Zeleni odtis za čistejše okolje

Hvala, ker ste prižgali virtualno svečo

40470
prižganih sveč

Obišči Facebook stran
 • 40470. sveča
  Svečka vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste se vrnili v svet duš, želim vam čimlažjo pot do razsvetljenja😊🎆
 • 40469. sveča
  V imenu Sanat Kumare zahtevam zvezavo vseh sil zla na Zemlji ZDAJ!!!
 • 40468. sveča
  Odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo...
 • 40467. sveča
  Invitatorium Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Herre, öppna mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov. Ant. Låt oss tillbedja den store herden för fåren, Jesus Kristus, vår Herre. Psalm 95 Uppmaning till lovsång Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga 'i dag' (Heb 3:13) [Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, * jubel till vår frälsnings klippa.] Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse * och höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en väldig Gud, * en väldig konung över alla gudar. Ant. Han har jordens djup i sin hand, * och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, * och hans händer har danat det torra. Ant. Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, * låt oss knäböja för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är det folk som han har till sin hjord, * vi är får som står under hans vård. Ant. O att ni i dag ville höra hans röst! Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, * såsom på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * fastän de hade sett mina verk. Ant. I fyrtio år var det släktet mig till leda, + och jag sade: 'De är ett folk som far vilse med sitt hjärta, * och de vill inte veta av mina vägar.' Då svor jag i min vrede: * 'De skall inte komma in i min vila.' Ant. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. eller: Psalm 100 ⇓⇑ eller: Psalm 67 ⇓⇑ eller: Psalm 24 ⇓⇑ Laudes Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn R. Saliga de som har lärt känna Herren i hans sanning. Han har fyllt mig med sanningens ord, så att jag kan förkunna honom. R. Likt vattenflöden flödar sanningen från min mun, och mina läppar bekänner hans frukter. R. Han har låtit sin kunskap överflöda i mig, och Herrens ord är dörren till hans ljus. R. Ordets boning är människan, och dess sanning är kärleken. R. Saliga de som har lärt känna Herren i hans sanning. Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Psalm 43 Längtan efter templet Jag är ljuset som har kommit hit i världen (Joh 12:46) Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot detta trolösa folk, * rädda mig från dessa falska och orättfärdiga människor. Du är den Gud som är mitt värn. Varför har du förkastat mig? * Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig, * må de föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får gå in till Guds altare, + till Gud, som är min glädje och fröjd, * och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ, * varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, * min frälsning och min Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Canticum Jes 38:10-14b,17b-20 Den sjukes ångest, den tillfrisknades glädje Jag var död, och se, jag lever ... och jag har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1:18) Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, + jag får gå in genom dödsrikets portar, * jag blir berövad resten av mina år. Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren, * här i de levandes land, aldrig mer se en människas ansikte * utan vistas i förgängelsens rike. Min hydda rycks upp och flyttas bort, * den rycks upp som en herdes tält. Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, * nu skär du ner mig från bommen. Innan dagen har gått över till natt har du förintat mig, * innan morgonen kommer har mitt liv gått tillspillo. Som ett lejon har du krossat alla ben i min kropp, * innan dagen har gått över till natt har du förintat mig. Jag kved som en svala, + jag klagade som en duva, * mina ögon såg matta upp mot höjden. Men du räddade mig från förintelsens grop, * du kastade alla mina synder bakom din rygg. I dödsriket tackar man dig inte, * i döden prisar man dig inte, och bland dem som har farit ner i graven * finns ingen som längre hoppas på din trofasthet. Endast de levande tackar dig, + och jag tackar dig med dem, * fäderna vittnar om din trofasthet för barnen. Herren har räddat mig. + Därför sjunger och spelar vi * i Herrens hus, i alla våra dagar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Ert ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd. Psalm 65 Högtidlig tacksägelse Sion skall här tolkas som den himmelska staden (Origenes) Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion, * vi vill infria våra löften till dig. Du som hör bön, * till dig kommer allt levande. Våra missgärningar är oss för tunga, * men du förlåter vad vi brutit. Salig den du utväljer och låter komma till dig, * så att han får bo i dina gårdar. Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, * det heliga i ditt tempel. Du gör underbara gärningar * och bönhör oss i trohet, Gud, vår frälsare, du som är en tillflykt för alla jordens ändar * och för havet i fjärran, du som gör bergen fasta genom din kraft, * ty du är rustad med makt, du som stillar havens brus, * deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, * österland och västerland uppfyller du med jubel. Du visar omsorg om landet och vattnar det, * du låter det flöda över av rikedom. Guds källa har vatten till fyllest, + Du bereder säd åt människorna, * när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du, * du jämnar det som är upplöjt, med regnskurar mjukar du upp den, * det som växer på den välsignar du. Du kröner året med ditt goda, * och där du går fram ges skörd i överflöd: betesmarkerna i öknen dryper, * och höjderna omger sig med fröjd, ängarna höljer sig i hjordar, + och dalarna täcks med säd. * Allt höjer jubelrop och sjunger. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd. Kort läsning Heb 13:7-9a Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Responsorium Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare. Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare. Dag och natt förkunnar de Herrens namn. Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Över dig, Jerusalem, har jag insatt väktare. Ant. Det är inte ni som talar, utan er Faders Ande talar genom er. Benedictus (Sakarias lovsång) Luk 1:68-79 Välsignad är Herren, Israels Gud, * som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn * i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat * genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender * och från alla dem som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder + och står fast vid sitt heliga förbund, * den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, * rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, * ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder * genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, + en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, * och styra våra fötter in på fredens väg. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Det är inte ni som talar, utan er Faders Ande talar genom er. Förbön I tacksägelse ber vi till Kristus, den gode Herden, som gav sitt liv för fåren. Låt oss säga: R. Du gode Herde, led ditt folk. Kristus, i dina heliga herdar (i den helige N.) har du gett oss en levande bild av din barmhärtighet - låt oss i kyrkans ledare få erfara din omsorg och barmhärtighet. Du som i dina ställföreträdare utför ditt verk som herde och lärare - ta inte din hand ifrån oss, utan led oss fram till vårt mål. Du som genom dina herdar fortsätter att vara vår läkare till kropp och själ - låt oss aldrig sakna din närvaro i helgade själasörjare. Du som fostrat din hjord genom helgonens visdom och kärlek - låt dina förkunnare hjälpa oss att lära känna dig och älska dig. Fader vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Slutbön Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en lysande förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner människor för Kristus och med dem får ärva en evig härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. Avslutning Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen. A+ A A- Ters Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Kom, helge Ande, med din tröst, med Faderns makt och Sonens röst. Låt hjärtat, som var stumt och dött, bli återskapat, pånyttfött. Väck tro och samvete till liv i kyrkan som bekänner dig. Låt dem som ej din kärlek känt få värme av den eld du tänt. O Skapare av evighet, i Sonen låt barmhärtighet, i Anden läkedom och frid oss följa nu och all vår tid. Amen. Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt. Psalm 119: VII (49-56) Tänk på ordet till din tjänare, * du som har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande * att dina löften behåller mig vid liv. De fräcka bespottar mig utan måtta, * ändå viker jag inte från din lag. Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, * och jag blir tröstad. Jag grips av glödande harm, * därför att de gudlösa överger din lag. Dina stadgar blir mig till lovsång * i min boning, här på jorden. Herre, jag tänker om natten på ditt namn, * och jag håller din lag. Detta har blivit mig givet: * att jag får ta dina befallningar i akt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt. Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas. Psalm 53 De gudlösas dårskap Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23) Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud." Deras handlingar är usla och vidriga, * ingen finns som gör gott. Gud skådar ned från himlen, * för att se om det finns någon vis, någon som söker Gud. Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, * ingen gör gott, ingen enda. Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt? De äter mitt folk, som om de åt bröd, * och de åkallar inte Gud! Förskräckelse skall drabba dem, + oväntad förskräckelse, * Gud skall krossa deras ben. De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, * ty Gud skall förkasta dem. Ack att från Sion * kom räddning för Israel! När Gud en gång återupprättar sitt folk, * då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas. Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. Psalm 54:3-6,8-9 Bön om hjälp Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus) Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, * skaffa mig rätt i din makt. Gud, hör min bön, * lyssna till mina ord. Ty främlingar reser sig upp mot mig, + och våldsverkare står efter mitt liv, * de har inte Gud för ögonen. Men Gud är min hjälpare, * Herren beskyddar mig. Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, * Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god. Herren räddar mig ur all nöd, * och mitt öga får se med lust på mina fiender. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. Kort läsning 1 Kor 12:4-6 Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjäns¬terna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, och så skall ära bo i vårt land. Slutbön Allsmäktige evige Gud, du som vid tredje timmen utgöt Hjälparen, den helige Ande, över apostlarna, ge honom också åt oss, så att vårt vittnesbörd i världen blir trovärdigt och troget. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig. A+ A A- Sext Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn O Gud, din stilla, starka makt i tidens tysta gång du lagt, där gryning tänds kring bergens krans, där solen står i middagsglans. Släck ont begär och hat och strid. Ge kroppen hälsa, hjärtat frid. Var med oss, led oss där vi går. Vår dag är din, din dag är vår. O Skapare av evighet, i Sonen låt barmhärtighet, i Anden läkedom och frid oss följa nu och all vår tid. Amen. eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑ eller: När dagen full av möda är ⇓⇑ eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑ Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt. Psalm 119: VII (49-56) Tänk på ordet till din tjänare, * du som har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande * att dina löften behåller mig vid liv. De fräcka bespottar mig utan måtta, * ändå viker jag inte från din lag. Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, * och jag blir tröstad. Jag grips av glödande harm, * därför att de gudlösa överger din lag. Dina stadgar blir mig till lovsång * i min boning, här på jorden. Herre, jag tänker om natten på ditt namn, * och jag håller din lag. Detta har blivit mig givet: * att jag får ta dina befallningar i akt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt. Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas. Psalm 53 De gudlösas dårskap Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23) Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud." Deras handlingar är usla och vidriga, * ingen finns som gör gott. Gud skådar ned från himlen, * för att se om det finns någon vis, någon som söker Gud. Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, * ingen gör gott, ingen enda. Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt? De äter mitt folk, som om de åt bröd, * och de åkallar inte Gud! Förskräckelse skall drabba dem, + oväntad förskräckelse, * Gud skall krossa deras ben. De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, * ty Gud skall förkasta dem. Ack att från Sion * kom räddning för Israel! När Gud en gång återupprättar sitt folk, * då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas. Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. Psalm 54:3-6,8-9 Bön om hjälp Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus) Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, * skaffa mig rätt i din makt. Gud, hör min bön, * lyssna till mina ord. Ty främlingar reser sig upp mot mig, + och våldsverkare står efter mitt liv, * de har inte Gud för ögonen. Men Gud är min hjälpare, * Herren beskyddar mig. Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, * Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god. Herren räddar mig ur all nöd, * och mitt öga får se med lust på mina fiender. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. Kort läsning 1 Kor 12:12-13 Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Helige Fader, bevara oss i ditt namn så att vi fullkomnas och blir ett. Slutbön Gud, du uppenbarade för Petrus din plan att rädda alla folk. Ge oss nåden att arbeta som dina verktyg på ett sätt som kan behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig. A+ A A- Non Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn O Fader, stor i makt, i råd och oföränderlig i nåd, du bredde vitt kring jordens rund ditt klara ljus i morgonstund. En afton rik av nåd oss giv. Då slutar ej i natt vårt liv. En helgad död, en krona skön oss skänk som evig nådelön. Högtlovat vare Herrens namn, vårt fasta värn, vår trygga hamn. Dig, heliga Treenighet, ske pris och lov i evighet. Amen. eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑ Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt. Psalm 119: VII (49-56) Tänk på ordet till din tjänare, * du som har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande * att dina löften behåller mig vid liv. De fräcka bespottar mig utan måtta, * ändå viker jag inte från din lag. Jag tänker, Herre, på dina domar i forna tider, * och jag blir tröstad. Jag grips av glödande harm, * därför att de gudlösa överger din lag. Dina stadgar blir mig till lovsång * i min boning, här på jorden. Herre, jag tänker om natten på ditt namn, * och jag håller din lag. Detta har blivit mig givet: * att jag får ta dina befallningar i akt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 I min boning, här på jorden, tar jag dina stadgar i akt. Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas. Psalm 53 De gudlösas dårskap Alla har syndat och gått miste om härligheten frän Gud (Rom 3:23) Dårarna tänker: "Det finns ingen Gud." Deras handlingar är usla och vidriga, * ingen finns som gör gott. Gud skådar ned från himlen, * för att se om det finns någon vis, någon som söker Gud. Nej, alla har avfallit, alla är fördärvade, * ingen gör gott, ingen enda. Dessa ogärningsmän, har de ingenting lärt? De äter mitt folk, som om de åt bröd, * och de åkallar inte Gud! Förskräckelse skall drabba dem, + oväntad förskräckelse, * Gud skall krossa deras ben. De som har lägrat sig mot dig skall stå där med skam, * ty Gud skall förkasta dem. Ack att från Sion * kom räddning för Israel! När Gud en gång återupprättar sitt folk, * då skall Jakob jubla, då skall Israel vara glad. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Herren skall återupprätta sitt folk, så att vi får glädjas. Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. Psalm 54:3-6,8-9 Bön om hjälp Profeten ber att han i Herrens namn skall befrias från förföljarnas ondska (Cassiodorus) Hjälp mig, Gud, efter ditt löfte, * skaffa mig rätt i din makt. Gud, hör min bön, * lyssna till mina ord. Ty främlingar reser sig upp mot mig, + och våldsverkare står efter mitt liv, * de har inte Gud för ögonen. Men Gud är min hjälpare, * Herren beskyddar mig. Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, * Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är god. Herren räddar mig ur all nöd, * och mitt öga får se med lust på mina fiender. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. Kort läsning 1 Kor 12:24b-26 När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Herre, vår Gud, för oss samman från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn. Slutbön Gud, du lät en ängel visa frälsningens väg för Cornelius. Lär oss att villigt ställa oss i varandras tjänst, så att vi tillsammans i din kyrka finner vägen hem till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig. A+ A A- Vesper Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Vår Melkisedek, Kristus, präst för evigt, se, dina trogna kommer här tillsammans att till din ära fira dem som ödmjukt följt dig i spåren. Styrkta av gåvor ur din rika källa kunde de lära folken ljusets vägar, leda de vilsna och med Ordet nära hungrande själar. Dessa, som livats av ett hopp om lönen, väntat och längtat efter himlens goda, lät sig ej rubbas; i din tro befästa motstod de lögnen. Framme vid målet efter levnadsloppet, fria från mödan i förgängligheten, gläder dem evigt vilan i det sanna fäderneslandet. Konungars konung, din är makten, äran, evige Gudsson, du är värd all lovsång; må då allt skapat prisa dig, o Herre, nu och för evigt. Amen. eller (för en herde): Kristus, du alla trogna herdars herre, se till din skara, som nu håller högtid, mottag vår lovsång och vårt tack för herden efter ditt sinne. Rikliga gåvor ur en himmelsk källa rustade honom för den goda kampen, smord av din Ande bjöd han livets föda åt din församling. För alla fåren var han förebilden, ljus för de vilsna, tröst för de betryckta, glömsk om sitt eget gav han trötta själar faderlig omsorg. Kristus, du skänker dina vittnen kronan. Se hur den lyser; må vi i vår gärning följa hans lära och till sist få dela glädjen med honom. Låt oss med alla goda herdar lova Fadern och Sonen och den helga Anden, Gud, som med dina heliga regerar nu och för evigt. Amen. Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva. Psalm 49 Rikedomens tomhet Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket (Matt 19:23) I Hör detta, alla folk, * lyssna, ni alla som lever i världen, både låga och höga, * rika såväl som fattiga! Min mun skall tala visdom, * mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill vända mitt öra till lärorikt tal, * jag vill yppa vid harpan min hemliga kunskap. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, * när mina förföljares ondska omger mig? De förlitar sig på sina ägodelar * och berömmer sig av sin stora rikedom. Men ingen kan rädda sig själv * eller ge Gud den lösepenning han kräver. För dyr är lösen för livet, * den kan aldrig någonsin betalas, så att man får leva för alltid * och undgår att se graven. Nej, man skall se att visa män dör, att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, * de måste lämna sina ägodelar åt andra. Graven blir deras hem för alltid, + deras boning från släkte till släkte, * fast de uppkallat jordagods efter sina namn. En människa har, mitt i sin härlighet, inget bestånd, * hon är lik boskapen, som förgås. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Evangeliets tjänare har jag blivit genom Guds nåd och gåva. Ant. 2 Han är den trogne och kloke tjänare som Herren satte över sitt husfolk. II Så går det för dem som förtröstar på sig själva, * så blir slutet för dem som talar stora ord. Döden för dem fram på sina ängar som en fårhjord, * ända till dödsriket störtar de ner. Deras gestalter förtärs av dödsriket * där nere får de sin boning. Men Gud skall köpa mig fri, * han skall rädda mig ur dödsrikets våld. Frukta inte när en man blir rik, * när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, * hans härlighet följer honom inte dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, * och berömmer sig, när han gör sig goda dagar, så skall han dock gå till sina fäder, * till dem som inte längre ser ljuset. En människa som, mitt i sin härlighet, är utan förstånd, * hon är lik boskapen, som förgås. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Han är den trogne och kloke tjänare som Herren satte över sitt husfolk. Ant. 3 Mina får hör min röst, så att det blir en hjord och en herde. Canticum Upp 4:11; 5:9,10,12 De återlöstas lovsång Du är värdig, du vår Herre och Gud, att motta pris och ära och makt, * ty du har skapat allting. Genom din vilja finns det till, * det är du som har skapat det. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, * ty du har blivit slaktad och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, * människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, * för att de skall regera på jorden. Lammet som blev slaktat är värdigt att motta makt och rikedom, vishet och styrka, * ära och härlighet och lovsång. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Mina får hör min röst, så att det blir en hjord och en herde. Kort läsning 1 Pet 5:1-4 Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Responsorium Se hur han älskade bröderna, + han som ständigt bad för folket. Se hur han älskade bröderna, + han som ständigt bad för folket. Han gav sitt liv för sina vänner, + han som ständigt bad för folket. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Se hur han älskade bröderna, + han som ständigt bad för folket. Ant. Han är den trogne och kloke förvaltare som Herren har satt över sitt husfolk, för att han skulle ge dem deras mat i rätt tid. Magnificat (Marias lovsång) Luk 1:46-55 Min själ prisar Herrens storhet, * min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, * från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, * hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom, * varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, * han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, * och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, * och rika visar han tomhänta från sig. Han tar sig an sin tjänare Israel, * och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham, * och hans barn, för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Han är den trogne och kloke förvaltare som Herren har satt över sitt husfolk, för att han skulle ge dem deras mat i rätt tid. Förbön Låt oss prisa Kristus, översteprästen som företräder människorna inför Gud, och säga: R. Herre, fräls ditt folk. Du har gett din kyrka många heliga och visa herdar - låt henne aldrig sakna ledare som ger henne andlig föda i rätt tid. Du förlät ditt folk dess synder när heliga herdar bad till dig som Mose gjorde - rena och helga ständigt din kyrka genom deras förbön. Du har valt dina herdar bland bröderna och helgat dem med Andens smörjelse - skänk dina nådegåvor åt dem som du har satt att leda kyrkan. Du som själv är apostlarnas och deras efterföljares arvedel - låt ingen enda gå förlorad av dem som du har återlöst med ditt blod. Du som genom kyrkans herdar ger evigt liv åt dina får, för att ingen skall rycka dem ur din hand - fräls våra avlidna, för vilka du har gett ditt liv. Fader vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Slutbön Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en lysande förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner människor för Kristus och med dem får ärva en evig härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. A+ A A- Läsningsgudstjänst Den 4 augusti 2020, tisdag Jean Marie Vianney präst Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Under natten eller tidigt om morgonen: O du som speglar Faderns ljus, ja, själv är ljuset ur hans djup, med sång vi bryter nattens sömn. Stå vid vår sida i vår bön. Allt mörker från vår själ tag bort, på flykt driv onda andars hop, från sinnet lyft all sömnighet, att det ej tyngs till jorden ned. I tro vi nalkas nådens tron: Förlåt vår svaghet, o Guds Son, låt våra psalmers offergärd för din skull leda till vårt väl. Din är all makt och härlighet, barmhärtighetens Kungason, med Fadern och vår Hjälpare en enda Gud i evighet. Amen. Under dagen: Du kom till jorden ej som gäst men för att stanna hos oss kvar. Hos mänskorna din kärlek var vid sjö och strand, i by och berg. Fast skyn har lyft dig för vår blick, kan intet skilja oss från dig. Ej längesen, ej långtifrån men här och nu du med oss går. Den som din kärlek har berört har funnit mer än ögat sett och örat hört och tanken tänkt: dig själv som allt åt oss har skänkt. Där du i bön och psalm bekänns, stärks tron och glädjens eld blir tänd. Kom, Jesus, nu och hos oss bliv. I dig vi äger evigt liv. Amen. Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom. Psalm 37 De ondas och de godas öden Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet (Matt 5:5) I Var inte förbittrad över de onda, * avundas inte dem som gör orätt. Ty de torkar snabbt som gräset * och vissnar som gröna örter. Förtrösta på Herren, och gör det goda, * bo kvar i landet och bevisa trohet, och ha din lust i Herren * — då skall han ge dig vad ditt hjärta begär. Befall din väg åt Herren, * förtrösta på honom — han skall göra det: han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset * och din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och förbida honom, + var inte förbittrad över den vars väg är lyckosam, * över den man som umgås med ränker. Avhåll dig från vrede, låt förbittringen fara, * var inte upprörd, därmed gör du blott illa. Ty de onda skall utrotas, * men de som väntar efter Herren skall äga landet. Ännu en liten tid, så är den gudlöse borta, * du söker där han fanns, men han finns inte mer. Men de ödmjuka skall äga landet * och njuta ostörd fred. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Befall din väg åt Herren, förtrösta på honom. Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda. II Den gudlöse stämplar mot den rättfärdige * och biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt dem, * ty han ser att deras dag skall komma. De gudlösa drar sitt svärd och spänner sin båge, + för att fälla den som är och fattig och förtryckt, * för att slakta dem som vandrar i redlighet. Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, * deras bågar skall brista sönder. Bättre det lilla som en rättfärdig har * än många gudlösas stora rikedom. De gudlösas armar skall brytas sönder, * men Herren stöder de rättfärdiga. Herren känner de frommas dagar, * deras arvslott skall bestå för evigt. De skall inte komma på skam i den onda tiden, * i hungerns dagar skall de bli mättade. Men de gudlösa skall förgås, Herrens fiender är som ängarnas prakt: * de försvinner som rök, de försvinner. Den gudlöse lånar och kan inte betala, * men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade skall äga landet, * men de som han förbannar skall utrotas. En mans steg blir fasta genom Herren, * när han har behag till hans väg. Om han faller, störtar han inte till marken, * ty Herren håller honom vid handen. Jag har varit ung och är nu gammal + men har aldrig sett den rättfärdige övergiven * eller hans barn gå och tigga sitt bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att låna ut, * och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, * så skall du få bo kvar för alltid. Ty Herren älskar det rätta * och överger inte sina fromma. Evigt blir de bevarade, * men de gudlösas avkomma blir utrotad. De rättfärdiga skall äga landet * och bo där för alltid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda. Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg. III Den rättfärdiges mun talar visdom, * hans tunga säger det rätta. Han bär sin Guds lag i sitt hjärta, * han går utan att vackla. Den gudlöse vaktar på den rättfärdige * och står efter att döda honom, men Herren överlämnar honom inte i hans hand * och fördömer honom inte, när han döms. Hoppas på Herren, * och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att äga landet, * du skall se med lust hur de gudlösa utrotas. Jag såg en gudlös, trotsig i sin makt, * han sträckte sig hög som en grönskande ceder. Men när man sedan gick där fram, då var han borta, * jag sökte efter honom, men han fanns inte mer. Ge akt på den ostrafflige, se på den redlige, * hur fridens man har en framtid. Men överträdarna skall alla förgås, * de gudlösas framtid blir avskuren. Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren, * han är deras värn i tider av nöd. Herren hjälper dem och befriar dem, + han befriar dem från de gudlösa och räddar dem, * ty de tar sin tillflykt till honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Hoppas på Herren, och håll dig på hans väg. Lär mig godhet och förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud. Första läsningen Am 8:1-14 Fruktkorgen. Domsord över Israel Följande syn lät Herren, Herren mig se: Jag såg en korg med mogen frukt. Och han sade: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "En korg med mogen frukt." Då sade Herren till mig: "Mitt folk Israel är moget för undergång, jag kan inte längre förlåta dem. Och sångerna i palatset skall på den dagen bytas i jämmer, säger Herren, Herren. Man skall få se lik i mängd, överallt skall de ligga kastade, ja, stillhet må råda!" Hör detta, ni som står den fattige efter livet och vill göra slut på de ödmjuka i landet, ni som säger: "När är då ny-månadsdagen förbi, så att vi får sälja säd, och sabbaten, så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då vill vi göra efa-måttet mindre och priset högre och förfalska vågen, så att den visar orätt vikt. Då vill vi köpa de arma för pengar och den fattige för ett par skor, och avfall av säden vill vi då sälja som säd." Herren har svurit vid Jakobs stolthet: Aldrig skall jag glömma allt detta som de har gjort. Skulle jorden inte darra, när sådant sker, och skulle inte alla dess inbyggare sörja? Skulle inte hela jorden höja sig som Nilen och röras upp och åter sjunka som Egyptens flod? Och det skall ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen. Jag skall förvandla era högtider till sorgetider och alla era sånger till klagovisor. Jag skall svepa säcktyg kring allas höfter och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli, som när man sörjer ende sonen, och låta det sluta med en bedrövelsens dag. Se, dagar skall komma, säger Herren, Herren, då jag skall sända hunger i landet: inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall man driva omkring från hav till hav, och från norr till öster, och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord, men man skall inte finna det. På den dagen skall de försmäkta av törst, era sköna jungfrur och era unga män, desamma som nu svär vid Samariens syndaskuld och säger: "Så sant din gud lever, o Dan", och: "Så sant den lever, som man dyrkar i Beer-Seba." De skall falla och inte mer stå upp. Responsorium Am 3:7-8; 7:15 Sannerligen, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. + När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Herren tog mig från hjorden och sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel. + När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Andra läsningen Ur en skrift av Jean-Marie Vianney. Anden gör oss seende Som en vacker vit duva som stiger upp ur vattnet och skakar vingarna på marken, så stiger den helige Ande upp ur de gudomliga fullkomligheternas oändliga ocean och ska-kar av sina av sina vingar över rena själar för att bestänka dem med kärlekens balsam. Från en själ där Guds Ande bor utgår en väldoft som från en vingård i blom. När man låter sig ledas av styrkans och ljusets Gud, kan man inte ta miste. Den helige Ande är ljus och kraft. Det är han som lär oss att skilja mellan sant och falskt, mellan gott och ont. Liksom ett par glasögon förstorar saker och ting, så gör den helige Ande så att vi ser ont och gott i stort. Med den helige Ande ser man allt i stort: man ser storheten i varje minsta handling gjord för Gud, och man ser hur stora de minsta synderna är. Utan den helige Ande är vi som stenar på vägen. Ta i ena handen en våt svamp och i den andra en liten sten. Krama båda likadant - ur den ena får du inte ut någonting, ur den andra kommer rikligt med vatten. Svampen, det är en själ fylld av den helige Ande, och stenen är det hårda och kalla hjärtat där Guds Ande inte bor. Det är den helige Ande som formar tankarna i de rättfärdigas hjärtan och som formar orden som kommer ur deras mun. De som har de helige Ande frambringar ingenting ont; alla Andens frukter är goda. När Guds Ande är i hjärtat,, vidgar det sig och blir uppfyllt av gudomlig kärlek. Sakramenten, som vår Herre har instiftat, kan inte frälsa oss utan den helige Ande. Inte ens Herrens död hade kunnat vara till gagn för oss utan Anden. Därför sade Herren till sina apostlar: Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Det var nödvändigt att den helige Ande kom för att nådens skörd skulle bli mogen. Det är med det som med sådden, som du sår i jorden. Utmärkt! Men dessutom behövs sol och regn för att den skall gro och bära ax. Därför bör ni säga varje morgon: "Min Gud, sänd mig din Ande, som lär mig förstå vem jag är och vem du är." Responsorium Ps 143:10; Ords 16:16 Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. + Må din gode Ande leda mig på jämn mark. Långt bättre är att förvärva vishet än guld, förstånd är mer värt att förvärvas än silver. + Må din gode Ande leda mig på jämn mark. Slutbön Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en lysande förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner människor för Kristus och med dem får ärva en evig härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. A+ A A- Completorium Den 4 augusti 2020 Tisdag Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja) Hymn O Jesu, du som hemlös var, lik pilgrim som ej hydda har, o kom och ingå i mitt tjäll, det lider snart, ack snart till kväll. Jag ensam är och utan ro. O kom och i mitt hjärta bo. Du vet det väl: du är den gäst som där är efterlängtad mest. Ja, dagen snart till ända går och nattens mörker förestår. Du som det sanna ljuset är, förbliv i mörkret ock mig när. Allt vad av nåd du givit har jag anförtror i ditt förvar. Dig, heliga Treenighet, ske pris och lov i evighet. Amen. eller: När dagen vänder sig... ⇓⇑ eller: O Kriste, du som ljuset... ⇓⇑ eller: Så går en dag... ⇓⇑ eller: Av goda makter... ⇓⇑ eller: Odödlig, helig och stark... ⇓⇑ eller: Nu sjunker bullret... ⇓⇑ Ant. 1 Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig. Psalm 143:1-11 Bön i betryck Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Kristus (Gal 2:16) Herre, hör min bön, lyssna till min åkallan, * svara mig i din rättfärdighet, i din trofasthet. Gå inte till doms med din tjänare, * ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Fienden förföljer mig, han lägger mig i stoftet, * han höljer mig i mörker som de längesedan döda. Min ande försmäktar, * mitt hjärta har stelnat i mitt bröst. Jag tänker på forna dagar, på alla dina gärningar, * jag begrundar dina händers verk. Jag räcker ut mina händer till dig, * som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Herre, skynda att svåra mig, * ty min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte, * låt mig inte bli lik dem som farit ner i graven. Låt mig om morgonen förnimma din nåd, * ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg som jag bör vandra, * ty till dig lyfter jag min själ. Herre, rädda mig från mina fiender, * hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud, * må din goda ande leda mig på jämn mark. Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull, * för mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig. Kort läsning 1 Pet 5:8-9a Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Responsorium I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. eller: Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Nunc dimittis Luk 2:29-32 Herre, nu låter du din tjänare gå hem, * i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen * som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna * och härlighet åt ditt folk Israel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. eller: Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Slutbön Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjäna: somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. En stilla natt och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige. Amen. eller: Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr. Amen. Maria-antifon Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules, filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. eller: (översättning) Himlarnas drottning... ⇓⇑ eller: Sub tuum praesidium... ⇓⇑ eller: (översättning) Vår tillflykt... ⇓⇑ eller: Ave, stella matutina... ⇓⇑ eller: (översättning) Var hälsad, morgonstjärna... ⇓⇑ eller: Mundi Domina... ⇓⇑ eller: (översättning) Världens härskarinna... ⇓⇑
 • 40466. sveča
  https://devetnice.blogspot.com/2019/09/devetnica-dusama-za-duse-u-cistilistu.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Devetnice+(devetnice) https://krunicamolitva.blogspot.com/2013/07/bijela-krunica-ili-krunica-nevine.html catholica_romana Have you ever been discouraged by people who say you are self-righteous? By people who think your good intentions are done out of pride? That you are just too saintly for everyone else? Fear not, for, those are the voices of scandal-mongers. That is, people who love to point out scandal in others, but never their own. “Anyone who is unfortunate enough to come under the tongue of the scandalmonger is like a grain of corn under the grinding stone in a mill: he is torn, crushed, entirely destroyed. People like these will fasten onto you intentions that you never had; they will poison all your actions and your movements. If you have enough piety to wish to fulfil your religious duties, you are only a hypocrite, an angel in the church and a demon in the house. If you do any good or charitable works, they will think that this is just through pride and so that you may gain notice. If you are not worldly and not interested in worldly affairs, you are said to be odd and singular and to have no spirit. If you look after your own affairs carefully, you are nothing but a miser. Let me go further, my dear brethren, and say that the tongue of the scandalmonger is like the worm which gnaws at the good fruit -- that is, the best actions that people do -- and tries to turn all to bad account. The tongue of the scandalmonger is a grub which taints the most beautiful of the flowers and upon them leaves behind it the disgusting trace of is own slime.” - Saint Jean Vianney 🌹🕊
 • 40465. sveča
  Vse najboljše dragi atek! Poljubi v nebo med ptice, vem da si zdaj svoboden. Rada te imam.
