbog vaših poslova, kada nosite križeve svojih trpljenja. Moj vas plašt tada podsjeća na Nebo, da u vama probudi neopisivu radost i sreću Vječnosti, što će vam dati hrabrosti dušama i mir srcima, da biste se mogli boriti sve do kraja. Razumiješ li značenje moje LJUBIČASTE HALJINE? Objasnit ću ti, da se sjetiš toga kada gledaš sliku Suza. Ljubičasta boja simbolizira bol. To je ona bol, koju je Isus osjećao dok su Ga divljački tukli i pogrđivali Mu tijelo. Gledajući Isusa, moje je Majčinsko Srce i Duša također strašno patila. Objasnit ću ti, kćeri i značenje BIJELOG VELA; on pokriva moju glavu i pada na prsa. Ova boja ukazuje na čistoći, kako sam Ja ‘bijeli cvijet Presvetog Trojstva’, bilo je dostojno da se ogrnem bjelinom. SLADAK OSMJEH, kojega vidiš na mojim usnama, ovdje je, da podsjeti na neizmjerne radosti, koje čovječanstvo može isprositi od ovog dragocjenog blaga, mojih suza! Rastumačit ću ti također, zašto se ukazujem sa SPUŠTENIM POGLEDOM. Nadahnuti su slikari prikazali moje oči uzdignute prema nebu, kao u jednoj pjesmi slave zbog mog Bezgrešnog Začeća. Zašto u ovom ukazanju, u kojemu se predaješ snazi mojih blagoslovljenih suza, oči imam spuštene prema dolje? To simbolizira moju sućut prema ljudima, jer dođoh s Neba da vas pratim u vašem trpljenjima! Moje su oči uvijek spuštene na vaše patnje i žalosti, kad god molite moga Sina, da vas usliša zbog suza koje sam prolila. Dakle, gledajući na ovu moju sliku, uvije primijeti i znaj, da vas promatram očima prepunim suosjećanja i nježnosti! Moje dijete, reći ću ti još nešto o krunici, koju držim u svojim rukama. Sama sam ju nazvala ‘Krunica Suza’. Kada me gledaš ovakvu, sjeti se, da ova krunica označuje milosrđe, ljubav i trpljenje. Ova Krunica Suza znači, da vas vaša Majka ljubi! Iskoristi ovaj dar i povlasticu, razmatraj ovo s pouzdanjem i ljubavlju.“ Krunica je potvrđena od tamošnjeg biskupa Francisca Campos Baretto-a kao nadnaravna objava. UVODNA MOLITVA: O, raspeti Isuse, prostrti do Tvojih nogu, prikazujemo Ti suze One, koja Te usrdnom i sućutnom ljubavlju pratila na Tvome križnom putu prepunom boli. Učini, o dobri Učitelju, da svim srcem prihvatimo pouku suza Tvoje Presvete Majke, te da tako izvršavamo Tvoju volju ovdje na zemlji, da bismo bili dostojni slaviti Te i veličati kroz svu vječnost u Nebu. Amen. Na velika zrna i 3 posljednja, zaziv: O, Isuse, pogledaj na suze One, koja Te na zemlji najviše ljubila, s najvećim Te žarom ljubi u Nebu! Na mala zrna: O, Isuse, usliši nam molitve, – Po suzama svoje Presvete Majke! NA KRAJU MOLIMO: O Marijo, Majko ljubavi, boli i milosrđa! Molimo Te, sjedini svoje molbe s našima, da Isus, Tvoj Božan­ski Sin, kojemu se obraćamo, zbog Tvojih majčinskih suza usliši naše prošnje, te da nam s milostima, za koje molimo, udijeli i krunu vječnoga života! Amen. Ova pobožnost ima crkveno odobrenje, a ukazanje je priznato kao autentično. U Hrvatskoj se krunica širi dozvolom Duhovnog Stola Nadbiskupije zagrebačke, od 2. studenog 1934., br. 7352. Damir Kovac29. ožujka 2017. u 23:07 gdje se moze nabaviti krunica i dal se moze moliti na krunicu koju koju imam Odgovori 2812 – NEVINA DJEČICA – JUTARNJA Objavljeno 28 pro. 2019 autor Administrator NEVINA DJEČICA, mučenici, Blagdan JUTARNJA Danas slavimo spomen na Nevinu dječicu koja su svojom žrtvom tragično obilježila Kristov dolazak na zemlju. Ovaj blagdan pučki se zove i Sveti mladenci. POZIVNIK R. Otvori, Gospodine, usne moje. O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju. PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13). (Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23)) Antifona Kristu novorođenome, koji nevine mučenike okruni: dođite, poklonimo se! Dođite, kličimo Gospodinu, * uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, * kličimo mu u pjesmama!(Ant.). Jer Gospodin je Bog velik, * Kralj velik nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, * njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, * i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.). Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, * poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, * a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.). O da danas glas mu poslušate: † »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, * kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, * iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.). Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, † pa rekoh: Narod su nestalna srca, * i ne proniču moje putove. Tako se zakleh u svom gnjevu: * Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.). Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova.(Ant.). HIMAN Sa grozom sluša tiranin Da došao Kralj je kraljeva, Što Izraelom vladat će, Na prijesto Davidov. I viče bijesan na taj glas: Tu nasljednik je, tjera nas! Mač u ruke, o krvniče, Omasti krvlju kolijevke! Ali čemu takav crni čin I sve ti klanje, Irude? Mališi grobak naći će, Al Isus će izmaknuti. O zdravo, istom ponikli Vi mučenički cvjetići, Što dušman Kristov skrši vas Kao vihor pupke ružine. Za Krista prvi mučeni, Kao pozaklana janjad se Pred žrtvenikom igrate Sa palmom i sa vijencima. Sva slava tebi Isuse, Kog rodi Djeva Marija, I Ocu s Duhom preblagim U vječne vjeke vjekova! Amen. 1^ Antifona Oni će hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni, govori Gospodin. PSALAM 63 (62), 2-9. Čežnja za Bogom Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp Kasiodor) O Bože, ti si Bog moj: * gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, * kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U Svetištu sam tebe motrio * gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, * moje će te usne slavit. Tako ću te slavit za života, * u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, * hvalit ću te kliktavim ustima. Na postelji se tebe spominjem, * u bdijenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, * kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, * desnica me tvoja drži. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 1^ Antifona Oni će hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni, govori Gospodin. 2^ Antifona Djeca Gospodinu dadoše hvalu; ubijeni propovijedaju što nisu mogli živi. Hvalospjev (Dn 3,57-88.56). Slavospjev stvorenja Bogu Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5). Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: * hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: * neka ga hvali i uzvisuje dovijeka! Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Izvori, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:* (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:* (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Izraele, blagoslivljaj Gospoda: * hvali i uzvisuj ga dovijeka! Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: * hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, * hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka! Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, * hvaljen i slavljen dovijeka! (Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.) 2^ Antifona Djeca Gospodinu dadoše hvalu; ubijeni propovijedaju što nisu mogli živi. 3^ Antifona U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja svojih. PSALAM 149. Pobjednička pjesma svetaca Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije). Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, * i u zboru pobožnika hvalu njegovu! Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! * Kralju svom neka klikću sinovi Siona! Neka u kolu hvale ime njegovo * bubnjem i citrom neka ga slave! Jer Gospodin ljubi narod svoj, * spasenjem ovjenčava ponizne! Neka se sveti raduju u slavi, * neka kliču s ležaja svojih! Nek im pohvale Božje budu na ustima, * mačevi dvosjekli u rukama, da nad pucima izvrše odmazdu, * i kaznu nad narodima: da im kraljeve bace u lance, * a odličnike u okove gvozdene; da na njima izvrše sud davno napisan: * nek bude na čast svim pobožnicima njegovim! Aleluja! Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 3^ Antifona U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja svojih. Kratko čitanje Jr 31, 15 Čuj! U Rami se kukanje čuje i gorak plač: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi za djecom, jer njih više nema. Kratki otpjev R. Sveti i pravedni * žive dovijeka. Sveti i pravedni žive dovijeka. O. I u Gospodina je nagrada njihova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Sveti i pravedni žive dovijeka. Antifona uz Hvalospjev Radi Krista su ubijena nevina dječica. Krvoločni kralj ubio je dojenčad; oni idu neporočni za Jaganjcem i vazda govore: Slava tebi, Gospodine! ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68-79 Mesija i njegov preteča Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, * što pohodi i otkupi narod svoj; podiže nam snagu spasenja * u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: † spasiti nas od neprijatelja naših − * i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim, * i sjetiti se Saveza svetoga svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: * da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, * služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim * u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati * jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu * po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega * po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine, da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, * da upravi noge naše na put mira. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Antifona uz Hvalospjev Radi Krista su ubijena nevina dječica. Krvoločni kralj ubio je dojenčad; oni idu neporočni za Jaganjcem i vazda govore: Slava tebi, Gospodine! Molbenica Krist tiranina nije pobijedio rukom već svijetlom četom Nevine djece. Stoga mu slavu dajmo i njemu uskliknimo: Tebe slavi svijetla vojska mučenika. Kriste, Nevina djeca nisu rječju, već krvlju za te posvjedočila: – daj da te mi riječima i djelima ispovijedamo pred ljudima. Ti si mališane, za boj nesposobne, učinio dostojnima pobjedničke palme: – budi trajno uz nas i pomaži nam da i mi pobjedu izvojujemo. Ti si u krvi svojoj oprao haljine Nevine djece: – očisti i nas od svake opačine! To si u nebesku slavu primio Djecu mučenike, prvine svog kraljevstva: – ne dopusti da mi budemo izbačeni iz dvorane vječne gozbe! Ti si u svom djetinjstvu upoznao progonstvo i izgnanstvo; – čuvaj djecu koja su u nestašici ili žive u ratnim okolnostima i nevolji Oče naš… Molitva Gospodine, Bože naš, na današnji dan Nevina su dječica za te svjedočila ne riječima, nego krvlju. Daj da i mi vjeru koju ustima priznajemo životom potvrđujemo! Po Gospodinu. Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. O. Amen. St. Raphael is one of the seven Archangels who stand before the throne of God. He is known as the healer. Raphael’s name, in fact, means ‘God’s Healing’. He is powerful and heals all forms of maladies in both humans and animals. Most of our knowledge of the Archangel Raphael comes to us from the Book of Tobias. Because of his mission as a wonderful healer and the fellow traveller, guide and counsellor of young Tobias, St. Raphael is invoked for journeys and at any critical moment in life. Tradition also holds that Raphael is the angel that stirred the waters at the healing sheep pool in Bethesda. Saint Raphael, the healer is recorded as having helped Tobias make balms and ointments from fish to cure Tobit’s (Tobias’s father) blindness. The Archangel Raphael healed Abraham of the pain of circumcision, an operation the patriarch had avoided until late in his life. He also cured the disjointed thigh Jacob suffered while wrestling with the angel. Saint Raphael is also called the Angel of Science and Knowledge. He is often referred to as ‘Regent’ or ‘Angel of the Sun’. Because of his bright countenance, his sanguine and companionable treatment of Tobias, St. Raphael is considered the most sociable of the archangels; it is imagined that he has the best sense of humor and the happiest disposition. It is said that Raphael delights in bringing health and happiness everywhere he goes. In This Short Kindle Book You Will Find All The Novenas + Prayers To Archangel Raphael The Patron Saint of Healing, Happy Meetings, Christian Marriage and Travelers. REPLY suzana lucija January 18, 2020 at 5:17 pmYour comment is awaiting moderation. This is a preview, your comment will be visible after it has been approved. January 18, 2020 at 5:04 pm — Edit HVALA BOGU I.VEČERNJA ČASOSLOV-I.VEČERNJA II. NEDJELJA K.C.G siječnja 2020.ADMIN R. Bože, u pomoć mi priteci. O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja) HIMAN O Trojstvo silno, presveto, Vlast tvoja svuda stere se, Vremenima i vječnošću Milostivo ti upravljaš. O Oče, vrelo milosti, O Sine, Svjetlo Očevo, O Duše, svezo ljubavi, I poljupče obojice! O Trojice preblažena, Praizvore stvorenja svih, Počelo svega stvorenog, I bića sviju ljepoto! Ti okruni nas milošću: Obdari sve nas sinovstvom Da hram tvoj sveti budemo I tebi na čast živimo. Uvedi nas, o Trojice, U društvo svetih anđela, Da zahvalno ti pjevamo U vjekovječne vjekove. Amen. PSALMODIJA Antifona 1.Tvoja riječ Gospodine, nozi je mojoj svjetiljka. Tvoje riječ nozi je mojoj svjetiljka * i svjetlo mojoj stazi. Kunem se, i riječ ću održati: * pravedne ću tvoje slijedit odluke. U nevolji sam velikoj, Gospodine, * po riječi me svojoj poživi. Prinose usta mojih primi, Gospodine, * uči me sudovima svojim. Život mi je u pogibelji neprestanoj, * ali tvog Zakona ja ne zaboravljam. Grešnici mi postaviše zamku, * ali ne skrećem od tvojih naredaba. Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, * ona su radost mome srcu. Prignuh srce da vrši naredbe tvoje * uvijek i do kraja. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Tvoja riječ Gospodine, nozi je mojoj svjetiljka. † Antifona 2.Gospodine, ispunit ćeš me radošću lica svoga, aleluja. Čuvaj me, Bože, * jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, * nema mi blaženstva bez tebe! « Svetima na zemlji, odličnim ljudima * sva naklonost moja! Gomilaju patnje svoje * koji slijede bogove tuđe. Ja ljevanicâ njihovih nalijevat neću, * ime im spominjat neću usnama. Gospodin mi je baština i čaša: * ti u ruci držiš moju sudbinu. Na divnu zemlju padoše mi konopi, * vrlo mi je mila moja baština. Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, * te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima: * jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče duša, * pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju * ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, † puninu radosti lica svoga, * sebi zdesna blaženstvo vječno. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Gospodine, ispunit ćeš me radošću lica svoga, aleluja. Antifona 3.Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnikâ i zemnikâ, aleluja. Isus Krist, trajni lik Božji, * nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni « uzevši lik sluge, † postavši ljudima sličan: * obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, † poslušan do smrti, * smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi † i darova mu ime, * ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno * nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ, i svaki će jezik priznati: * »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnikâ i zemnikâ, aleluja. ČITANJE Kol 1, 3-6a Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svim svetima poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine – evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama. OTPJEV R. Od istoka sunčeva do zalaska, * hvaljeno bilo ime Gospodnje. Od istoka sunčeva do zalaska, hvaljeno bilo ime Gospodnje. O. Slava njegova nebesa nadvisuje. * Hvaljeno bilo ime Gospodnje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Od istoka … EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Ant. Evo Jaganjac Božji, evo onaj koji oduzima grijehe svijeta, aleluja. Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem. Veliča * duša moja Gospodina i klikće duh moj * u Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: * odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, * sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova * nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, * rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, * a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, * a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, * kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje * prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen.. Ant. Evo Jaganjac Božji, evo onaj koji oduzima grijehe svijeta, aleluja. PROŠNJE Bog bio pomoć i štit narodu koji izabra za svoju baštinu da bude svet. Njemu iskažimo hvalu i spominjući se dobrote njegove uskliknimo: R. U tebe se, Gospodine, uzdamo. Blagi Oče, molimo te za papu našega I. i za sve biskupe naše; štiti ih i svojom ih snagom posvećuj. R. Neka bolesni osjete kako su Kristu patniku pridruženi i budu vazda dionici njegove utjehe.R. Dobrotom svojom pogledaj one koji su bez krova nad glavom nek nađu doličan stan.R. Dostoj se dati i sačuvati plodove zemlje da svi imaju kruh svagdašnji.R. Oslobodi naš narod od zla da živi u trajnom i nepomućenom miru.R. Gospodine, dobrotom svojom silnom obdari pokojne i privedi ih u stanove vječne.R. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. MOLITVA Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. ZAKLJUČAK Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen. http://62.75.216.148/ January 18, 2020 at 5:08 pm — Edit Vesper Den 18 januari 2020, lördag 2 söndagen ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – black-white) Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn R. Du glädjens Ljus, du återsken av den himmelske Faderns eviga, saliga härlighet, Jesus Kristus! När solen sänker sig och aftonglöden brinner vi kommer för att prisa Fader, Son och helig Ande. R. I varje tid, i alla evigheter dig vare tack och lov från allt som är och lever. R. O Kriste, o Guds Son, som skänker liv i överflöd, dig vare lov, dig prisar alla världar. R. eller: Du källa till all verklighet, som skänker världen härlighet, välsigna, Gud, din skapelse med gåvor ur ditt överflöd. När sjunde dagen kom till sist du vilade från dina verk. Lyft även oss ur mödorna, att tacka för din rikedom. Lär oss i detta dödens land begråta våra syndafall, låt oss gå fram på fridens väg och växa till i helgelse. Som domare skall du en dag med helig stränghet träda fram, men låt oss då av nåd gå in i glädjens ljuva sabbatsfrid. O gode Fader, stå oss bi, o ende Son, vår Fader lik, o helga Ande, Hjälpare, som råder i all evighet. Amen. Ant. 1 Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja. eller: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psalm 119:XIV (105-112) Ditt ord är mina fötters lykta * och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit det: * att ta dina rättfärdiga lagar i akt. Herre, jag lider och plågas, * behåll mig vid liv, som du har lovat. Låt min muns frivilliga offer behaga dig, * och lär mig dina lagar. Mitt liv är ständigt i fara, * men jag glömmer inte din lag. Gudlösa vill snärja mig, * men jag far inte vilse från dina befallningar. Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, * de är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att handla efter dina stadgar, * alltid och intill slutet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja. eller: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ant. 2 Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Halleluja. Psalm 16 För mig finns inget gott utom dig Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24) Bevara mig, Gud, * ty jag tar min tillflykt till dig. Jag säger till Herren: “Du är ju Herren, * för mig finns inget gott utom dig.” De heliga i landet, de härliga, * endast till dem har jag behag. Men de som tar sig andra gudar, * de drabbas av svåra plågor. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod * eller ta deras namn på mina läppar. Herren är min beskärda del och bägare, * du håller mitt öde i dina händer. En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, * ett arv som behagar mig väl. Jag vill lova Herren, han ger mig råd. * Ännu om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * han är på min högra sida, jag skall inte vackla. Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, * även min kropp får bo i trygghet. Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, * du låter inte din fromme se graven. Du visar mig livets väg, inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, * ljuvlighet i din högra hand för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Halleluja. Ant. 3 Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja. Canticum Fil 2:6-11 Kristus, Guds tjänare Kristus Jesus ägde Guds gestalt * men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, * då han blev människornas like. Han som till det yttre var som en människa * ödmjukade sig och blev lydig intill döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allting * och givit honom namnet över alla namn, för att alla knän skall böjas i Jesu namn, * i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor skall bekänna * att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja. Kort läsning Kol 1:2b-6a Nåd och frid från Gud vår fader. Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också. Responsorium Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid. Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid. Från solens uppgång till dess nedgång, från nu och till evig tid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid. Ant. Jag har satt dig till ett ljus för folken, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. Magnificat (Marias lovsång) Luk 1:46-55 Min själ prisar Herrens storhet, * min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, * från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, * hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom, * varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, * han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, * och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, * och rika visar han tomhänta från sig. Han tar sig an sin tjänare Israel, * och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham, * och hans barn, för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Jag har satt dig till ett ljus för folken, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. Förbön Herren hjälper och beskyddar sitt folk, för att det skall nå den utlovade saligheten. Vi vill i tacksägelse för hans kärlek be till honom: R. Till dig, Herre, står vårt hopp. Vi ber dig, Herre, för vår påve N. och vår biskop N. – skydda dem och helga dem med Andens kraft. Låt de sjuka känna sig förenade med Kristi lidanden – och delaktiga i hans tröst. Tänk på dem som saknar hem och vänner – och låt dem finna en plats och en uppgift i den mänskliga gemenskapen. Låt marken bära frukt och välsigna vårt land – så att alla kan äta sitt dagliga bröd. eller: Bevara vårt land från våld och krig – och ge oss din frid och välsignelse. Visa din kärlek mot dem som har gått före oss in i evigheten – och ge dem en plats i dina himmelska boningar. Fader vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Slutbön Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
 • 39334. sveča
