Zeleni odtis za čistejše okolje

Zakonodaja

Prvi cilj vsake politike ravnanja z odpadki je zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje. Obenem bi moral biti njen cilj zmanjšanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe hierarhije ravnanja z odpadki. Na prvem mestu je v tej hierarhiji preprečevanje nastajanja odpadkov (vključno s ponovno uporabo), šele na drugem je recikliranje odpadkov temu sledijo drugi postopki predelave odpadkov (npr. energetska predelava) in prav na zadnjem mestu je odstranjevanje odpadkov (odlaganje je najmanj zaželeno).

 

V Sloveniji je v letu 2018 iz približno 5.900 t (kar pomeni skoraj 14 % zmanjšanje glede na leto 2010) nastalo 2.222 t odpadnih nagrobnih sveč, ki so jih pri upravljavcih pokopališč prevzeli izvajalci občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, v primeru pokopališč večjih kot 15 ha, pa so za skladiščenje pred oddajo zbiralcem skrbeli njihovi upravljavci.

 

V Sloveniji je 1199 pokopališč. Obiskovalci pokopališč odlagamo odpadne nagrobne sveče v posebne zabojnike na pokopališču ali ob njem. Zbiralec jih mora prevzeti in oddati v predelavo.

 

Da bi zagotovili ločeno zbiranje odpadkov, ki nastanejo pri gorenju nagrobnih sveč ter preusmeritev od odlaganja v recikliranje in druge načine predelave, je Vlada RS leta 2008 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08, ki je določala pravila ravnanja s temi odpadki.

 

Ravnanje s svečami v Sloveniji je urejeno tako, da skrb za predelavo zbranih sveč prevzemajo osebe, ki so sveče dale na slovenski trg (proizvajalci , uvozniki, trgovci). Ti so združeni v 4 skupne načrte ravnanja s svečami, tako da nosilec skupnega načrta uredi vse potrebno, da lahko zbiralec sveč le te prevzame in jih odda v predelavo. V Sloveniji sta registrirana dva zbiralca odpadnih nagrobnih sveč in dva predelovalca, vendar eden od njiju ne deluje več.

 

Največje težave je v preteklih letih povzročalo kopičenje odpadnih sveč pri upravljavcih pokopališč in izvajalcih občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Z namenom reševanja te problematike je bila sprejeta Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19), ki je odpravila vsebinska neskladja Uredbe, ki je bila sprejeta že v letu 2008, z Uredbo o odpadkih.

 

Za nakopičene sveče iz obdobja 2016 – 2018 skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami prevzemnika išče država.

 

Končni cilj predelave sveč, ki so jih zbiralci oddali podjetju za predelavo je pridobitev sekundarnih surovin, kot so parafin, PVC, kovine, steklo in druge vrste plastike, ki večinoma nadaljujejo svojo pot v ponovni proces novih proizvodov. Ob tem seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati.

Obišči Facebook stran
Idejna in likovna izvedba: Art Design | Vsi slikovni materiali na strani so avtorsko delo    Art Design d.o.o. - Grafično oblikovanje, oblikovanje in izdelava spletnih strani