 • 40464. sveča
  Za mojo pokojno dušico ,ki je danes odsla med angelcke.Počivaj v miru naj ti bo lepo zavedno ostajaš v mojem srcu.⚘💕🌼
 • 40463. sveča
  Za mojega angelčka. Hvala, ker si ob nama❤
 • 40462. sveča
  zz Toma Akvinski je rekao: „Od svih molitava koje se Bogu najviše sviđaju jesu molitve za pokojne, jer u sebi uključuju duhovna i tjelesna djela milosrđa“. Veliki teolozi poput sv. Alfonza Liguorija, Roberta Bellarmina i Frenje Saureza potvrđuju: „Može se, štoviše, treba se u čvrstom uvjerenju zazivati duše u čistilištu i moliti za njihov zagovor, kako bismo od Boga primili milosti koje su čovjeku potrebni za dušu i tjelo.” Sv Robert Bellarmin kaže: „Siromašne duše mole Boga da njihovim zagovornicima oprosti sve grijehe koje su počinili, da im pomogne nadvladati napasti te im udjeli milosti koje su im potrebne.” Sv. Katarina Bolonjska svojim je susestrama rekla: „Ako želim primiti bilo koju milost, tada molim siromašne duše da u moje ime za to mole i po njihovu zagovoru uvijek primim ono što želim.” Sveta crkvena naučiteljica Terezija Avilska jamči da je primila sve ono što je molila po zagovoru siromašnih duša. U objavama svete Brigite Švedske zapisano je slijedeće: „Jednog dana anđeo ju je odveo u čistilište i čula je kako neka duša, kojoj je udijeljena velika pomoć rekla: ‘Gospodine nagradi one koji nam pomažu u našim nevoljama, uzvrati stostruko onima koji nam pomažu i uvodi nas gore u svjetlo svoje božanske slave”. Sveti Arški župnik rekao je jednom svećeniku: „Kad bismo znali koju moć imaju siromašne duše, ne bismo ih zaboravili. Molimo za njih kako bi one molile za nas!” DEVETNICA (UVOD) Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši bilo kojega dana u godini. Moli se s namjerom za određenu milost od Gospodina po zagovoru siromašnih duša, izbavljenih iz čistilišta ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti. Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila ‘važeća’ jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.) PRVI DAN Molitva Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju Istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Zbog Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Postoji mjesto pokore koje se zove čistilište gdje pravednici dovršavaju svoje čišćenje prije nego mogu ući u nebo. Sveta Crkva poučava me u ovoj istini. Moj Bože, čvrsto vjerujem u tu istinu! Gledam Tvoju svetost, pravednost i blagost u čistilišnom plamenu. Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. (Ps 24, 3-4). Ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo, jer Ti si svet, svet, svet, o Bože! Ulij mi odvratnost prema grijehu i udijeli mi milost da, još u svijetu, okajem ono što sam sagriješio. „Znadem, o Jahve, da su Ti sudovi pravedni“ (Ps 119,75). Reći ću Bogu: Nemoj me osudit! Kaži mi zašto se na me obaraš!“ (Job 12,2). „Tebi, samom Tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred Tobom“ (Ps 51,6). Zaslužujem vječne kazne, ali Tvoje me milosrđe prati. Ti si me dostigao, bijah već u sjeni smrtnoj i Ti si me poštedio. „O vatro koja čistiš, kraljevstvo nade. U Tebi možemo s prorocima klicati: U mojoj nevolji ispunio si moje srce! Kad ti ne bi postojala, kud bi tolike ravnodušne i nepokorne duše?“ „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe! (2 Kor 1,3). Odluka – Molimo presveto Srce Isusovo da zapali srca vjernika žarkom ljubavlju prema siromašnim dušama. – Neka ne prođe ni jedan dan, a da nismo upravili nekoliko molitava i dobrih djela za oslobođenje siromašnih duša. Molitva Gospodine, molimo te, neka naš ponizni vapaj bude na korist tvojim slugama i službenicama. Oslobodi ih svih grijeha i učini ih sudionicima tvog otkupljenja. Ti koji živiš! De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne roditelje Ti si nam, Bože, naložio da poštujemo svoga oca i majku. Imaj samilosti prema mome ocu i majci; oslobodi ih patnje koju su zaslužili zbog svojih grijeha i daj da te jednog dana smiju opet gledati u nebeskom veličanstvu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svjetlila im! Počivali u miru! Amen. DRUGI DAN Molitva Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Zbog Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Prenesimo se, u duhu, u čistilište gdje Bog, u svojoj pravednosti, čisti duše prije nego uđu u nebo. Tamo susrećemo svoje rođake i prijatelje! Kad bi čistilište imalo samo jedan cilj – da ne zaboravimo svoje rođake i prijatelje, morali bismo zbog toga biti zahvalni. O, moj Oče, o moja majko, moja braćo, moje sestre, moji prijatelji, ja vas vidim! Vi uzdišete, trpite, zazivate moju pomoć! A ja sam vas zaboravio! Što sve morate trpjeti, mili moji i što mogu učiniti da vas oslobodim tih muka? „Naše muke ne mogu se izreći“, reći će oni. „Odvojeni od svog tijela, ugledali smo Boga u njegovu svjetlu, spoznali smo jedino i najveće dobro, svoju najveću sreću, bezdan savršenosti. Žurimo Bogu! Njegova pravednost nas tjera od sebe. Njegova moćna desnica nas drži daleko. Vi u svijetu ne možete si predočiti bol udaljenosti od Boga. Vaša patnja, žalost, briga, samo su sjena naše nevolje. Ali to je naša krivnja. Kad bismo se samo mogli vratiti dolje na zemlju da popravimo svoje krivnje! Vi, prijatelji naši, bar vi možete ganuti Božje Srce i ublažiti njegovu pravdu. Pomozite nam da ubrzo dođemo u nebo gdje ćemo vam biti zahvalni čitavu vječnost!“ Odluka Potrudimo se iskoristiti milosna sredstva Crkve za oslobođenje siromašnih duša! Pitajmo se kod večernjeg ispita savjesti: Što sam danas učinio za oslobođenje svojih pokojnih prijatelja i poznanika? De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za naše pokojne dobročinitelje i prijatelje O, Bože, Ti nam želiš oprostiti i spasiti nas. Utječemo se Tvome milosrđu po zagovoru presvete Djevice Marije i svih svetaca, da duše naših dragih i dobročinitelja koji su napustili ovaj svijet, dospiju u posjed vječnog blaženstva. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru Božjem. Amen. TREĆI DAN Molitva Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje „Na obalama rijeka babilonskih sjeđasmo i plakasmo, spominjući se Siona“ (Ps 137,1) Kako opisati bolni jauk siromašnih duša koje čeznu za radostima nebeske domovine? Oni, doduše slute sjaj svjetla i blaženstva, no budući da su u svijetu bili previše skloni zemaljskim dobrima, još neko vrijeme isključeni su iz neba. Pred njima se uzdižu svi grijesi njihova života poput ogromnih zapreka pred vratima kraljevstva. Koliko su žalosni i koliku grižnju savjesti imaju! Jer, umjesto najveće sreće, prednost su dali prolaznim radostima. Stoga ove siromašne duše s Davidom mogu govoriti: „Peccatum meum contra me est semper – Grijeh je moj svagda preda mnom“ (Ps 51, 2-5). Ne odbijmo prezirno mogućnost koju nam Bog daje, te svojim djelima i zaslugama isplatimo krivicu siromašnih duša. Za velikodušnog čovjeka radost je pomagati siromasima i tješiti žalosne, biti otac sirota i obitelji, koju je pohodio, vratiti mir i radost! Molitva za siromašne duše daje upravo te utjehe, jer omogućuje oslobađanje tužnih duša iz njihovog zatvora i otvaranje vrata blažene vječnosti. „Što god ste učinili jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili“, kaže naš Gospodin. Dok pomažemo siromašnim dušama, možemo i sami biti sigurni u Božju pomoć. „Kad je neka duša vašim trudom oslobođena“, reče Isus jednom sv. Gertrudi, „osjećam istu radost kao da su i mene oslobodili iz zatvora i neću zaboraviti, u dano vrijeme, dati vam naknadu za to“. Odluka Danas učinimo neko mrtvljenje ili odricanje i prikažimo to za siromašne duše. Ne omalovažavajmo ni najmanje stvari i prikažimo ih za spas siromašnih duša i na slavu Božju. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne biskupe i svećenike Bože, udostojao si se svojim službenicima udijeliti biskupsko i svećeničko dostojanstvo. Udijeli nam milost da s njima iskusimo vječnu sreću. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru Božjem! Amen. ČETVRTI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Siromašne duše trpe u vatri koja uništava grijehe, koja čisti. to je doduše vjerski obrazac, ali je i mišljenje svih crkvenih naučitelja. Stoga bilo bi nepristojno ne uvažavati njihovo mišljenje. Sv. Augustin ide čak tako daleko da kaže kako se čistilišna vatra razlikuje od paklene samo po trajanju. A sv. Toma Akvinski kaže: „Ognjena lomača na koju su bili osuđeni mučenici nije ništa drugo, doli sjena u usporedbi s plamenom koji muči siromašne duše“. Osjećamo li nelagodu zbog riječi vatra? A biti sav u vatri koja prožima potpuno i prodire i do najdublje unutrašnjosti bića, kojeg li okrutnog mučeništva! Tko bi mogao samo jednu minutu u ruci držati užareno ugljevlje? A pročišćujuća čistilišna vatra djeluje na samu dušu, ona dohvaća razum, sjećanje, osjećaje. Pogođena je i zahvaćena cjelokupna duševna moć. Anima tota punitur – cijela duša trpi kaznu. Vatra ovog svijeta nije ništa u usporedbi s vatrom čistilišta. Jer su to pročišćavajući plamenovi koje je zapalila božanska pravednost da očisti duše, a da ih ne uništi. Kad izbije požar, svi tada pokušavaju i žele pomoći i spasiti ljude koje je vatra ugrozila. Kako onda ostati netaknut sudbinom mnogih duša koje vapiju za našom pomoći? Crucior in hac flamma! Trpim u ovim mukama! (Lk 16,19)! Odluka Molimo danas Gospodina da onim dušama koje su zbog svoje krivnje u čistilištu, oprosti po zaslugama koje je Isus stekao na križu kad je ožednio. Obdržavajmo crkvene zapovijedi u onom što se odnosi na post i odricanja. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojnike Gospodine, čuj molitve koje upravljamo Tvome milosrđu i uzmi dušu Tvoga sluge…kojega si pozvao s ovoga svijeta, primi u puninu svjetla i mira i zajedništva svetih! Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru. Amen. PETI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Mi ne znamo koliko dugo traje okajavanje u čistilištu. Nekim je dušama Bog dopustio spoznati trenutak oslobođenja svojih dobročinitelja, ali to je rijetkost. Nemamo razloga žaliti zbog svog neznanja. Naprotiv, to nas potiče da ne prestajemo moliti za oslobođenje siromašnih duša. Čovjek se brzo umara u molitvi za pokojnike! U trenutku kad se opraštamo od svojih pokojnika plačemo i žalimo. Naša žalost možda traje mjesec dana, godinu, ali nakon toga je nadvladamo. Pretpostavljamo da su naši pokojnici već u nebu i da im naše molitve nisu više potrebne. Kad bismo razmišljali o tome koliko čista mora biti jedna duša prije nego smije gledati Boga, ne bismo činili tako malo pokore za svoje teške grijehe koje smo ispovjedili. Na posljednjem sudu sve će naše krivice biti upisane u jednu knjigu: Liber scriptus proferetur in quo totum continetur. Tamo će se od nas tražiti sve do posljednjeg novčića. Tako se olako damo zavesti lakomislenim grijesima, da gubimo zanimanje za one kojima je naša pomoć tako jako potrebna. Sveci su drukčije razmišljali i postupali. Više od dvadeset godina poslije smrti svoje majke Monike, sv. Augustin je još uvijek molio za nju. Sv. Ambrozije se javno obvezao da će cijeli život moliti za dušu Teodozija Velikoga. I kad su duše naših rođaka i prijatelja oslobođene, ne moramo li, unatoč tomu, i dalje moliti za pokojne? Ima duša koje već dugo uzdišu i samo čekaju dobrostivu ruku koja će ih izvući iz vrućeg žara. Sveti je kardinal Bellarmin rekao: „Čistilište bi za neke duše moglo potrajati sve do posljednjeg suda, kad im u pomoć ne bi pritekla Crkva“. Stoga je ona dopustila da se trajno uvede misa na spomen duša u čistilištu. Odluka Dobro bi bilo s rođacima i prijateljima osnovati molitveni vijenac za siromašne duše. Tako bi sedam osoba između sebe moglo razdijeliti molitvu i pokoru za siromašne duše svakog radnog dana, tako da se neprekidno za njih mole i žrtvuju. Uvijek kad čujemo otkucaj sata, mislimo na pokojne i kažimo: Requiescant in pace! Počivali u miru! De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne Utječemo se Tebi, o Gospodine, imaj samilosti sa svojim slugama i udijeli im, po mojem nastojanju da se danas očuvam od grijeha, vječni spas, Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. ŠESTI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Siromašne se duše ne mogu same osloboditi iz čistilišta. To je glavni razlog da im pomognemo svojim molitvama. Nakon smrti svršava vrijeme milosrđa, a počinje sud. Jednom kad duša napusti ovaj svijet, ne može stjecati daljnje zasluge jer više nema slobodan izbor između dobra i zla. Patnja u čistilištu je neplodna. To je jednostavno podmirivanje krivice, okrutna patnja koja može trajati stoljećima. Ova neutješenost još više povećava muke siromašnih duša. Ne bismo li nekome koji je bez svijesti, koji je žrtva prometne nesreće, pritekli u pomoć i pobrinuli se da dođe u bolnicu? U svojim rukama imamo ključ zatvora u kojem zatočenici vapiju za svojom slobodom. Zar ćemo ih ostaviti da čame u tom mračnom zatvoru? Božje beskonačno milosrđe predalo nam je ključeve čistilišta. Moć naše molitve doseže do zatvora gdje su zatvorene one duše koje još nisu namirile svoju krivicu prema božanskoj Pravednosti. Da, mi smo pomoć pokojnicima, mi smo njihovi anđeli osloboditelji, mi smo kadri pomoći im da dođu do vječne sreće. Crkveni nauk glasi: Zagovori živih koriste pokojnicima. U istoj mjeri kako se naše molitve uzdižu k nebu, Božje milosrđe dolazi u čistilište. O našoj molitvi ovisi kako će skoro naši pokojni rođaci postići oslobođenje. I ako ne vršimo ovu pomoć, postajemo sukrivci. Ako svoje „ovlaštenje za oprost koji smo dobili od Crkve“ ne upotrijebimo, činimo grijeh propusta. Odluka Sv. Ivan Krizostom preporuča ovaj pobožni običaj: „Stavite u svojoj kući na vidljivo mjesto škrabicu gdje svatko može ubaciti milodar za pokojne. S tim prilozima u novcu može se služiti misa za vaše pokojne. Izmolimo na današnji dan molitvu za napuštene duše“. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za oproštenje grijeha Molimo te Gospodine, oslobodi duše svojih slugu njihovih okova da se u nebeskoj slavi sjedine s Tvojim svetima i izabranicima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, svjetlost vječna svijetlila im. Amen. SEDMI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje U jednoj usporedbi Gospodin je kritizirao hladnoću bogatog rasipnika koji je uskraćivao mrvice kruha siromašnom prosjaku, iako je živio u ‘lasti i slasti’. Oni koji na patnje siromašnih duša ostaju neganuti, nisu li isto tako okrutni poput bogataša? To čak nisu ni stranci koji traže našu sućut. To su naši roditelji i dobročinitelji. Zapravo, njih se stalno moramo sjećati – zbog kuće u kojoj stanujemo, imena kojega nosimo, dobara kojima raspolažemo. Ali mi ih zaboravljamo! Oni bi s Jobom mogli reći: „Nestade bližnjih mojih i znanaca, gosti doma moga zaboraviše me“ (Job 19,14). Zaboraviti pokojne težak je prekršaj. Često svečano obećavamo umirućem ocu ili majci da ih nikad nećemo zaboraviti. Ali, tek što su pokopani, već nas zaokupe druge brige i jedva još mislimo na njih, iako im dugujemo zahvalnost zbog života. Mislite li možda ovako: mislim na svoje rođake i prijatelje, ne zaboravljam ih! Ali gdje je dokaz da ih se sjećamo? Što pokojniku koristi naša naklonost ako ju ne izrazimo djelima? Često čujemo nekoga kako gorko žali gubitak roditelja: „Bili su tako dobri! Majko moja! Ne mogu na nju misliti a da mi srce ne krvari…!“ Takva je žalost beskorisna. Radije svjedočimo svojom djelotvornom ljubavlju, tako da za njih damo služiti svetu misu i prinesemo žrtvu. Tada su žalost i bol vjerodostojni. Oni koji zaboravljaju svoje pokojne bit će s njihove strane napušteni. „Mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se zauzvrat“ (Mt 7,2). Odluka Kao dar za siromašne duše pridodajmo još anđeoskom pozdravu navečer De Profundis ili Oče naš i Zdravo, Marijo. Ne zadovoljavam se onim što sam mogao učiniti za siromašne duše nego se trudim osvojiti i druge za samaritansku službu siromašnim dušama. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva Gospodine, daj da naše molitve budu korisne Tvojim slugama i službenicima. Oprosti im njihove grijehe da mogu sudjelovati u plodovima otkupljenja. Po gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Amen. OSMI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju Istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Istina o zajedništvu svetih predivna je i utješna. Zadivljujuća je ovo slika: putujuća Crkva pruža ruku pomoćnicu trpećoj Crkvi, a drugom rukom hvata se ruke proslavljene Crkve. Vjerujem u svetu Crkvu na zemlji, u čistilištu i na nebu… Ako trpi samo jedan ud, ne bi li se tada svi drugi udovi trebali požuriti da mu pomognu? Da, mi smo dužnici samom Bogu koji ljubi siromašne duše kao svoju ljubljenu djecu. On im usrdno želi otvoriti nebeska vrata. Ipak, tome se protivi njegova pravednost. On se obraća nama i moli nas da umjesto njih učinimo zadovoljštinu. Mi smo dužnici tim siromašnim prognanicima. Više nego nametnuta dužnost, na pomoć nas treba poticati ljubav prema bližnjima i uzajamno milosrđe. U čistilištu ima duša koje su od svih napuštene, na koje nitko više ne misli, ni rođaci, ni prijatelji. Kamo god pogledaju, primjećuju da su ih napustili. Cijeli je njihov život ugašen i nijednom ih se riječju više ne spominje. Njihova se imena više ne izgovaraju, njihov se grob više ne posjećuje i za njih se više ne moli. Njihovu smrt nitko neće oplakivati i nitko nema namjeru ublažiti njihove muke poslije smrti. Potpuno zaboravljena bića! To isključenje nanosi im još više boli. Oni si mogu prisvojiti riječi Psalmiste: „Nestalo me k’o mrtvaca iz sjećanja ljudi, postadoh k’o razbijena posuda“ (Ps 31,13). Odluka Prikazujmo često svoje molitve i dobra djela za napuštene duše. Budimo im otac, majka, brat, sestra i prijatelj. Danas prikažimo Isusovu napuštenost na križu za najnapuštenije duše u čistilištu. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za mrtve na groblju Bože, po svom milosrđu, po kojem Tvoji povjerenici počivaju u miru, udijeli slugama svojim i svima koji ovdje počivaju u Kristu, oproštenje grijeha, oslobođenje od njihovih muka i daj im vječnu radost! Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Amen. DEVETI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju Istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Naša se devetnica bliži kraju. Jesmo li shvatili milosti i utjehe koje nas, pomoću molitve, povezuju sa siromašnim dušama? ili su potrebni još drugi razlozi da bi se u nama raspirio žar ljubavi prema bližnjima? Razmislimo o tome da ništa više ne veliča Svevišnjeg i ne slavi njegovo Ime, ne raduje njegovo srce; ništa bolje ne potvrđuje njegovu volju dostojnu klanjanja, nego oslobođenje siromašnih duša. Otvoriti nebo siromašnim dušama, znači iskazati Bogu, svome Ocu, veliku radost da primi svoju djecu u svoje veličanstvo i da ih okruni. Križ našeg Otkupitelja još sjajnije blista, a Gospodinove patnje dobivaju još jednu pobjedu. Kako drago Srcu Isusovu mora biti naše zauzimanje za siromašne duše! Ta On ih je otkupio svojom krvlju. Kod svake svete misne žrtve, koju je ostavio svojoj Crkvi, Isus nas iznova otkupljuje. Stoga se u euharistijskom slavlju također, posve osobito, spominju siromašne duše. Naša draga Gospa od Presvetog Srca Isusova kraljica je čistilišta. Ona u čistilištu posjećuje izabrane duše, određene da jednom okruže njezino prijestolje. I svaki se put pobjednički vraća s nekoliko siromašnih duša u nebo. Možemo, dakle, biti sigurni da razveseljujemo našu dobru Majku svaki put kad pridonosimo za oslobođenje siromašnih duša. Sveti Josip, zaštitnik sretne smrti, rado iznosi naše molitve Onomu, koji se udostojao zvati nas svojim sinovima. On će nam, zasigurno, uzvratiti zahvalnošću za ono što činimo za oslobađanje siromašnih duša. Kad se otvori nebo i kad se jedna duša, otpuštena iz čistilišta, prima u mnoštvo svetih, radost je beskonačna. Anđeo čuvar i zaštitnik imena radosno dočekuje dušu. Tada vlada velika radost u nebu. Sveci znaju tko je toj duši pomogao i njihova nam je zahvalnost osigurana. Koliko su siromašne duše zahvalne svojim dobročiniteljima već smo govorili. One nas ne zaboravljaju! Pune pažljivosti brinu se za naše potrebe i bdiju nad nama poput anđela čuvara. To je dragocjeno pouzdanje u teškoćama, bolima i opasnostima, a jednom, u našoj smrtnoj tjeskobi iskazat će nam utjehu i podršku. Na posljednjem sudu one su naši zagovornici. I kad bi dospjeli u čistilište, posjećivat će nas i tješiti dok se, zajedno s njima, ne sjedinimo u sjaju vječne slave. Odluka Svoj novac iskoristite tako što ćete povećati milodar da si pred Bogom zajamčite zagovor duša u čistilištu poslije vaše smrti. Novac ne možete uzeti sa sobom u drugi život, ali dobra djela svakako. Vaši nebeski prijatelji pratit će vas u nebesku Domovinu! Blago onima, koji umiru u Gospodinu. Neću propustiti ni jednu priliku da pomognem siromašnim dušama. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne vjernike Bože, Stvoritelju i Otkupitelju ljudi, otpusti svojim pokojnim slugama i službenicama njihove grijehe da oni, našom prošnjom, postignu onu blagonaklonost kojoj su se uvijek nadali. Ti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru Božjem! Amen. Izvor: Rastimo u Gospodinu Priredio: Danijel Katanović Preuzeto: https://book.hr/devetnica-dusama-za-duse-u-cistilistu-neprocjenjivo-blago-ako-zelim-primiti-bilo-koju-milost-tada-molim-siromasne-duse-da-u-moje-ime-za-mole-i-po-njihovu-zagovoru-uvijek-primi/
 • 40461. sveča
  Toma Akvinski je rekao: „Od svih molitava koje se Bogu najviše sviđaju jesu molitve za pokojne, jer u sebi uključuju duhovna i tjelesna djela milosrđa“. Veliki teolozi poput sv. Alfonza Liguorija, Roberta Bellarmina i Frenje Saureza potvrđuju: „Može se, štoviše, treba se u čvrstom uvjerenju zazivati duše u čistilištu i moliti za njihov zagovor, kako bismo od Boga primili milosti koje su čovjeku potrebni za dušu i tjelo.” Sv Robert Bellarmin kaže: „Siromašne duše mole Boga da njihovim zagovornicima oprosti sve grijehe koje su počinili, da im pomogne nadvladati napasti te im udjeli milosti koje su im potrebne.” Sv. Katarina Bolonjska svojim je susestrama rekla: „Ako želim primiti bilo koju milost, tada molim siromašne duše da u moje ime za to mole i po njihovu zagovoru uvijek primim ono što želim.” Sveta crkvena naučiteljica Terezija Avilska jamči da je primila sve ono što je molila po zagovoru siromašnih duša. U objavama svete Brigite Švedske zapisano je slijedeće: „Jednog dana anđeo ju je odveo u čistilište i čula je kako neka duša, kojoj je udijeljena velika pomoć rekla: ‘Gospodine nagradi one koji nam pomažu u našim nevoljama, uzvrati stostruko onima koji nam pomažu i uvodi nas gore u svjetlo svoje božanske slave”. Sveti Arški župnik rekao je jednom svećeniku: „Kad bismo znali koju moć imaju siromašne duše, ne bismo ih zaboravili. Molimo za njih kako bi one molile za nas!” DEVETNICA (UVOD) Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši bilo kojega dana u godini. Moli se s namjerom za određenu milost od Gospodina po zagovoru siromašnih duša, izbavljenih iz čistilišta ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti. Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila ‘važeća’ jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.) PRVI DAN Molitva Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju Istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Zbog Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Postoji mjesto pokore koje se zove čistilište gdje pravednici dovršavaju svoje čišćenje prije nego mogu ući u nebo. Sveta Crkva poučava me u ovoj istini. Moj Bože, čvrsto vjerujem u tu istinu! Gledam Tvoju svetost, pravednost i blagost u čistilišnom plamenu. Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. (Ps 24, 3-4). Ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo, jer Ti si svet, svet, svet, o Bože! Ulij mi odvratnost prema grijehu i udijeli mi milost da, još u svijetu, okajem ono što sam sagriješio. „Znadem, o Jahve, da su Ti sudovi pravedni“ (Ps 119,75). Reći ću Bogu: Nemoj me osudit! Kaži mi zašto se na me obaraš!“ (Job 12,2). „Tebi, samom Tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred Tobom“ (Ps 51,6). Zaslužujem vječne kazne, ali Tvoje me milosrđe prati. Ti si me dostigao, bijah već u sjeni smrtnoj i Ti si me poštedio. „O vatro koja čistiš, kraljevstvo nade. U Tebi možemo s prorocima klicati: U mojoj nevolji ispunio si moje srce! Kad ti ne bi postojala, kud bi tolike ravnodušne i nepokorne duše?“ „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe! (2 Kor 1,3). Odluka – Molimo presveto Srce Isusovo da zapali srca vjernika žarkom ljubavlju prema siromašnim dušama. – Neka ne prođe ni jedan dan, a da nismo upravili nekoliko molitava i dobrih djela za oslobođenje siromašnih duša. Molitva Gospodine, molimo te, neka naš ponizni vapaj bude na korist tvojim slugama i službenicama. Oslobodi ih svih grijeha i učini ih sudionicima tvog otkupljenja. Ti koji živiš! De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne roditelje Ti si nam, Bože, naložio da poštujemo svoga oca i majku. Imaj samilosti prema mome ocu i majci; oslobodi ih patnje koju su zaslužili zbog svojih grijeha i daj da te jednog dana smiju opet gledati u nebeskom veličanstvu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svjetlila im! Počivali u miru! Amen. DRUGI DAN Molitva Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Zbog Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Prenesimo se, u duhu, u čistilište gdje Bog, u svojoj pravednosti, čisti duše prije nego uđu u nebo. Tamo susrećemo svoje rođake i prijatelje! Kad bi čistilište imalo samo jedan cilj – da ne zaboravimo svoje rođake i prijatelje, morali bismo zbog toga biti zahvalni. O, moj Oče, o moja majko, moja braćo, moje sestre, moji prijatelji, ja vas vidim! Vi uzdišete, trpite, zazivate moju pomoć! A ja sam vas zaboravio! Što sve morate trpjeti, mili moji i što mogu učiniti da vas oslobodim tih muka? „Naše muke ne mogu se izreći“, reći će oni. „Odvojeni od svog tijela, ugledali smo Boga u njegovu svjetlu, spoznali smo jedino i najveće dobro, svoju najveću sreću, bezdan savršenosti. Žurimo Bogu! Njegova pravednost nas tjera od sebe. Njegova moćna desnica nas drži daleko. Vi u svijetu ne možete si predočiti bol udaljenosti od Boga. Vaša patnja, žalost, briga, samo su sjena naše nevolje. Ali to je naša krivnja. Kad bismo se samo mogli vratiti dolje na zemlju da popravimo svoje krivnje! Vi, prijatelji naši, bar vi možete ganuti Božje Srce i ublažiti njegovu pravdu. Pomozite nam da ubrzo dođemo u nebo gdje ćemo vam biti zahvalni čitavu vječnost!“ Odluka Potrudimo se iskoristiti milosna sredstva Crkve za oslobođenje siromašnih duša! Pitajmo se kod večernjeg ispita savjesti: Što sam danas učinio za oslobođenje svojih pokojnih prijatelja i poznanika? De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za naše pokojne dobročinitelje i prijatelje O, Bože, Ti nam želiš oprostiti i spasiti nas. Utječemo se Tvome milosrđu po zagovoru presvete Djevice Marije i svih svetaca, da duše naših dragih i dobročinitelja koji su napustili ovaj svijet, dospiju u posjed vječnog blaženstva. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru Božjem. Amen. TREĆI DAN Molitva Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje „Na obalama rijeka babilonskih sjeđasmo i plakasmo, spominjući se Siona“ (Ps 137,1) Kako opisati bolni jauk siromašnih duša koje čeznu za radostima nebeske domovine? Oni, doduše slute sjaj svjetla i blaženstva, no budući da su u svijetu bili previše skloni zemaljskim dobrima, još neko vrijeme isključeni su iz neba. Pred njima se uzdižu svi grijesi njihova života poput ogromnih zapreka pred vratima kraljevstva. Koliko su žalosni i koliku grižnju savjesti imaju! Jer, umjesto najveće sreće, prednost su dali prolaznim radostima. Stoga ove siromašne duše s Davidom mogu govoriti: „Peccatum meum contra me est semper – Grijeh je moj svagda preda mnom“ (Ps 51, 2-5). Ne odbijmo prezirno mogućnost koju nam Bog daje, te svojim djelima i zaslugama isplatimo krivicu siromašnih duša. Za velikodušnog čovjeka radost je pomagati siromasima i tješiti žalosne, biti otac sirota i obitelji, koju je pohodio, vratiti mir i radost! Molitva za siromašne duše daje upravo te utjehe, jer omogućuje oslobađanje tužnih duša iz njihovog zatvora i otvaranje vrata blažene vječnosti. „Što god ste učinili jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili“, kaže naš Gospodin. Dok pomažemo siromašnim dušama, možemo i sami biti sigurni u Božju pomoć. „Kad je neka duša vašim trudom oslobođena“, reče Isus jednom sv. Gertrudi, „osjećam istu radost kao da su i mene oslobodili iz zatvora i neću zaboraviti, u dano vrijeme, dati vam naknadu za to“. Odluka Danas učinimo neko mrtvljenje ili odricanje i prikažimo to za siromašne duše. Ne omalovažavajmo ni najmanje stvari i prikažimo ih za spas siromašnih duša i na slavu Božju. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne biskupe i svećenike Bože, udostojao si se svojim službenicima udijeliti biskupsko i svećeničko dostojanstvo. Udijeli nam milost da s njima iskusimo vječnu sreću. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru Božjem! Amen. ČETVRTI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Siromašne duše trpe u vatri koja uništava grijehe, koja čisti. to je doduše vjerski obrazac, ali je i mišljenje svih crkvenih naučitelja. Stoga bilo bi nepristojno ne uvažavati njihovo mišljenje. Sv. Augustin ide čak tako daleko da kaže kako se čistilišna vatra razlikuje od paklene samo po trajanju. A sv. Toma Akvinski kaže: „Ognjena lomača na koju su bili osuđeni mučenici nije ništa drugo, doli sjena u usporedbi s plamenom koji muči siromašne duše“. Osjećamo li nelagodu zbog riječi vatra? A biti sav u vatri koja prožima potpuno i prodire i do najdublje unutrašnjosti bića, kojeg li okrutnog mučeništva! Tko bi mogao samo jednu minutu u ruci držati užareno ugljevlje? A pročišćujuća čistilišna vatra djeluje na samu dušu, ona dohvaća razum, sjećanje, osjećaje. Pogođena je i zahvaćena cjelokupna duševna moć. Anima tota punitur – cijela duša trpi kaznu. Vatra ovog svijeta nije ništa u usporedbi s vatrom čistilišta. Jer su to pročišćavajući plamenovi koje je zapalila božanska pravednost da očisti duše, a da ih ne uništi. Kad izbije požar, svi tada pokušavaju i žele pomoći i spasiti ljude koje je vatra ugrozila. Kako onda ostati netaknut sudbinom mnogih duša koje vapiju za našom pomoći? Crucior in hac flamma! Trpim u ovim mukama! (Lk 16,19)! Odluka Molimo danas Gospodina da onim dušama koje su zbog svoje krivnje u čistilištu, oprosti po zaslugama koje je Isus stekao na križu kad je ožednio. Obdržavajmo crkvene zapovijedi u onom što se odnosi na post i odricanja. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojnike Gospodine, čuj molitve koje upravljamo Tvome milosrđu i uzmi dušu Tvoga sluge…kojega si pozvao s ovoga svijeta, primi u puninu svjetla i mira i zajedništva svetih! Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru. Amen. PETI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Mi ne znamo koliko dugo traje okajavanje u čistilištu. Nekim je dušama Bog dopustio spoznati trenutak oslobođenja svojih dobročinitelja, ali to je rijetkost. Nemamo razloga žaliti zbog svog neznanja. Naprotiv, to nas potiče da ne prestajemo moliti za oslobođenje siromašnih duša. Čovjek se brzo umara u molitvi za pokojnike! U trenutku kad se opraštamo od svojih pokojnika plačemo i žalimo. Naša žalost možda traje mjesec dana, godinu, ali nakon toga je nadvladamo. Pretpostavljamo da su naši pokojnici već u nebu i da im naše molitve nisu više potrebne. Kad bismo razmišljali o tome koliko čista mora biti jedna duša prije nego smije gledati Boga, ne bismo činili tako malo pokore za svoje teške grijehe koje smo ispovjedili. Na posljednjem sudu sve će naše krivice biti upisane u jednu knjigu: Liber scriptus proferetur in quo totum continetur. Tamo će se od nas tražiti sve do posljednjeg novčića. Tako se olako damo zavesti lakomislenim grijesima, da gubimo zanimanje za one kojima je naša pomoć tako jako potrebna. Sveci su drukčije razmišljali i postupali. Više od dvadeset godina poslije smrti svoje majke Monike, sv. Augustin je još uvijek molio za nju. Sv. Ambrozije se javno obvezao da će cijeli život moliti za dušu Teodozija Velikoga. I kad su duše naših rođaka i prijatelja oslobođene, ne moramo li, unatoč tomu, i dalje moliti za pokojne? Ima duša koje već dugo uzdišu i samo čekaju dobrostivu ruku koja će ih izvući iz vrućeg žara. Sveti je kardinal Bellarmin rekao: „Čistilište bi za neke duše moglo potrajati sve do posljednjeg suda, kad im u pomoć ne bi pritekla Crkva“. Stoga je ona dopustila da se trajno uvede misa na spomen duša u čistilištu. Odluka Dobro bi bilo s rođacima i prijateljima osnovati molitveni vijenac za siromašne duše. Tako bi sedam osoba između sebe moglo razdijeliti molitvu i pokoru za siromašne duše svakog radnog dana, tako da se neprekidno za njih mole i žrtvuju. Uvijek kad čujemo otkucaj sata, mislimo na pokojne i kažimo: Requiescant in pace! Počivali u miru! De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne Utječemo se Tebi, o Gospodine, imaj samilosti sa svojim slugama i udijeli im, po mojem nastojanju da se danas očuvam od grijeha, vječni spas, Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. ŠESTI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si Istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Siromašne se duše ne mogu same osloboditi iz čistilišta. To je glavni razlog da im pomognemo svojim molitvama. Nakon smrti svršava vrijeme milosrđa, a počinje sud. Jednom kad duša napusti ovaj svijet, ne može stjecati daljnje zasluge jer više nema slobodan izbor između dobra i zla. Patnja u čistilištu je neplodna. To je jednostavno podmirivanje krivice, okrutna patnja koja može trajati stoljećima. Ova neutješenost još više povećava muke siromašnih duša. Ne bismo li nekome koji je bez svijesti, koji je žrtva prometne nesreće, pritekli u pomoć i pobrinuli se da dođe u bolnicu? U svojim rukama imamo ključ zatvora u kojem zatočenici vapiju za svojom slobodom. Zar ćemo ih ostaviti da čame u tom mračnom zatvoru? Božje beskonačno milosrđe predalo nam je ključeve čistilišta. Moć naše molitve doseže do zatvora gdje su zatvorene one duše koje još nisu namirile svoju krivicu prema božanskoj Pravednosti. Da, mi smo pomoć pokojnicima, mi smo njihovi anđeli osloboditelji, mi smo kadri pomoći im da dođu do vječne sreće. Crkveni nauk glasi: Zagovori živih koriste pokojnicima. U istoj mjeri kako se naše molitve uzdižu k nebu, Božje milosrđe dolazi u čistilište. O našoj molitvi ovisi kako će skoro naši pokojni rođaci postići oslobođenje. I ako ne vršimo ovu pomoć, postajemo sukrivci. Ako svoje „ovlaštenje za oprost koji smo dobili od Crkve“ ne upotrijebimo, činimo grijeh propusta. Odluka Sv. Ivan Krizostom preporuča ovaj pobožni običaj: „Stavite u svojoj kući na vidljivo mjesto škrabicu gdje svatko može ubaciti milodar za pokojne. S tim prilozima u novcu može se služiti misa za vaše pokojne. Izmolimo na današnji dan molitvu za napuštene duše“. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za oproštenje grijeha Molimo te Gospodine, oslobodi duše svojih slugu njihovih okova da se u nebeskoj slavi sjedine s Tvojim svetima i izabranicima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, svjetlost vječna svijetlila im. Amen. SEDMI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje U jednoj usporedbi Gospodin je kritizirao hladnoću bogatog rasipnika koji je uskraćivao mrvice kruha siromašnom prosjaku, iako je živio u ‘lasti i slasti’. Oni koji na patnje siromašnih duša ostaju neganuti, nisu li isto tako okrutni poput bogataša? To čak nisu ni stranci koji traže našu sućut. To su naši roditelji i dobročinitelji. Zapravo, njih se stalno moramo sjećati – zbog kuće u kojoj stanujemo, imena kojega nosimo, dobara kojima raspolažemo. Ali mi ih zaboravljamo! Oni bi s Jobom mogli reći: „Nestade bližnjih mojih i znanaca, gosti doma moga zaboraviše me“ (Job 19,14). Zaboraviti pokojne težak je prekršaj. Često svečano obećavamo umirućem ocu ili majci da ih nikad nećemo zaboraviti. Ali, tek što su pokopani, već nas zaokupe druge brige i jedva još mislimo na njih, iako im dugujemo zahvalnost zbog života. Mislite li možda ovako: mislim na svoje rođake i prijatelje, ne zaboravljam ih! Ali gdje je dokaz da ih se sjećamo? Što pokojniku koristi naša naklonost ako ju ne izrazimo djelima? Često čujemo nekoga kako gorko žali gubitak roditelja: „Bili su tako dobri! Majko moja! Ne mogu na nju misliti a da mi srce ne krvari…!“ Takva je žalost beskorisna. Radije svjedočimo svojom djelotvornom ljubavlju, tako da za njih damo služiti svetu misu i prinesemo žrtvu. Tada su žalost i bol vjerodostojni. Oni koji zaboravljaju svoje pokojne bit će s njihove strane napušteni. „Mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se zauzvrat“ (Mt 7,2). Odluka Kao dar za siromašne duše pridodajmo još anđeoskom pozdravu navečer De Profundis ili Oče naš i Zdravo, Marijo. Ne zadovoljavam se onim što sam mogao učiniti za siromašne duše nego se trudim osvojiti i druge za samaritansku službu siromašnim dušama. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva Gospodine, daj da naše molitve budu korisne Tvojim slugama i službenicima. Oprosti im njihove grijehe da mogu sudjelovati u plodovima otkupljenja. Po gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Amen. OSMI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju Istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Istina o zajedništvu svetih predivna je i utješna. Zadivljujuća je ovo slika: putujuća Crkva pruža ruku pomoćnicu trpećoj Crkvi, a drugom rukom hvata se ruke proslavljene Crkve. Vjerujem u svetu Crkvu na zemlji, u čistilištu i na nebu… Ako trpi samo jedan ud, ne bi li se tada svi drugi udovi trebali požuriti da mu pomognu? Da, mi smo dužnici samom Bogu koji ljubi siromašne duše kao svoju ljubljenu djecu. On im usrdno želi otvoriti nebeska vrata. Ipak, tome se protivi njegova pravednost. On se obraća nama i moli nas da umjesto njih učinimo zadovoljštinu. Mi smo dužnici tim siromašnim prognanicima. Više nego nametnuta dužnost, na pomoć nas treba poticati ljubav prema bližnjima i uzajamno milosrđe. U čistilištu ima duša koje su od svih napuštene, na koje nitko više ne misli, ni rođaci, ni prijatelji. Kamo god pogledaju, primjećuju da su ih napustili. Cijeli je njihov život ugašen i nijednom ih se riječju više ne spominje. Njihova se imena više ne izgovaraju, njihov se grob više ne posjećuje i za njih se više ne moli. Njihovu smrt nitko neće oplakivati i nitko nema namjeru ublažiti njihove muke poslije smrti. Potpuno zaboravljena bića! To isključenje nanosi im još više boli. Oni si mogu prisvojiti riječi Psalmiste: „Nestalo me k’o mrtvaca iz sjećanja ljudi, postadoh k’o razbijena posuda“ (Ps 31,13). Odluka Prikazujmo često svoje molitve i dobra djela za napuštene duše. Budimo im otac, majka, brat, sestra i prijatelj. Danas prikažimo Isusovu napuštenost na križu za najnapuštenije duše u čistilištu. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za mrtve na groblju Bože, po svom milosrđu, po kojem Tvoji povjerenici počivaju u miru, udijeli slugama svojim i svima koji ovdje počivaju u Kristu, oproštenje grijeha, oslobođenje od njihovih muka i daj im vječnu radost! Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Amen. DEVETI DAN Molitva Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka! Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova, moli za nas! Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju Istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi. Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja. Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog. Razmatranje Naša se devetnica bliži kraju. Jesmo li shvatili milosti i utjehe koje nas, pomoću molitve, povezuju sa siromašnim dušama? ili su potrebni još drugi razlozi da bi se u nama raspirio žar ljubavi prema bližnjima? Razmislimo o tome da ništa više ne veliča Svevišnjeg i ne slavi njegovo Ime, ne raduje njegovo srce; ništa bolje ne potvrđuje njegovu volju dostojnu klanjanja, nego oslobođenje siromašnih duša. Otvoriti nebo siromašnim dušama, znači iskazati Bogu, svome Ocu, veliku radost da primi svoju djecu u svoje veličanstvo i da ih okruni. Križ našeg Otkupitelja još sjajnije blista, a Gospodinove patnje dobivaju još jednu pobjedu. Kako drago Srcu Isusovu mora biti naše zauzimanje za siromašne duše! Ta On ih je otkupio svojom krvlju. Kod svake svete misne žrtve, koju je ostavio svojoj Crkvi, Isus nas iznova otkupljuje. Stoga se u euharistijskom slavlju također, posve osobito, spominju siromašne duše. Naša draga Gospa od Presvetog Srca Isusova kraljica je čistilišta. Ona u čistilištu posjećuje izabrane duše, određene da jednom okruže njezino prijestolje. I svaki se put pobjednički vraća s nekoliko siromašnih duša u nebo. Možemo, dakle, biti sigurni da razveseljujemo našu dobru Majku svaki put kad pridonosimo za oslobođenje siromašnih duša. Sveti Josip, zaštitnik sretne smrti, rado iznosi naše molitve Onomu, koji se udostojao zvati nas svojim sinovima. On će nam, zasigurno, uzvratiti zahvalnošću za ono što činimo za oslobađanje siromašnih duša. Kad se otvori nebo i kad se jedna duša, otpuštena iz čistilišta, prima u mnoštvo svetih, radost je beskonačna. Anđeo čuvar i zaštitnik imena radosno dočekuje dušu. Tada vlada velika radost u nebu. Sveci znaju tko je toj duši pomogao i njihova nam je zahvalnost osigurana. Koliko su siromašne duše zahvalne svojim dobročiniteljima već smo govorili. One nas ne zaboravljaju! Pune pažljivosti brinu se za naše potrebe i bdiju nad nama poput anđela čuvara. To je dragocjeno pouzdanje u teškoćama, bolima i opasnostima, a jednom, u našoj smrtnoj tjeskobi iskazat će nam utjehu i podršku. Na posljednjem sudu one su naši zagovornici. I kad bi dospjeli u čistilište, posjećivat će nas i tješiti dok se, zajedno s njima, ne sjedinimo u sjaju vječne slave. Odluka Svoj novac iskoristite tako što ćete povećati milodar da si pred Bogom zajamčite zagovor duša u čistilištu poslije vaše smrti. Novac ne možete uzeti sa sobom u drugi život, ali dobra djela svakako. Vaši nebeski prijatelji pratit će vas u nebesku Domovinu! Blago onima, koji umiru u Gospodinu. Neću propustiti ni jednu priliku da pomognem siromašnim dušama. De Profundis – Molitva iz dubine (Ps 130) Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje Na glas moga vapaja! Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje, Da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, Duša moja čeka Gospodina Više no zoru straža noćna Nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe I obilno je u njega otkupljenje; On će otkupit Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne vjernike Bože, Stvoritelju i Otkupitelju ljudi, otpusti svojim pokojnim slugama i službenicama njihove grijehe da oni, našom prošnjom, postignu onu blagonaklonost kojoj su se uvijek nadali. Ti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila im. Počivali u miru Božjem! Amen. Izvor: Rastimo u Gospodinu Priredio: Danijel Katanović Preuzeto: https://book.hr/devetnica-dusama-za-duse-u-cistilistu-neprocjenjivo-blago-ako-zelim-primiti-bilo-koju-milost-tada-molim-siromasne-duse-da-u-moje-ime-za-mole-i-po-njihovu-zagovoru-uvijek-primi/
 • 40460. sveča
  Mir v duši vsem pokojnim in zdravo pamet živim...
 • 40459. sveča
  Krunica molitva Online shop, knjige Tomagraf.hr i ostale grafičke usluge ponedjeljak, 1. srpnja 2013. BIJELA KRUNICA ili krunica Nevine Dječice „Zaista, zaista kažem vam, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, Meni ste učinili!“ (Matej 25, 40) Što je krunica? Krunica je dobro poznati katolički oblik pobožnosti i ljubavi prema Blaženoj Djevici Mariji, star stotinama godina, izašao iz prakse moljenja psalama „na kamenčiće“ ranokršćanskih pustinjskih otaca. S Gospom promatramo Isusov život, smrt i uskrsnuće, razmatrajući četiri otajstva, moleći pet desetica pri svakom otajstvu. Krunica se stoljećima razvijala, a danas postoje i mnoge krunice, koje izgledom sliče Gospinoj, ali sadržajem su drugačije. Te su krunice objavljivane svecima, moljene u redovničkim zajednicama, prilagođene različitim apostolatima. „Ponavljanje ima istinski smisao. Nije li ono dio svakoga života? Što li je drugo kucanje srca, nego ponavljanje? Uvijek jednako stezanje i širenje, no ono čini, da krv kola tijelom. Što li je drugo disanje, nego ponavljanje? Uvijek isti uzdah i izdah, ali po njemu živimo. Ta nije li čitav naš život uređen i nošen izmjenom i ponavljanjem? Uvijek iznova izlazi i zalazi sunce, te bivaju dan i noć… Sav se život ostvaruje u ritmovima vanjskih uvjeta i nutarnjeg ispunjenja, zašto onda ono što je za sve dobro, ne bi bilo dobro i u vjerskom životu? A krunica je utvrđen oblik vjerskog života“ (R. Guardini: „Krunica Naše Gospe“) Krunica je meditacija najvažnijih otajstava kršćanske vjere. Krunica je molitva poniznih i molitva za poniznost. „Krunica je moja najdraža molitva!“ (Ivan Pavao II) SVETO DIJETE ISUSE, SMILUJ SE NAMA I NEROĐENIMA Zašto bijela krunica? Nazvali smo ovu krunicu bijelom, želeći, da bude prepoznatljiva, te stoga, što je bijela boja simbol svetosti i nevinosti, a puni je naziv ove pobožnosti „Krunica Nevine Dječice“. Krunica je posvećena Nevinoj Dječici iz Betlehema, koju je, tražeći tek rođenoga Isusa, u svome strahu i bešćutnosti dao ubiti kralj Herod, kako čitamo u evanđelju. Ova su Dječica prvi sveci naše Crkve, prvi mučenici, koji su dali život zbog Krista. „Bijela krunica“ posvećena je i današnjoj nevinoj dječici, odnosno djeci u majčinim utrobama, koja su neželjena i kojima se planira smrt pobačajem, te onima koji su već pogubljeni na taj neljudski način. Prema kršćanskom nauku, svaki je pobačaj (abortus) zapravo čedomorstvo, koje okrutno lišava života najmanjeg Božjeg čovjeka, koji od začeća posjeduje besmrtnu dušu i stvoren je „na sliku Božju“. +++ ISUS JE BIO NEROĐENO DIJETE! +++ Kao Kristovi, dužni smo bezuvjetno poštivati i braniti život nevinih, najmanjih, naših bližnjih u utrobi. Svojim životnim stavovima, djelovanjem i molitvom, razgovorima i svjedočenjem, pozvani smo od samoga Gospodina i po Crkvi učiniti sve, da se svetost i dostojanstvo Nerođenih nikada ne dovede u pitanje! „Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo, ŽIVOT DAKLE BIRAJ!“ (Ponovljeni Zakon 30, 19) Kako je nastala ova pobožnost? 31. ožujka 2008., na Blagdan Navještenja BDM (Blagovijest), koji se slavi i kao međunarodni dan Nerođene djece, u crkvi Hrvatske Katoličke misije u središtu Klagenfurta (Austrija), jedan je hrvatski bračni par u zajedništvu sa svećenikom iz Domovine, molio krunicu nakon svete Mise, pred milosnom slikom Majke Marije s Djetetom Isusom. Upravo je toga trenutka, u jednom nadahnuću, nastala zamisao ove krunice. U svega nekoliko minuta, ovi su molitelji znali kako će krunica izgledati, kako će se moliti… Nije nevažno napomenuti, da je moliteljica krunice pod svojim srcem tada nosila nerođeno dijete! Svećenik je u Svetom Pismu dobio jasnu poruku, pročitavši Riječ Božju: „OTVARAJ USTA SVOJA ZA NIJEMOGA I ZA PRAVO SVIJU NESRETNIKA ŠTO PROPADAJU“ (Izreke 31, 8 ) Zar se ovaj biblijski redak ne odnosi ponajprije upravo na Nerođene? Čitajući strašne statistike, saznajemo, da se godišnje pobačajem u svijetu usmrti gotovo 80 milijuna nerođene dječice… Taj „zahvat“ neopisivo boli dijete. Nakon njega, majka pa i šira obitelj, snose bolne posljedice na duši, duhu i tijelu. Nijedan kršćanin ne može ostati hladan na strahotu pobačaja. Ako i ništa drugo ne možemo činiti, možemo MOLITI! „Bijela krunica“ jedan je u nizu nebeskih pomoći, pruženih nama u ovoj „suznoj dolini“ da pobijedimo zlo i sačuvamo mnoge živote najmanjih Božjih anđela. Biskup Ivan Milovan, Ordinarij biskupije Poreč-Pula, gdje je i nastao naš apostolat za Nerođene, na spomendan Sv. Bernardice Soubirus, 16. travnja 2008. usmeno je dao blagoslov za „Bijelu krunicu“. Upravo je toga dana Parlamentarni odbor Vijeća Europe („PACE“) pozvao sve zemlje članice EU na pravno ozakonjenje pobačaja. Članovi su istog odbora podlegli ovom evidentnom izrazu kulture smrti (102 glasa za ovu rezoluciju, 69 protivno- hrvatska je zastupnica glasovala „za“) zahtijevajući, da „žena koja dolazi na pobačaj treba dobiti odgovarajuću financijsku naknadu, medicinsku i psihološku pomoć te iznad svega, zadovoljavajuće uvjete“. Pismena je potvrda odobrenja ove pobožnosti stigla od: Generalni Prior Reda Pavlina, o. Izydor Matuszewski, 19. 05. 2008. Istoga je dana odobren Molitveni Pokret „tješitelja Milosrdnog Isusa“ koji će se brinuti za širenje „Bijele krunice“. NOVI Online Shop✅ Što nam govore simboli ove krunice? BIJELA ZRNCA - simboliziraju nevinost nerođene djece i njihovo dostojanstvo, nedodirljivost, svetost i svjetlo koje unose u svijet svojim postojanjem! CRVENA ZRNCA - označuju Krv Jaganjčevu kao i krvavo mučeništvo Nerođenih, koji su Mu slični. PLAVA VRPCA - plava je boja Blažene Djevice Marije, Bogorodice; podsjeća nas na Njezin nebeski zagovor i majčinsku pomoć. MEDALJA KRUNICE SRCE S NEROĐENIM DJETETOM: oznaka apostolata za život pokrenutog u Hrvatskoj 1999. od strane otaca Pavlina. Gospodin beskrajno ljubi najmanje. TRNOVA KRUNA: Isus trpi u Nerođenima. Borba za život je trnovita. PALME: starokršćanski simbol mučeništva, pobjede, nagrade u Kraljevstvu nebeskom zbog svjedočanstva za Krista. DVA SVETA SRCA: Presveto Srce Isusovo i Bezgrešno Srce Marijino; ova Srca kucaju za najmanje, a mi želimo biti „Treće srce“ pridruženo Njima u ovoj borbi. Dva Srca, kao dva Zavjeta Biblije, koja svjedoče za život! LJILJANI: znak su čistoće, nevinosti, nježnosti, često prikazani u ikonografiji uz Gospu i sv. Josipa, Njenog prečistog Zaručnika. I+M+J: početna slova imena ISUS+MARIJA+JOSIP. Njima je upućena ova molitva za spas nerođene dječice, ova sveta imena jamstvo su naše pobjede i naše vlastite svetosti. Kako moliti bijelu krunicu? Postoje dva načina: prikaži „redovitu“ tj. Gospinu krunicu, bilo koje otajstvo, na niže napisane nakane, ili moli ovako: Znak križa. Poljubi medalju. Reci s ljubavlju: DOĐI DUŠE SVETI, DOĐI DUŠE ŽIVOTVORČE, DOĐI DUŠE BOGA ŽIVOGA! EUHARISTIJSKO SRCE ISUSOVO, SMILUJ NAM SE! PREŽALOSNO SRCE MARIJINO, MOLI ZA NAS! BETLEHEMSKA NEVINA DJEČICE, ZAGOVARAJTE NAS! Prvo crveno zrno: Oče naš… Tri sljedeća zrna: Zdravo Marijo… Zadnje crveno zrno i sva ostala crvena zrna, moli „Molitvu prikazanja“: OČE NEBESKI, PRIKAZUJEMO TI RANE I KRV ISUSA KRISTA, JAGANJCA BOŽJEG, KOJI ODUZIMA GRIJEHE SVIJETA, SUZE MAJKE MARIJE I LJUBAV SVETOGA JOSIPA, MOLEĆI MILOSRĐE ZA NAS I ZA NEROĐENE! AMEN. Sva bijela zrna: ISUSE, MARIJO, JOSIPE, JA VAS LJUBIM I MOLIM- SPASITE NEROĐENE! Nakon posljednje „Molitve prikazanja“ izmoli tri puta Slava Ocu… Ako ne moliš Litanije, reci još: Sveti Mihaele Arkanđele, moli za nas! Anđeli Čuvari Nerođenih, molite za nas! Blažena Majko Terezijo, moli za nas! Slugo Božji Ivane Pavle II, moli za nas! Pet desetica… Kao pet rana Kristovih… Kao peta, središnja Božja zapovijed: NE UBIJ! LITANIJE SVETIM SRCIMA ISUSA I MARIJE ZA SPAS NEROĐENIH Srca Isusa i Marije, dva sveta ognjišta ljubavi, SPASITE NEROĐENE! Srca Isusa i Marije, sigurne luke spasa, Srca Isusa i Marije, utočišta nevinih srdašca, Srca Isusa i Marije, utjehe u našim borbama, Srca Isusa i Marije, snage u našim nemoćima, Srca Isusa i Marije, pomoći u našim potrebama, Srca Isusa i Marije, najsnažnije obrane od Zloga, Srca Isusa i Marije, izvori mira i milosrđa, Srca Isusa i Marije, ispunjena oproštenjem i pomirenjem, Srca Isusa i Marije, koja odvraćate osudu i gnjev, Srca Isusa i Marije, koja darujete nježnost i milost, Srca Isusa i Marije, obrane od zavisti i mržnje, Srca Isusa i Marije, zaštite od grijeha i nečistoće ovoga svijeta, Srca Isusa i Marije, slavna vrela života i radosti, Srca Isusa i Marije, pouzdane jakosti u kušnjama i napastima, Srca Isusa i Marije, koja skršujete oholost i uznositost, Srca Isusa i Marije, koja uništavate zle želje i sklonosti, Srca Isusa i Marije, suprotnosti svih zlih neumjerenosti, Srca Isusa i Marije, stijene spasa žena i djevojaka, Srca Isusa i Marije, pećine jakosti muževa i mladića, Srca Isusa i Marije, snažni štitovi u trenucima očaja, Srca Isusa i Marije, oružja vjere i ljubavi Boga Trojjedinoga, Srca Isusa i Marije, Bezgrešna i Prečista naša naslado, Srca Isusa i Marije, koja dajete život u punini, Srca Isusa i Marije, koja čuvate začetu djecu Božju, Srca Isusa i Marije, koja ćete izvojevati zadnju pobjedu, Srca Isusa i Marije, koja nas ljubite neopisivim žarom, Srca Isusa i Marije, koja sagorijevate u milosrdnoj ljubavi, Srca Isusa i Marije, razapeta, ponižena i odbačena, Srca Isusa i Marije, proslavljena, ustoličena i vladajuća, Srca Isusa i Marije, najvjerniji prijatelji djece i malenih, Srca Isusa i Marije, sjajni odsjaji nebeskih divota, Srca Isusa i Marije, čuvari ćudoređa i poniznosti, Srca Isusa i Marije, najsigurnije pomoći nerođenih, Srca Isusa i Marije, JA VAS LJUBIM I MOLIM; SPASITE NEROĐENE! SVAKODNEVNA MOLITVA ZAJEDNICEMOLITVE I ŽRTVE ZA NEROĐENE "TREĆE SRCE" Oče nebeski, Bože milosrdni, zajedno sa Srcem Tvoga Sina Isusa Krista i sa Srcem Marije, Majke nerođenih, moje srce vapi: spasi nerođene od ubojstva pobačajem! Pogledaj na naša tri srca povezana vezom ljubavi prema najmanjima i nevinima, koji se sami ne mogu braniti. Usliši našu molbu, Ti, kojemu je sve moguće. Odričem se svakoga zla i dajem svoje srce u službu života; žrtvovati želim svoje vrijeme i sposobnosti- sve, samo da se spase nevina dječica u utrobama majki! Dva sveta Srca, primite moje srce i učinite ga svojim pomoćnikom, da u svemu bude proslavljen Bog, koji je Ljubav i Život. Amen. NEVINA DJEČICE – MUČENICI, po svojoj patnji tako slični svetom Jaganjcu, Kristu! Zagovarajte nas kod Njega, izmolite nam oproštenje i pomirenje. Bogu je sve moguće: neka vaša smrt bude zalog novog života! Vama nije dozvoljeno da se rodite, sada svojom molitvom izmolite rođenje i spas djeci u sličnim trpljenjima, a nama novorođenje i obraćenje. Oprostite i blagoslovite! Neka ISUS – ŽIVOT živi u nama, kao što i vi živite u Njemu! Nevina dječice, isprosite nam milosrđe, isprosite nam mir i ljubav. Amen. OBJAŠNJENJE MOLITAVA Unutar krunice „Bijela krunica“ započinje zazivom Duha Svetoga, „dušom svake molitve“ kojega u Vjerovanju nazivamo „Gospodinom i Životvorcem“ te prošnjama: Euharistijskom Srcu Isusovom i Prežalosnom Srcu Marijinom. To je zato, jer otajstvo svete Mise iscjeljuje sve naše rane, a Marijino Srce nazivamo „prežalosnim“ zbog milijuna pobačaja kojima je Njeno majčinsko Srce bolno dotaknuto. „Molitva prikazanja“ je kratka ali sadržajna molitva, u kojoj Stvoritelju svijeta i ljudi prikazujemo Rane i Krv Njegova Sina (Nerođeni-ubijeni slični su zaklanomJaganjcu Božjem), koji „nije došao osuditi svijet, već je došao da svijet spasi“ (Ivan 12, 47), Gospine Suze, koje je isplakala tijekom muke i smrti Sina te veliku ljubav svetog Josipa, koji je bio zaručnik Marijin i poočim Isusov, te prvi koji je ugledao novorođenoga Kralja. U ovoj molitvi ponizno, skrušeno molimo Svemogućeg Boga, koji je naš dobri Otac nebeski, da iskaže milosrđe nama grešnicima i nerođenoj dječici; da svojom moću intervenira u pitanje njihova rođenja i spasenja, da Kristove Rane izliječe rane nakon pobačaja… Zaziv Isusu, Mariji i Josipu, lako pamtljiv, poznat je u krugovima boraca za život diljem svijeta; molimo svetu Nazaretsku Obitelj da svojom zaštitom spasi Nerođene. Tri „Slava Ocu“ na kraju krunice molimo na čast Presvetog Trojstva. Usprkos svom zlu kroz vjekove, On, Bog Trojedini, pobjeđuje i vlada. „Ti si me satkao u krilu majke…“ (Psalam 139, 13) Nakane ove molitve „Bijela krunica“ odgovor je na „bijelu kugu“ odnosno na mentalitet svijeta, koji u djeci vidi teret i živi samorazarajućim egoizmom. Stoga prikazujemo ovu molitvu za: prestanak pobačaja kod nas i u svijetu majke trudnice u rizičnim trudnoćama neplodne supružnike kao duhovnu pomoć osobama ranjenima pobačajem povratak u crkveno zajedništvo onih koji su sudjelujući u pobačajima, iz njega izopćeni (ekskomunicirani) obraćenje medicinskog osoblja, zakonodavaca, političara i svih koji promiču, odobravaju, nagovaraju i vrše abortus-čedomorstvo otkrivanje istine o kontracepciji i umjetnoj oplodnji, spirali i svim sličnim zlima koja uništavaju najmanje utjehu roditeljima koji su izgubili djecu u spontanim pobačajima… Narod koji ubija vlastitu djecu, nema budućnosti… Patnja nevinih, nerođenih, odrediti će sudbinu svijeta… Žurno je potrebna jedna velika, svjetska molitva za nerođenu djecu! (Sl. Božji Papa Ivan Pavao II) Nema mira u svijetu, dok se ubijaju nerođeni… Oni su najsiromašniji među siromašnima… Ako i ne možeš spasiti sve, možeš spasiti barem jedno nerođeno dijete! Spasi ga! (Bl. Majka Terezija) RIJEČI DVOJICE PAPA ONIMA KOJI SU SE OGRIJEŠILI O ŽIVOT Papa Ivan Pavao II je u enciklici „Evanđelje života“, između ostaloga poručio: Ne dopustite da vas zahvati obeshrabrenje i ne ostavljajte nadu. Znajte razumjeti, prije svega, to što se dogodilo i protumačite to u svoj istini. Ako to još niste učinili, otvorite se ponizno i povjerljivo pokajanju: Otac svakog milosrđa očekuje vas, da bi vam ponudio svoj oprost i svoj mir u sakramentu pomirenja… O POSLJEDICAMA POBAČAJA JASNO GOVORI Papa Benedikt XVI, u nagovoru sudionicima Skupa o žrtvama pobačaja u Rimu 5. travnja 2008., kada kaže: Drama namjernog pobačaja ostavlja duboke a katkada i neizbrisive tragove, ponajprije na ženi koja ga je počinila, na njezinoj okolini, ali i proizvodi razorne posljedice na obitelj i na društvo. Koliko su sebična sudioništva često u korijenu mučne odluke, s kojom su se tolike žene morale same suočiti i od kojih u duši još nose neizlječivu ranu… SIMBOL SLOMLJENE RUŽE- SRCA DOTAKNUTA RANOM POBAČAJA Molitelju „Bijele krunice“, sjeti se, dok moliš ovu molitvu, da moleći za nerođenu dječicu i njihovo spasenje za ovaj i drugi svijet, moliš ujedno i za njihove roditelje! Moliš za njihovo obraćenje, te za iscjeljenje rana koje mnogi nose nakon pobačaja. Svima koji trpe zbog čina pobačaja, pozvani smo iskazati našu kršćansku ljubav, nikako osudu. „Milosrdni budite, da baštinite milosrđe“ rekao je Gospodin Isus. Majko Marijo, dovedi sve ranjene pobačajem do pokajanja i do novoga života! Sveti Josipe, zagovaraj sve očeve, mladiće i muževe, koji su krivi za smrt svoje nerođene djece, da spoznaju svoj grijeh i da ga se odreknu! Moliti i raditi! Uz osobnu molitvu, pozivamo na ostale oblike nastojanja, da se nerođena djeca spase pred pobačajem: uključi se u molitvenu zajednicu, moli s bližnjima… Prikaži svete Mise na ove nakane… Daruj trudnice u materijalnim poteškoćama… Novčano, hranom, odjećom ili savjetom, utjehom, svojom prisutnošću budi blizu majkama i očevima, obiteljima koje žive u potrebi… Skupi prijatelje i za Blagdane učinite dobro djelo djeci, rođenoj i nerođenoj… Naruči naše letke i dijeli ih… Nauči druge moliti „Bijelu krunicu“… Učini kakvu akciju, predavanje, svjedočenje, predstavu ili sl. u svojoj župi, školi, u molitvenoj zajednici… Piši, pjevaj, pričaj o životu, oduševi bližnje za ŽIVOT! S jednim spašenim djetetom, spasio/la si i pokoljenja koja slijede nakon njega! Djeca se rađaju ne samo za ovaj svijet, nego i za Nebo! Gledaj: Bog je postao nerođeno Dijete… Da nas spasi. Sveti je Mihael Arkanđeo ustao u obranu trudne Žene i njezina Djeteta (Otkrivenje 12), neka brani i štiti i sve molitelje ove krunice! Preuzeto sa: http://www.stopabortus.com/
 • 40458. sveča
  Draga tetika, pogresam te.