  PRAYER TO ST. RAPHAEL FOR A CURE Prayers PRAYER TO ST. RAPHAEL FOR A CURE O good St. Raphael, I invoke thee as the patron of those who are afflicted with bodily illness or ailment. Thou didst prepare the remedy which cured the blindness of the elder Tobias, and thy name means “God has healed”. I turn to thee for help in my present need (mention your request). If it be the Will of God, deign to cure my ailment, or at least give me the strength I need to bear it patiently in atonement for my sins and for the salvation of my soul. Teach me to unite my sufferings with those of Jesus and Mary and to seek God’s grace in prayer and Holy Communion. I wish to imitate thee in thy zeal to do God’s Will in all things. Like young Tobias, I choose thee as my companion on my journey through this valley of tears. I wish to follow thine inspirations every step of the way, so that I may reach my journey’s end under thy constant protection and in the grace of God. St. Raphael, to the elder Tobias thou didst reveal thyself as “the help of the grace of God”. Be thou my help and deign to obtain for me the grace of God and the favor I ask of thee through thy powerful intercession. Physician from God, deign to cure me as thou didst cure Tobias. St. Raphael, thou who art called “the Remedy of God” and “the Angel of Health”, pray for me. Amen. In honour of St. Raphael, recite one Our Father, one Hail Mary and one Glory be to the Father. Archangel RaphaelArchangel Raphael: Powerful Prayers to St. Raphael The Patron Saint of Healing, Happy Meetings, Christian Marriage and Travelers Post navigation PRAYER IN PRAISE OF THE TRINITY → ← A PRAYER TO ST. JOSEPH AFTER THE ROSARY 35 thoughts on “PRAYER TO ST. RAPHAEL FOR A CURE” MimiJuly 17, 2016 at 11:50 am Good day, I would like to know and ask for Archangel Rafael intercession for daughter Jill, my mom Sara and my youngest brother who has type 2 diabetes and people with heat disease and cancer, Alzheimer’s/dementia, all diseases and Mrs Annie from pray more novena, multiple sclerosis, high blood pressure. I thank you for your help. REPLY Afusa KiwanukaMarch 14, 2017 at 12:25 am St Raphael pray for me, in my current situation. Amen REPLY Afusa KiwanukaJune 14, 2017 at 1:11 am St Raphael, pray for me in pressing obligations, and cure my blood sugar levels disturbing me, REPLY ChristineJuly 21, 2017 at 5:16 pm Please cure me of my vertigo. REPLY Gerda AlexisJanuary 16, 2018 at 6:15 pm St Raphael pray for my husband and me also please heal us in the name of Jesus can do everything i trust you Lord no matter what going on in life i believe youcan heal provide you ca do miracle that’s why i choose you Lord Amen REPLY RJanuary 16, 2018 at 6:26 pm Please heal my anxiety depression health problems and phobias help me to feel confident enough to socialise again with good people who care about me REPLY YvonneMay 11, 2018 at 7:24 pm Please Archangel Raphael heal these pains and take away this anxiety , I thank you with all my heart, Amen REPLY Angel22May 12, 2018 at 1:09 am Dear St. ArchAngel Raphael please plead with Our Lord Father Jesus Christ to please heal us from our illnesses. Please St. ArchAngel Raphael pray for us and help us heal . Thank you, Our St. Archangel Raphael for everything. 👼🏻👼🏻👼🏻🙏🙏🙏🛐🛐🛐 REPLY MollyMay 13, 2018 at 6:43 am Heal my baby girl of her hernia REPLY MollyMay 13, 2018 at 6:44 am I trust in you REPLY Angel22June 25, 2018 at 8:04 pm Dear St. Archangel Raphael, please help us with our physical ailments and to deal with what is still to come in our lives. Please pray to Our Lord Father Jesus Christ, to give you permission to assist us with our personal problems.👼🏻👼🏻👼🏻🙏🙏🙏🛐🛐🛐 REPLY MariaJuly 14, 2018 at 5:45 pm Please St Raphael in Jesus’s Name I pray that you cure me and help me heal. Amen REPLY emirJuly 24, 2018 at 3:28 pm Dear St. Raphael, Please heal us from our illnesses. Thank you. AMEN REPLY JovyJuly 25, 2018 at 2:52 am St. Raphael please heal us on our sickness. Make Jovita and Rodrigo free from cancer. Heal us St. Raphael. Also please take care of my children. Thank you. AMEN REPLY idatsannieAugust 26, 2018 at 2:45 pm St Raphael please heal me I am sick from this arthritis I will be getting a surgery please take all the pain in my body been suffering since 5 years now please cure me REPLY Lisa ThompsonOctober 11, 2018 at 11:25 am St Raphael please pray for me heal my knee so I don’t have to have a replacement I can’t afford to have it done thanks AMEN REPLY PaNovember 2, 2018 at 11:09 am Please help my body heal from this accident I had also my daughter kidneys REPLY BernadetteNovember 19, 2018 at 12:47 am Asking for my baby sister to overcome her 3rd bout of Ovarian cancer. This 3rd time the cancer is in her lungs. Praying for a cure & for her to be healthy again & live a fulfilling life. Mother Mary & St Theresa hear my plea. Amen.🙏🏼 REPLY PleaseNovember 19, 2018 at 4:05 am Please heal Avin Quadros from all his sickness. REPLY Christina AdjeiNovember 19, 2018 at 12:40 pm Please saint Rafael pray for me to heal my unforgiven heart and mind, heal my body of all sickness,my daughter’s Daniella and Pamela of all sickness in their bodies. Heal my sister Angelina of her breast cancer and broken spirit through the Lord our savour Jesus Christ. AMEN REPLY Lorna Estioko AlarasDecember 1, 2018 at 11:45 am Please heal me St Raphael REPLY Bonnie pommierDecember 1, 2018 at 2:38 pm Please I beg of you put your hands on my baby sister and help her. She is dealing with a life threatening cancer. She is suffering terribly now, she needs healing or peace. I ask this if you for her. Amen REPLY AngeldiezDecember 2, 2018 at 1:52 am Saint Raphael please heal us. Amen REPLY Bonnie pommierDecember 5, 2018 at 1:22 pm Please St. Raphael Take your healing hands and pass them over my baby sisters head.. Betty jo Freeman she needs your healing she is suffering with life threatening cancer. Please please help. Her big sister Bonnie H. Pommier REPLY AngeldiezJanuary 2, 2019 at 8:25 am Saint Raphael please heal my illness and help me to have a better life this new year. Amen REPLY BarbaraFebruary 11, 2019 at 9:22 pm St.Raphael…I pray that you can take away this terrible back pain that I have…hard to walk. I made a promise to myself after this recent surgery that I would walk everyday so that I can get healthier. In Jesus name I pray that you can help me. Thank you. Amen REPLY ChrisFebruary 12, 2019 at 3:23 am I would ask St Raphael thru prayer to please heal my mom Thank you St Raphael .. REPLY Shanti GonsalvesFebruary 12, 2019 at 7:44 am Saint Raphael, Please intercede for divine healing for me & my family. 🙏 REPLY George ZamoraMarch 9, 2019 at 4:22 pm St. Raphael, I ask for your powerful intercession in finding a cure for rare diseases, in particular, multiple system atrophy (MSA), with which I am afflicted. REPLY FelicityApril 28, 2019 at 7:11 pm Dear ST Raphael pleaseheal me from anything preventing me from conceiving. REPLY Alice colemanJune 8, 2019 at 9:38 pm Dear St Raphael Please hear my prayers asking for healing for Meniers deasise and vertigo please thanking you Alice. REPLY Denise tallandJune 8, 2019 at 10:31 pm At Raphael please pray for me as I have many ailments .amen REPLY JOANN LAVINJune 8, 2019 at 11:51 pm the intentions of my heart, please. REPLY HOWARDJuly 24, 2019 at 10:49 pm MYSELF BACK FROM WHAT CAUSED THIS REPLY Deacon TomOctober 30, 2019 at 11:52 pm Sty. Raphael, if it be the will of God cure me of honoymous heminopsia REPLY Suzana SBC December 29, 2019 at 12:32 amYour comment is awaiting moderation. This is a preview, your comment will be visible after it has been approved. četvrtak, 29. prosinca 2011. Krunica Gospe od Suza Krunica počinje ovom molitvom: Gospodine Isuse, prostrti do tvojih nogu prinosimo ti suze one koja te je majčinskom ljubavlju pratila na bolnom putu na Golgotu. Usliši, molimo te, naše prošnje po suzama svoje presvete Majke. Daj da shvatimo tajanstveni govor tih suza da bismo mogli ostvariti ovdje na zemlji tvoj plan spasenja i biti privenedni gledanju tvoga proslavljenog lica. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen! Na velika zrna kaže se: – Isuse, pogledaj suze one koja te više od svih ljubila na zemlji. – I koja te ljubi najviše od svih na nebu Na mala zrna: – Isuse, usliši naše molitve. – Po suzama svoje presvete Majke. Na kraju krunice ponovi se tri puta: – Isuse, pogledaj suze one koja te više od svih ljubila na zemlji. – I koja te ljubi više od svih na nebu. Pomolimo se: O Marijo, majko ljubavi, boli i milosrđa, molimo te, sjedini naše molitve sa svojima da tvoj božanski Sin, kojem se puni pouzdanja obraćamo, po tvojim suzama usliši naše prošnje da nam udijeli milosti za koje molimo ovom krunicom, i konačno daruje krunu vječnog života. Amen! Meditacije ( krunice ) Gospe od Suza 1. Proročanstvo Šimunovo. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tuzi tvog nježnog srca zbog proročanstva svetog starca Šimuna. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost poniznosti I svetog straha Božjega. 2. Bijeg u Egipat. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tjeskobi, tvog preljubeznog srca, za vrijeme vašeg bijega u Egipat I vašeg boravka tamo. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu izmoli mi krepost darežljivosti I dar pobožnosti. 3. Dijete Isus izgubljen u hramu. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u tjeskobama, koje su mučile tvoje srce, pri gubitku Tvog milog Isusa. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost čistoće I dar znanja. 4. Marija susreće Isusa dok nosi križ. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u zaprepaštenom srcu Tvom kod susreta Isusa dok je nosio svoj križ. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu izmoli mi krepost strpljivosti I dar hrabrosti. 5. Raspeće. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u mučeništvu, koje je Tvoje nježno srce podnijelo dok si stajala s Isusom u Njegovoj agoniji. Draga Majko, po svom žalosnom Srcu, isprosi mi milost uzdržljivost I dar savjeta. 6. Marija prima Isusovo mrtvo tijelo. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, u ranjavanju Tvog suosjećajnog srca, kad je Isusovo izranjeno tijelo skinuto s križa. Draga Majko, po Tvom srcu tako ranjenom, isprosi mi milost ljubavi prema bližnjima I dar razuma. 7. Isus položen u grob. Tugujem sa tobom, O Marijo, prežalosna, po rastrganom srcu Tvom kad je Isus položen u grob. Draga Majko, po Tvom bolnom srcu u gorčini pustinje, isprosi mi milost marljivosti I dar mudrosti. O krunici Gospe od Suza Blažena Djevica Marija se ukazala časnoj sestri Amaliji od Bičevanog Isusa, iz Družbe Misinarki Raspetog Spasitelja, u mjestu Campinas, u Brazilu, 8. ožujka 1930. Ova ponizna redovnica nosila je rane Gospodinove na svom tijelu te živjela i umrla na glasu svetosti. Točno pet mjeseci prije ukazanja Majke Božje, sestra Amalija je bila pogođena jednom obiteljskom tragedijom, u kojoj je supruga njezinog rođaka teško oboljela i mučila se u svojoj agoniji. Moleći u kapelici samostana 8. studenog 1929., odjednom je ugleda Isusa na mjestu Svetohraništa i zamoli Ga, da uzme njezin život a ostavi na životu ovu majku malene djece. Kako je njezina molitva bila snažna i potpuno iskrena, Gospodin joj se obratio, upućujući ju, kako zadobiti ovu milost. Isus joj reče: „Ako želiš isprositi ovu milost, moli Me po suzama Moje Majke!“ Klečeći pred oltarom, raširenih ruku, pognute glave u razmišljanju o ovom prijedlogu Spasitelja, sestra Amalija Ga ponizno zapita: „Na koji način da molim?“ Isus joj odgovori: „O Isuse, usliši nam molitve, po suzama svoje Majke. O Isuse, pogledaj na suze One, koja Te silno ljubila na zemlji, a koja Te sada s najvećim žarom ljubi na Nebu!“ Naučivši ju ove zazive, Isus joj je još napomenuo: „Kćeri moja, što god Me ljudi zamole u ime suza moje Majke, s ljubavlju ću ih uslišati.“ Nakon toga Gospodin joj je objavio, da će kasnije sama draga Majka Marija otkriti dragocjeno blago svojih suza redovničkoj zajednici sestre Amalije, što će biti za mnoge kao „magnet milosrđa.“ Blažena Djevica Marija predaje krunicu od suza Željno očekivano ukazanje Blažene Djevice Marije dogodilo se 8. ožujka 1930. – dok je sestra Amalija molila klečeći u kapelici, na lijevoj strani podno oltara. Naglo osjeti, da je uzdignuta i vidje kako joj se približava Blažena Djevica Marija, neopisive ljepote i miline, odjevena u haljinu ljubičaste boje, ogrnuta modrim plaštom posutim zvijezdama i glave pokrivene bijelim velom, s neobičnom krunicom u rukama. Predivno se smiješeći, Majka Marija se približi sestri Amaliji i pružajući joj krunicu, progovori: „Ovo je krunica mojih suza, koju moj Sin povjerava u baštinu tvojoj redovničkoj Zajednici. Zazive ti je preporučio moj Sin. On mi želi po ovim zazivima iskazati svoju osobitu ljubav, te će udijeliti sve milosti, za koje će se moliti zbog mojih suza. Molitvom ove krunice obratiti će se mnogi grešnici, a osobito oni mučeni od đavla. Zloduh će biti primoran sam priznati, koliku mu štetu nanosi ova krunica. Budi spreman na velike borbe!“ Rekavši to, Djevica marija je nestala. Mjesec dana kasnije, 8. Travnja 1930. , Blažena Djevica Marija dolazi i pobliže objavljuje način moljenja i ciljeve ove krunice. Na krunici postoji posebna medalja, na kojoj su utisnute dvije slike: na jednoj strani slika Isusa Krista Gospodina, konopcem vezanih ruku, s natpisom uokolo: „Po svojoj Božanskoj blagosti, o vezani Isuse, sačuvaj svijet od zabluda koje mu prijete!“ Na drugoj strani je slika Majke od suza, kako ju je sestra Amalija vidjela, s natpisom na rubovima: „ O Djevice, prepuna boli, Tvoje suze uništavaju pakleno carstvo!“ Poruka Blažene Djevice Marije po sestri Amaliji: Obećavam svima, koji mole ovu krunicu, da ću nad njima raskriliti svoj plašt, kao znak svoje posebne zaštite. Govorim ti ovo jer je želja moga Sina, da zbog zasluga mojih blagoslovljenih suza udijeli svijetu razne blagoslove. Kada čujem ove zazive, mnoge će blagodati sići na obitelji i čovječanstvo . Naša Gospa objasnila je boje svoje haljine pri ukazanju sestri Amaliji: „Znaš li, zašto nosim PLAVI PLAŠT? Zato, da vas podsjetim na Nebo, kad se osjećate iscrpljeno zbog vaših poslova, kada nosite križeve svojih trpljenja. Moj vas plašt tada podsjeća na Nebo, da u vama probudi neopisivu radost i sreću Vječnosti, što će vam dati hrabrosti dušama i mir srcima, da biste se mogli boriti sve do kraja. Razumiješ li značenje moje LJUBIČASTE HALJINE? Objasnit ću ti, da se sjetiš toga kada gledaš sliku Suza. Ljubičasta boja simbolizira bol. To je ona bol, koju je Isus osjećao dok su Ga divljački tukli i pogrđivali Mu tijelo. Gledajući Isusa, moje je Majčinsko Srce i Duša također strašno patila. Objasnit ću ti, kćeri i značenje BIJELOG VELA; on pokriva moju glavu i pada na prsa. Ova boja ukazuje na čistoći, kako sam Ja ‘bijeli cvijet Presvetog Trojstva’, bilo je dostojno da se ogrnem bjelinom. SLADAK OSMJEH, kojega vidiš na mojim usnama, ovdje je, da podsjeti na neizmjerne radosti, koje čovječanstvo može isprositi od ovog dragocjenog blaga, mojih suza! Rastumačit ću ti također, zašto se ukazujem sa SPUŠTENIM POGLEDOM. Nadahnuti su slikari prikazali moje oči uzdignute prema nebu, kao u jednoj pjesmi slave zbog mog Bezgrešnog Začeća. Zašto u ovom ukazanju, u kojemu se predaješ snazi mojih blagoslovljenih suza, oči imam spuštene prema dolje? To simbolizira moju sućut prema ljudima, jer dođoh s Neba da vas pratim u vašem trpljenjima! Moje su oči uvijek spuštene na vaše patnje i žalosti, kad god molite moga Sina, da vas usliša zbog suza koje sam prolila. Dakle, gledajući na ovu moju sliku, uvije primijeti i znaj, da vas promatram očima prepunim suosjećanja i nježnosti! Moje dijete, reći ću ti još nešto o krunici, koju držim u svojim rukama. Sama sam ju nazvala ‘Krunica Suza’. Kada me gledaš ovakvu, sjeti se, da ova krunica označuje milosrđe, ljubav i trpljenje. Ova Krunica Suza znači, da vas vaša Majka ljubi! Iskoristi ovaj dar i povlasticu, razmatraj ovo s pouzdanjem i ljubavlju.“ Krunica je potvrđena od tamošnjeg biskupa Francisca Campos Baretto-a kao nadnaravna objava. UVODNA MOLITVA: O, raspeti Isuse, prostrti do Tvojih nogu, prikazujemo Ti suze One, koja Te usrdnom i sućutnom ljubavlju pratila na Tvome križnom putu prepunom boli. Učini, o dobri Učitelju, da svim srcem prihvatimo pouku suza Tvoje Presvete Majke, te da tako izvršavamo Tvoju volju ovdje na zemlji, da bismo bili dostojni slaviti Te i veličati kroz svu vječnost u Nebu. Amen. Na velika zrna i 3 posljednja, zaziv: O, Isuse, pogledaj na suze One, koja Te na zemlji najviše ljubila, s najvećim Te žarom ljubi u Nebu! Na mala zrna: O, Isuse, usliši nam molitve, – Po suzama svoje Presvete Majke! NA KRAJU MOLIMO: O Marijo, Majko ljubavi, boli i milosrđa! Molimo Te, sjedini svoje molbe s našima, da Isus, Tvoj Božan­ski Sin, kojemu se obraćamo, zbog Tvojih majčinskih suza usliši naše prošnje, te da nam s milostima, za koje molimo, udijeli i krunu vječnoga života! Amen. Ova pobožnost ima crkveno odobrenje, a ukazanje je priznato kao autentično. U Hrvatskoj se krunica širi dozvolom Duhovnog Stola Nadbiskupije zagrebačke, od 2. studenog 1934., br. 7352. Damir Kovac29. ožujka 2017. u 23:07 gdje se moze nabaviti krunica i dal se moze moliti na krunicu koju koju imam Odgovori 2812 – NEVINA DJEČICA – JUTARNJA Objavljeno 28 pro. 2019 autor Administrator NEVINA DJEČICA, mučenici, Blagdan JUTARNJA Danas slavimo spomen na Nevinu dječicu koja su svojom žrtvom tragično obilježila Kristov dolazak na zemlju. Ovaj blagdan pučki se zove i Sveti mladenci. POZIVNIK R. Otvori, Gospodine, usne moje. O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju. PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13). (Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23)) Antifona Kristu novorođenome, koji nevine mučenike okruni: dođite, poklonimo se! Dođite, kličimo Gospodinu, * uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, * kličimo mu u pjesmama!(Ant.). Jer Gospodin je Bog velik, * Kralj velik nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, * njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, * i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.). Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, * poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, * a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.). O da danas glas mu poslušate: † »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, * kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, * iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.). Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, † pa rekoh: Narod su nestalna srca, * i ne proniču moje putove. Tako se zakleh u svom gnjevu: * Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.). Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova.(Ant.). HIMAN Sa grozom sluša tiranin Da došao Kralj je kraljeva, Što Izraelom vladat će, Na prijesto Davidov. I viče bijesan na taj glas: Tu nasljednik je, tjera nas! Mač u ruke, o krvniče, Omasti krvlju kolijevke! Ali čemu takav crni čin I sve ti klanje, Irude? Mališi grobak naći će, Al Isus će izmaknuti. O zdravo, istom ponikli Vi mučenički cvjetići, Što dušman Kristov skrši vas Kao vihor pupke ružine. Za Krista prvi mučeni, Kao pozaklana janjad se Pred žrtvenikom igrate Sa palmom i sa vijencima. Sva slava tebi Isuse, Kog rodi Djeva Marija, I Ocu s Duhom preblagim U vječne vjeke vjekova! Amen. 1^ Antifona Oni će hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni, govori Gospodin. PSALAM 63 (62), 2-9. Čežnja za Bogom Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp Kasiodor) O Bože, ti si Bog moj: * gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, * kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U Svetištu sam tebe motrio * gledajuć ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, * moje će te usne slavit. Tako ću te slavit za života, * u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, * hvalit ću te kliktavim ustima. Na postelji se tebe spominjem, * u bdijenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, * kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, * desnica me tvoja drži. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 1^ Antifona Oni će hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni, govori Gospodin. 2^ Antifona Djeca Gospodinu dadoše hvalu; ubijeni propovijedaju što nisu mogli živi. Hvalospjev (Dn 3,57-88.56). Slavospjev stvorenja Bogu Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5). Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: * hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: * neka ga hvali i uzvisuje dovijeka! Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Izvori, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:* (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:* (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Izraele, blagoslivljaj Gospoda: * hvali i uzvisuj ga dovijeka! Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: * (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!) Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: * hvalite i uzvisujte ga dovijeka! Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, * hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka! Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, * hvaljen i slavljen dovijeka! (Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.) 2^ Antifona Djeca Gospodinu dadoše hvalu; ubijeni propovijedaju što nisu mogli živi. 3^ Antifona U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja svojih. PSALAM 149. Pobjednička pjesma svetaca Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije). Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, * i u zboru pobožnika hvalu njegovu! Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! * Kralju svom neka klikću sinovi Siona! Neka u kolu hvale ime njegovo * bubnjem i citrom neka ga slave! Jer Gospodin ljubi narod svoj, * spasenjem ovjenčava ponizne! Neka se sveti raduju u slavi, * neka kliču s ležaja svojih! Nek im pohvale Božje budu na ustima, * mačevi dvosjekli u rukama, da nad pucima izvrše odmazdu, * i kaznu nad narodima: da im kraljeve bace u lance, * a odličnike u okove gvozdene; da na njima izvrše sud davno napisan: * nek bude na čast svim pobožnicima njegovim! Aleluja! Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. 3^ Antifona U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja svojih. Kratko čitanje Jr 31, 15 Čuj! U Rami se kukanje čuje i gorak plač: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi za djecom, jer njih više nema. Kratki otpjev R. Sveti i pravedni * žive dovijeka. Sveti i pravedni žive dovijeka. O. I u Gospodina je nagrada njihova. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Sveti i pravedni žive dovijeka. Antifona uz Hvalospjev Radi Krista su ubijena nevina dječica. Krvoločni kralj ubio je dojenčad; oni idu neporočni za Jaganjcem i vazda govore: Slava tebi, Gospodine! ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68-79 Mesija i njegov preteča Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, * što pohodi i otkupi narod svoj; podiže nam snagu spasenja * u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: † spasiti nas od neprijatelja naših − * i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim, * i sjetiti se Saveza svetoga svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: * da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, * služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim * u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati * jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu * po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega * po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine, da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, * da upravi noge naše na put mira. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Antifona uz Hvalospjev Radi Krista su ubijena nevina dječica. Krvoločni kralj ubio je dojenčad; oni idu neporočni za Jaganjcem i vazda govore: Slava tebi, Gospodine! Molbenica Krist tiranina nije pobijedio rukom već svijetlom četom Nevine djece. Stoga mu slavu dajmo i njemu uskliknimo: Tebe slavi svijetla vojska mučenika. Kriste, Nevina djeca nisu rječju, već krvlju za te posvjedočila: – daj da te mi riječima i djelima ispovijedamo pred ljudima. Ti si mališane, za boj nesposobne, učinio dostojnima pobjedničke palme: – budi trajno uz nas i pomaži nam da i mi pobjedu izvojujemo. Ti si u krvi svojoj oprao haljine Nevine djece: – očisti i nas od svake opačine! To si u nebesku slavu primio Djecu mučenike, prvine svog kraljevstva: – ne dopusti da mi budemo izbačeni iz dvorane vječne gozbe! Ti si u svom djetinjstvu upoznao progonstvo i izgnanstvo; – čuvaj djecu koja su u nestašici ili žive u ratnim okolnostima i nevolji Oče naš… Molitva Gospodine, Bože naš, na današnji dan Nevina su dječica za te svjedočila ne riječima, nego krvlju. Daj da i mi vjeru koju ustima priznajemo životom potvrđujemo! Po Gospodinu. Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. O. Amen. St. Raphael is one of the seven Archangels who stand before the throne of God. He is known as the healer. Raphael’s name, in fact, means ‘God’s Healing’. He is powerful and heals all forms of maladies in both humans and animals. Most of our knowledge of the Archangel Raphael comes to us from the Book of Tobias. Because of his mission as a wonderful healer and the fellow traveller, guide and counsellor of young Tobias, St. Raphael is invoked for journeys and at any critical moment in life. Tradition also holds that Raphael is the angel that stirred the waters at the healing sheep pool in Bethesda. Saint Raphael, the healer is recorded as having helped Tobias make balms and ointments from fish to cure Tobit’s (Tobias’s father) blindness. The Archangel Raphael healed Abraham of the pain of circumcision, an operation the patriarch had avoided until late in his life. He also cured the disjointed thigh Jacob suffered while wrestling with the angel. Saint Raphael is also called the Angel of Science and Knowledge. He is often referred to as ‘Regent’ or ‘Angel of the Sun’. Because of his bright countenance, his sanguine and companionable treatment of Tobias, St. Raphael is considered the most sociable of the archangels; it is imagined that he has the best sense of humor and the happiest disposition. It is said that Raphael delights in bringing health and happiness everywhere he goes. In This Short Kindle Book You Will Find All The Novenas + Prayers To Archangel Raphael The Patron Saint of Healing, Happy Meetings, Christian Marriage and Travelers. REPLY suzana lucija January 18, 2020 at 5:17 pmYour comment is awaiting moderation. This is a preview, your comment will be visible after it has been approved. January 18, 2020 at 5:04 pm — Edit HVALA BOGU I.VEČERNJA ČASOSLOV-I.VEČERNJA II. NEDJELJA K.C.G 18. siječnja 2020.ADMIN R. Bože, u pomoć mi priteci. O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja) HIMAN O Trojstvo silno, presveto, Vlast tvoja svuda stere se, Vremenima i vječnošću Milostivo ti upravljaš. O Oče, vrelo milosti, O Sine, Svjetlo Očevo, O Duše, svezo ljubavi, I poljupče obojice! O Trojice preblažena, Praizvore stvorenja svih, Počelo svega stvorenog, I bića sviju ljepoto! Ti okruni nas milošću: Obdari sve nas sinovstvom Da hram tvoj sveti budemo I tebi na čast živimo. Uvedi nas, o Trojice, U društvo svetih anđela, Da zahvalno ti pjevamo U vjekovječne vjekove. Amen. PSALMODIJA Antifona 1.Tvoja riječ Gospodine, nozi je mojoj svjetiljka. Tvoje riječ nozi je mojoj svjetiljka * i svjetlo mojoj stazi. Kunem se, i riječ ću održati: * pravedne ću tvoje slijedit odluke. U nevolji sam velikoj, Gospodine, * po riječi me svojoj poživi. Prinose usta mojih primi, Gospodine, * uči me sudovima svojim. Život mi je u pogibelji neprestanoj, * ali tvog Zakona ja ne zaboravljam. Grešnici mi postaviše zamku, * ali ne skrećem od tvojih naredaba. Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, * ona su radost mome srcu. Prignuh srce da vrši naredbe tvoje * uvijek i do kraja. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Tvoja riječ Gospodine, nozi je mojoj svjetiljka. † Antifona 2.Gospodine, ispunit ćeš me radošću lica svoga, aleluja. Čuvaj me, Bože, * jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, * nema mi blaženstva bez tebe! « Svetima na zemlji, odličnim ljudima * sva naklonost moja! Gomilaju patnje svoje * koji slijede bogove tuđe. Ja ljevanicâ njihovih nalijevat neću, * ime im spominjat neću usnama. Gospodin mi je baština i čaša: * ti u ruci držiš moju sudbinu. Na divnu zemlju padoše mi konopi, * vrlo mi je mila moja baština. Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, * te me i noću srce opominje. Gospodin mi je svagda pred očima: * jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče duša, * pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju * ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, † puninu radosti lica svoga, * sebi zdesna blaženstvo vječno. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Gospodine, ispunit ćeš me radošću lica svoga, aleluja. Antifona 3.Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnikâ i zemnikâ, aleluja. Isus Krist, trajni lik Božji, * nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni « uzevši lik sluge, † postavši ljudima sličan: * obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, † poslušan do smrti, * smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi † i darova mu ime, * ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno * nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ, i svaki će jezik priznati: * »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnikâ i zemnikâ, aleluja. ČITANJE Kol 1, 3-6a Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svim svetima poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine – evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama. OTPJEV R. Od istoka sunčeva do zalaska, * hvaljeno bilo ime Gospodnje. Od istoka sunčeva do zalaska, hvaljeno bilo ime Gospodnje. O. Slava njegova nebesa nadvisuje. * Hvaljeno bilo ime Gospodnje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Od istoka … EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Ant. Evo Jaganjac Božji, evo onaj koji oduzima grijehe svijeta, aleluja. Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem. Veliča * duša moja Gospodina i klikće duh moj * u Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: * odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, * sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova * nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, * rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, * a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, * a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, * kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje * prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen.. Ant. Evo Jaganjac Božji, evo onaj koji oduzima grijehe svijeta, aleluja. PROŠNJE Bog bio pomoć i štit narodu koji izabra za svoju baštinu da bude svet. Njemu iskažimo hvalu i spominjući se dobrote njegove uskliknimo: R. U tebe se, Gospodine, uzdamo. Blagi Oče, molimo te za papu našega I. i za sve biskupe naše; štiti ih i svojom ih snagom posvećuj. R. Neka bolesni osjete kako su Kristu patniku pridruženi i budu vazda dionici njegove utjehe.R. Dobrotom svojom pogledaj one koji su bez krova nad glavom nek nađu doličan stan.R. Dostoj se dati i sačuvati plodove zemlje da svi imaju kruh svagdašnji.R. Oslobodi naš narod od zla da živi u trajnom i nepomućenom miru.R. Gospodine, dobrotom svojom silnom obdari pokojne i privedi ih u stanove vječne.R. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. MOLITVA Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. ZAKLJUČAK Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen. http://62.75.216.148/ January 18, 2020 at 5:08 pm — Edit Vesper Den 18 januari 2020, lördag 2 söndagen ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – black-white) Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn R. Du glädjens Ljus, du återsken av den himmelske Faderns eviga, saliga härlighet, Jesus Kristus! När solen sänker sig och aftonglöden brinner vi kommer för att prisa Fader, Son och helig Ande. R. I varje tid, i alla evigheter dig vare tack och lov från allt som är och lever. R. O Kriste, o Guds Son, som skänker liv i överflöd, dig vare lov, dig prisar alla världar. R. eller: Du källa till all verklighet, som skänker världen härlighet, välsigna, Gud, din skapelse med gåvor ur ditt överflöd. När sjunde dagen kom till sist du vilade från dina verk. Lyft även oss ur mödorna, att tacka för din rikedom. Lär oss i detta dödens land begråta våra syndafall, låt oss gå fram på fridens väg och växa till i helgelse. Som domare skall du en dag med helig stränghet träda fram, men låt oss då av nåd gå in i glädjens ljuva sabbatsfrid. O gode Fader, stå oss bi, o ende Son, vår Fader lik, o helga Ande, Hjälpare, som råder i all evighet. Amen. Ant. 1 Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja. eller: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psalm 119:XIV (105-112) Ditt ord är mina fötters lykta * och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit det: * att ta dina rättfärdiga lagar i akt. Herre, jag lider och plågas, * behåll mig vid liv, som du har lovat. Låt min muns frivilliga offer behaga dig, * och lär mig dina lagar. Mitt liv är ständigt i fara, * men jag glömmer inte din lag. Gudlösa vill snärja mig, * men jag far inte vilse från dina befallningar. Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, * de är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att handla efter dina stadgar, * alltid och intill slutet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja. eller: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ant. 2 Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Halleluja. Psalm 16 För mig finns inget gott utom dig Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24) Bevara mig, Gud, * ty jag tar min tillflykt till dig. Jag säger till Herren: “Du är ju Herren, * för mig finns inget gott utom dig.” De heliga i landet, de härliga, * endast till dem har jag behag. Men de som tar sig andra gudar, * de drabbas av svåra plågor. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod * eller ta deras namn på mina läppar. Herren är min beskärda del och bägare, * du håller mitt öde i dina händer. En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, * ett arv som behagar mig väl. Jag vill lova Herren, han ger mig råd. * Ännu om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * han är på min högra sida, jag skall inte vackla. Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, * även min kropp får bo i trygghet. Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, * du låter inte din fromme se graven. Du visar mig livets väg, inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, * ljuvlighet i din högra hand för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Halleluja. Ant. 3 Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja. Canticum Fil 2:6-11 Kristus, Guds tjänare Kristus Jesus ägde Guds gestalt * men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, * då han blev människornas like. Han som till det yttre var som en människa * ödmjukade sig och blev lydig intill döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allting * och givit honom namnet över alla namn, för att alla knän skall böjas i Jesu namn, * i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor skall bekänna * att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja. Kort läsning Kol 1:2b-6a Nåd och frid från Gud vår fader. Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också. Responsorium Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid. Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid. Från solens uppgång till dess nedgång, + från nu och till evig tid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid. Ant. Jag har satt dig till ett ljus för folken, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. Magnificat (Marias lovsång) Luk 1:46-55 Min själ prisar Herrens storhet, * min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, * från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, * hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom, * varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, * han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, * och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, * och rika visar han tomhänta från sig. Han tar sig an sin tjänare Israel, * och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham, * och hans barn, för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Jag har satt dig till ett ljus för folken, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. Förbön Herren hjälper och beskyddar sitt folk, för att det skall nå den utlovade saligheten. Vi vill i tacksägelse för hans kärlek be till honom: R. Till dig, Herre, står vårt hopp. Vi ber dig, Herre, för vår påve N. och vår biskop N. – skydda dem och helga dem med Andens kraft. Låt de sjuka känna sig förenade med Kristi lidanden – och delaktiga i hans tröst. Tänk på dem som saknar hem och vänner – och låt dem finna en plats och en uppgift i den mänskliga gemenskapen. Låt marken bära frukt och välsigna vårt land – så att alla kan äta sitt dagliga bröd. eller: Bevara vårt land från våld och krig – och ge oss din frid och välsignelse. Visa din kärlek mot dem som har gått före oss in i evigheten – och ge dem en plats i dina himmelska boningar. Fader vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Slutbön Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