 • 40457. sveča
  BOŽANSKI ČASOSLOV Objavljeno 5 lip. 2015 autor Administrator7 BOŽANSKI ČASOSLOV12. MOLITVA ČASOSLOVA BOŽANSKI ČASOSLOV ILI BREVIJAR – SLUŽBENA MOLITVA CRKVE 1. UVOD Božanski časoslov ili Brevijar je, zapravo, službeno pojedinačno ili zajedničko moljenje određenih molitava Crkve, a sadrži biblijsku knjigu Staroga zavjeta (Psalme), razne molitve i himne. Vjerujem da znamo što je to psalam i molitva, a što je to himan, što anitfona? Himan je poezija u datom metru i obliku kitica s tekstom o nekoj svetoj temi ili napisan tekst kao molitva, te sa strofom i glazbenom pratnjom. Uglavnom potječu iz vremena prve Crkve, a pisali su ih većinu: Efrem Sirijac, Ambrozije iz Milana, Prudencije i Venancije Fortunat u prvim kršćanskim vremenima, te kasnije u srednjem vijeku (uglavnom latinske himne). Najistaknutiji pisci himana bili su: Maurus i Toma Akvinski. I poznati reformator Martin Luther je također pisao nove himne, prevodio tekstove i vješto prilagođavao melodije već postojećih latinskih himana, unoseći glazbena obilježja svoga vremena. Svi himni su duboko nadahnuti Svetim pismom. Himni su igrali važnu ulogu u procesijama i raznim vjerničkim pobožnostima. Oko 1.000. god. počeli su se i uglazbljivati. Riječ „antifona“ potječe iz grčkog jezika, a znači doslovno „glas koji ogovara“. To je obično stih iz Svetog pisma koji se uzima kao pretpjev između psalama. 2. ETIMOLOGIJA RIJEČI Sama riječ Časoslov kaže da je to molitva pojedinog časa, odnosno liturgija/bogoslužje časa. Riječ liturgija je službeni naziv za službeno i javno bogoslužje neke vjerske zajednice. A riječ Brevijar dolazi od lat. riječi brevis što znači kratak. To je naziv za crkvene knjige s tekstovima poput odlomaka Staroga i Novoga zavjeta, legende, molitve, pjesme, koji se svakoga dana u godini čitaju u crkvama i kapelama, privatno ili u različitim crkvenim zajednicama, osobito redovničkim. 3. POVIJESNI PREGLED ČASOSLOVA Kod nas je poznat tzv. Brevijar zagrebačke stolne crkve. Potječe iz 1290. godine, te Glagoljski brevijar nastao je u doba Ćirila i Metoda. Ti brevijari predstavljaju dijelove Ćirilovih prijevoda Biblije. Većina hrvatskih brevijara potječe iz XIII. stoljeća i pisani su redakcijom staroslavenskoga jezika. Dakle, nakon ovoga možemo reći da je: “Časoslov ili Brevijar onaj poseban oblik molitve što ga je stvorila i ozakonila Crkva, da njime zajednica Bogu iskazuje dužno štovanje posvećujući pojedine sate dana, na korist svih ljudi.” Najvažnija oznaka časoslova je njegova podjela na sate dana. Tu je podjelu kršćanstvo naslijedilo od židovstva. Židovska je molitva časova bila vezana uz žrtveni kult u hramu. Tu su se prinosile jutarnje i večernje žrtve te se molila jutarnja molitva, molitva u sat popodnevne žrtve i večernja molitva. A i osobna molitva Židova bila je razdijeljena na različite sate dana. Redovita je bila molitva Šemŕ Israel (Šema, Izrael – Čuj, Izraele!). Prema jednoj tradiciji molila se tri puta dnevno: večerom, jutrom i o podne; a prema drugoj dva puta: kod lijeganja i ustajanja. I sâm je Isus, kao pripadnik židovskog naroda, prihvatio njihov sustav dnevne molitve. Iz Evanđelja saznajemo da je molio rano ujutro i uvečer, a u prispodobi o farizeju i cariniku govorio je o popodnevnoj molitvi. No, Isus je znao moliti i cijele noći i usred dnevnog posla. Tako je njegova molitva prelazila okvire židovske molitve. No ona je prelazila te okvire i sadržajno. Isus je Boga nazivao Ocem te je i svoje učenike (na njihov zahtjev) naučio moliti najljepšu molitvu – Očenaš. Prva je Crkva u molitvi slijedila Krista te je obdržavala molitvene sate kao i on. Didahé(važan ranocrkveni spis Dvanaetoirce apostola, od više nepoznatih autora koncem 1. i početkom 2. st.) spominje da se Očenaš molio tri puta dnevno. I Crkva je, slijedeći Krista, prelazila okvire židovske molitve, kako vremenski, tako i sadržajno. O tome nam svjedoče Djela apostolska. Crkva u 3. i 4. st. poznavala je 7 časova privatne molitve: ujutro i uvečer, o trećoj, šestoj i devetoj uri, o ponoći i prije pjeva pijetlova; o tome govori Hipolit u svojojTraditio apostolica (Apostolska predaja). U vrijeme progona liturgijska slavlja kršćanske zajednice pod vodstvom pastira nisu bila redovita, iako se tome težilo. Sastojala su se od pjesama, himana i psalama, od čitanja Starog i Novog zavjeta, od pisama drugih kršćanskih zajednica i Acta martyrum (Djela mučenika), od homilije predstojnika, prošnji s Gospodnjom molitvom i završne molitve. Poslije Konstantinovog mira (313.) ti su sastanci postali redoviti. Sâm se pak časoslov razvio u dva oblika: kao crkveni ili katedralni i kao monaški. Crkveni ili katedralni časoslov molio se u župnim i katedralnim zajednicama, a sastojao se od izabranog himna odnosno psalma, izabranog čitanja Svetog pisma, molbenice, molitve Gospodnje i završne molitve. Bitna mu je oznaka bila prilagođenost sudjelovanju vjernika. Monaški se časoslov molio u monaškim zajednicama i temeljio se na psalmima. Razvio se iz molitve pustinjaka koji su svaki dan molili cijeli Psaltir. Broj psalama koji se dnevno molio postepeno se smanjivao. Monasi su psalme i čitanja Svetog pisma uzimali po redu (lectio continua) za razliku od crkvenog časoslova gdje su bili izabrani prikladni psalmi i čitanja. Iako je oblik časoslova bio različit kod različitih monaških zajednica, većina ih je, uz jutarnju i večernju molitvu, imala noćnu molitvu, primu, terciju, sekstu i nonu te povečerje. Taj je časoslov bio svečan. U vrijeme sv. Jeronima u rimskim su crkvama bile dvije redovite molitve: jutarnja i večernja, no postojale su također i molitve o trećem, šestom i devetom času te noćna molitva. To doba karakteriziraju i vigilije (molitva bdijenja) uoči godišnjice smrti nekog mučenika, ali i nedjeljne i svagdanje vigilije. Sv. Benedikt je rimskom časoslovu koji je zatekao dao konačan oblik. Učinio je to u svojoj Regula monasteriorum (Samostansko pravilo) oko 530. godine. Taj je časoslov obuhvaćao noćno bdjenje, jutarnju, tri dnevna časa, večernju i povečerje. Psaltir se protezao na cijelu sedmicu. U tom su časoslovu bili ujedinjeni elementi crkvenog i monaškog časoslova. Posebno lijepim činilo ga je pjevanje (Glasovita uzrečica: Tko pjeva, dva puta moli). U 11. st., u vrijeme Grgura VII, Rimski je časoslov postao jedinstven za cijeli Zapad. No pod utjecajem crkvene reforme u 11. i 12. st. koja je naglasila primat pape, zanimanje je pobudio i Časoslov rimske kurije. Novonastali franjevački red prilagodio ga je svojim potrebama saževši sve u jednu knjižicu koja je dobila naziv Breviarium. Bio je pogodan za zasebno recitiranje te se brzo proširio Europom. Tijekom daljnje povijesti slijedile su nove reforme. U vrijeme humanizma nastojalo se ispraviti latinski jezik u časoslovu. Nakon Tridentskog sabora izišao je Breviarium sv. Pija V. 1568. godine. I neki potridentski pape zahvaćali su manjim dijelom u časoslov. st. donijelo je još dvije reforme: sv. Pija X. te Pija XII. i Ivana XXIII. Pio X. je skratio i pojednostavio časoslov te je dao veću važnost temporalu. Na zatjev Pija XII. napravljen je nov prijevod psalama te je nastavljena reforma časoslova sv. Pija X. Ivan XXIII. je modificirao kalendar i neke detalje u časoslovu. 4. LITURGIJA ČASOSLOVA Sâm je časoslov sastavljen od psalama, dijelova koji pomažu boljem moljenju psalama, hvalospjeva, čitanja, otpjeva, redaka, himana, molitava zagovora i završnih molitava. U liturgiji časova svoje mjesto ima i sveta šutnja kao i neki izvanjski znakovi molitve i sabranosti. Psalmi su bitan dio časoslova. To su “pjesme, određene prije svega za pjevanje uz glazbala te su svojim sadržajem više usmjereni srcu i osjećajima čovjeka nego njegovu razumu”. U njima su izražena različita čovjekova raspoloženja: od boli i bijede do nade, pouzdanja i vjere u Boga i njegovo otkupiteljsko djelovanje. Psalmi se međusobno razlikuju po literarnoj vrsti. Tako postoje: himni ili psalmi hvale, psalmi Jahve – Kralja, hodočasnički psalmi, kraljevski psalmi, psalmi pojedinačne molitve, psalmi pouzdanja, psalmi nacionalne molitve, psalmi zahvale, mudrosni psalmi i povijesni psalmi. Najveći dio starozavjetne knjige Psalama pripisuje se kralju Davidu. Dijelovi koji pomažu boljem moljenju psalama su naslovi psalama, “podnaslovi”, pretpjevi ili antifone te psalamske molitve. Naslov psalma uglavnom označava njegovu literarnu vrstu. “Podnaslov” je neka izreka iz Novog zavjeta ili crkvenih otaca koja upućuje na kristološki smisao psalma. Pretpjev ili antifona čini recitiranje psalama raznovrsnijim i ugodnijim. Antifonom se ističe najznačajniji redak psalma ili pak blagdansko značenje psalma. Psalamske molitve sažimaju sadržaj psalma, a mole se nakon pročitanog odnosno otpjevanog psalma i razmišljanja o njemu u šutnji (sveta ili liturgijska šutnja). Hvalospjevi su “pjesničke molitve u Svetom pismu kao i psalmi ali izvan Psaltira”- 26 ih je iz Starog zavjeta, a 12 iz Novog. Oni su dodani psalmima u časoslovu kad je Psaltir protegnut na četiri tjedna. Čitanja u časoslovu su biblijska te otačko-teološka i hagiografska (životopisi svetaca). Biblijskim čitanjima ostvaruje se Kristova prisutnost te prisutnost Crkve i crkvenog učiteljstva. U Službi čitanja biblijska su čitanja duga, a u ostalim su časovima kratka. Otačko-teološka čitanja predstavljaju tradiciju. To su komentari i razmatranja biblijskih čitanja kojima se rasvjetljava tematika liturgijskog vremena (Božić, Uskrs, Korizma, Vrijeme kroz godinu itd. ) ili pojedinog blagdana. U izboru tekstova otaca prednost je dana doktrinalnima tj. onima “koji razvijaju istine vjere i velike teme kršćanskoga života te mogu služiti kao hrana pobožnosti, meditaciji i propovijedanju”. Hagiogafska čitanja su tekstovi otaca ili crkvenih pisaca koji donose izvještaj o životu određenog sveca ili su to izvatci iz nekog spisa samog sveca. Otpjevi se nalaze u časoslovu nakon čitanja te pomažu njihovu učinkovitijem djelovanju. Otpjevi poslije biblijskih čitanja pobuđuju duhovni odjek u duši, osvjetljuju čitanje, povezuju Stari i Novi zavjet, čitanja pretvaraju u molitvu te svojom poetikom uljepšavaju slavljenje. Otpjevi poslije otačkih i hagiografskih čitanja više potiču slobodno razmatranje (meditaciju). Redci u časoslovu se dijele na uvodne, prijelazne i responzorijalne. Uvodnim redcima započinju pojedini časovi, prijelazni spajaju psalme i čitanja, a responzorijalni su odgovor na čitanja. Himni su vrlo stari element časoslova. Oni su lirsko-estetski i pjesnički te pučki element časoslova, a “izražavaju hvalu Bogu i Kristu u skladu s pojedinim časovima (razvoj danjeg svjetla), danima (opis stvaranja), liturgijskim vremenima i blagdanima”. Molitve zagovora su Molbenice i Prošnje. Molbenica se nalazi u sklopu Jutarnje te se odnosi na posvećenje dana. Prošnje se nalaze u Večernjoj i uključuju velike Pavlove nakane. Na kraju molitava zagovora moli se Gospodnja molitva ili Očenaš. Završne molitve pojedinih časova su dvostruke. Dok zborne molitve mise kao završne molitve pojedinih časova “uspostavljaju vezu svagdanjeg ciklusa liturgije s njezinim godišnjim ciklusom u svetim vremenima i blagdanima”, molitve određene samo za časoslov “naglašuju značaj pojedinih časova molitve”. Završeci molitava mogu biti dugi (kod Službe čitanja, Jutarnje i Večernje) i kratki (kod ostalih časova, npr. Srednji čas). U molitvi časova svoje mjesto ima i sveta šutnja i to poslije psalma i njegova pretpjeva ili poslije čitanja. “Ona omogućuje odzvanjanje glasa Duha Svetoga u srcima, povezivanje osobne molitve s riječju Božjom i s javnim glasom Crkve.” Uz znak riječi postoje i drugi izvanjski znakovi časoslova: znak svjetla, znak zajednice, molitveni stavovi tijela te znak kađenja tamjanom. Liturgija časova je vezana uz razvoj dnevnog svjetla, kako vremenski, tako i simbolično. Zajednica molitelja označuje i ostvaruje Kristovu prisutnost. Stajanje, sjedenje i klečanje kao molitveni stavovi tijela također su vidljivi znakovi zajedničke molitve. Kađenje tamjanom vrši se uz pjevanje evanđeoskog hvalospjeva u Jutarnoj i Večernjoj i znak je molitava svetih (usp. Otk 8, 3-5). 5. OBVEZA ČASOSLOVA Obveza sudjelovanja u molitvi časoslova postojala je od samih početaka. No, subjekti na koje se odnosila i njezin smisao mijenjali su se tijekom povijesti. 5.1. Od 1. do 5. stoljeća U rano doba kršćanstva molitveni neeuharistijski sastanci nisu bili redoviti. Održavali su se prema mogućnostima. No sudjelovanje na njima smatrano je teškom obvezom te se na njihovo propuštanje gledalo kao na prvi korak apostazije (otpadništva). U Crkvi u Jeruzalemu na prijelazu 4. u 5. st. bili su redoviti nedjeljni i svakodnevni sastanci koji su okupljali monahe, ali i narod i kler. Laičko monaštvo u Egiptu imalo je svoju posebnu službu molitve. U pravilu sv. Bazilija stoji da monasi koji ne mogu doći na zajedničku molitvu, moraju moliti sami (privatno). 5.2. Od 6. do 10. stoljeća Sv. Benedikt, za kojeg je časoslov “Opus Dei” (Božje djelo), smatra ga najvažnijom dužnošću redovnika te “određuje kazne za kašnjenje na molitvu i propis da tko ne može sudjelovati u zajedničkoj molitvi, mora moliti tamo gdje se nađe”. Zbog decentralizacije klera mijenja se i obveza moljenja časoslova. Klerici moraju slaviti samo one časove koji se mole u crkvi uz koju su vezani. Karolinška obnova je vratila obvezu slavljenja svih časova. 5.3. Od 11. do 16. stoljeća U “officium canonicum” moraju sudjelovati svi klerici dodijeljeni nekoj crkvi. Monaški pak oficij u 11. st. dopušta pojedinačno slavljenje časoslova. U to se vrijeme počela naglašavati vrijednost časoslova u sebi. Uz zajedničko slavljenje sve se više prakticiralo i ozakonjivalo i privatno. Tome je uvelike pridonijelo i širenje franjevačkog reda te razvoj sveučilišta na kojima su klerici studirali. U 13. st. javilo se mišljenje da klerik i redovnik koji propuštaju časoslov čine težak grijeh. U Pravilu Reda Manje Braće, u 3. poglavlju: O Božanskom časoslovu i postu; I kako se braća trebaju vladati u svijetu, stoji: „Klerici neka mole božanski časoslov prema uredbi svete Rimske Crkve, izuzev psaltira, i zato mogu imati brevijare. Neklerici (tj. časna braća jer nisu svi znali čitati) neka mole: 24 Očenaša, namjesto Jutarnje; mjesto Hvala 5; namjesto svakog pojedinog časa: 1. 3. 6. 9. po 7; mjesto Večernje 12 ( krunica sv. Franje); mjesto Povečerja 7. A neka mole i za pokojne…“ Kad nismo u mogućnosti izmolit Časoslov (kad smo na putu, bolesni i sl.), onda barem možemo izmoliti predviđeni broj Očenaša. 5.4. Posttridentsko vrijeme Pio V. je inzistirao na obvezi moljenja časoslova, no nije odredio i način te obveze. Novi pak redovi, prvenstveno isusovci, nisu smatrali zajedničko slavljenje časoslova bitnim dijelom redovničkog života. Na pojedinačno moljenje časoslova utjecalo je i raspršivanje biskupijskog klera po župama i školama. 5.5. Opća uredba Rimskog časoslova iz 1970. godine Ova Uredba preporučuje zajedničko slavljenje koje se ostvaruje slavljem mjesne Crkve s biskupom na čelu, ali i slavljem župa i drugih grupa vjernika. Briga za slavlje pripada klericima i nositeljima poslanja u Crkvi. Prednjačiti u molitvi časoslova trebaju zajednice kanonika te zajednice redovnika i redovnica. No slavljenje se preporuča i laičkim društvima i katoličkim obiteljima. Slavljenje časoslova je, naime, obveza cijele Crkve. Obveza časoslova izdiferencirana je s obzirom na subjekte molitve kao i s obzirom na pojedine časove. Tako su “posvećeni službenici” (biskupi, prezbiteri, đakoni, katedralni i kolegijalni kaptoli te redovničke zajednice) na poseban način obvezani redovito slaviti liturgiju časova i to u ime Crkve kao njezini predstavnici. Za Jutarnju i Večernju stoji “neka ih ne propuštaju osim iz teškog razloga”, za Službu čitanja (Lekcije ili Matutin )– “neka je vjerno obavljaju”, a za Srednji čas i Povečerje – “neka im bude na srcu”. Obvezuje li ovakva formulacija za Jutarnju i Večernju pod prijetnjom teškoga grijeha, nije sigurno, no“nedvojbeno je ipak to da potpuno odbacivanje časoslova i krajnja nemarnost u njegovu slavljenju očituje ružan manjak ljubavi prema Kristu i Crkvi”. Riječ je, dakle, o liturgijskoj molitvi koja je razdijeljena na pojedine časove dana da bi se tako nastavila Kristova molitva i ostvarila njegova zapovijed o neprestanoj molitvi: „Molite, da ne padnete u napast!“,kako reče Gospodin svojim učenicima. Časoslov se uistinu nastavlja od samih početaka Crkve sve do naših dana. Pri tom se, naravno, više ili manje mijenjao njegov oblik i sadržaj kao i sâm naziv. No, u njemu su uvijek bile prisutne trojstvena, eklezijalna i spasenjska dimenzija kao i povezanost s Euharistijom – vrhovnom hvalom (lijep je i hvalevrijedan običaj da se moli uz euharistiju). Stoga su svi vjernici kao udovi Kristova Mističnog tijela (Crkve) pozvani da se uključe u slavljenje, odnosno moljenje časoslova. Svatko, naravno, prema svom mjestu i položaju. Onima pak koji su na poseban način obvezani na njegovo slavljenje, to bi trebala biti posebna čast i “draga dužnost”, a nikako teret koji se može i zanemariti, preskočiti ili odbaciti. 6. UMJESTO ZAKLJUČKA Na kraju, još jednom naglasimo: riječ je o liturgijskoj molitvi koja je razdijeljena na pojedine časove dana da bi se tako nastavila Kristova molitva i ostvarila njegova zapovijed o neprestanoj molitvi. Iz svega rečenoga proizlazi logičan zaključak da su svi vjernici kao udovi Kristova Mističnog tijela (Crkve!) pozvani da se uključe i u javnu molitvu Crkve tj. u slavljenje (moljenje) časoslova. Svatko, naravno, prema svom mjestu i položaju. A onima pak koji su na poseban način obvezani na njegovo slavljenje, to bi trebala biti posebna čast i “draga dužnost”. (pripremio: fra Mirko Bagarić, duhovni asistent mjesnog bratstva Dubrava- Bezgrešno začeće BDM) . NEKI NAGLASCI O BOŽANSKOM ČASOSLOVU UVOD Treba govoriti o Časoslovu u sklopu naše svagdanje potrebe molitve. Kao kršćani vršimo Isusovu zapovijed: “Treba svagda moliti i nikada ne sustati” (Lk 18,1). Tako nam molitva časoslova može pomoći u revnosti naše svagdanje molitve. Ne treba odmah u samom početku gledati na nju kao obvezu i nešto što bi trebalo vršiti ili će nas na neki način obvezivati, već nešto što nam može pomoći u rastu i iskustvu ustrajne molitve. Dakle, treba promatrati sa iskustva molitvenog života i jednog ustrajnog oblika svakoga dana. MOLITVA ČASOSLOVA Božanski časoslov o kojemu piše konstitucija o svetoj liturgiji Drugoga vatikanskoga koncilaSacrosanctum concilium (SC) je molitva Crkve kojom se, prema staroj kršćanskoj predaji, davanjem hvale Bogu posvećuje čitav tijek dana i noći. Kada tu divnu pjesmu hvale prema propisu pjevaju svećenici i drugi koji su odlukom Crkve za to određeni, ili kad je na odobreni način Kristovi vjernici zajedno mole sa svećenikom, tada je to zaista glas same Zaručnice koja oslovljava Zaručnika, štoviše, to je molitva koju Krist sa svojim tijelom upravlja Ocu (II. vatikanski koncil, Sacrosanctum concilium (SC, 84). Božanski časoslov Crkva moli ‘bez prestanka’, pa je časoslov tako uređen da se slavljenjem Boga ‘posveti čitav tok dana i noći’ (II. vatikanski koncil, Sacrosanctum concilium (SC, 84)., te sam časoslov čini ‘javnu molitvu Crkve’ (II. vatikanski koncil, Sacrosanctum concilium (SC, 90 i 98.) u kojoj vjernici (klerici, redovnici i laici) vrše kraljevsko svećeništvo krštenih. Kad se slavi u obliku odobrenom od Crkve, liturgija časova biva uistinu ‘glas same Zaručnice koja razgovara sa Zaručnikom, štoviše, molitva koju Krist sa svojim Tijelom upravlja Ocu’Katekizam Katoličke Crkve (KKC, 1174). Sama liturgija časova određena je da postane molitva svega Božjeg naroda. To znači i svih vjernika zajedno i svakoga vjernika osobno. U njoj sam Krist ‘nastavlja’ vršiti svoju ‘svećeničku službu po Crkvi’ (SC, 84); a svatko uzima udjela prema ulozi koju obnaša u Crkvi i okolnostima osobnog života. To znači da svećenici mole časoslov ukoliko su ‘određeni za svetu dušobrižničku službu’, jer su pozvani da budu ‘postojani u molitvi i u posluživanju riječi’; redovnici i redovnice snagom karizme svoga posvećenog života; i svi vjernici prema svojim mogućnostima (KKC, 1175). Crkveni dokumenti, a među njima i Katekizam, potiču da se ‘nedjeljom i u svečanije blagdane u crkvi zajednički slave glavni časovi, naročito večernja. Preporučuje se i laicima da mole božanski časoslov, bilo sa svećenicima bilo međusobno okupljeni, dapače i svaki sam (SC, 100). Na taj način svaki vjernik za sebe, i svi vjernici zajedno, posvećuju vrijeme u kojemu žive i ono postaje vrijeme milosti i spasenja. Molitelji časoslova sjedinjuju se s Kristovim molitvama koje on neprestano upućuje Bogu za sve ljude i njihove potrebe. Osim za molitvu u crkvi, časoslov je pogodan i za molitvu u obitelji i ima sedam molitvenih časova koji prate tijek dana. OBLIK MOLITVE ČASOSLOVA Najvažnije obilježje molitve časoslova je njegova podjela na sate dana, koje je kršćanstvo preuzelo od židovstva. Isus je prihvatio takvu dnevnu molitvu, te molio i ujutro rano i navečer, kao i u druge sate (časove) dana, noću i usred dnevnoga posla. Molitvom časoslova prva je Crkva slijedila Krista te je obdržavala molitvene sate. Kroz povijest, molitva časoslova doživjela je niz promjena, a nakon Drugoga vatikanskoga koncila prilagođen je za zajedničko moljenje, a kako kaže Katekizam liturgija časova, koja je kao neko produženje euharistijskog slavlja, ne isključuje nego traži kao dopunu različite pobožnosti Božjeg naroda, posebno klanjanje i štovanje Presvetog sakramenta (KKC, 1178). Služba časova je navještaj spasenja koje smo primili u Kristu, te zahvala za taj dar koji nam dolazi od Boga. Časoslov je slavljenje našega života u Kristu. Konstitucija o svetoj liturgiji Drugoga vatikanskoga koncila ističe da je svrha molitve časoslova ‘posvećenje dana’ (SC, 88.), te potiče da ‘časovi odgovaraju stvarnosti vremena’ (SC, 88.), što znači da bi se morali moliti u ono doba kada je pojedina molitva propisana. Isti dokument nalaže i obdržavanje nekih odredaba, prema kojima su Jutarnja i Večernja molitva ‘prema časnoj predaji sveopće Crkve’ (SC, 89.a.) stožer svagdanjega časoslova, i trebaju se smatrati ‘glavnim časovima’ (SC, 89.a.). DIJELOVI MOLITVE ČASOSLOVA Sastavni su dijelovi molitve časova himni, psalmi i hvalospjevi, antifone, biblijska čitanja, molbenice, prošnje i molitve te određeni izabrani tekstovi koji prate liturgijska vremena kroz godinu: došašće, božićno vrijeme, korizmu, vazmeno vrijeme te vrijeme kroz godinu. Himan je neka vrsta uvoda. Dobro je moliti upravo preloženi himan a ne ga mijenjati nekom pjesmom jer on u sebi donosi sadržaj i na neki način unosi ‘raspoloženje’ našega srca na samom početku molitve. Psalmi su najopsežniji dio molitve časoslova. Kroz ovu molitvu se čak i preporuča upoznavati Knjigu psalama, te na neki način i rasti kroz učenje o pojedinim psalmima. Jutarnja sadrži psalam, hvalospjev iz Staroga zavjeta i psalam, dok Večernja molitva časoslova donosi 2 psalma i hvalospjev iz Novoga zavjeta. Kratko čitanje na neki način nam služi da se ponovno zaustavimo nad Božjom riječi. Dobro je ostati u kratkoj šutnji prije samoga kratkog otpjeva kao svojevrsnog odjeka Božje riječi u nama. Evanđeoski hvalospjev je jedini dio iz evanđelja koji se čita, recitira odnosno pjeva. Ujutro Zahraijin hvalospjev (Blagoslovljen) a uvečer Marijin hvalospjev (Veliča) su nam poticaj za veličanje Boga u samoj molitvi časoslova. Molbenica (koja se moli ujutro) i prošnje (koje se upućuju navečer) žele na neki način zaokružiti čitavu molitvu sa nakanama cijele Crkve i svega Božjeg naroda. To nas opet uvodi u iskustvo jedinstva cijele Crkve. Na kraju molimo molitvu Gospodnju (Oče naš) nakon koje je zaključna molitva. . MOLITVA ČASOSLOVA ZA SVJETOVNE FRANJEVCE Evo što razni dokumenti FSR-a govore o redovitoj molitvi jutrom i večerom, kao obaveza svejtovnih franjevaca: Pravilo FSR-a 8: Kao što je Isus bio pravi Očev klanjatelj, neka tako i oni nastoje da im molitva i razmatranje budu duša života i rada. Neka sudjeluju u sakramentalnome životu Crkve, osobito u Euharistiji; i neka se pridruže liturgijskoj molitvi u jednome od oblika koje je Crkva predložila, proživljavajući na taj način iznova otajstvo Kristova života. GK FSR-a 14,4: Braća i bratstva neka se drže odredaba Obrednika što se tiče različitih oblika pridruživanja u liturgijskoj molitvi Crkve, dajući prednost liturgijskome slavlju Časova. Obrednik FSR-a, dodatak 26-27: II. SVAKIDAŠNJE MOLITVE 26. Prema Pravilu čl. 8 neka se svjetovnjački franjevci i franjevke uključe u jedan od oblika liturgijske molitve što ih je predložila Crkva da bi tako nadopunili otajstva Kristova života. 27. Mogu doći u obzir ove molitve: a) Jutarnja i Večernja zajednički ili privatno. Na sastancima bratstva treba ovim slavljima dati prednost pred drugima. b) Skraćeni i prilagođeni oblici što ih ima mjesna Crkva u Liturgiji časova. c) Mali časoslov Blažene Djevice Marije. d) Časoslov Muke sv. o. Franje Asiškoga. e) Časoslov koji se sastoji od dvanaest Očenaša. Njima se mogu dodati kratki biblijski tekstovi koji su prilagođeni Liturgiji časova. Tako se može postupati napose zato što u mnogim krajevima još uvijek prevladava i koristan je način moljenja u stvarnim životnim prilikama. pripremio: fra Milan Krišto,OFM, duhovni asistent Zagrebačkog područnog bratstva FSR-a Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 2:13 am — Edit RED ČASOSLOVA – Pozivnik POZIVNIK Uzima se na početku prve molitve dana, odnosno prije Službe čitanja ili Jutarnje R. Otvori, Gospodine, usne moje. O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju. Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23); PSALAM 100 (99). Poziv na Božju hvalu Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (Sv. Atanazije). Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku Kliči Gospodinu, sva zemljo! * Služite Gospodinu u veselju! Pred lice mu dođite * s radosnim klicanjem!(Ant.) Znajte da je Gospodin Bog: † on nas stvori, i mi smo njegovi, * njegov smo narod i ovce paše njegove.(Ant.) Uđite s hvalama na vrata njegova, † u dvore njegove s hvalospjevom, * hvalite ga, ime mu blagoslivljajte! Jer dobar je Gospodin, † dovijeka je ljubav njegova, * od koljena do koljena vjernost njegova. (Ant.) Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. (Ant.) PSALAM 67 (66). Blagoslovni hvalospjev Neka vam je svima znano: poganima je poslano spsenje Božje (Dj 28, 28) Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje! (Ant.) Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Neka se vesele i kliču narodi, † jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. (Ant.) Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Zemlja plodom urodila! Bog nas blagoslovio, Bog naš! Bog nas blagoslovio!* Neka ga štuju svi krajevi svjetski! (Ant.) Slava Ocu i Sinu* i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. (Ant.) PSALAM 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej). Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku Gospodnja je zemlja i sve na njoj, * svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji * i na rijekama učvrsti. (Ant.) Tko će uzići na Goru Gospodnju, * tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: † duša mu se ne predaje ispraznosti, * i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Gospodina * i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, * koji traže lice Boga Jakovljeva. (Ant.) “Podignite vrata, nadvratnike svoje, † dižite se, dveri vječne, * da uniđe Kralj slave!« “Tko je taj Kralj slave?” † »Gospodin silan i junačan, * Gospodin silan u boju!” (Ant.) “Podignite, vrata, nadvratnike svoje, † dižite se, dveri vječne, * da uniđe Kralj slave!« »Tko je taj Kralj slave?” † “Gospodin nad Vojskama − * on je Kralj slave!”(Ant.) Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. (Ant.) PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13). Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku Dođite, kličmo Gospodinu, * uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome! Pred lice mu stupimo s hvalama, * kličimo mu u pjesmama! (Ant.) Jer Gospodin je Bog velik, * Kralj velik nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, * njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, * i kopno koje načiniše ruke njegove: (Ant.) Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, * poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! Jer on je Bog naš, * a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. (Ant.) O da danas glas mu poslušate: † “Ne budite srca tvrda kao u Meribi, * kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, * iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.) Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, † pa rekoh: Narod su nestalna srca, * i ne proniču moje putove. Tako se zakleh u svom gnjevu: * Nikad neće ući u moj počinak!” (Ant.) Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, † tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. (Ant.) Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 4:11 pm — Edit Petra Šodan Bitno.net i/ili komentatori, može li molim Vas netko malo jednostavnije objasniti na konkretnom primjeru ovaj slučaj kada je inseminacija dozvoljena, naime čitam 5 puta i ništa nisam razumjela? Na koji način inseminacija može olakšati prirodan čin? I što to znači “postići ispunjenje same svrhe normalno obavljenog prirodnog čina”? Unaprijed hvala! Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 2 g. Petra Šodan Mogu razumjeti tvoju frustraciju, ali nije baš sve tako 🙂 Za tumačenje Biblije treba dobro zasukati rukave. A prijevodi se baš i ne mijenjaju tako često jer prevesti Bibliju nije prevesti članak od 3 stranice i malo tko se bavi time. Liječnik zna svoj posao, ne sumnjam u to. Ali mene zanima baš ovo pitanje gore i vjerujem da će Bitno.net biti toliko dosljedan i objašnjenjem pobiti tvoje prigovore 🙂 Sviđa mi se · Odgovor · 2 g. Nina Ja Ja vjerujem da nam je Bog dao mozak s kojim možemo čuda, pa tako i o takvim stvarima sami odlučiti. Ja se ne mogu oglušiti na sreću mnogih parova koje osobno poznajem, a koji su svoja mala čuda dobili zahvaljujući umjetnoj oplodnji. U to da ta sreća ne potječe od Boga me nitko ne može uvjeriti. Sviđa mi se · Odgovor · 6 · 3 g. Maja Dragic A zašto se onda podržava napro liječenje koje se plaća… ako je u svrhu pomoći parovima da bez umjetne oplodnje ili inseminacije zacmu dijete crkva se nebi trebala zalagati da je besplatno a ne još promovirati cijenu… Sviđa mi se · Odgovor · 4 · 3 g. Nikolina Nina Belamarić Ne podržavam,on objašnjava riječ Božiju iz biblije čiji je Novi zavjet napisan prije 2000 godina.Dakle nigdje se ne spominje ni umjetna oplodnja ni inseminacija.Sve ono što on objašnjava je slobodna interpretacija nauštrb obitelji i nataliteta. Sviđa mi se · Odgovor · 8 · 3 g. · Uređeno Tomislav Bicanic jako je opasno površno pristupati Bibliji i površno i olako tumačiti što Biblija govori, i tako i druge krivo navodit. ne znam da li ste katolik, ali ako jeste, preporučam da krenete čitati Katekizam Katoličke Crkve (bilo koji – veliki, mali, za djecu – u svima su bitne odrednice vjere jako jasno prikazane, i protumačene kroz utemeljenost prvenstveno i potpuno na Božjoj Riječi) Sviđa mi se · Odgovor · 5 · 3 g. Nikolina Nina Belamarić Tomislav Bicanic ne znam ko si ti ni što si ti, al preporučam da ne prozivaš mene jer to može biti jako opasno . Jel te ugrožava što meni nitko ne treba interpretirati bibliju .ili činjenica što ja imam mišljenje bez da mi netko objasni šta trebam misliti???? Kreni ti od početka savjetujem ti bibliju u šarenm slikama . Sviđa mi se · Odgovor · 2 · 3 g. Josip Car Ha čujte nitko ne mora biti član Katoličke crkve ak to ne želi ali oni koji to ipak požele prirodno da prihvate istine koje Katolička crkva propovjeda u Kristovo ime manje više skoro ne izmjenjene partisuća godina. I dobro da je tako jer kad nije,, hmm dovoljno je bacit pogled u protestantsko dvorište i gle čuda u svakom selu druga priča i tome nema kraja. Sviđa mi se · Odgovor · 2 · 3 g. Janja Viskovic I ja bih sada mnogo toga rekla ali neću. Samo me zanima zašto ljudi upotrebljavaju izraze npr. : embrion, fetus, kad može reći plod ili čovjek. Čovjek bi pomislio da žena nosi u stomaku miša ili šta ja znam; pa onda neke invitrofil… dalje ne znam, pa sad ta inseminacija??? Netko bi pomislio da ti liječnici (gađaju se latinskim izrazima i nešto našvrljaju na receptu) nešto znaju, ali sam shvatila da puno toga ne znaju i hoće da sakriju svoje neznanje. Ponašaju se kao političari: nešto ispričaju, ništa ne kažu, a što je najžalosnije, ne mogu pomoć, a kasiraju svoju uslugu i to “masno”. Sviđa mi se · Odgovor · 16 · 3 g. Andrea Karlušić Draga Janja, dijete je od samog zaceca covjek, zivo bice, a te izraze koji ljudi upotrebljavaju nisu nista pogrdno, embrion i fetus zapravo i oznacavaju dijete, samo sto predstavljaju određeno razdoblje u razvoju djeteta/ploda. Postoje 3 razdoblja razvoja a to su, razdoblje zigote (traje od začeća do 2. tjedna), razdoblje embrija (od 3. do 8. tjedna) i razdoblje fetusa (od 9. do 38. tjedna ili do tjedna poroda). Bilo kako bilo, sve su ove faze u sluzbi stvaranja jednog predivnog malog bica/covjeka . 🙂 Sviđa mi se · Odgovor · 3 · 3 g. Gorana Grbić Nista ja u ovom teksu nisam razumila !!! Sviđa mi se · Odgovor · 4 · 3 g. Magdalena Ralbovski Bendra Zanimljivo……….. Toliki parovi nikad nebi dobili djecu da nije bilo umjetne oplodnje…….. Uistinu jedno je kad je Crkva protiv nečega a drugo je kad je Bog protiv nečega………….. Sviđa mi se · Odgovor · 17 · 3 g. Viola Odorata Magdalena Bendra u Svetom Pismu piše što Crkva sveže svezano je, što Crkva razveže razvezano je…a znamo tko je autor Svetog Pisma? Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 4:13 pm — Edit PITAJTE SVEĆENIKA Zašto je Crkva protiv inseminacije? Crkveno naučavanje o braku i o ljudskom rađanju kaže da postoji ‘neraskidiva povezanost, koju je Bog htio a čovjek je ne može svojevoljno dokinuti, između dvostrukog smisla bračnog čina: smisla sjedinjenja i smisla rađanja Poštovani, možete li mi objasniti zbog čega je Crkva protiv inseminacije? Jasno mi je zašto je protiv umjetne oplodnje, ali molim Vas i za objašnjenje oko dijela koji se odnosi na inseminaciju. Osobno me interesira odgovor, s obzirom na to da sam u braku 4 godine i u tom periodu pokušavamo imati dijete. Nažalost prije 2 godine sam imala izvanmaterničnu trudnoću, te mi je nedavno liječnik preporučio da pokušamo s inseminacijom. Hvala unaprijed na odgovoru, Natalija. Poštovana Natalija, suosjećam s Vama i pokušat ću odgovoriti što jasnije i preciznije. Budući da vam je problematika i moralna pitanja vezana uz umjetnu oplodnju poznata, preskočit ću uvod i prijeći na stav Katoličke Crkve u vezi s inseminacijom. Donum Vitae (Dar života), naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja, navodi sljedeće: “Kakva povezanost, s moralnog stajališta, mora postojati između rađanja i bračnog čina? Crkveno naučavanje o braku i o ljudskom rađanju kaže da postoji ‘neraskidiva povezanost, koju je Bog htio a čovjek je ne može svojevoljno dokinuti, između dvostrukog smisla bračnog čina: smisla sjedinjenja i smisla rađanja. Doista, svojim bitnim ustrojstvom bračni čin, sjedinjujući najdubljom vezom bračne drugove, daje im mogućnost da rode nove živote prema zakonima koji su upisani u samu bit muškarca i žene’. To načelo koje se zasniva na naravi braka i na tijesnoj povezanosti njegovih dobara ima dobro znane posljedice na razini odgovornog očinstva i materinstva. ‘Sačuvavši svoje obje bitne strane, sjedinjenje i rađanje, bračni čin cjelovito čuva smisao uzajamne i istinske ljubavi i svoju upravljenost na roditeljstvo, taj uzvišeni poziv čovjeka.’” Iz enciklike Humanae Vitae: “Crkva nije začetnica nijednog od tih zakona, pa ne može o njemu ni samovoljno odlučivati; ona je samo njegova čuvarica i tumačiteljica, i nikad joj neće biti slobodno da proglasi dopuštenim ono što nije dopušteno zbog svoga unutarnjeg i nepromjenljivog protivljenja istinskom dobru čovjeka… Ona je vjerna primjeru i nauci Božanskog Spasitelja, i tako pokazuje da je iskrena i nesebična prijateljica ljudi, kojima hoće pomoći već od početka njihova zemaljskog puta ‘da sudjeluju kao sinovi u životu Boga živoga, Oca svih ljudi’.” Iz napisanoga Crkva jasno naznačuje da se radi o Božjem zakonu. Ova nauka je u skladu s ljudskim razumom kako na drugome mjestu navodi enciklika: “Smatramo da su ljudi našeg vremena na poseban način sposobni uvidjeti kako je ova nauka u skladu s ljudskim razumom.” Isus Krist nas poziva na savršenstvo. “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Mt 5, 48). Iako je ovo, na prvi pogled, težak poziv, u zajedničkom rastu s Gospodinom možemo učiniti sve: “Sve mogu u Onome koji me jača!” (Fil 4, 13) Kao i kod umjetne oplodnje, postoji heterologna i homologna inseminacija. Heterologna je ona u kojoj se u maternicu unosi donirano sjeme, tj. sjeme drugoga muškarca. Takva inseminacija je moralno nedopustiva i teški grijeh. Homologna inseminacija je unošenje sjemena u maternicu žene svoga ženidbenoga druga — AIH (engl. Artificial Insemination by Husband). Samo je jedan slučaj u kojem je ona dopustiva. No, prvo navodim zašto nije. Nije dopustiva ako se ne događa sjedinjenje bračnih drugova — jedno od smisla i bitnih svojstava bračnoga čina. Nedopustivo je da liječnik uzme sjeme muškarca, odnosno ženina muža, i unosi ga u maternicu. Taj čin pripada mužu. Isto tako nedopustivo je da liječnik prije unosa vrši “zahvat” nad sjemenom tako da poveća postotak mogućnosti začeća. (Iako se u postupku može koristiti čisto sjeme nakon likvifikacije, češće se koristi prethodno kondicioniranje sjemena centrifugiranjem i ispiranjem, kako bi se zadržali samo najbolji spermiji u uzorku.) Evo slučaja u kojem je inseminacija dopustiva (Donum vitae): “Kako s moralnoga stajališta ocijeniti homologno umjetno osjemenjivanje? Unutar braka ne može se dopustiti homologno umjetno osjemenjivanje, izuzev u slučaju kad tehničko posredovanje nije nadomjestak bračnome činu nego se javlja kao olakšica i pomoć da bi on postigao svoju prirodnu svrhu. Već je jasno izloženo naučavanje crkvenoga učiteljstva o toj stvari: ono nije tek izraz naročitih povijesnih okolnosti, nego se temelji na nauku Crkve o vezi između bračnog čina i rađanja, te na shvaćanju osobne naravi bračnoga čina i ljudskog rađanja. “U svome prirodnom ustrojstvu, bračni čin je osobni čin, istodobna i izravna suradnja bračnih drugova koja je samom naravi djelatnika i vlastitošću čina izraz uzajamnog dara koji, po riječi Pisma, sjedinjuje ’u jednome tijelu’.” Prema tome, moralom vođena savjest “nužno ne zabranjuje upotrebu umjetnih sredstava kojima se jedino želi bilo olakšati prirodan čin bilo postići ispunjenje same svrhe normalno obavljenog prirodnog čina”. Ako tehničko sredstvo olakšava bračni čin ili mu pomaže da dosegne svoje prirodne ciljeve, moralno se može dopustiti. Kad god, naprotiv, takav zahvat stupa namjesto bračnog čina, moralno je nedopustiv. Umjetno osjemenjivanje kao zamjena za bračni čin zabranjeno je stoga što svojevoljno rastavlja dva značenja bračnog čina. Dodatni znak takva razdvajanja je masturbacija, kojom se obično pribavi sjeme; i onda kad se izvodi u svrhu rađanja, čin je lišen svoga sjedinjujućeg značenja: “nedostaje mu … spolni odnos kao zahtjev moralnog reda, odnos koji ’u okviru prave ljubavi ostvaruje potpun smisao uzajamnog darivanja i ljudskog rađanja’”. Osobno bih bio vrlo oprezan, jer nažalost, većina liječnika o ovim bitnim detaljima ne mari. Najlakši je način masturbacija, pregled sjemena te unos sjemena od strane liječnika, a katkad i blaga hormonalna stimulacija žene. Sve navedeno je nedopustivo. Pazite dobro što će Vam liječnik reći. Ako vidite da se udaljava od Božjega zakona, odustanite. Statistike pokazuju da je inseminacija jako neuspješna metoda, a metoda koja je jako uspješna i pri tome moralno dopustiva, jest NaPro liječenje. Cilj je liječenja odstranjivanje uzroka neplodnosti, a ima ih mnogo. Liječenje se pokazalo znatno uspješnijim od umjetne oplodnje, koja zapravo i nije liječenje neplodnosti. NaPro tehnologija ne liječi samo neplodnost, nego i niz drugih nepravilnosti, primjerice pomaže u sprječavanju spontanih pobačaja, liječenju policističkih jajnika… Svakako se raspitajte. Šaljem Vam link: http://www.fertilitycare.hr. U hrvatskoj liječenje NaPro tehnologijom kreće se od 800 do oko 2 000 tisuće kuna i sve je popularnije. O NaPro liječenju: NaPro liječenje je dijagnosticiranje i liječenje problema ginekološkog zdravlja i plodnosti na temelju bilješki koje se vode putem FertilityCare™ sustava. Ono uključuje potpun medicinski i kirurški pristup u dijagnosticiranju i liječenju bolesti. NaPro tako pruža individualan i cjelovit (holistički) pristup u skrbi o ženskom zdravlju. Izvorno se NaPro liječenje definira kao nova reproduktivna znanost koja surađuje s prirodom svakog pojedinog ciklusa. Termin NaPro dolazi iz engleskog naziva NaProTechnolgy® što je skraćenica od Natural Procreative Technology što se može prevesti kao Tehnologija prirodne prokreacije. Ono se razvilo kao plod dugogodišnjih znanstvenih istraživanja na Institutu Pape Pavla VI u Omahi (Nebraska, SAD) pod vodstvom dr. Thomasa W. Hilgersa, porodničara i ginekologa. Kao nova reproduktivna znanost je službeno objavljena 1991. godine. NaPro liječenje se pokazalo iznimno uspješnim u liječenju problema neplodnosti (muške i ženske) i ponavljanih spontanih pobačaja. NaPro također služi liječenju i brojnih drugih problema ginekološkog i reproduktivnog zdravlja žene: · hormonalnih problema, · neuobičajenih krvarenja, · menstrualnih grčeva, · predmenstrualnog sindroma, · kroničnog iscjetka, · policističnih jajnika, · postporođajne depresije i · ostalih zdravstvenih problema povezanih s ginekološkim i reproduktivnim zdravljem žene. I za kraj, mnoge žene koje spominje Biblija nisu mogle začeti, a ipak ih je Bog obdario djetetom. Vjerujte da Bog čuje molitve vas i supruga. Vaše su šanse veoma velike, budući da ste već bili trudni. Budite strpljivi i postojani. Uistinu, sve možete u Onome koji vas jača! Btb, don Damir Izvor: SPAS-studentski pastoral Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 4:15 pm — Edit Petra Šodan Bitno.net i/ili komentatori, može li molim Vas netko malo jednostavnije objasniti na konkretnom primjeru ovaj slučaj kada je inseminacija dozvoljena, naime čitam 5 puta i ništa nisam razumjela? Na koji način inseminacija može olakšati prirodan čin? I što to znači “postići ispunjenje same svrhe normalno obavljenog prirodnog čina”? Unaprijed hvala! Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 2 g. Petra Šodan Mogu razumjeti tvoju frustraciju, ali nije baš sve tako 🙂 Za tumačenje Biblije treba dobro zasukati rukave. A prijevodi se baš i ne mijenjaju tako često jer prevesti Bibliju nije prevesti članak od 3 stranice i malo tko se bavi time. Liječnik zna svoj posao, ne sumnjam u to. Ali mene zanima baš ovo pitanje gore i vjerujem da će Bitno.net biti toliko dosljedan i objašnjenjem pobiti tvoje prigovore 🙂 Sviđa mi se · Odgovor · 2 g. Nina Ja Ja vjerujem da nam je Bog dao mozak s kojim možemo čuda, pa tako i o takvim stvarima sami odlučiti. Ja se ne mogu oglušiti na sreću mnogih parova koje osobno poznajem, a koji su svoja mala čuda dobili zahvaljujući umjetnoj oplodnji. U to da ta sreća ne potječe od Boga me nitko ne može uvjeriti. Sviđa mi se · Odgovor · 6 · 3 g. Maja Dragic A zašto se onda podržava napro liječenje koje se plaća… ako je u svrhu pomoći parovima da bez umjetne oplodnje ili inseminacije zacmu dijete crkva se nebi trebala zalagati da je besplatno a ne još promovirati cijenu… Sviđa mi se · Odgovor · 4 · 3 g. Nikolina Nina Belamarić Ne podržavam,on objašnjava riječ Božiju iz biblije čiji je Novi zavjet napisan prije 2000 godina.Dakle nigdje se ne spominje ni umjetna oplodnja ni inseminacija.Sve ono što on objašnjava je slobodna interpretacija nauštrb obitelji i nataliteta. Sviđa mi se · Odgovor · 8 · 3 g. · Uređeno Tomislav Bicanic jako je opasno površno pristupati Bibliji i površno i olako tumačiti što Biblija govori, i tako i druge krivo navodit. ne znam da li ste katolik, ali ako jeste, preporučam da krenete čitati Katekizam Katoličke Crkve (bilo koji – veliki, mali, za djecu – u svima su bitne odrednice vjere jako jasno prikazane, i protumačene kroz utemeljenost prvenstveno i potpuno na Božjoj Riječi) Sviđa mi se · Odgovor · 5 · 3 g. Nikolina Nina Belamarić Tomislav Bicanic ne znam ko si ti ni što si ti, al preporučam da ne prozivaš mene jer to može biti jako opasno . Jel te ugrožava što meni nitko ne treba interpretirati bibliju .ili činjenica što ja imam mišljenje bez da mi netko objasni šta trebam misliti???? Kreni ti od početka savjetujem ti bibliju u šarenm slikama . Sviđa mi se · Odgovor · 2 · 3 g. Josip Car Ha čujte nitko ne mora biti član Katoličke crkve ak to ne želi ali oni koji to ipak požele prirodno da prihvate istine koje Katolička crkva propovjeda u Kristovo ime manje više skoro ne izmjenjene partisuća godina. I dobro da je tako jer kad nije,, hmm dovoljno je bacit pogled u protestantsko dvorište i gle čuda u svakom selu druga priča i tome nema kraja. Sviđa mi se · Odgovor · 2 · 3 g. Janja Viskovic I ja bih sada mnogo toga rekla ali neću. Samo me zanima zašto ljudi upotrebljavaju izraze npr. : embrion, fetus, kad može reći plod ili čovjek. Čovjek bi pomislio da žena nosi u stomaku miša ili šta ja znam; pa onda neke invitrofil… dalje ne znam, pa sad ta inseminacija??? Netko bi pomislio da ti liječnici (gađaju se latinskim izrazima i nešto našvrljaju na receptu) nešto znaju, ali sam shvatila da puno toga ne znaju i hoće da sakriju svoje neznanje. Ponašaju se kao političari: nešto ispričaju, ništa ne kažu, a što je najžalosnije, ne mogu pomoć, a kasiraju svoju uslugu i to “masno”. Sviđa mi se · Odgovor · 16 · 3 g. Andrea Karlušić Draga Janja, dijete je od samog zaceca covjek, zivo bice, a te izraze koji ljudi upotrebljavaju nisu nista pogrdno, embrion i fetus zapravo i oznacavaju dijete, samo sto predstavljaju određeno razdoblje u razvoju djeteta/ploda. Postoje 3 razdoblja razvoja a to su, razdoblje zigote (traje od začeća do 2. tjedna), razdoblje embrija (od 3. do 8. tjedna) i razdoblje fetusa (od 9. do 38. tjedna ili do tjedna poroda). Bilo kako bilo, sve su ove faze u sluzbi stvaranja jednog predivnog malog bica/covjeka . 🙂 Sviđa mi se · Odgovor · 3 · 3 g. Gorana Grbić Nista ja u ovom teksu nisam razumila !!! Sviđa mi se · Odgovor · 4 · 3 g. Magdalena Ralbovski Bendra Zanimljivo……….. Toliki parovi nikad nebi dobili djecu da nije bilo umjetne oplodnje…….. Uistinu jedno je kad je Crkva protiv nečega a drugo je kad je Bog protiv nečega………….. Sviđa mi se · Odgovor · 17 · 3 g. Viola Odorata Magdalena Bendra u Svetom Pismu piše što Crkva sveže svezano je, što Crkva razveže razvezano je…a znamo tko je autor Svetog Pisma? August 1, 2020 at 4:13 pm — Edit PITAJTE SVEĆENIKA Zašto je Crkva protiv inseminacije? Crkveno naučavanje o braku i o ljudskom rađanju kaže da postoji ‘neraskidiva povezanost, koju je Bog htio a čovjek je ne može svojevoljno dokinuti, između dvostrukog smisla bračnog čina: smisla sjedinjenja i smisla rađanja Poštovani, možete li mi objasniti zbog čega je Crkva protiv inseminacije? Jasno mi je zašto je protiv umjetne oplodnje, ali molim Vas i za objašnjenje oko dijela koji se odnosi na inseminaciju. Osobno me interesira odgovor, s obzirom na to da sam u braku 4 godine i u tom periodu pokušavamo imati dijete. Nažalost prije 2 godine sam imala izvanmaterničnu trudnoću, te mi je nedavno liječnik preporučio da pokušamo s inseminacijom. Hvala unaprijed na odgovoru, Natalija. Poštovana Natalija, suosjećam s Vama i pokušat ću odgovoriti što jasnije i preciznije. Budući da vam je problematika i moralna pitanja vezana uz umjetnu oplodnju poznata, preskočit ću uvod i prijeći na stav Katoličke Crkve u vezi s inseminacijom. Donum Vitae (Dar života), naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja, navodi sljedeće: “Kakva povezanost, s moralnog stajališta, mora postojati između rađanja i bračnog čina? Crkveno naučavanje o braku i o ljudskom rađanju kaže da postoji ‘neraskidiva povezanost, koju je Bog htio a čovjek je ne može svojevoljno dokinuti, između dvostrukog smisla bračnog čina: smisla sjedinjenja i smisla rađanja. Doista, svojim bitnim ustrojstvom bračni čin, sjedinjujući najdubljom vezom bračne drugove, daje im mogućnost da rode nove živote prema zakonima koji su upisani u samu bit muškarca i žene’. To načelo koje se zasniva na naravi braka i na tijesnoj povezanosti njegovih dobara ima dobro znane posljedice na razini odgovornog očinstva i materinstva. ‘Sačuvavši svoje obje bitne strane, sjedinjenje i rađanje, bračni čin cjelovito čuva smisao uzajamne i istinske ljubavi i svoju upravljenost na roditeljstvo, taj uzvišeni poziv čovjeka.’” Iz enciklike Humanae Vitae: “Crkva nije začetnica nijednog od tih zakona, pa ne može o njemu ni samovoljno odlučivati; ona je samo njegova čuvarica i tumačiteljica, i nikad joj neće biti slobodno da proglasi dopuštenim ono što nije dopušteno zbog svoga unutarnjeg i nepromjenljivog protivljenja istinskom dobru čovjeka… Ona je vjerna primjeru i nauci Božanskog Spasitelja, i tako pokazuje da je iskrena i nesebična prijateljica ljudi, kojima hoće pomoći već od početka njihova zemaljskog puta ‘da sudjeluju kao sinovi u životu Boga živoga, Oca svih ljudi’.” Iz napisanoga Crkva jasno naznačuje da se radi o Božjem zakonu. Ova nauka je u skladu s ljudskim razumom kako na drugome mjestu navodi enciklika: “Smatramo da su ljudi našeg vremena na poseban način sposobni uvidjeti kako je ova nauka u skladu s ljudskim razumom.” Isus Krist nas poziva na savršenstvo. “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Mt 5, 48). Iako je ovo, na prvi pogled, težak poziv, u zajedničkom rastu s Gospodinom možemo učiniti sve: “Sve mogu u Onome koji me jača!” (Fil 4, 13) Kao i kod umjetne oplodnje, postoji heterologna i homologna inseminacija. Heterologna je ona u kojoj se u maternicu unosi donirano sjeme, tj. sjeme drugoga muškarca. Takva inseminacija je moralno nedopustiva i teški grijeh. Homologna inseminacija je unošenje sjemena u maternicu žene svoga ženidbenoga druga — AIH (engl. Artificial Insemination by Husband). Samo je jedan slučaj u kojem je ona dopustiva. No, prvo navodim zašto nije. Nije dopustiva ako se ne događa sjedinjenje bračnih drugova — jedno od smisla i bitnih svojstava bračnoga čina. Nedopustivo je da liječnik uzme sjeme muškarca, odnosno ženina muža, i unosi ga u maternicu. Taj čin pripada mužu. Isto tako nedopustivo je da liječnik prije unosa vrši “zahvat” nad sjemenom tako da poveća postotak mogućnosti začeća. (Iako se u postupku može koristiti čisto sjeme nakon likvifikacije, češće se koristi prethodno kondicioniranje sjemena centrifugiranjem i ispiranjem, kako bi se zadržali samo najbolji spermiji u uzorku.) Evo slučaja u kojem je inseminacija dopustiva (Donum vitae): “Kako s moralnoga stajališta ocijeniti homologno umjetno osjemenjivanje? Unutar braka ne može se dopustiti homologno umjetno osjemenjivanje, izuzev u slučaju kad tehničko posredovanje nije nadomjestak bračnome činu nego se javlja kao olakšica i pomoć da bi on postigao svoju prirodnu svrhu. Već je jasno izloženo naučavanje crkvenoga učiteljstva o toj stvari: ono nije tek izraz naročitih povijesnih okolnosti, nego se temelji na nauku Crkve o vezi između bračnog čina i rađanja, te na shvaćanju osobne naravi bračnoga čina i ljudskog rađanja. “U svome prirodnom ustrojstvu, bračni čin je osobni čin, istodobna i izravna suradnja bračnih drugova koja je samom naravi djelatnika i vlastitošću čina izraz uzajamnog dara koji, po riječi Pisma, sjedinjuje ’u jednome tijelu’.” Prema tome, moralom vođena savjest “nužno ne zabranjuje upotrebu umjetnih sredstava kojima se jedino želi bilo olakšati prirodan čin bilo postići ispunjenje same svrhe normalno obavljenog prirodnog čina”. Ako tehničko sredstvo olakšava bračni čin ili mu pomaže da dosegne svoje prirodne ciljeve, moralno se može dopustiti. Kad god, naprotiv, takav zahvat stupa namjesto bračnog čina, moralno je nedopustiv. Umjetno osjemenjivanje kao zamjena za bračni čin zabranjeno je stoga što svojevoljno rastavlja dva značenja bračnog čina. Dodatni znak takva razdvajanja je masturbacija, kojom se obično pribavi sjeme; i onda kad se izvodi u svrhu rađanja, čin je lišen svoga sjedinjujućeg značenja: “nedostaje mu … spolni odnos kao zahtjev moralnog reda, odnos koji ’u okviru prave ljubavi ostvaruje potpun smisao uzajamnog darivanja i ljudskog rađanja’”. Osobno bih bio vrlo oprezan, jer nažalost, većina liječnika o ovim bitnim detaljima ne mari. Najlakši je način masturbacija, pregled sjemena te unos sjemena od strane liječnika, a katkad i blaga hormonalna stimulacija žene. Sve navedeno je nedopustivo. Pazite dobro što će Vam liječnik reći. Ako vidite da se udaljava od Božjega zakona, odustanite. Statistike pokazuju da je inseminacija jako neuspješna metoda, a metoda koja je jako uspješna i pri tome moralno dopustiva, jest NaPro liječenje. Cilj je liječenja odstranjivanje uzroka neplodnosti, a ima ih mnogo. Liječenje se pokazalo znatno uspješnijim od umjetne oplodnje, koja zapravo i nije liječenje neplodnosti. NaPro tehnologija ne liječi samo neplodnost, nego i niz drugih nepravilnosti, primjerice pomaže u sprječavanju spontanih pobačaja, liječenju policističkih jajnika… Svakako se raspitajte. Šaljem Vam link: http://www.fertilitycare.hr. U hrvatskoj liječenje NaPro tehnologijom kreće se od 800 do oko 2 000 tisuće kuna i sve je popularnije. O NaPro liječenju: NaPro liječenje je dijagnosticiranje i liječenje problema ginekološkog zdravlja i plodnosti na temelju bilješki koje se vode putem FertilityCare™ sustava. Ono uključuje potpun medicinski i kirurški pristup u dijagnosticiranju i liječenju bolesti. NaPro tako pruža individualan i cjelovit (holistički) pristup u skrbi o ženskom zdravlju. Izvorno se NaPro liječenje definira kao nova reproduktivna znanost koja surađuje s prirodom svakog pojedinog ciklusa. Termin NaPro dolazi iz engleskog naziva NaProTechnolgy® što je skraćenica od Natural Procreative Technology što se može prevesti kao Tehnologija prirodne prokreacije. Ono se razvilo kao plod dugogodišnjih znanstvenih istraživanja na Institutu Pape Pavla VI u Omahi (Nebraska, SAD) pod vodstvom dr. Thomasa W. Hilgersa, porodničara i ginekologa. Kao nova reproduktivna znanost je službeno objavljena 1991. godine. NaPro liječenje se pokazalo iznimno uspješnim u liječenju problema neplodnosti (muške i ženske) i ponavljanih spontanih pobačaja. NaPro također služi liječenju i brojnih drugih problema ginekološkog i reproduktivnog zdravlja žene: · hormonalnih problema, · neuobičajenih krvarenja, · menstrualnih grčeva, · predmenstrualnog sindroma, · kroničnog iscjetka, · policističnih jajnika, · postporođajne depresije i · ostalih zdravstvenih problema povezanih s ginekološkim i reproduktivnim zdravljem žene. I za kraj, mnoge žene koje spominje Biblija nisu mogle začeti, a ipak ih je Bog obdario djetetom. Vjerujte da Bog čuje molitve vas i supruga. Vaše su šanse veoma velike, budući da ste već bili trudni. Budite strpljivi i postojani. Uistinu, sve možete u Onome koji vas jača! Btb, don Damir Izvor: SPAS-studentski pastoral Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 6:59 pm — Edit 18:30 MUPPREECHER RECOVRED FROM NY HAVE YOU HEARD ABOUT HIM ?https://www.youtube.com/watch?v=XPDwfkakBRs 18:30 MUPPREECHER RECOVRED FROM NY HAVE YOU HEARD ABOUT HIM ?https://www.youtube.com/watch?v=XPDwfkakBRs 18:30 https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Catherine_Emmerich Torsdag 22:17 TEREZA IZ KALKUTE je dobila nobelnu nagradu u stockholmu 1976 g cim je PAPA IVAN PAUL 2 WOJTILA dosa na sluzbu on je napiso teamwork dogmu 2 vatikankoncil jer on je jedini PRAVO musko nju posluso da triba zastiti OBITELJI njegovo pisanje je odobreno 1979 g protiv ABORTUS I PROTIV (EUNASTASIJE selekcije) staraca BOG te blagoslovija ! 