 • 39333. sveča
  N. zate svečka, ...
 • 39332. sveča
  prehladenja od U svim čovjekovim činima i doživljajima uvijek se nanovo ostvaruje umiranje staroga i uskrsnuće novoga čovjeka. — Romano Guardinidanas Posted bysamo lucija January 18, 2020 Leave a commenton prehladenja od U svim čovjekovim činima i doživljajima uvijek se nanovo ostvaruje umiranje staroga i uskrsnuće novoga čovjeka. — Romano Guardinidanas Editprehladenja od U svim čovjekovim činima i doživljajima uvijek se nanovo ostvaruje umiranje staroga i uskrsnuće novoga čovjeka. — Romano Guardinidanas ČASOSLOV-PONEDJELJAK-POVEČERJE — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI Posted bysamo lucija January 14, 2020 Leave a commenton ČASOSLOV-PONEDJELJAK-POVEČERJE — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI EditČASOSLOV-PONEDJELJAK-POVEČERJE — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI R. Bože, u pomoć mi priteci. O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Ispit savjesti ili razmišljanje o proteklom danu. Kod zajedničkog ali i pojedinačnog moljenja može se obaviti pokajnički čin jednim od slijedećih obrazaca: […] ČASOSLOV-PONEDJELJAK-POVEČERJE — ŽUPA ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI Amen ISUSE I DRAGI NONNO NASA DOMOVINO ! 5G The Greatest Human Rights GENOCIDE Crime Of All Time – Dr Testifies In Court, Clear Evidence Of Cancer In Humans – Military Weapons Expert Anthony Steele — Truth To Power Posted bysamo lucijaJanuary 14, 2020Leave a commenton 5G The Greatest Human Rights GENOCIDE Crime Of All Time – Dr Testifies In Court, Clear Evidence Of Cancer In Humans – Military Weapons Expert Anthony Steele — Truth To PowerEdit5G The Greatest Human Rights GENOCIDE Crime Of All Time – Dr Testifies In Court, Clear Evidence Of Cancer In Humans – Military Weapons Expert Anthony Steele — Truth To Power DEATH IS ALL AROUND AND GROWING EVERY DAY FROM THE MICROWAVE RADIATION POLLUTION CRIME COMMITTED ON AN UNSUSPECTING PEOPLE. – Anthony Steele Military Weapons Expert Clear Evidence Of Cancer In Humans 5G The Greatest Human Rights GENOCIDE Crime Of All Time – Dr Testifies In Court, Clear Evidence Of Cancer In Humans – Military Weapons Expert Anthony Steele — Truth To Power REPORT: Record 3,000 Christian Sites in Europe Vandalized in 2019 — Catholicism Pure & Simple Posted bysamo lucijaJanuary 14, 2020Leave a commenton REPORT: Record 3,000 Christian Sites in Europe Vandalized in 2019 — Catholicism Pure & SimpleEditREPORT: Record 3,000 Christian Sites in Europe Vandalized in 2019 — Catholicism Pure & Simple CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images THOMAS D. WILLIAMS, PH.D. ROME — Christian sites in Europe suffered a record number of attacks in the year 2019, with some 3,000 Christian churches, schools, cemeteries, and monuments vandalized, looted, or defaced. Reports compiling the anti-Christian acts during the year document a range of profanation including arson, defecation, desecration, looting, mockery, Satanism, […] REPORT: Record 3,000 Christian Sites in Europe Vandalized in 2019 — Catholicism Pure & Simple REPORT: Record 3,000 Christian Sites in Europe Vandalized in 2019 Catholic Churches desecrated Islamists Lgbt Tyranny Militant Feminists Muslim immigration This picture taken on October 19, 2016, in Saint-Denis, northern Paris, shows statutes at the Basilica Cathedral of Saint-Denis, which is France’s royal necropolis, the final resting place of the kings and queens of France. / AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (Photo credit should read CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images) CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images THOMAS D. WILLIAMS, PH.D. ROME — Christian sites in Europe suffered a record number of attacks in the year 2019, with some 3,000 Christian churches, schools, cemeteries, and monuments vandalized, looted, or defaced. Reports compiling the anti-Christian acts during the year document a range of profanation including arson, defecation, desecration, looting, mockery, Satanism, theft, urination, and vandalism. “Sadly, 2019 was punctuated by increasing incidents of desecration and vandalism of churches around Europe, along with the 2019 fire at the Notre-Dame Cathedral, which captured worldwide attention,” the director of The Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Ellen Fantini, told Breitbart News on Saturday. “In most instances the perpetrators of these acts were unidentified, but the Observatory has documented that churches and other symbols of Christianity in Europe are targets for many groups — from Islamists to radical feminists, LGBT activists to anarchists and self-proclaimed Satanists,” Ms. Fantini said. In all, some 3,000 Christian churches, schools, cemeteries, and monuments were vandalized, looted or defaced in Europe during 2019, making it a record year for anti-Christian sacrilege. The greatest number of acts of violence against Christian sites have occurred in France, where churches, schools, cemeteries, and monuments “are being vandalized, desecrated, and burned at an average rate of three per day,” according to reports citing government statistics. Germany is not far behind, with attacks against Christian churches happening at an average rate of two per day. Meanwhile, attacks on Christian churches and symbols regularly occurred in 2019 in Belgium, the UK, Denmark, Ireland, Italy, and Spain as well. While the violence overwhelmingly involves Roman Catholic sites and symbols, in Germany, Protestant churches have also been targeted. Police and mainstream media almost always censor information about the identities and ethnic backgrounds of the perpetrators, so it is difficult to get a clear idea as to who is committing the crimes and the motives behind them — especially when they are religiously driven. In France and Germany, the sharp rise in anti-Christian attacks has coincided with the recent mass immigration from the Muslim world, yet the lack of official statistics makes it impossible to know precisely how many attacks can be attributed to Islamic anti-Christian hostility. “European governments and politicians, with a few exceptions, seem reluctant to address this problem,” Ms. Fantini told Breitbart. Fantini said she agrees with former UK Foreign Secretary Jeremy Hunt that “the UK and other Western governments have not grappled with the issue perhaps because of a misguided political correctness or an instinctive reluctance to talk about religion.” In 2019, only nine European states reported hate crime data relating to Christians to the OSCE for their hate crime report, Fantini noted, which is fewer than the number of states that report hate crimes with an anti-Muslim or antisemitic bias. According to Bishop Dominique Rey of Fréjus-Toulon, we are “witnessing the convergence of laicism – conceived as secularism, which relegates the faithful only to the private sphere and where every religious denomination is banal or stigmatized – with the overwhelming emergence of Islam, which attacks the infidels and those who reject the Koran. “On one hand, we are mocked by the media that discredit the action of the Church, in particular regarding sexual abuse, and on the other, there is the strengthening of Islamic fundamentalism. These are two joint realities,” he said. CP&S comment: This shocking report demonstrates what many have seen coming ever since the Protestant revolution split Christendom apart, thus weakening the defences of the only Church Christ founded and that proclaims the fullness of Truth, the Catholic Church. This is the sorry outcome we are now witnessing today: uncontrolled vandalism with desecration of our Catholic patrimony, and a growing persecution and intolerance towards all Christianity here in its very “cradle” which is Europe. Are we going to sit back and let these enemies of Christ destroy what is left of our Christian heritage? Why is this horror taking place totally ignored by the secular media? Why is the Vatican under Francis silent on the matter? MORE IN CATHOLICISM PURE & SIMPLE Countless Churches throughout Western Europe are being Vandalised, Defecated on, and TorchedIn February, vandals desecrated and smashed crosses and statues at Saint-Alain Cathedral in Lavaur, France, and mangled the arms of a statue of a crucified… A “Sick Society In The Nets of Evil” Allows Church Vandalism – Cardinal SarahFrom Gloria TV yesterday Church vandalism reflects a “sick civilization that gets carried away in the nets of evil” – Cardinal Robert Sarah wrote on Twitter… Mary SalmondMary SalmondProbably silent because Vatican is clueless as to what is happening outside the 60′ walls. Pope is shielded from real news by sycophants who want things to run smooth. And also is only able to view CNN,MSNBC, BBC, AL-JAZEERA , etc. Robert John BennettRobert John Bennett“In France and Germany, the sharp rise in anti-Christian attacks has coincided with the recent mass immigration from the Muslim world.”Clearly this tragic pope has to “accompany” and “dialogue” with these Muslims.God https://verbum.hr/devetnica-u-vrijeme-tjeskobe-6670Čitajući novine ili prateći dnevne vijesti naći ćemo i više nego dovoljno razloga za zabrinutost. Preokreti i obrati u napetim međunarodnim odnosima, usponi i padovi u gospodarstvu, zdravstvu te nebrojene druge nesigurnosti mogu pridonijeti našemu osjećaju tjeskobe. Uz te velike razloge za tjeskobu te uz naše osobne brige zbog prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti svijet nam se može činiti kao prilično tmurno mjesto. No, usprkos tome, imamo razlog pouzdati se u Gospodina čija je brižna ljubav uvijek prisutna i nepokolebljiva. Čak i onda kada nam se čini da je život nalik opasnu održavanju ravnoteže nad uzburkanim vodama tjeskobe, Bog je naš siguran oslonac. Naši razlozi za tjeskobu možda ne će nestati, ali možemo sa sigurnošću vjerovati Isusu koji kaže da se ne trebamo brinuti za svoj život (usp. Lk 12,11).Kako se moli ova devetnica? Tijekom devet uzastopnih dana odvajat ćemo vrijeme da u tišini razmatramo o smislu svojega života. Svaki dan devetnice ima svoj naslov koji označava temu toga dana. Trebamo nastojati usredotočiti svoje razmatranje na biblijske tekstove i razmišljati o njima u svjetlu teme dana imajući na umu svoje potrebe i želje.Posvijestimo si da se nalazimo u Božjoj prisutnosti. Razmišljajući o osobama i nakanama za koje posebno želimo moliti zatražimo od Boga da blagoslovi nas i sve naše voljene. S pouzdanjem izrecimo svoje nakane Bogu.TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAIzmolit ćemo uvodnu molitvu i zatim početi razmatrati biblijski tekst od toga dana. Polagano i smireno ponavljat ćemo Božje riječi dopuštajući im da natope našu nutrinu, sve što je u nama suho i neplodno, tjeskobno i plašljivo. Pokušajmo otvoriti svoje srce kako bismo čuli Gospodina koji nam govori o onome što nas muči. Posebno obratimo pozornost na misli i osjećaje koji se neočekivano pojave tijekom molitve… Poziva li nas Bog na nešto vezano uz naše nakane?Na koncu svoje molitve provedimo nekoliko trenutaka u tišini prisjećajući se teme dana. Zaključit ćemo molitvom Očenaša, Zdravo, Marijo, Slava Ocu te sa zaključnom molitvom.Prvi dan: Bog je s namaUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaTa dokle, Gospodine, dokle ćeš me zaboravljati?Dokle ćeš skrivati lice od mene?Dokle ću nositi bol u duši; tugu u srcu obdan i obnoć?Pogledaj, usliši, Gospodine, Bože moj!Prosvijetli mi očija se u tvoju dobrotu uzdam,nek’ mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Boga Svevišnjeg!TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASAPsalam 13,2–4.6–7I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.Evanđelje po Mateju 28,20Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Drugi dan: Bog je naše utočišteUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaGospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.Psalam 18,3–4Sada ovako govori Gospodin, koji te stvorio, Jakove,koji te sazdao, Izraele:“Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.Jer ja sam Gospodin, Bog tvoj,dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim. Ne boj se,jer ja sam s tobom.”Knjiga proroka Izaije 43,1–5Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Treći dan: Bog nas se uvijek spominjeUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaKličite, nebesa, veseli se, zemljo, podvikujte, planine, od veselja; jer Gospodin tješi narod svoj, on je milosrdan nevoljnima. Sion reče: “Gospod me ostavi, Gospod me zaboravi.”“Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila,tebe ja zaboraviti neću.Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima.”Knjiga proroka Izaije 49,13–16Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.Evanđelje po Ivanu 14,27Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Četvrti dan: Bog poznaje naše potrebeUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaGospodin mi je svjetlost i spasenje:koga da se bojim?Gospodin je štit života moga:pred kime da strepim?Slušaj, o Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga!Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!I ne ostavi me, Bože, spasitelju moj!Ako me otac i mati ostave,Gospodin će me primiti.Psalam 27,1.7.9–10Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Ištite i primit ćete.Evanđelje po Ivanu 16,23–24Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Peti dan: Bog se brine o namaUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaIštite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se. Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!Evanđelje po Mateju 7,7–11Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Šesti dan: Povjeri Gospodinu sve svoje brigeUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaZato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što ćete jesti; ni za tijelo: u što ćete se obući. Ta život je vredniji od jela i tijelo od odijela. (…) Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peć baca Bog tako odijeva, koliko li će više vas, malovjerni!? Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.Evanđelje po Luki 12,22–23.27–28.32Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Sedmi dan: Bog je naša radostUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaČuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: “Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!” Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje te me i noću srce opominje.Gospodin mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti. Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.Psalam 16,1–2.7–8.11Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Osmi dan: Bog nas ozdravljaUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaEvo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira. Promijenit ću udes zemlje Judine i Jeruzalema i podići ću ih da budu kao nekoć. Očistit ću ih od svakoga grijeha kojim sagriješiše protiv mene i oprostit ću im sve krivice koje mi skriviše odmetnuvši se od mene. I Jeruzalem će mi biti na radost, na hvalu i čast pred svim narodima svijeta: kad čuju za sve dobro kojim ću ih nadijeliti, divit će se i čuditi svoj onoj sreći i miru što ću im ja dati.Knjiga proroka Jeremije 33,6–9Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Deveti dan: Bog nas vodiUvodna molitvaUvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.MeditacijaK tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj:ne daj da se postidim,da se ne vesele nada mnom dušmani! Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me svojim stazama!Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj:Ka Gospodinu su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke.Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! Vidi nevolju moju i mukui oprosti sve grijehe moje!Psalam 25,2.4–5.15–18Više puta tijekom dana ponovite:Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.Psalam 94,18–19Završna molitvaBože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Tekst devetnice preuzet je iz knjižice “Devetnica u vrijeme tjeskobe”, o kojoj više možete saznati ovdje.Foundress of the Institute of the Daughters of the Sacred Heart of JesusBorn Ignazia Verzeri++++++++++To you and your Institute Jesus Christ has given the precious gift of his heart, for from no one else can you learn holiness, he being the inexhaustible source of true holiness. –Saint Teresa Eustochio Verzeri, 1831 ++++++++++Piety at home nurtured St. Teresa Eustochio Verzeri (born Ignazia Verzeri in Bergamo, Lombardy, on July 31, 1801). Our saint’s mother, Countess Elena Pedrocca-Grumelli, had considered entering the religious life. Elena heeded the advice of her sister, a Poor Clare nun, though; she decided to become a mother of holy children. Our saint’s father was Antonio Verzeri. The couple had seven children; Ignazia was the eldest one. A young brother, Girolamo de Conti Verzeri, served as the Bishop of Brescia from 1850 to 1853.Young Ignazia, educated at home and mentored spiritually by Giuseppe Benaglio, the Vicar General of the Diocese of Bergamo, became a Benedictine nun at Bergamo. She, focused on the education of young girls at first, expanded her work after founding the Institute of the Daughters of the Sacred Heart of Jesus on February 8, 1831. She, the author of the orders Constitutions and Book of Duties, presided over the education of young girls, of course. She also presided over care for orphans, the elderly, the sick, and the infirm, and supervised retreat centers.St. Teresa died in Brescia on March 3, 1852. She was 50 years old.Holy Mother Church recognized our saint formally. She became a Venerable (in 1922, by Pope Pius XI), a Blessed (1946, by Pope Pius XII), and a full saint (2001, by Pope John Paul II). O God, whose blessed Son became poor that we through his poverty might be rich:Deliver us from an inordinate love of this world, that we,inspired by the devotion of your servant Saint Teresa Eustochio Verzeri,may serve you with singleness of heat, and attain to the riches of the age to come,through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you,in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.Song of Songs 8:6-7Psalm 34Philippians 3:7-15Luke 12:33-37 or 9:57-62 The band first performed at Pueblo, Colorado’s Sacred Heart Cathedral in 1970, and has been playing at Masses ever since. El Mariachi de Pueblo, a Mexican-styled band from Colorado that has exclusively performed at religious services, recently celebrated their 50th anniversary. The band, which has played in every Catholic Church in Pueblo, is made up of about 30 volunteer musicians, three of whom have been with them since their inception in 1970. The Pueblo Cheiftain spoke with one of these founding members, Jack Quinn, who explained that the band was formed after Fr. Bob Leach, from Sacred Heart Cathedral, invited a mariachi band to play during Mass. The service was such a hit that the parishioners called for the formation of a house band. Quinn told the Chieftain: “Everyone loved it. After the Mass, Father Leach invited Mass participants to consider creating a mariachi of its own. We started out with 75 singers and musicians, which consisted of trumpets, violins, guitars and a single marimba. “Throughout the years, the sounds of vihuela, guitarron (bass guitar), flutes, clarinets, cymbals and kazoo have added to the flavor of the music.” For 50 years El Mariachi de Pueblo has brought the church community together, drawing members from local parishes and families. The band is a staple of the Colorado state fair, and they never miss a Holy Day. If you’re in Colorado and would like to check out one of their performances, you can find them every Sunday at Holy Family Church (9:30 a.m.) and Our Lady of Mt. Carmel (11 a.m.). Yes, that’s right, the band runs across town every week so they can play at two different churches. If you’re not in Colorado, check out their 2016 self-titled album. R. Bože, u pomoć mi priteci. O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja. HIMAN Ti mužu vrli, uzorni, Mi radosno ti pjevamo I u tebi se divimo Svim Božjim silnim djelima. Jer, Krist, naš vječni svećenik, Rod ljudski s Ocem izmiri; U novome on Savezu Mir svemu svijetu podari. Tim darom, sveče, postade I ti Spasenja službenik Da Bogu daješ pohvale A Božji život ljudima. Na čast si dignut kraljevsku Da budeš riječju, djelima Svećenik, žrtva, učitelj U kršćanskome narodu. A sad iz Božjeg Kraljevstva Pohizaj Crkvi u pomoć, Da u vijek stado Kristovo Na sočne hrli pašnjake. Sva slava Trojstvu presvetom, Darivatelju dara svih, Što tebe slugu marljiva Nebeskom slavom okruni. Amen. PSALMODIJA Ant. 1. Gospodin siromaha gleda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Gospodinu se utječem! † Zašto dakle govorite duši mojoj: * »Odleti u goru kao ptica!« Gle, bezbožnici već luk napeše, † za tetivu strijelu zapeše * da iz potaje ustrijele pravednika. Kad su temelji uzljuljani, * što da učini pravednik? Gospodin je u svom svetom Hramu, * Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju. Oči njegove motre, * vjeđama proniče sinove ljudske. Gospodin proniče pravedna i nepravedna, * iz dna duše mrzi silnika. Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, * vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine. Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, * čestiti će gledat lice njegovo. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Gospodin siromaha gleda. Ant. 2. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome, * tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, * koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori, * i ne kleveće jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi * i ne sramoti susjeda svoga; koji zlikovca prezire, * a poštuje one što se boje Gospodina; koji se zaklinje prijatelju, * a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, * i ne prima mita protiv nedužna. Tko tako čini, * pokolebat se neće dovijeka. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati. Ant. 3. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Blagoslovljen Bog i Otac, * Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim * u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra † prije postanka svijeta * da budemo sveti i neporočni pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, * za sebe, po Isusu Kristu, prema dobrohotnosti svoje volje, * na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome † u kome, njegovom krvlju, * imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa * po bogatstvu njegove milosti. Nju preobilno u nas uli * zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem, obznanivši nam Otajstvo svoje volje * po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova * da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu * sve – na nebesima i na zemlji. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen. Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo. KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1 – 4 Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prislino, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave. KRATKI OTPJEV R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod. Ovo je. O. I život svoj dade za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod. Slava Ocu. Ovo je. EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme. Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Veliča * duša moja Gospodina i klikće duh moj * u Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: * odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, * sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova * nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, * rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, * a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, * a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, * kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje * prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen.. Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme. PROŠNJE Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo: 1 Spasi, Gospodine, narod svoj. Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima: -daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu. Spasi, Gospodine, narod svoj. Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu: -po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu. Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao: -ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda. Ti si baština svetih pastira: -ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio. Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje: -spasi pokojnike za koje si svoj život položio. Oče naš… MOLITVA Svemogući Bože, sveti Hilarije biskup postojano je branio božanstvo tvoga Sina. Daj da to otajstvo spoznamo i vjerodostojno naviještamo. Po Gospodinu. Amen. ZAKLJUČAK Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen. VIDEO Novi antikatolički ispad: Sotonističkim grafitima išarali oltar i kip sv. Male Terezije “Tužno je što ovo nisu obični grafiti koje su iscrtali neki klinci. Ovo su okultne slike” Foto: via ChurchPop Više nas ništa ne iznenađuje! Tijekom ove i prošle godine oskvrnut je oltar na misi u SAD-u, vandalizirana je katolička crkva u Škotskoj, podmenut je požar u župi u Sjevernoj Irskoj, opljačkana crkva pod zaštitom UNESCO-a u Francuskoj, srušena crkva u Pakistanu, ubijeno 29 katoličkih misionara, a ukupni podaci od kraja 2018. do kraja 2019. pokazuju na svjetskoj razini progon čak 260 milijuna kršćana (od čega velikog broja katolika). A ovo nisu niti svi incidenti o kojima smo pisali (o onim nepoznatima da ne govorimo). Tekst se nastavlja ispod oglasa Novi napad na katoličke svetinje dogodio se u gradiću Abbevilleu, u američkoj saveznoj državi Louisiani, gdje su nepoznate osobe sotonističkim grafitima išarale oltar, kip svete Male Terezije i špilju u dvorištu župe sv. Terezije od Djeteta Isusa, prenosi ChurchPop. Tamošnja je policija objavila kako se incident dogodio 4. siječnja. Lokalna televizija KATC objavila je videoprilog o zločinu na kojem se jasno vide iscrtani grafiti: obrnuti pentagram, tri šestice, natpisi “Sotona” i “umrite”… Također na kipu, koji je nakon incidenta zamotan u plastiku (kako se vidi na videu) iscrtani su pentagram i obrnuti križ, uz riječ “Sotona” (fotografiju možete vidjeti OVDJE). Član župnog vijeća John Landry čin je nazvao “zlobnim” i “užasnim”. “Tužno je što ovo nisu obični grafiti koje su iscrtali neki klinci. Ovo su okultne slike”, izjavio je za KATC. “Crkve su mjesta mira, samoće i molitve. Ne samo da je netko zloban iscrtao grafite, nego je na kršćanski kip stavio sotonsko djelo i potpis, to je užasno vidjeti.” Sotonizam nije nikakva šala niti benigna zabava. Čitateljima preporučujemo svjedočanstvo majke iz Hrvatske čiji se sin priključio sotonističkoj sekti u Zagrebu i od tad mu se gubi svaki trag. Također, kako sotonističke sekte zavode i uvlače mlade možete pročitati OVDJE. Povuci svoje srce iz svijeta prije nego Bog uzme tvoje tijelo iz njega. — Bl. Ivan Avilski (1500. – 1569.) Misna čitanja I. tjedan kroz godinu Subota, 18. 01. 2020.Svagdan ČITANJA: 1Sam 9, 1-4.17-19; 10, 1a; Ps 21, 2-7; Mk 2, 13-17 BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena IMENDANI: Priska, Margareta Ugarska, Biserka NAPOMENA: ▪ Započinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana. U svagdane osmine moguće je slaviti misu po obrascu »za jedinstvo kršćana«. Prvo čitanje: 1 Sam 9, 1-4.17-19; 10, 1a Evo čovjeka za koga reče Gospodin: Saul će vladati nad mojim narodom. Čitanje Prve knjige o Samuelu Živio u ono vrijeme jedan čovjek u Benjaminovu plemenu po imenu Kiš, sin Abiela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afijahova; bio je iz plemena Benjaminova, čovjek imućan. Imao je sina po imenu Saula, koji je bio mlad i lijep. Među sinovima Izraelovim nije bilo ljepšega čovjeka od njega: za glavu bijaše viši od svega naroda. Uto se Kišu, Saulovu ocu, izgubilo nekoliko magarica, pa Kiš reče svome sinu Saulu: »Uzmi sa sobom jednoga momka pa ustani i idi tražiti magarice!« I prođoše oni Efrajimovu goru, i prođoše zemlju Šališu, ali ne nađoše ništa; prođoše zemlju Šaalim, ali magarica ne bijaše ondje; prođoše i zemlju Benjaminovu, ali ne nađoše ništa.A kad je Samuel ugledao Saula, Gospodin mu progovori: »Evo ti čovjeka za koga ti rekoh: Taj će vladati nad mojim narodom.« Saul pristupi Samuelu na vratima i reče: »Daj mi kaži gdje je vidiočeva kuća.«A Samuel odgovori Saulu: »Ja sam vidjelac. Pođi preda mnom na uzvišicu, danas ćete sa mnom jesti. Sutra ću te ujutro otpustiti i sve ću ti kazati što ti je na srcu.«Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Saulu; zatim ga poljubi i reče:»Ovim te Gospodin pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Gospodnjim, i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatelja uokolo.«Riječ Gospodnja. Otpjevni psalam: Ps 21, 2-7 Pripjev: Gospodine, zbog tvoje se moći kralj veseli. Gospodine, zbog tvoje se moći kralj veseli, zbog pomoći tvoje radosno kliče. Ti mu ispuni želju srca, ne odbi molitve usana njegovih. Ti ga predusrete blagoslovima sretnim, na glavu mu krunu stavi od suhoga zlata. Za život te molio, i ti mu dade premnoge dane – za vijeke vjekova. Pomoću tvojom slava je njegova velika, uresio si ga veličanstvom i sjajem. Ti ga učini blagoslovom za vjekove, veseliš ga radošću lica svojega. Evanđelje: Mk 2, 13-17 Nisam došao zvati pravednike, nego grješnike. Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima: »Zašto jede s carinicima i grešnicima?« Čuvši to, Isus im reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«Riječ Gospodnja. Ova čitanja se prenose s hilp.hr VOÖIM TE ISUSE HVALA ZA OZDRAVLJENJE VIRUSPREHLADE I ZA SVE CA SI MI DA I JOS 1 DAN U SVEDSKOJ sa mojima !
 • 39331. sveča
  Naj sveti svečka spomina za vse moje najdražje<3
 • 39330. sveča
  Spomin bledi. A res nikoli nisi pomislil, da to ni prav?? Naj vama gori večna lučka tam zadaj za mavrico.
 • 39329. sveča
  za mojo mami...
 • 39328. sveča
  Za vse moje , ki svetite zame prelepe 🌟🌟🌟 na nebu prižigam to 🕯❣💞
 • 39327. sveča
  Angelcek moj, mislim na tebe. Prosim, bodi z nama.
 • 39326. sveča
  Za mojega orla.
 • 39325. sveča
  V spomin nate
 • 39324. sveča
  Pogresam te....♥️♥️♥️
 • 39323. sveča
  Za mojo Lino.
 • 39322. sveča
  Hvala vam moji angelčki, čuvajte me kot sedaj...Rada vas imam ❤ 😘 ❣💞
 • 39321. sveča
  Ko nenadoma pride tisti čuden občutek ko ne moreš biti vesel, vem kaj je. Tebe N. nimamo več.
 • 39320. sveča
  Ati danes goduješ,....vse lepo in čuvaj nas. Zeloooo te pogrešam
 • 39319. sveča
  Dedino zlato najlepši 👼 na nebu pogrešam te zelo.Pridi mi Kaj v sanje.
 • 39318. sveča
  Za mojega angelcka. Prosim bodi ob nama.
 • 39317. sveča
  Za moje drage, najdražje prižigam to svečko
 • 39316. sveča
  Hvala 1000 x,
 • 39315. sveča
  Minilo je žalostno leto od kar si se poslovil od nas, dragi moj svak Mario.Pogrešamo te, počivaj v miru.
 • 39314. sveča
  Za mami, ... pomagaš mi skozi čas. Še vedno te kaj vprašam in vem kaj bi mi rekla.
 • 39313. sveča
  15.1.22.45,ne bo šlo brez tebe15.1.lubika hvala ti za sej veš,ane
 • 39312. sveča
  V spomin g. Marti Juvan: V šumenju vetra – slišim tvoj glas. V šopku cvetja – vidim tvoj obraz. Ugasnila je luč življenja, se prižgala luč spomina, ko ostaja v srcu tiha, skrita bolečina.
 • 39311. sveča
  🕯za partnerja,starše, brata, tasta, svakinje in svaka, stare starše in botre. Pogrešam vas, počivajte v miru tam nekje za 🌈 ❤ 💞
 • 39310. sveča
  Mamica moja, pogrešam te! In, hvala, ker paziš na naju, angel najin!
 • 39309. sveča
  Za mojega angelčka. Hvala, ker naju čuvaš❣
 • 39308. sveča
  Hvala ti atita. 💓Vse je šlo tako kot mora ni še končano a smo na dobri poti. Rada te imam💓😘😘
 • 39307. sveča
  Panki RIP,🇸🇮
 • 39306. sveča
  Panki RIP,🇸🇮
 • 39305. sveča
  Dragi moj atita, prosim pomagaj. Danes te zares potrebujemo. 😘Radi te imamo.
 • 39304. sveča
  ☄Dragi moj, danes na ta poseben dan, ti zelim vse lepo tam na oni strani mavrice🌈tam med zvezdami☄naj te angeli cuvajo💫
 • 39303. sveča
  14.1.🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤14.1.
 • 39302. sveča
  Pogrešam vas, hvala ker me čivajte.❤💓💞
 • 39301. sveča
  Zate N., za tvojo dušo, za lep spomin nate.
 • 39300. sveča
  Prižigam svečko Bratu kjer leži v zemlji ki mu je bila drugi dom
 • 39299. sveča
  ...13.1.🌈,ne vidim smisla,zakaj tako boliami moja,pomagaj z nebes🌈13.2.
 • 39298. sveča
  Ata moj vse najboljše🎂 radi te imamo in te pogrešamo.❤
 • 39297. sveča
  O moj bog kako te pogresam ze ves mesec -sam en poljub mi daj v slovo.......💗💗💗
 • 39296. sveča
  V spomin Miloradu, našemu stricu, svaku...Zelo radi smo te imeli in še vedno si v naših srcih....
 • 39295. sveča
  Vsem mojim prižigam to 🕯,rada vas imam.Počivajte tam nekje za 🌈 💞💓❤
 • 39294. sveča
  Kje smo bili ko si nas iskal, kje si ti, ko te iščemo N?
 • 39293. sveča
  Arturju v spomin, tvoja teta
 • 39292. sveča
  Zopet sama, poljub med zvezde😑
 • 39291. sveča
  Dobro jutro moj angelček❣
 • 39290. sveča
  🕯prižigam partnerju, staršem, bratu, tastu, svakinji in svaku,starim staršem. Počivajte tam nekje za 🌈 🌈 ❤💞💓
 • 39289. sveča
  Pogresala sem te danes....
 • 39288. sveča
  Pogrešam te. Pridi me obiskat atita, prosim te. Potrebujem tvoj nasmeh, topel objem in pogovor s teboj. Kje si? Nekoč, nekje.... 💓😘
 • 39287. sveča
  ta svećka naj gori mqjim dragim možu sinu hčerki naj počivajo vmiru žalostna žena in mami
 • 39286. sveča
  Mama❤️, ata❤️mislim na vaju. Pogrešam vaju.
 • 39285. sveča
  ++++++++++++++++
 • 39284. sveča
  Angelcek hvala, ker si ob nama❤
 • 39283. sveča
  Danes bi bil najbolj ponosen dedi na svetu. RADA te imam atita. Pogrešamo te😘💓
 • 39282. sveča
  Za tebe Lina❤❣
 • 39281. sveča
  Za našga ata svečka in za vse druge naše.
 • 39280. sveča
  Naj ti bo lepo angelček. Hvala,ker naju čuvas.
 • 39279. sveča
  Za moje drage prižigam to svecko.Pogrešam vas.💓❤
 • 39278. sveča
  Oprosti ker tako redko pridem k tebi- vendar sem v mislih vedno s teboj....pogresam te zelo zelo zelo....
Idejna in likovna izvedba: Art Design | Vsi slikovni materiali na strani so avtorsko delo    Art Design d.o.o. - Grafično oblikovanje, oblikovanje in izdelava spletnih strani