21:21 https://krposts.com/level/terezija-musco-dusa-zrtve-sa-isusovim-ranama-1-2-dokumentarni-film/YN6llbnauZyA2Ic most excluzive grapesort very rare only ISTRA PENISULA AND ITALY MUSCATO grape xtra its so rare natural ecowine GEMMA GALGANI had similar tyrannFATHER as TEREZA MUSCO sv.padrepio 30.Srpnja Postoji li krivac koji, kada je stavljen na muke, priznaje da te muke zaslužuje, ali ne osjeća patnju tih muka i njegova narav ne traži da bude toga oslobođena? Imajte uvijek na umu, kao opće i sigurno pravilo po kojemu Bog, dok nas kuša svojim križevima i trpljenjima, uvijek u našemu duhu ostavlja zraku svjetlosti koja nam ulijeva veliko pouzdanje u njega i 20:58 GENERAL HOLY MARY LET OUT OF JAIL -https://www.youtube.com/watch?v=vg_SBn4ZlHA Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 8:15 pm — Edit Zakkhaios 150 prenumeranter PRENUMERERA 1. Bože moj, dopusti mi, aleluja mira Tvog da budem glas, aleluja. 2. Ima li mržnja bilo gdje, aleluja daj da ljubav nosim tu, aleluja 3. Ima li sumnja bilo gdje, aleluja daj da vjeru nosim tu, aleluja 4. Ima li očaj bilo gdje, aleluja daj da nadu nosim tu, aleluja 5. Ima li žalost bilo gdje, aleluja daj da radost budem tu, aleluja 6. Ima li tama bilo gdje, aleluja daj da svjetlo budem tu, aleluja. ___________________________ Ako vam se sviđa naš kanal, preplatite se za više sličnih sadržaja, lajkajte i komentirajte. Hvala! ___________________________ Duhovna glazba Luka Balvan Like Reply samo lucija says: August 1, 2020 at 9:57 pm — Edit 1.Kolovoza Kćeri, budite mirni, hodite putem na koji Vas je Bog postavio i svim se marom trudite na svet način udovoljiti Isusu i udobrovoljiti ga, jer on je iz ljubavi prema nama trpio napuštenost od svoga Oca, koja i Vas prati po njegovoj, to jest Očevoj volji. A zatim, poput pčela, marljivo proizvodite med svete pobožnosti i izrađujte ,,vosak” satkan od kućanskih poslova jer, dok jedna širi blagost onako kako se mili Isusu, koji se, kako nam kaže Sveto pismo, dok je živio na zemlji hranio vrhnjem i medom, druga se posvećuje širenju njegove veli
 • 40456. sveča
  Agostino Casotti Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Jump to navigationJump to search Beato Agostino Casotti 17 Agostino di Traù.jpg Religioso e vescovo Nascita 1260 circa Morte 3 agosto 1323 Venerato da Chiesa cattolica Beatificazione 4 aprile 1702 Ricorrenza 3 agosto Attributi Abito vescovile, Abito domenicano, Pastorale, Teschio Manuale Agostino Casotti (Traù, 1260 circa – Lucera, 3 agosto 1323), noto anche come Agostino di Traù (in croato: Augustin Kažotić), fu un religioso dalmata appartenente all'ordine domenicano; divenne vescovo di Zagabria e quindi di Lucera; è venerato come beato dalla Chiesa cattolica e la sua festa liturgica viene celebrata il 3 agosto. Indice 1 Biografia 1.1 I primi anni 1.2 Vescovo di Zagabria 1.3 Vescovo di Lucera 2 Il culto e la reliquia del cranio 3 Note 4 Bibliografia 5 Altri progetti Biografia I primi anni Nato da una famiglia patrizia di Traù, in Dalmazia, entrò nell'Ordine dei Frati Predicatori a 15 anni. Dopo alcuni anni di permanenza a Spalato, nel 1286 fu mandato a Parigi per perfezionare i suoi studi. Al ritorno combatté energicamente l'eresia dilagante in Bosnia e strinse cordiale amicizia con l'ex Maestro dell'Ordine, Niccolò Boccasini, Legato Pontificio in Ungheria, e futuro papa Benedetto XI. Contemporaneo al Beato fu il breve Pontificato di Celestino V, incoronato il 29 agosto poi presto dimissionario il 13 dicembre 1294, affinché il potere temporale della Chiesa, espressione dei suoi più prestigiosi Cardinali, si richiamasse più fermamente ad una politica vicina agli Angioini della Francia. Vescovo di Zagabria Niccolò Boccasini, legato pontificio, nel 1303, nominò e consacrò personalmente Agostino, vescovo di Zagabria. Le lotte interne per la successione al trono e le prepotenze dei nobili desolavano quella diocesi e per venti anni Agostino si distinse per lo zelo pastorale. Secondo lo storico Baltazar Adam Krčelić, mentre la cattedrale di Zagabria era in costruzione nel 1312, ci fu una siccità, e che con l'intercessione del vescovo, nell'attuale piazza Ban Jelačić sgorgò una fonte d'acqua, nota come Manduševac, sistemata negli ultimi anni.[1] Nel 1322 oscuri intrighi misero Agostino in cattiva luce presso il re Caroberto, il quale, approfittando di una sua assenza da Zagabria, non gli permise di fare più ritorno nella sua sede vescovile. Vescovo di Lucera Statua di Agostino Casotti Dal 1317 al 1322 il vescovo fu infatti ospite della Curia papale ad Avignone, dove ebbe modo di distinguersi per le sue conoscenze teologiche e dottrinarie, e dove scrisse due dissertazioni (sulla magia e sulla povertà di Cristo e degli apostoli). Per accondiscendere al desiderio di Roberto d'Angiò, re di Napoli, papa Giovanni XXII trasferì Agostino a Lucera, in Puglia. La città, che da pochi anni aveva mutato il nome di Luceria Saracenorum in quello di Città di Santa Maria (1300), era teatro di una sanguinosa lotta tra i saraceni superstiti e i cristiani, che sotto la dominazione sveva erano quasi del tutto scomparsi dalla città. Col fascino del suo esempio e la forza persuasiva della sua parola, in soli dieci mesi Agostino ridiede alla città un volto cristiano.[senza fonte] Persona slanciata, portamento nobile, tratto gentile e affabile, aspetto ieratico, la tradizione vuole che Agostino si interessò anche della cura materiale della città: a lui si vogliono attribuire l'inizio della costruzione del nuovo episcopio, la creazione di un orfanotrofio femminile, il restauro della chiesa di Santa Maria della Tribuna, la fondazione dell'ospedale delle Cammarelle, la ricostruzione e l'ampliamento, dietro sollecitazione a Roberto d'Angiò, della cinta muraria[2]. Non esistono comunque prove documentarie o materiali della paternità di tutte queste strutture da parte del Vescovo e persino dall'Archivio Diocesano di San Nicola di Bari, diretto tra l'altro da un padre domenicano, hanno escluso che ci possano essere legami con Agostino[3]. Tavola del beato maurizio d'ungheria (santi e beati domenicani al cospetto di Gesù e Maria in trono). Raffigurato sulla sinistra e con la tiara Agostino, vescovo di Lucera. 1335-40[4] Venne sorpreso dalla morte il 3 agosto 1323[5]. Il culto e la reliquia del cranio Con delibera del 17 agosto 1668, il vescovo viene proclamato Protettore della città di Lucera[6]. Con bolla pontificia del 4 aprile 1702, papa Clemente XI lo proclamò beato, confermando un precedente Breve Apostolico di papa Giovanni XXII del 1326[senza fonte]. Il processo di canonizzazione è in corso. Diverse sono le reliquie conservate attualmente a Lucera del beato: presso il Museo diocesano, il camice di lino con ricami, la stola e il cappello; all'interno della Basilica Cattedrale, varie reliquie, in un'urna conservata nella Cappella Gagliardi, e il cranio, in un busto ligneo, conservato nella medesima cappella. Il busto reliquiario venne realizzato in legno con la testa argentea nel 1563, ma il 18 marzo 1983 la testa venne trafugata e il 1º dicembre 1995 fu inaugurata la nuova testa d'argento ad opera di Scarinzi[7]. Tale busto fu da subito oggetto di pubblica venerazione, tant'è che veniva condotto per le vie cittadine in caso di calamità naturali per richiedere la protezione del beato[8]. A tal proposito, va citato un evento prodigio che, secondo la tradizione, sarebbe avvenuto durante una tempesta nel Settecento: alcuni testimoni sostennero di aver visto comparire il vescovo fra le nuvole, mentre spingeva le nuvole lontano da Lucera[9]. Tale episodio è dipinto sulla tela del Beato Agostino Casotti di Vincenzo Lambiasi (sec. XVIII), conservata nella chiesa di San Domenico a Lucera. La reliquia del cranio presenta una evidente lesione, apparentemente causata da una ferita di arma di ferro. Alcuni autori sostengono che tale ferita sia la causa della morte, da ricondurre ad un ipotetico agguato da parte dei saraceni[10][11]. A tal proposito, va tenuto presente che, nel 1286 Agostino, in viaggio verso Parigi, nei pressi di Pavia, subì una feroce aggressione da parte di alcuni sicari che uccidono il suo compagno di studi, Giacomo Orsini[12]; di conseguenza, potrebbe essere questa la vera causa della lesione cranica. Note ^ Agostino e la fonte Manduševac ^ M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001, p. 60-62. ^ A. De Troia, W. di Pierro, Dalla Luceria Saracenorum alla Civitas Sanctae Mariae: Il ruolo dei domenicani, su Academia.edu. URL consultato il 22 Ottobre 2017. ^ Una raffigurazione Trecentesca del beato Agostino Kazotic, vescovo di Lucera., su luceramemoriaecultura.it. ^ A. Ciampi, Il Beato Agostino Kasotic, Roma 1956, p. 89 ^ M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001, p. 82. ^ Rotary International Distretto 2120 - Club di Lucera, Il Beato Agostico Kazotic (Traù di Dalmazia 1260 - Lucera 1323), Catapano Grafiche, Lucera 1995 ^ M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001, pp. 80-81. ^ M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001, pp. 83-84. ^ Filippo De Jorio, Historia della città di Lucera, 1764, cap. VI, pp. LV-LVI ^ M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001, pp. 58-59. ^ M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001, pp. 80-138. Bibliografia Don Nicola Palumbo - Beato Agostino Kazotic O.P, su kazotic.altervista.org. URL consultato il 18 aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 25 novembre 2015). A. Ciampi, Il Beato Agostino Kazotic O.P., Vescovo di Zagabria e poi di Lucera, Roma 1956; M. Monaco, Agostino da Traù. Un domenicano croato vescovo di Lucera, Lucera 2001 Altri progetti Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Agostino Casotti V · D · M Lucera V · D · M Famiglia domenicana Controllo di autorità VIAF (EN) 22951005 · ISNI (EN) 0000 0001 1750 8853 · LCCN (EN) nr88009772 · GND (DE) 119416530 · BNF (FR) cb157427427 (data) · BNE (ES) XX1777280 (data) · CERL cnp00555216 · WorldCat Identities (EN) lccn-nr88009772 Biografie Portale Biografie Religioni Portale Religioni Storia Portale Storia Venezia Giulia e Dalmazia Portale Venezia Giulia e Dalmazia
 • 40455. sveča
  ccMolitva svete Getrude za duše u čistilištu Gospodin je pokazao svetoj Getrudi veliki broj duša kako napušta čistilište te odlazi u nebesa kao učinak ove molitve, koju je svetica često moliti tijekom dana. Molitva Vječni Oče, prikazujem Ti Predragocjenu Krv Isusovu zajedno sa svim Svetim Misama koje se služe na ovaj dan diljem svijetu, za duše u čistilištu. (Preuzeto i prevedeno iz Read Me or Rue It, fra Paul O'Sullivan) Molitva svete Matilde za duše u čistilištu Molitvu je sv. Matilda (u nekim izvorima sv Metilde ili sv. Mehtilde) naučila od samog Spasitelja u jednom viđenju. To je molitva za siromašne duše. Kad bi sv. Matilda izgovorila ovu molitvu, vidjela bi čete siromašnih duša kako ulaze u nebo. Molite se često za siromašne duše u čistilištu, jer ćete spasiti mnoge duše, omiliti Gospodinu i po njihovu budućem zagovoru pred Gospodinom, obilovati vremenitim i vječnim dobrima. Viđenje Alojzije Lex iz Eisenberga, Austrija u vezi molitava svete Matilde Duše pokojnika dolaze gospođi Lex da joj se preporuče u molitvi. Često vidi te jadne duše kako se poput stada kupe oko križa da bi tu našle oslobođenje od svojih muka. Zanimljivo viđenje imala je gospođa Lex u svetištu Marija Einsiedeln (Švicarska). Bila je zima. Jednog radnog dana crkva je bila skoro prazna, kad se gospođa Lex s rodbinom ondje molila. Pogleda na oltar milosti i opazi redovnicu u staroj nošnji. Pođe prema njoj i redovnica joj pruži jednu cedulju. Bez razmišljanja gospođa Lex gurne papir u svoj džep, jer se događalo nešto neobično: neočekivano su se otvorila velika vrata i tihim, bešumnim koracima ulazili su siromašni hodočasnici; bile su čitave čete. Prava beskrajna hodočasnička povorka kretala se crkvom, a jedan svećenik je stajao po strani i pokazivao im put. Alojzija se pitala gdje će ovo mnoštvo naći mjesta. Okrene pogled na stranu da zapali svijeću, ali, kad je opet pogledala prema mnoštvu, crkva je bila prazna. Nitko od njezinih nije opazio procesiju hodočasnika. Ni redovnica nije nikome upala u oči. Spontano posegne za primljenom ceduljom; komad ispisanog papira uvjerio ju je da nije sanjala. Papir je sadržavao tekst jedne molitve, koju je sveta Matilde, u jednom viđenju, naučila od Spasitelja. To je molitva za siromašne duše. Kada bi sveta Matilda izgovorila ovu molitvu vidjela bi čete siromašnih duša gdje ulaze u Nebo. Preuzeto iz knjižice Aleksandra Machacha. (Veliki Znak 2 - Ukazanja i poruke Presvete Djevice, Josip Sukner, NIP »Štampa« — Šibenik, 188.-190. str.) Molitva OČE NAŠ KOJI JESI NA NEBESIMA! Ponizno te molimo, vječni dobri, milostivi Oče, siromašnim dušama, koje si ti sam primio kao svoju djecu, oprosti što Te nisu ljubile, te su Te odbile od sebe i nisu Ti iskazale dužnu čast! Za pokoru i gorko kajanje prikazujemo Ti svu ljubav i dobrotu Tvog preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. SVETI SE IME TVOJE! Ponizno te molimo, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama, što nisu poštovale Tvoje Sveto ime, te su ga često nedostojno izgovarale i nepromišljeno ga imale u ustima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sve propovijedi kojima je Tvoj preljubljeni Sin, Gospodin naš Isus Krist, dao čast Tvome svetome imenu na zemlji. DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo, nego su se često bogatile zemaljskim dobrima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje Sveto Kraljevstvo. BUDI VOLJA TVOJA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što se nisu pokorno podvrgavale Tvojoj svetoj volji, nego su često po svojoj volji radile i tako nisu ispunile Tvoju volju! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sveto Božansko Srce Isusovo i Njegovu pokornost. KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu s punom pobožnošću i ljubavlju primale najsvetiji Sakrament oltara, nego su to mnoge činile nedostojno i primale ga rijetko i nikada! Za te njihove grijehe prikazujemo Ti veliku svetost i pobožnost Tvog Sina, kao i njegovu najdublju ljubav i neizrecive želje, kojima nam je darovao ovo neizrecivo bogatstvo. OPROSTI NAM DUGE NAŠE KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama njihove teške dugove grijeha, što svoje neprijatelje nisu ljubile i što im nisu htjele oprostiti! Za pokoru i kajanje, za te mnogostruke grijehe, prikazujemo Ti svete riječi Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, što ih je izgovorio na križu: « Oče oprosti im jer ne znaju što čine! « I NE UVEDI NAS U NAPAST! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što se nisu borile u velikim napastima, nego su slijedile primamljivost zla te su pale u pokvarenost! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti pokornost, mukotrpna djela i svu gorku muku i smrt Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. NEGO IZBAVI NAS OD ZLA! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama i povedi njih i naše duše svom preljubljenom Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu u kraljevstvo Tvoga gospodstva, a to si Ti sam. Amen! Molitva za duše u čistilištu Molitva se nalazi na ploči u jednoj kapeli u Poljskoj. Papa Inocent XI. dao je oprost za petnaest duša iz čistilišta, svaki put kada se ta molitva izmoli. Tu su pobožnost odobrili papa Klement XIII. i Benedikt XIV. s potpunim oprostom. Pijo IX. odobrio je te odredbe svojih predhodnika i dadao 100 dana oprosta. Preporuča se još dodati molitvu za svećeniča zvanja.Prvi dio molitve sadržava osjećaje Prežalosne Gospe kada je primila mrtvo Tijelo svoga Božanskoga Sina u svoj naručaj. Imprimatur: In Curia Arch. Mediolani die 18 octobris 1901. A. M: Mantegazza Ep. Fam. Vic. Gen., Oyonnax, 8. XI. 1969. Molitva O neiscrpivi Izvore istine, kako si se osušio! O mudri Učitelju, kako si zanijemio! O Sjaju vječnog svjetla, kako si utrnuo! O prava Ljubavi, kako je Tvoje lijepo lice postalo iznakaženo! O previsoko Božanstvo, kako se meni daješ gledati u velikom siromaštvu! O Ljubavi moga srca, kako je velika Tvoja dobrota! O vječna Naslado mojega srca, kako su prekomjerne i mnogovrsne bile Tvoje boli! Moj Gospodine Isuse Kriste, Ti imaš jednu i istu narav s Ocem i Duhom Svetim, smiluj se svim stvorovima, a osobito dušama u čistilištu! Amen! pet puta – Vjerovanje jedan put - Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu Sv. Oca Pokoj vječni...
 • 40454. sveča
  Dobri internetni prijatelji Stanko iz M. Sobote, Silvester iz N. Gorice, Zvone iz Vrhnike, Milan in Viki iz Maribora, Dobrica iz Srbije, Bata iz Niša, Nena Iz Hrvatske, Seljak Jani iz Ljubljane, Ana - sponka iz Slovenije, Pogrešam vas ker ste predaleč prižigam vam v spomin🕯počivajte v miru, Alenka
 • 40453. sveča
  SBC Molitva svete Getrude za duše u čistilištu Gospodin je pokazao svetoj Getrudi veliki broj duša kako napušta čistilište te odlazi u nebesa kao učinak ove molitve, koju je svetica često moliti tijekom dana. Molitva Vječni Oče, prikazujem Ti Predragocjenu Krv Isusovu zajedno sa svim Svetim Misama koje se služe na ovaj dan diljem svijetu, za duše u čistilištu. (Preuzeto i prevedeno iz Read Me or Rue It, fra Paul O'Sullivan) Molitva svete Matilde za duše u čistilištu Molitvu je sv. Matilda (u nekim izvorima sv Metilde ili sv. Mehtilde) naučila od samog Spasitelja u jednom viđenju. To je molitva za siromašne duše. Kad bi sv. Matilda izgovorila ovu molitvu, vidjela bi čete siromašnih duša kako ulaze u nebo. Molite se često za siromašne duše u čistilištu, jer ćete spasiti mnoge duše, omiliti Gospodinu i po njihovu budućem zagovoru pred Gospodinom, obilovati vremenitim i vječnim dobrima. Viđenje Alojzije Lex iz Eisenberga, Austrija u vezi molitava svete Matilde Duše pokojnika dolaze gospođi Lex da joj se preporuče u molitvi. Često vidi te jadne duše kako se poput stada kupe oko križa da bi tu našle oslobođenje od svojih muka. Zanimljivo viđenje imala je gospođa Lex u svetištu Marija Einsiedeln (Švicarska). Bila je zima. Jednog radnog dana crkva je bila skoro prazna, kad se gospođa Lex s rodbinom ondje molila. Pogleda na oltar milosti i opazi redovnicu u staroj nošnji. Pođe prema njoj i redovnica joj pruži jednu cedulju. Bez razmišljanja gospođa Lex gurne papir u svoj džep, jer se događalo nešto neobično: neočekivano su se otvorila velika vrata i tihim, bešumnim koracima ulazili su siromašni hodočasnici; bile su čitave čete. Prava beskrajna hodočasnička povorka kretala se crkvom, a jedan svećenik je stajao po strani i pokazivao im put. Alojzija se pitala gdje će ovo mnoštvo naći mjesta. Okrene pogled na stranu da zapali svijeću, ali, kad je opet pogledala prema mnoštvu, crkva je bila prazna. Nitko od njezinih nije opazio procesiju hodočasnika. Ni redovnica nije nikome upala u oči. Spontano posegne za primljenom ceduljom; komad ispisanog papira uvjerio ju je da nije sanjala. Papir je sadržavao tekst jedne molitve, koju je sveta Matilde, u jednom viđenju, naučila od Spasitelja. To je molitva za siromašne duše. Kada bi sveta Matilda izgovorila ovu molitvu vidjela bi čete siromašnih duša gdje ulaze u Nebo. Preuzeto iz knjižice Aleksandra Machacha. (Veliki Znak 2 - Ukazanja i poruke Presvete Djevice, Josip Sukner, NIP »Štampa« — Šibenik, 188.-190. str.) Molitva OČE NAŠ KOJI JESI NA NEBESIMA! Ponizno te molimo, vječni dobri, milostivi Oče, siromašnim dušama, koje si ti sam primio kao svoju djecu, oprosti što Te nisu ljubile, te su Te odbile od sebe i nisu Ti iskazale dužnu čast! Za pokoru i gorko kajanje prikazujemo Ti svu ljubav i dobrotu Tvog preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. SVETI SE IME TVOJE! Ponizno te molimo, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama, što nisu poštovale Tvoje Sveto ime, te su ga često nedostojno izgovarale i nepromišljeno ga imale u ustima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sve propovijedi kojima je Tvoj preljubljeni Sin, Gospodin naš Isus Krist, dao čast Tvome svetome imenu na zemlji. DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo, nego su se često bogatile zemaljskim dobrima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje Sveto Kraljevstvo. BUDI VOLJA TVOJA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što se nisu pokorno podvrgavale Tvojoj svetoj volji, nego su često po svojoj volji radile i tako nisu ispunile Tvoju volju! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sveto Božansko Srce Isusovo i Njegovu pokornost. KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu s punom pobožnošću i ljubavlju primale najsvetiji Sakrament oltara, nego su to mnoge činile nedostojno i primale ga rijetko i nikada! Za te njihove grijehe prikazujemo Ti veliku svetost i pobožnost Tvog Sina, kao i njegovu najdublju ljubav i neizrecive želje, kojima nam je darovao ovo neizrecivo bogatstvo. OPROSTI NAM DUGE NAŠE KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama njihove teške dugove grijeha, što svoje neprijatelje nisu ljubile i što im nisu htjele oprostiti! Za pokoru i kajanje, za te mnogostruke grijehe, prikazujemo Ti svete riječi Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, što ih je izgovorio na križu: « Oče oprosti im jer ne znaju što čine! « I NE UVEDI NAS U NAPAST! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što se nisu borile u velikim napastima, nego su slijedile primamljivost zla te su pale u pokvarenost! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti pokornost, mukotrpna djela i svu gorku muku i smrt Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. NEGO IZBAVI NAS OD ZLA! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama i povedi njih i naše duše svom preljubljenom Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu u kraljevstvo Tvoga gospodstva, a to si Ti sam. Amen! Molitva za duše u čistilištu Molitva se nalazi na ploči u jednoj kapeli u Poljskoj. Papa Inocent XI. dao je oprost za petnaest duša iz čistilišta, svaki put kada se ta molitva izmoli. Tu su pobožnost odobrili papa Klement XIII. i Benedikt XIV. s potpunim oprostom. Pijo IX. odobrio je te odredbe svojih predhodnika i dadao 100 dana oprosta. Preporuča se još dodati molitvu za svećeniča zvanja.Prvi dio molitve sadržava osjećaje Prežalosne Gospe kada je primila mrtvo Tijelo svoga Božanskoga Sina u svoj naručaj. Imprimatur: In Curia Arch. Mediolani die 18 octobris 1901. A. M: Mantegazza Ep. Fam. Vic. Gen., Oyonnax, 8. XI. 1969. Molitva O neiscrpivi Izvore istine, kako si se osušio! O mudri Učitelju, kako si zanijemio! O Sjaju vječnog svjetla, kako si utrnuo! O prava Ljubavi, kako je Tvoje lijepo lice postalo iznakaženo! O previsoko Božanstvo, kako se meni daješ gledati u velikom siromaštvu! O Ljubavi moga srca, kako je velika Tvoja dobrota! O vječna Naslado mojega srca, kako su prekomjerne i mnogovrsne bile Tvoje boli! Moj Gospodine Isuse Kriste, Ti imaš jednu i istu narav s Ocem i Duhom Svetim, smiluj se svim stvorovima, a osobito dušama u čistilištu! Amen! pet puta – Vjerovanje jedan put - Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu Sv. Oca Pokoj vječni...
 • 40452. sveča
  Molitva svete Getrude za duše u čistilištu Gospodin je pokazao svetoj Getrudi veliki broj duša kako napušta čistilište te odlazi u nebesa kao učinak ove molitve, koju je svetica često moliti tijekom dana. Molitva Vječni Oče, prikazujem Ti Predragocjenu Krv Isusovu zajedno sa svim Svetim Misama koje se služe na ovaj dan diljem svijetu, za duše u čistilištu. (Preuzeto i prevedeno iz Read Me or Rue It, fra Paul O'Sullivan) Molitva svete Matilde za duše u čistilištu Molitvu je sv. Matilda (u nekim izvorima sv Metilde ili sv. Mehtilde) naučila od samog Spasitelja u jednom viđenju. To je molitva za siromašne duše. Kad bi sv. Matilda izgovorila ovu molitvu, vidjela bi čete siromašnih duša kako ulaze u nebo. Molite se često za siromašne duše u čistilištu, jer ćete spasiti mnoge duše, omiliti Gospodinu i po njihovu budućem zagovoru pred Gospodinom, obilovati vremenitim i vječnim dobrima. Viđenje Alojzije Lex iz Eisenberga, Austrija u vezi molitava svete Matilde Duše pokojnika dolaze gospođi Lex da joj se preporuče u molitvi. Često vidi te jadne duše kako se poput stada kupe oko križa da bi tu našle oslobođenje od svojih muka. Zanimljivo viđenje imala je gospođa Lex u svetištu Marija Einsiedeln (Švicarska). Bila je zima. Jednog radnog dana crkva je bila skoro prazna, kad se gospođa Lex s rodbinom ondje molila. Pogleda na oltar milosti i opazi redovnicu u staroj nošnji. Pođe prema njoj i redovnica joj pruži jednu cedulju. Bez razmišljanja gospođa Lex gurne papir u svoj džep, jer se događalo nešto neobično: neočekivano su se otvorila velika vrata i tihim, bešumnim koracima ulazili su siromašni hodočasnici; bile su čitave čete. Prava beskrajna hodočasnička povorka kretala se crkvom, a jedan svećenik je stajao po strani i pokazivao im put. Alojzija se pitala gdje će ovo mnoštvo naći mjesta. Okrene pogled na stranu da zapali svijeću, ali, kad je opet pogledala prema mnoštvu, crkva je bila prazna. Nitko od njezinih nije opazio procesiju hodočasnika. Ni redovnica nije nikome upala u oči. Spontano posegne za primljenom ceduljom; komad ispisanog papira uvjerio ju je da nije sanjala. Papir je sadržavao tekst jedne molitve, koju je sveta Matilde, u jednom viđenju, naučila od Spasitelja. To je molitva za siromašne duše. Kada bi sveta Matilda izgovorila ovu molitvu vidjela bi čete siromašnih duša gdje ulaze u Nebo. Preuzeto iz knjižice Aleksandra Machacha. (Veliki Znak 2 - Ukazanja i poruke Presvete Djevice, Josip Sukner, NIP »Štampa« — Šibenik, 188.-190. str.) Molitva OČE NAŠ KOJI JESI NA NEBESIMA! Ponizno te molimo, vječni dobri, milostivi Oče, siromašnim dušama, koje si ti sam primio kao svoju djecu, oprosti što Te nisu ljubile, te su Te odbile od sebe i nisu Ti iskazale dužnu čast! Za pokoru i gorko kajanje prikazujemo Ti svu ljubav i dobrotu Tvog preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. SVETI SE IME TVOJE! Ponizno te molimo, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama, što nisu poštovale Tvoje Sveto ime, te su ga često nedostojno izgovarale i nepromišljeno ga imale u ustima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sve propovijedi kojima je Tvoj preljubljeni Sin, Gospodin naš Isus Krist, dao čast Tvome svetome imenu na zemlji. DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo, nego su se često bogatile zemaljskim dobrima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje Sveto Kraljevstvo. BUDI VOLJA TVOJA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što se nisu pokorno podvrgavale Tvojoj svetoj volji, nego su često po svojoj volji radile i tako nisu ispunile Tvoju volju! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sveto Božansko Srce Isusovo i Njegovu pokornost. KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu s punom pobožnošću i ljubavlju primale najsvetiji Sakrament oltara, nego su to mnoge činile nedostojno i primale ga rijetko i nikada! Za te njihove grijehe prikazujemo Ti veliku svetost i pobožnost Tvog Sina, kao i njegovu najdublju ljubav i neizrecive želje, kojima nam je darovao ovo neizrecivo bogatstvo. OPROSTI NAM DUGE NAŠE KAO ŠTO I MI OPRAŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama njihove teške dugove grijeha, što svoje neprijatelje nisu ljubile i što im nisu htjele oprostiti! Za pokoru i kajanje, za te mnogostruke grijehe, prikazujemo Ti svete riječi Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, što ih je izgovorio na križu: « Oče oprosti im jer ne znaju što čine! « I NE UVEDI NAS U NAPAST! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što se nisu borile u velikim napastima, nego su slijedile primamljivost zla te su pale u pokvarenost! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti pokornost, mukotrpna djela i svu gorku muku i smrt Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. NEGO IZBAVI NAS OD ZLA! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama i povedi njih i naše duše svom preljubljenom Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu u kraljevstvo Tvoga gospodstva, a to si Ti sam. Amen! Molitva za duše u čistilištu Molitva se nalazi na ploči u jednoj kapeli u Poljskoj. Papa Inocent XI. dao je oprost za petnaest duša iz čistilišta, svaki put kada se ta molitva izmoli. Tu su pobožnost odobrili papa Klement XIII. i Benedikt XIV. s potpunim oprostom. Pijo IX. odobrio je te odredbe svojih predhodnika i dadao 100 dana oprosta. Preporuča se još dodati molitvu za svećeniča zvanja.Prvi dio molitve sadržava osjećaje Prežalosne Gospe kada je primila mrtvo Tijelo svoga Božanskoga Sina u svoj naručaj. Imprimatur: In Curia Arch. Mediolani die 18 octobris 1901. A. M: Mantegazza Ep. Fam. Vic. Gen., Oyonnax, 8. XI. 1969. Molitva O neiscrpivi Izvore istine, kako si se osušio! O mudri Učitelju, kako si zanijemio! O Sjaju vječnog svjetla, kako si utrnuo! O prava Ljubavi, kako je Tvoje lijepo lice postalo iznakaženo! O previsoko Božanstvo, kako se meni daješ gledati u velikom siromaštvu! O Ljubavi moga srca, kako je velika Tvoja dobrota! O vječna Naslado mojega srca, kako su prekomjerne i mnogovrsne bile Tvoje boli! Moj Gospodine Isuse Kriste, Ti imaš jednu i istu narav s Ocem i Duhom Svetim, smiluj se svim stvorovima, a osobito dušama u čistilištu! Amen! pet puta – Vjerovanje jedan put - Zdravo Kraljice, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na nakanu Sv. Oca Pokoj vječni...
 • 40451. sveča
  August 2, 2020 at 12:09 pm — Edit Svetost Svetišta i svećeničkih ruku Poruke Isusa Krista preko vidjeoca Barnabe u Nigeriji Na brdu Karmelu u Nigeriji 2. travnja 2000. imao je Barnaba ovo viđenje: „Bio sam vođen Duhom. Božju bit doživio sam preko Presvetog Isusovog Lica, kada vidjeh svoju dušu u smrtnoj borbi. Bijah poučen kako je naša duša Božje Svetište. Također Duh mi je dao spoznaju o strašnom nedostatku poštovanja u zemaljskom Božjem Svetištu, u crkvenom prostoru. Na osnovu starog Kovčega Zavjetnog pružilo mi je u smrtnoj borbi trpeće Isusovo Lice objašnjenje o novom i trajnom Savezu kojeg je Isus ustanovio svojom Predragocjenom Krvlju. Duh mi je ukazano na mjesta u Svetom Pismu gdje se daje počast Njegovom Svetištu. Objašnjeno mi je kako su naše duše malo Nebo, živa Svetohraništa. Duh me je poučio kako je taj Tabernakul treba stalno postojati u našoj duši. Stoga će živa Svetohraništa biti u našoj Crkvi do Sudnjeg dana. Lice Isusovo mi reče: „Kada dođu Anđeli sa pečatom, on će označiti svako moje Svetište u kojem ja živim ljubljen. Oni će proći mimo zlih ljudi, koje je Neprijatelj već označio sa svojim žigom.“ Što je Svetište? Isus Krist se ukazao Barnabi dok je molio kod kuće kraj sobnog oltara 31. ožujka 2000. : „Poučit ću te detaljno o Svetištu, budući da si želim načiniti u srcima svih ljudi. Dat ću ti svojega Duha, Duha koji će otvoriti tvoje srce i pružiti ti moje Svjetlo o tome što je Svetište.“ Potom je zapisao Barnaba: Prema rječniku Svetište je prostor ili hram, koji načinjen za svetu namjenu. Duh je usmjerio moj um na poganska svetišta. Iz moje okoline mogao sam uvidjeti, kad je riječ o poganskim svetištima, koje nitko ne smije ometati ili uznemirivati da bi u svetištu postigao željeno, već samo glavni svećenik smije prinositi žrtvu božanstvima. Zatim, tko iz nekog razloga pristupa svetištu, treba to učiniti bosonog. Službenici se brinu za obdržavanje tih propisa po kojima se čuva svetost svetišta. Dakle po opsluživanju zakonskih propisa obdržava se svetost poganskog hrama. Tko prekrši te propise, mora pomoću krvi očistiti svetište. Isus je nato rekao: „Sine moj, vidiš li kako pogani časte svoje svetište, kako oni pred svojim bogovima časte đavla, sa drhtanjem i strahom žrtvuju svojim bogovima, međutim oni koji pripadaju meni nemaju više nikakvo poštovanje u mojem Svetištu, nitko se ne mari za moju Prisutnost. Ja sam Isus, žrtvovano Janje, što ga vi obescjenjujete, Gospodara nad gospodarima, kojega se vi više ne bojite. Tako ti budi malena kap koja Me tješi, moje jadno Srce probodeno brojnim gorkim mačevima. Koje vas toliko ljubi.“ Nakon kratke stanke Isus je rekao: „Sine moj, čitaj knjigu Izlaska poglavlje 5 / Napomena: Tekstove koje je Isus tražio od Barnabe da pročita priloženi su u Dodatku sa oznakom * u zagradama. Tako ovaj prvi odlomak je na stranici *I/ i knjigu Brojeva 18,1-7 /*II/ i poslanicu Hebrejima 9, 6-7 /*III/, i reci što si razumio.“ U odgovoru je Barnaba iznio svoju misao o tome: Naša kršćanska Religija ima Svetište koje je mnogo vrednije od svetišta pogana. U Starom Zavjetu trebao je Mojsije podići sveti Šator u kojem se Bog htio susresti se s ljudima, stanovati među njima. U centru Svetišta bilo je Presveto mjesto sa spremnikom Saveza. Sveti Šator bio je mnogo značajniji nego sva poganska svetišta, jer Bog je boravio tamo, Svemogući Bog sa svojom Riječi. Treptavo svjetlo označavalo je tamo njegovu Prisutnost i posvećivalo Svetište. Samo je svećenik imao pravo pristupiti na to posvećeno mjesto. Bog je rekao Aronu, samo ti i tvoji sinovi imate svećeničku obavezu i i službu u Svetištu. Isusove daljnje riječi: „Moja Ljubav prema vama dala mi je da na zemlji budem među vama 33 godine. Iz iste Ljubavi tražio moj Otac od Mojsija da podigne sveti Šator, da On može živjeti među ljudima. Sine moj, stari Izraelci su pridržavali su se odredbe i moje pravedne ruke kaznivši svakoga, koji bi obeščastio Šator Svetište. Ali moj narod, moj vlastiti narod, novi Izrael, još manje se brine da mu bude moje Svetište sveto.“ Živo Svetohranište duše Novu Poruku primio je Barnaba od Isusa 2. travnja 2000. : „Čitaj poslanicu Hebrejima 8,7-13 /*III/ i proroka Jeremiju 31,31-34 /*IV/ i reci što si razumio.“ Barnaba kaza: U punini vremena došao je Isus da podigne trajno Svetište. To Svetište je naša duša, u kojoj se ne prikazuje krv ovnova i koza, nego Krv jedinorođenog Sina Božjega. Isusova Poruka: Svetohranište je Svetište vaše duše, dobro shvati, da je to otajstvo živog Svetohraništa tvoje duše. Kako bi trebali osjećati moji Nazočnost u svojoj vlastitoj duši, kad vi ne vjerujte da sam ja nazočan u Svetoj Euharistiji, i da moja Nazočnost ispunja cijelo Svetište crkve. Od toga dolazi da vi u crkvi plešete, dok se moji Anđeli boje u Svetištu se pokrenuti a Sveci strahuju približiti se Svetištu. Dok se vi ne naučite strahopoštovanje prema mojoj Nazočnosti u Svetištu, ostat će moja Nazočnost u vašoj duši jedna tajna.“ U novoj Poruci 3. travnja 2000. Isus je rekao: „Pripazi kako je Božje Svetište živo Svetohranište tvoje duše. Čitaj stoga knjigu Izlaska 25,8-22 /*I/; proroka Izaije 6,1-13 /*V/; prvu knjigu o Kraljevima 8,10-13 /*VI/; i Otkrivenje 11,19 – pa mi reci što si razumio.“ Barnaba je objasnio što je shvatio: Mojsije je trebao objesiti zavjesu između Svetišta i Škrinje Zavjetne, da se presveti prostor rastavi od običnog dijela. Bog je obećao svoju Nazočnost a kao potvrdu za to stavio je svjetlucavo svjetlo i tako posvetio Svetište. Prorok Izaija vidio je prostor sa Anđelima, koji kliču „Božja divota ispunja cijeli svijet. Šestokrili Anđeli prekrivaju svoja lica pred Nazočnošću Božjom. Nov Isusov nalog: „Čitaj prvu knjigu o Kraljevima poglavlje 8/*VIII/; Evanđelje po Luki 19,43-46 /*IX/ pa mi reci što si razumio.“ Tu se govori o Svetištu kao Kući molitve, kao oproštenju krivnje u Svetištu i kao mjestu zadovoljštine. Evo Isusove Poruke: „Ljubav prema Hramu potakla me da istjeram trgovce iz Hrama u Jeruzalemu. Sada ja ne vidim samo trgovce, nego bludnice i poklonike svake glupe misli da se nitko ne tjera za to. Sine moj, vi trebate razmišljati da ste Hram Božji, a da je Hram Kuća molitve.“ Istoga dana 3. Travnja 2000. Isus je naložio Barnabi: „Čitaj poslanicu Hebrejima 10,5-7 /*III/; Evanđelje po Marku 14,22-24 /*XIV/; i poslanicu Hebrejima 10,29 /*III/ pa mi reci što si razumio.“ Barnaba je rekao i zapisao sljedeće: Oltarski Sakrament zamjenjuje dvije kamene ploče Starog Saveza. Ono što mi imamo kao novo Svetište je vrlo dragocjenije nego Mojsijev Zavjetni Kovčeg. Mi bi trebali novom Svetištu, koje se osniva na Krvi Kristovoj, iskazivati više štovanja. Tko je oskvrnuo stari Hram trebao je umrijeti radi Božje Nazočnosti. Na to je Isus dao Poruku: „Što vi imate u vašem Svetištu je mnogo veće, nego što pogani imaju u svojim svetištima, je mnogo veće nego što su stari Izraelci i Mojsije imali u svojem Svetištu. Ali oni su iskzivali veće štovanje nego vi. Što vi u Svetištu imate nije drvo ili kamen, niti dvije kamene ploče, nego žrtvovano Janje, jedinorođenog Sina Očeva, njegovu Krv, novoga Saveza. Ta je Krv prolivena za vas i za sve ljude za oproštenje grijeha. Vi mi to uzvraćate tako da se toga odričete.“ Dan kasnije – 4. travnja 2000. dao je Isus Poruku: „U mojem Svetištu jedva tko cijeni moju Nazočnost. Nitko je pokazuje poštovanje prema Meni. Nehaj i sa hladnoćom te napuštenošću dolaze pred Mene. Moj narod čini od mojeg svetog Hrama smotru mode. Kako li pred mojom Nazočnošću nose sve te vražje simbole. Vidi, cijela je zemlja ispunjena odvratnošću (grozotom). Sada Ja moram također još to gledati u svojoj Nazočnosti“ Izvanredni djelitelji Svete Pričesti Isus je rekao Barnabi 29.prosinca 200.: „Barnaba što naučava sadašnja Crkva o izvanrednoj Pričesti?“ Ja sam odgovorio: Gospodine moj i moj Otkupitelju ja to ne znam. Moj Gospodin mi reče: „Idi i naći ćeš vani.“ Sa svojim Umirućim Licem Isus je 28.veljače 2001. upitao Banabu: „Barnaba, što si vani pronašao o izvanrednim djeliteljima Svete Pričesti?“ Barnaba je odgovorio: Gospodine oprosti mi, ja još nisam ništa poduzeo. A Gospodin je šutio. Nakon nekog vremena upitah ja: „Moj Gospodine zašto si me izabrao za ovaj delikatan posao, ja se bojim? Naš Gospodin me pogleda i reče: „Zašto se bojiš? Ti sam se ne trebaš braniti, Ja sam uz tebe. Ti si samo oruđe, Ja se želim poslužiti jednim neobrazovanim kao što si ti, da poučim moje arogantne sluge koji misle da su mudri“ Na Uskrsnu nedjelju 5.travnja 2001. u podne Barnaba je dao ovaj odgovor: Moj Gospodine i Spasitelju, Kanon 230, odlomak 3 kaže: ‘Gdje bi potreba Crkve to savjetovala, ako nema službenika, mogu i laici, iako nisu čitači ili akoliti, preuzeti neke njihove službe, naime obavljati službu riječi, predvoditi u bogoslužnim molitvama, krstiti i dijeliti svetu Pričest prema pravnim propisima.“ Naš Gospodin me gledao i rekao: „Sine, znaš li ti što znači očita potreba? A što misliš o pogreškama svećenika? Ja ti želim reći, što se pod tim misli. Zaista, kažem ti, taj propis dan vam je radi vaše ljudske slabosti, jer se ljubav prema mojoj službi u svijetu propada. Moji ljudski službenici oslanjaju se na ovaj propis kako bi zlostavljali Svetu Euharistiju. A istovremeno se oskvrnjuje moje Svetište. Kada bi vi razumjeli uzvišenost ovog novog Kovčega Zavjetnog, ne bi se nitko usudio približiti Presvetome.“ Sveta Cecilija je posjetila Barnabu 14. srpnja 200. Evo Barnabinog svjedočanstva: Posjetila me je Sveta Cecilija i rekla:“Sine voljeni, ja dolazim i govorim ti u znak moje zahvalnosti za ljubav koji ima Isus prema tebi. Ja sam tvoja kći Cecilija, sine voljeni, o kako žarko želim kako bi ti mogao više ljubiti Isusa. On trpi mistično svakodnevno mučeništvo radi vaših grijeha. Djeco voljena, poslušajte sada, što trebate učiniti pred Presvetim Sakramentom, isto kao što se mi vladamo na Nebu. Cijeli nebeski Dvor strepi pred blještavim svjetlom „Božje Nazočnosti“ na svetom oltaru. Vi propuštate priliku puno Blagoslova budući da se ne klanjate Isusu u iskazivanju veleštovanja i strahopoštovanja.“ Došao sam u Einöde na svoje mjesto molitve, kad me kao munja osvijetli Božansko svjetlo. Odmah sam bio prenesen u duhu, promatrao sam u viđenju u smrtnoj borbi Spasitelja na Križu kako krvari bez utjehe. Približih se Križu, obećao sam Mu da ću ga tješiti u sve dane svojeg života. Nakon molitve spuste se oblaci i prekriju cijelo mjesto. Umiruće Kristovo Lice se pokaže i reče mi: „Sine moj dobro došao na ovo posvećeno tlo. Čeznem za svima, koje Ja volim, Ja tražim one, koje pokreće moje Božanstvo, postadoh Čovjek, rodih se u svijetu. Vaš Bog trebao se roditi kao čovjek. Sine moj, vaš Bog, kojemu se na nebu klanjaju Anđeli, kojega trajno časte nebeski Zborovi prekrasnim hvalama i klanjanjem, leži sada iz ljubavi prema vama bespomoćan i zapušten u jaslama. Sine moj, Ja sam veoma mnogo pretrpio za ovu generaciju. Među običnim vjernicima i onih koji dolaze u Hram na svoj posao, ne nalazim utjehe. Što li se mogu nadati od žrtava lopova i ubojica, čije su ruke ispunjene krvlju nedužnih? Kako bi se trebao radovati žrtvama mrzitelja i zlih slugu oltara, koji ne mogu oprostiti bližnjemu u svojim malenim nesuglasicama. Nepravda, nepravda ispunja sveti Hram. Nitko Me ne želi tješiti, nitko nije spreman ove zlikovce istjerati iz mojeg svetog Hrama. Nikoga ne smeta ova moderna grozota u mojem svetom Hramu. Nitko ne mari za veliki nedostatak štovanja u mojem svetom Hramu. Moj sine, cijeli svijet je ispunjen grozotama. Ušle su čak i moj sveti Hram, protjerat će vašega Boga iz ovog njegova Svetišta. Moj sine, ako se moj puk ne pobrine, da se obrati Meni te sve te krive prakse koja vašega Boga protjeruje od njegova svetog Hrama, pa kada vi nadalje živite u grijesima, tada će Slava vašega Boga napustiti Hram. A tada će arapske armije, neprijatelji moje svete smrti i svi zli navaliti na Hram, osvojiti ga i razoriti. Vidjet ćete vlastitim očima, da neće biti više moje jutarnje i večernje žrtve.“ Isus je rekao Barnabi 5.travnja 2000.: „Sine moj, koristim Kovčeg Zavjetni da ti objasnim kako je bila velika ljubav mojeg Oca prema starom Svetištu i prema trajnom Savezu. Čitaj o tome 1. Knjigu Samuela, poglavlja 2-4/*X/, pa reci što si razumio, dakle cijela poglavlja od 2 do 4.“ O tome je Barnaba zapisao: Elijevi sinovu su prezirali i žrtvene darove Hrama te sa sluškinjama u Svetištu vršili bračni odnos. Tko tadašnja opći manjak strahopoštovanja doveo je do poraza od neprijatelja Filistejaca i gubitka Kovčega Zavjetnog. Isus nato reče: „Grijesi od Hofnia i Pinhasa protiv Svetišta zvali su gnjev mojeg Oca. Stoga su morali izgubiti živote u bitci. Stoga je slijedilo zarobljavanje Kovčega Zavjetnog. To je pokazalo kako se Slava Božja uklonila“ Novu je Poruku Isus dao Barnabi 5.travnja 2000.: „Čitaj 1. Kjigu Samuela 6,1-9/*IX/ i protumači što si razumio.“ Barnaba zapisa: Na putu Bet Šemeša stanovnici dočekaju kola, otvore posudu Saveza i pogledaju unutra. Zato je Gospodin pobio sedamdeset ljudi među njima. Jednog čovjeka zadesila je smrt zbog nekvalificiranog doticaja Kovčega kod prijenosa u Jeruzalem. (vidi 2 Sam 6,6-7 –’ Kad su došli do Nakonova gumna, posegnu Uza rukom za Kovčegom Božjim da ga pridrži jer ga volovi umalo ne prevrnuše. Ali se Jahve razgnjevio na Uzu: Bog ga na mjestu udari za taj prijestup, tako da je umro ondje , kraj Kovčega Božjeg.“ –u bilješki stoji: „ svetost Kovčega nad kojim stoluje Jahve zahtijeva da ga se ne smije doticati“ ). Isus je Barnabi dao zadatak 16.travnja 2000.: „Sine moj, čitaj 2.knjigu Ljetopisa 26,16-21./*XI/ pa mi reci što si razumio.“ Barnaba je zapisao sažeto: Kad je kralj Uzija osilio i uzobjestilo mu se srce stupio je u Hram i prinosio kad na kadionom žrtveniku. Veliki Svećenik sa 80 Jahvinih svećenika okruže kralja i opomenuli da nije njegova služba da kadi nego je to dužnost svećenika. Kralj se rasrdio na svećenike, u isti čas izbi mu guba na čelu. Kralj Uzija ostade gubav do smrti i stanovaše u odvojenoj kući… Isus je slučaj objasnio svojom Porukom: „Moje Milosrđe neće zaštiti moju bahatu djecu, koja trajno oskvrnjuju moje Svetište nakon svih moji upozorenja i savjeta. Tako će i mog Oca Uzija moliti za oproštenje, budući da je bio udaren gubom. Moj poziv je Ljubav. Ljubav! Ta je Ljubav Svjetlo vašoj duši. Svjetlo rasvjetljuje i daje vam da jasno vidite. Ja vam ne dajem neke nove Zapovjedi, Ja bacam samo više svjetla na Istinu, koju vi već poznajete.“ Barnaba je u Awki dok se molio kod oltara zadovoljštine u noći oko 23.sata 16. Studenog 2002. Imao viđenje koje je zapisao: U molitvi vidjeh Isusovo lice u smrtnoj borbi, blago i žalosno gdje mi govori: „ Sjećam se samo na moj poziv, koji treba kao mač ukloniti uništavanje Mise. Ja sam rekao u ondašnje vrijeme Aronu, samo ti i tvoji sinovi trebate ispunjavati obaveze svećeništva. Sve što se odnosi na oltar i sveti prostor pripada vašoj odgovornosti, budući da sam Ja tebi dao dar svećeništva.“ Prema knjizi Brojeva 18,6-7 /*II (‘Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite svećeničke poslove oko svega što spada na žrtvenik i za zavjese. Službu koju daje na dar vašem svećeništvu vi obavljajte. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi’) nekvalificirana osoba koja se primakne svetim predmetima trebala je biti pogubljena. Isus je stoga nastavio: „Poslušaj još jednom, to je čin svetogrđa Sakramenta Svete Hostije vjernicima dopustiti da neposvećenim rukama poslužuju taj Sakrament. Vama želim reći, to je dopušteno, poslušajte moji predragi, to je dopušteno kao stupanj pri izradi oružja za uništavanje Mise.“ Barnaba je zabilježio 17.studenog 2002. Noću oko 23 sata kraj oltara zadovoljštine u Awki: Za vrijeme molitve vidio sam u viđenju umiruće Lice Isusa Krista prekrito krvlju. Isus reče: „Mir s tobom moj sine i mir sa vama, koji Me ljubite. Ja dolazim tebi i narodima da otkrijem katastrofu koja će pasti na svijet poradi oskvrnuća Sakramenta Svete Euharistije. Kada se ovo oskvrnjivanje mojega Sakramenta Svete Euharistije nastavi te bude kraj nepoštivanja, to znači posvjetovnjačenje mojeg svetog Hrama, moja Slava će se ukloniti. Svjetlo prave Ljubavi će vas napustiti. Moć zablude će posvuda vladati. Tako će biti sa onima koji zloupotrebe Sakrament tako i oni koji podupiru svetogrđe. Svi konventi, samostani i sjemeništa, kod kojih se takva svetogrđa događaju, nitko ih se neće spominjati. U Europi je to stvarnost. U vašoj se zemlji još to ne događa, to je za vas opomena. Biskupi, koji o tome šute vidjet će svojim očima odlazak u svijet svojih svećenika. Svećenici će izgubiti milost čistoće. Moć uživanja će ih napasti. Mnogi će se svećenici oženiti, dok će preostali griješiti homoseksualno. Mnoga sjemeništa bit će zatvorena. Redovnička bratstva, kod kojih bude svetogrđa Sakramenta, posve će propasti i nitko ih se više neće sjetiti. Redovnice će se vratiti u svijet. O moje male sestre sa istim glasom kao Azarja – vidi 2 knjiga Ljetopisa 26,16 /*XI/ – i njegovi hrabri svećenici , u ona prijašnja vremena, Ja vičem no iz Ljubavi: ‘Vi nemate pravo baratati sa Sakramentom Euharistije. Samo svećenik koji je posvećen u redu Melhizedekovom može to činiti. Prepustite taj posao svećenicima. Ne dopuštajte da neposvećene ruke budu u blizini kaleža svete Euharistije. Srdžba nebeskog Oca je velika. U ona vremena su se ljudi pitali, što je osnova svih tih problema i zala. Poslušaj, čovječe ove zemlje: to je posljedica oružja za uništenje Mise. Prestanite i odbacite ovo oružje, prije nego li bude prekasno.“ Otajstvo posvećenih svećeničkih ruku Kraj svojeg oltara za zadvoljštinu u Awki Barnaba je zapisao 9. prosinca 2002 u 23 sata: Za vrijeme molitve dođe mu u viđenju Sveta Cecilija okružena sa sedam malih Keruba. Držala je ružu u ruci. Približila se i rekla: ‘Mali prijatelju Božji, radosna je svetkovina za tebe dan Bezgrešnog Začeća. Nebeska Majka me poslala da tebi i cijelom svijetu darujem Poruku Otajstva Njezina Bezgrešnog Krila u odnosu sa darom Svećeništva. Drago mi je što sam ja poslana za tu Poruku. Mali Božji prijatelju, radosna sam što ti mogu reći kako je velika radost na Nebu među Anđelima, Svecima i svom Nebeskom Krasotom zbog svetkovine Bezgrešnog Začeća svoje Kraljice. Čak je i na zemlji radost u srcima pravednika. Smo djeca Zvijeri su u bijesu radi te milosti čovječanstvu. Da, Bogu se svidjelo da izabere jednu Kćerka među svim kćerima Siona, da Ona bude Majka Božja. Kakve li poniznosti, da je moj Bog sada moj Sin, Sin Čovječji a da Kći čovjeka je sada Majka Božja. Poslušaj, Božji prijatelju, kako je Eva u jednom bezgrešnom činu od Adama se probudila i bila oblikovana, tako je primila Marija, moja Kraljica od Isusa Krista, svojeg Sina i Boga stanje Bezgrešnog Začeća. Kao Noina Arka Marija je jedina Djevica koja je umakla općem potopu. Kao što je gorući grm Mojsijev gorio, ali se ne dogodi da izgori, bila je Marija jedina koja je umakla istočnom grijehu. Kao što je Aronov štap kad je stavljen u Kovčeg potjerao pupoljke i procvjetao bez korijena, Marija bijaše jedina, koja je začeta bez grijeha. Kao što je runo Gideonovo ostalo suho dok je se okolo bilo ovlaženo, Marija je bila jedina Kćerka koja je rođena bezgrešna. Marija je savršena, divna i bez istočnog grijeha. Radost živoga Boga, ostvarila čistoću ovoga života, koju je trebala čuvati vašem Bogu devet mjeseci. Krilo Marijino bilo je izabrano mjesto čašćeno od Duha Svetoga. To Krilo je predivna palača koju si je izabrao Sin Božji da u njoj boravi devet mjeseci. To Krilo je Prijestolje vrijedno da primi Boga za čovječanstvo. Prijatelji živoga Boga, da li vam je poznato što na svijetu, što ste isto vidjeli, što bi bilo dostojno da bi to mogao učiniti Bog, kao što je to bilo sa Marijinim Krilom.’ (mali predah) Ja sam odgovorio: ‘To bi bio Božji Hram’. Svetica je nastavila: ‘Ti si pokušao odgovoriti, ali to su ruke svećenika, upravo ruke svećenika. Kao što je tijelo Kraljice Neba i zemlje stvoreno od početka bezgrešno, tako bivaju na isti način ruke svećenika bivaju stvarane bezgrešnim na dan svojeg zaređenja. Tako je to, jer sve, što dolazi u dodir sa Bogom, mora biti čisto i bez grijeha. Kako je bezgrešno mjesto u kojem je Sin Božji oblikovao svoje meso i krv, tako moraju biti bezgrešne i ruke koje Boga na oltar primaju (dočekuju). Nikoje druge ruke ne mogu primiti (dočekati) Boga na oltaru, isto kao što ne postoji drugo tijelo, koje osim Marije može primiti Boga. Na oltaru svećenik ostvaruje Božje rađanje za čovječanstvo, kao što je Marija rodila Boga u betlehemskoj štali. Blagoslovljene su ruke koje Boga primaju, kojima Bog daruje rođenje, koje Boga daruju čovječanstvu, blagoslovljene svećeničke ruke. Radost živoga Boga, to je dostojanstvo posvećenih ruku Kristova svećenika. Stoga poziva glas Neba usred muka i jada: „ Svetogrđe je sa neposvećenim rukama rukovati Sakrament Svete Hostije. Samo ruke mojih svećenika su preobražene, da rukuju Svetom Hostijom, nikoja druga ruka.“ Prijatelji živoga Boga, Isus je rekao: „Ja sam vam rekao istinu, ali vaša volja je vaša volja“ Prijatelji živoga Boga, molim da se obratite kako bi umakli Božjem sudu radi ovog oblika svetogrđa. Ja sam vaša kći Cecilija, ja se molim da se svijet može obratiti. Ja molim za tebe milost od Bezgrešnog Začeća. U tom te smislu napuštam“ Da poslušate viđenje potpisano je sve od Barnabe. Like Reply samo lucija says: August 3, 2020 at 12:09 am — Edit : Neka ti srce bude posudica koju ćeš uvijek napuniti na izvoru Božje ljubavi! (sv. Katarina Sijenska): “Ja sam svjetlo svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.” – Ivan 8,12: Ja sam vrata, govori Gospodin, tko kroz međe uđe, spasit će se; ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. (Usp. Iv 10, 9) Litanije bl. Miroslavu Bulešiću Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste čuj nas. Kriste usliši nas. Oče nebeski, Bože! – Smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo, jedan Bože, Isuse, dobri Pastiru, Isuse, jakosti mučenika, Isuse, učitelju apostola, Isuse, kruno sviju svetih, Sveta Marijo, majko Božja, – moli za nas! BlaženiMiroslave Bulešiću, – moli za nas! Hrabri nasljedovatelju Kristov, Štovatelju Isusova križa, Svećeniče po Srcu Isusovu, Uzorni častitelju blažene Djevice Marije, Služitelju svete Majke Crkve, Mučeniče svete krizme, Neumorni svjedoče Božje ljubavi, Revni navjestitelju Evanđelja, Vjerni služitelju Isusova oltara, Djelitelju Kristovih otajstava, Čuvaru svetosti euharistije, Uzore svećeničkog poslanja, Žarka iskro svećeničke duhovnosti, Uresu kreposna života, Svjedoče mirne savjesti, Prijatelju siromaha, Učitelju djece i mladih, Pastiru vjerničkih duša, Podupiratelju kršćanskih obitelji, Promicatelju duhovnih zvanja, Zaštitniče potlačenih i napuštenih, Svjetioniče u olujama života, Ljubitelju istine, Branitelju pravde Promicatelju mira, Tješitelju obespravljenih, Molitelju za obraćenje grešnika, Nasljedovatelju Isusove žrtve, Zagovorniče istinske slobode, Tješitelju nevino osuđenih, Graditelju crkvenog zajedništva, Uzore praštanja progoniteljima, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta! Smiluj nam se, Gospodine! Moli za nas, blaženi Miroslave. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se: Bože, Oče naš nebeski, Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika. Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Like Reply samo lucija says: August 3, 2020 at 12:12 am — Edit Invitatorium Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – black-white) – på norska Herre, öppna mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov. Ant. Brist ut i jublande lovsång till vår Gud. Psalm 95 Uppmaning till lovsång Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga ‘i dag’ (Heb 3:13) [Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, * jubel till vår frälsnings klippa.] Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse * och höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en väldig Gud, * en väldig konung över alla gudar. Ant. Han har jordens djup i sin hand, * och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, * och hans händer har danat det torra. Ant. Kom, låt oss tillbedja och nedfalla, * låt oss knäböja för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är det folk som han har till sin hjord, * vi är får som står under hans vård. Ant. O att ni i dag ville höra hans röst! Förhärda inte era hjärtan som i Meriba, * såsom på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * fastän de hade sett mina verk. Ant. I fyrtio år var det släktet mig till leda, + och jag sade: ‘De är ett folk som far vilse med sitt hjärta, * och de vill inte veta av mina vägar.’ Då svor jag i min vrede: * ‘De skall inte komma in i min vila.’ Ant. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. eller: Psalm 100 ⇓⇑ eller: Psalm 67 ⇓⇑ eller: Psalm 24 ⇓⇑ Laudes Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Av nattens sömn förnyade vi vill vid dagens återkomst först prisa Herrens härlighet och glatt förkunna Kristi nåd. Du är de trognas sanna ljus, som lagen fordom bådade, du, evighetens gudomsglans, ej känner nedgång eller natt. Hör, Kristus, i din nåd den bön som dina tjänare bär fram: Låt ej vår svaga tro bli rov för världens lockelser och rop. Tag bort ur hjärtats dolda rum all vrede, trolöst övermod. Låt kärlek och barmhärtighet bevara fridens enhetsband. O evighetens Fader, led i dag oss på din lydnads väg, att, fyllda av din Andes kraft, vi lever till din Sons behag. Amen. Ant. 1 När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? eller: Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Psalm 42 Längtan efter Gud och hans tempel Den som törstar skall komma, och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten (Upp 22:17) Som hjorten trängtar till vattenbäckar, * så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. * När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min föda både dag och natt, * ty ständigt säger man till mig: “Var är nu din Gud?” Jag överväldigas av sorg när jag minns hur jag gick i festtåget upp till Guds hus, * under fröjderop och tacksägelse, i skaran som höll högtid. Varför är du så bedrövad, min själ, * varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, * min frälsning och min Gud. Min själ är bedrövad, därför tänker jag på dig * i Jordans land, på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup, vid dånet av dina vattenfall, * alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen må Herren ge mig sin nåd, * och om natten vill jag sjunga till hans ära och be till Gud, som är mitt liv. Jag vill säga till Gud, min klippa: + “Varför har du glömt mig, * varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?” Det är som om man krossade benen i min kropp, när mina ovänner smädar mig, * när de ständigt säger till mig: “Var är nu din Gud?” Varför är du så bedrövad, min själ, * varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, * min frälsning och min Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? eller: Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Ant. 2 Låt din barmhärtighets ljus lysa över oss, o Gud. Canticum Syr 36:1-7,13-16 Bön för den heliga staden Jerusalem Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3) Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud, * hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig! Lyft din hand mot de främmande folken * och låt dem se din härskarmakt. Liksom du använde oss till att visa dem din helighet * må du använda dem till att visa oss din storhet. Må de få erfara detta, liksom vi har gjort: * Herre, det finns ingen annan gud än du. Gör nya tecken, låt åter under hända, * vinn ära åt din hand, åt din starka arm! Samla alla Jakobs stammar, * ge dem på nytt deras urgamla arvslott. Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn, * över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son! Var barmhärtig mot din tempelstad, * mot Jerusalem, den plats där du valt att bo. Låt Sion genljuda av dina gärningars lov * och ditt tempel fyllas av din härlighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Låt din barmhärtighets ljus lysa över oss, o Gud. Ant. 3 Prisad vare du i din himmelska boning. Psalm 19 A Lovsång till Skaparen Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79) Himlarna förkunnar Guds ära, * och fästet vittnar om hans händers verk. Den ena dagen talar därom till den andra, + den ena natten kungör det för den andra, * det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors. De sträcker sig ut över hela jorden, * och deras ord går till världens ändar. Åt solen har han gjort en hydda i dem, och den är som en brudgum som går ut ur sin kammare, * den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana. Vid himmelens ände går den upp, dess omlopp når till himmelens gränser, * och inget är dolt för dess hetta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Prisad vare du i din himmelska boning. Kort läsning Jer 15:16 När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Responsorium Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov. Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov. Sjung en ny sång till hans ära. + De trognas skara skall sjunga hans lov. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Alla ni rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov. Ant. Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet. Benedictus (Sakarias lovsång) Luk 1:68-79 Välsignad är Herren, Israels Gud, * som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn * i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat * genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender * och från alla dem som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder + och står fast vid sitt heliga förbund, * den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, * rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, * ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder * genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, + en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, * och styra våra fötter in på fredens väg. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet. Förbön Kristus har gjort oss till kungar och präster, som skall frambära offer, välbehagliga för Gud. I tacksamhet åkallar vi vår Frälsare: R. Bevara dina tjänare, Herre. Du evige överstepräst, som gjort oss till ett heligt prästerskap – gör vår offergåva sådan att den behagar Gud. Skänk oss Andens frukter – tålamodet, vänligheten, ödmjukheten. Lär oss att älska dig och bli kvar i din kärlek – och göra väl mot alla, så att vårt liv blir en lovsång till dig. Må vi söka de andras bästa – så att de finner vägen till dig. Fader vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Slutbön Herre, allsmäktige Gud, som ger oss denna morgon, ge oss också kraft att under hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. Avslutning Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen. A+ A A- Ters Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – med tillägspsalmer) (eller – black-white) – på norska Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Kom, helge Ande, med din tröst, med Faderns makt och Sonens röst. Låt hjärtat, som var stumt och dött, bli återskapat, pånyttfött. Väck tro och samvete till liv i kyrkan som bekänner dig. Låt dem som ej din kärlek känt få värme av den eld du tänt. O Skapare av evighet, i Sonen låt barmhärtighet, i Anden läkedom och frid oss följa nu och all vår tid. Amen. Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord. Psalm 119: VI (41-48) Må din nåd, Herre, komma mig till del, * din frälsning efter ditt löfte, så kan jag svara den som smädar mig, * ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck inte bort sanningens ord från min mun, * ty jag hoppas på dina domar. Så vill jag hålla din lag beständigt, * ja, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, * ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, * och jag skall inte komma på skam. Jag vill ha min lust i dina bud, * ty de är mig kära. Jag vill lyfta mina händer till dina bud, * och jag vill begrunda dina stadgar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord. Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja. Psalm 40:2-14,17-18 Tacksägelse och bön om hjälp Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5) I Jag satte allt mitt hopp till Herren, * och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, han ställde mina fötter på en klippa, * mina steg gjorde han fasta, han lade en ny sång i min mun, * en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna, * de skall förtrösta på Herren. Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren * och inte vänder sig till de stolta, till dem som viker av i lögn. Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud, och de tankar du har tänkt för oss * – inget kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, * men de går inte att räkna. Till slaktoffer och matoffer har du inte behag – öppna öron har du givit mig – * du begär inte brännoffer och syndoffer. Därför säger jag: “Se, jag kommer, * i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust, * och din lag är i mitt hjärta.” Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja. Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv. II Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet * i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar; * du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, * jag talar om din trofasta hjälp. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet * för den stora församlingen. Du, Herre, skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig, * din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig. Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, * mina synder har hunnit upp mig, så att jag inte kan se. De är flera än håren på mitt huvud, * och mitt mod har lämnat mig. Herre, jag ber dig: rädda mig! * Herre, skynda till min hjälp! Alla de som söker dig * må fröjdas och vara glada i dig, de som längtar efter din räddning * må alltid säga: “Herren är stor”. Jag är betryckt och fattig, * men Herren sörjer för mitt liv. Min hjälp och min befriare är du. * Dröj inte, du min Gud! Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv. Kort läsning Jer 31:33 Detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Slutbön Gode Fader, du som ger oss skapelsen som gåva och som uppgift, låt var och en arbeta för allas gemensamma bästa, så att vi lever som dina barn och varandras bröder och systrar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig. A+ A A- Sext Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – med tillägspsalmer) (eller – black-white) – på norska Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn O Gud, din stilla, starka makt i tidens tysta gång du lagt, där gryning tänds kring bergens krans, där solen står i middagsglans. Släck ont begär och hat och strid. Ge kroppen hälsa, hjärtat frid. Var med oss, led oss där vi går. Vår dag är din, din dag är vår. O Skapare av evighet, i Sonen låt barmhärtighet, i Anden läkedom och frid oss följa nu och all vår tid. Amen. eller: Må vi med anden brinnande ⇓⇑ eller: När dagen full av möda är ⇓⇑ eller: Genom gatans trängsel ⇓⇑ Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord. Psalm 119: VI (41-48) Må din nåd, Herre, komma mig till del, * din frälsning efter ditt löfte, så kan jag svara den som smädar mig, * ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck inte bort sanningens ord från min mun, * ty jag hoppas på dina domar. Så vill jag hålla din lag beständigt, * ja, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, * ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, * och jag skall inte komma på skam. Jag vill ha min lust i dina bud, * ty de är mig kära. Jag vill lyfta mina händer till dina bud, * och jag vill begrunda dina stadgar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord. Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja. Psalm 40:2-14,17-18 Tacksägelse och bön om hjälp Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5) I Jag satte allt mitt hopp till Herren, * och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, han ställde mina fötter på en klippa, * mina steg gjorde han fasta, han lade en ny sång i min mun, * en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna, * de skall förtrösta på Herren. Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren * och inte vänder sig till de stolta, till dem som viker av i lögn. Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud, och de tankar du har tänkt för oss * – inget kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, * men de går inte att räkna. Till slaktoffer och matoffer har du inte behag – öppna öron har du givit mig – * du begär inte brännoffer och syndoffer. Därför säger jag: “Se, jag kommer, * i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust, * och din lag är i mitt hjärta.” Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja. Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv. II Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet * i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar; * du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, * jag talar om din trofasta hjälp. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet * för den stora församlingen. Du, Herre, skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig, * din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig. Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, * mina synder har hunnit upp mig, så att jag inte kan se. De är flera än håren på mitt huvud, * och mitt mod har lämnat mig. Herre, jag ber dig: rädda mig! * Herre, skynda till min hjälp! Alla de som söker dig * må fröjdas och vara glada i dig, de som längtar efter din räddning * må alltid säga: “Herren är stor”. Jag är betryckt och fattig, * men Herren sörjer för mitt liv. Min hjälp och min befriare är du. * Dröj inte, du min Gud! Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv. Kort läsning Jer 32:40 Jag skall sluta med dem ett evigt förbund, så att jag inte upphör att följa dem och göra dem gott. Och min fruktan skall jag ingjuta i deras hjärtan, så att de inte viker av ifrån mig. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Slutbön Fader, väktare och Herre över vingården och skörden, du som ger oss uppgiften och lönen, ge oss kraft att bära dagens börda utan att klaga över din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig. A+ A A- Non Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – med tillägspsalmer) (eller – black-white) – på norska Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn O Fader, stor i makt, i råd och oföränderlig i nåd, du bredde vitt kring jordens rund ditt klara ljus i morgonstund. En afton rik av nåd oss giv. Då slutar ej i natt vårt liv. En helgad död, en krona skön oss skänk som evig nådelön. Högtlovat vare Herrens namn, vårt fasta värn, vår trygga hamn. Dig, heliga Treenighet, ske pris och lov i evighet. Amen. eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑ Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord. Psalm 119: VI (41-48) Må din nåd, Herre, komma mig till del, * din frälsning efter ditt löfte, så kan jag svara den som smädar mig, * ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck inte bort sanningens ord från min mun, * ty jag hoppas på dina domar. Så vill jag hålla din lag beständigt, * ja, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, * ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, * och jag skall inte komma på skam. Jag vill ha min lust i dina bud, * ty de är mig kära. Jag vill lyfta mina händer till dina bud, * och jag vill begrunda dina stadgar. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Saliga de som hör och tar vara på Guds ord. Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja. Psalm 40:2-14,17-18 Tacksägelse och bön om hjälp Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig (Heb 10:5) I Jag satte allt mitt hopp till Herren, * och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, han ställde mina fötter på en klippa, * mina steg gjorde han fasta, han lade en ny sång i min mun, * en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna, * de skall förtrösta på Herren. Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren * och inte vänder sig till de stolta, till dem som viker av i lögn. Stora är de under du har gjort, Herre, min Gud, och de tankar du har tänkt för oss * – inget kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, * men de går inte att räkna. Till slaktoffer och matoffer har du inte behag – öppna öron har du givit mig – * du begär inte brännoffer och syndoffer. Därför säger jag: “Se, jag kommer, * i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust, * och din lag är i mitt hjärta.” Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Min mat är att göra Faderns vilja. Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv. II Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet * i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar; * du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, * jag talar om din trofasta hjälp. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet * för den stora församlingen. Du, Herre, skall inte tillsluta din barmhärtighet för mig, * din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig. Lidanden omger mig, fler än jag kan räkna, * mina synder har hunnit upp mig, så att jag inte kan se. De är flera än håren på mitt huvud, * och mitt mod har lämnat mig. Herre, jag ber dig: rädda mig! * Herre, skynda till min hjälp! Alla de som söker dig * må fröjdas och vara glada i dig, de som längtar efter din räddning * må alltid säga: “Herren är stor”. Jag är betryckt och fattig, * men Herren sörjer för mitt liv. Min hjälp och min befriare är du. * Dröj inte, du min Gud! Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer mitt liv. Kort läsning Hes 34:31 Ni är mina får, ni är får i min hjord, människor som ni är, och jag är er Gud, säger Herren, Herren. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Slutbön Du kallar oss, Herre, vid nionde timmen, när Petrus och Johannes gick upp till templet. Hör nu vår bön i Jesu namn och skänk din hälsa och frälsning åt alla som åkallar det. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss prisa Herren. Gud, vi tackar dig. A+ A A- Vesper Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ (eller – Psalterium 2015) (eller – black-white) – på norska Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Stäm upp, min själ, och lova Gud med allt som anda har och ljud, hans makt som inga gränser vet, hans godhet och barmhärtighet. Allt liv i honom har sin grund, han vet dess mål, dess dag och stund. I allt som lever har han lagt en djup och evig längtans makt. Ty Fader är hans rätta namn, för alla öppen står hans famn. Med allt som anda har och ljud stäm upp, min själ, och lova Gud. Gud, Fader, Son och Ande, bliv oss alltid när och nåd oss giv. Den heliga Treenighet ske pris och lov i evighet. Amen. eller: Den dag du gav oss, Gud, är gången, och mörker sänkes kring oss ned. Ditt lov steg upp i morgonsången, ditt lov skall signa nattens fred. När jorden sig i rymden vänder och ljuset går från trakt till trakt, ditt lov väcks upp i nya länder. Din kyrka håller troget vakt. Den sol som oss till vila viger för andra tänder arbetsdag. Ur andras hjärtan bönen stiger om kraft att vandra i din lag. Pris vare dig som jordens bana igenom öde rymder sträckt och som av jordens folk vill dana en enda helig mänskosläkt. Ant. 1 Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Psalm 45 Bröllopssång för konungen Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6) I Mitt hjärta flödar över av sköna ord, jag sjunger min dikt för en konung, * en snabb skrivares penna är min tunga. Du är den skönaste bland människor, + ljuvlighet är utgjuten över dina läppar, * ja, Gud har välsignat dig för evigt. Omgjorda dina höfter, du hjälte, med ditt svärd, * klä dig i ditt majestät och din härlighet. Drag ut och vinn seger! + Försvara sanning och rätt! * Din högra hand skall göra underbara gärningar. Skarpa är dina pilar, + de skall lägga folken under dig, * konungens fiender skall träffas i hjärtat. Gud, din tron står för tid och evighet, * ditt rikes spira är rättvisans spira. Du älskar det rätta men hatar orätt. * Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, * från elfenbenspalats gläder dig strängaspel. Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, * en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Du är den skönaste bland människor, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Ant. 2 Se, Brudgummen kommer. Skynda honom till mötes. II Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: * Glöm nu ditt folk och din faders hus, så att konungen får ha sin lust i din skönhet, * ty han är din herre, och för honom skall du falla ned. Dotter av Tyros, de rikaste i folket * söker vinna din ynnest med gåvor. Idel härlighet är konungadottern i gemaket: * av guldvirkat tyg består hennes dräkt, i brokigt vävda kläder förs hon till konungen. * Jungfrur, hennes väninnor, följer henne, de leds in till dig. Under glädje och fröjd förs de fram, * de tågar in i konungens palats. Dina söner skall träda i dina fäders ställe, * du skall sätta dem. till furstar överallt i landet. Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten, * ja, folken skall lova dig, alltid och i evighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Se, Brudgummen kommer. Skynda honom till mötes. Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Canticum Ef 1:3-10 Guds frälsningsplan Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, * som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen, han som, innan världens grund var lagd, har utvalt oss i honom * till att vara heliga och rena inför sig. Av kärlek har han i förväg bestämt — så var hans vilja och beslut — * att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus, för att den nåd skulle prisas och förhärligas * som han har skänkt oss i den älskade. I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, * och våra överträdelser är nu förlåtna. Så rik är den nåd han har gett oss, * den nåd som låter vishet och insikt flöda över. Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, * det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv, den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: * att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 3 Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Kort läsning l Thess 2:13 Vi tackar ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett männi¬skoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende. Responsorium Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud. Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud. Och som ett aftonoffer + stiga upp inför dig, o Gud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig, o Gud. Ant. Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud. Magnificat (Marias lovsång) Luk 1:46-55 Min själ prisar Herrens storhet, * min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, * från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den Mäktige ske med mig, * hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom, * varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, * han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, * och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, * och rika visar han tomhänta från sig. Han tar sig an sin tjänare Israel, * och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham, * och hans barn, för evigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud. Förbön Lovad vare Jesus Kristus, som älskar sin kyrka och ger sig själv till henne. Vi ber: R. Herre, bönhör ditt eget folk. Herre Jesus, låt alla människor bli räddade – och komma till insikt om sanningen. Skydda vår påve N. och vår biskop N. – och skänk dem Andens kraft och vishet. Ta dig an de arbetslösa – och ge dem ett liv med mening och glädje. Bli en fast borg för den förtryckte – en tillflykt i nödens tid. Vi anbefaller åt dig alla dem som haft ett ämbete i din kyrka – må de för evigt fira gudstjänst inför din tron. Fader vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Slutbön Allsmäktige Gud, som i dag har stärkt dina onyttiga tjänare i deras arbete, ta emot detta lovprisningens aftonoffer, som vi frambär i tacksägelse för alla dina välgärningar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter. A+ A A- Läsningsgudstjänst Den 3 augusti 2020, måndag måndag i 18 veckan ‘under året’ (eller – I morgon Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.) Hymn Under natten eller tidigt om morgonen: Se. detta är en vakans tid — så talar Skriften manande — då himmelrikets härskare skall komma till sin bröllopsfest. Med tända facklor i sin hand och under glädjerop och dans skall då de visa jungfrur gå att möta själens sanne vän. Därutanför de fåvitska skall lämnas kvar i natt och kval; för sent de klappat på den port som leder in till rikets bord. Låt oss med hjärtan brinnande gå vägen fram med vaksamhet, beredda för det ögonblick då Kristus kommer, högtidsklädd. O Herre, gör oss värdiga att träda in i ärans sal, och låt oss med de heliga där sjunga evig jubelsång. Amen. Under dagen: Ej finns i himmel, ej på jord så tröstrikt namn, så dyrbart ord som Jesu namn; dess salighet når över tid och evighet. I Jesu namn i dopets stund Gud gjort med oss ett livsförbund. I detta namn i all vår tid vi vinner seger, äger frid. Det namnet över alla namn oss lede till en salig hamn. O Fader vår, av nåd oss giv i Jesu namn ett evigt liv. Amen. Ant. 1 Vänd ditt öra till mig, o Gud. Skynda att rädda mig. Psalm 31:2-17,20-25 En plågad människas bön Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Luk 23:46) I Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, + låt mig aldrig komma på skam, * befria mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig, skynda att rädda mig, * var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, * och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. Du skall dra mig ur det nät som de lade ut för mig, * ty du är mitt värn. I din hand befaller jag min ande, * du befriar mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till fåfängliga avgudar, * men jag förtröstar på Herren. Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du såg till mitt lidande, * du tog dig an mig när jag var i nöd, du överlämnade mig inte i fiendens hand * utan ställde mina fötter på rymlig plats. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 1 Vänd ditt öra till mig, o Gud. Skynda att rädda mig. Ant. 2 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. II Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd, av sorg är mitt öga förmörkat, * ja, både min själ och min kropp. Mitt liv har försvunnit i bedrövelse * och mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning, * och benen i min kropp är maktlösa. För alla mina ovänners skull har jag blivit till skam, * ja, till stor skam inför mina grannar och till skräck för mina förtrogna; * de som ser mig på gatan flyr undan. Jag är bortglömd, som om jag var död, * jag har blivit som ett sönderslaget kärl. Jag hör mig förtalas av många, * skräck från alla sidor! De rådslår med varandra * och stämplar för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, * Herre, jag säger: “Du är min Gud.” Min tid står i dina händer, * rädda mig från mina fienders hand och mina förföljare. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * hjälp mig i din nåd. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant. 2 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Ant. 3 Lovad vare Herren, som bevisat mig sin underbara nåd. III Stor är din godhet, + den du förvarar åt dem som fruktar dig, * och i allas åsyn bevisar dem som tar sin tillflykt till dig! Du bevarar dem i ditt ansiktes beskydd när människor gaddar sig samman, * du döljer dem i din hydda mot tungornas angrepp. Lovad vare Herren, + ty han har bevisat mig sin underbara nåd * genom att ge mig en tillflykt. Ty jag sade i min ångest: + “Jag är bortdriven från dina ögon.” * Ändå hörde du mina böner, när jag ropade. Älska Herren, alla ni hans fromma, + Herren bevarar de trogna, * men han vedergäller i fullt mått de högmodigas gärningar. Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan, * alla ni som sätter ert hop
 • 40450. sveča
  Prižigam virtualno svečo za oba Zagorca, Glavan Petra, oba Slamiča, Kajfeža, Vugo Miroslava, Bric Franca, Pavlin Marjana, oba Podgornika, Podgornik Jožeta, Žbogar Marico, Protić Dragota, Protić Stankota, sodelavce, prijatelje, sošolce, znance. Naj počivajo v miru
 • 40449. sveča
  Lipćetu v spomin prižigam 🕯. Počivaj v miru s sinom Arturjem, mamo Piniko in očetom Filipom. Pogrešam te Marija ❤ z Hajdejo
 • 40448. sveča
  Dragi Lipče ❤ (Filip. ml.), minevajo leta... ko te ni, a spomin ostaja, 🕯prižgala tebi v spomin tvoja sestrca Alenka iz N. Gorice
 • 40447. sveča
  Hvala ti atita. Rada te imam😘😘❤️❤️
 • 40446. sveča
  Marjan Hovnik, mislimo na vas. Počivajte v miru. Zorkovi
 • 40445. sveča
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 • 40444. sveča
  Jaz sem vstajenje in življenje zdaj udejanjeno
 • 40443. sveča
  V imenu Sanat Kumare zahtevam zvezavo vseh sil zla na Zemlji ZDAJ!!! ter spokojen in miren prehod vsem dušam, ki so odšle domov...
 • 40442. sveča
  Močno boli- manjka mi..
 • 40441. sveča
  Svečka za moja starša in svaka. Počivajte v miru, vaša N.
 • 40440. sveča
  🕯za moje sorodnike.Počivajte v miru. 🌈 ❤💞
 • 40439. sveča
  Spoštovana g.Elza Vogrinec.Počivajte v miru.Svojcem izrekava iskreno sożalje.Cvetka in Tinka
 • 40438. sveča
  Pogrešam te Lina. Zelo. Vsak trenutek, vsaka misel, vsak gib, bi lahko bil tudi s teboj. Hvala, da naju čuvaš❤.
 • 40437. sveča
  Tako zelo lepo je bilo s tabo nocoj v mojih sanjah... hvala.... kmalu zopet prosim...
 • 40436. sveča
  Ati in mami pogrešam vaju,... rada vaju imam. Dlje vaju ni, bolj vaju pogrešam,... prižigam svečko.
 • 40435. sveča
  Svečka za moja starša in svaka. Spominjam se vas in zelo pogrešam. Počivajte za mavrico, vaša N.
 • 40434. sveča
  Za vse pokojne sodelavce, prijatelje,znance - prižigam svečko v spomin!
 • 40433. sveča
  Za vse pokojne sosede!
 • 40432. sveča
  za vse pokojne sorodnike!
 • 40431. sveča
  Andrej G.,najdi svoj mir tam gori....
 • 40430. sveča
  Ata pogrešamo te! Počivaj v miru!
 • 40429. sveča
  za mojo staro mamo - ob 31,obletnici odhoda Pogrešamo Vas!
 • 40428. sveča
  Draga mama iz daljse poti ,ki ti veliko pomeni zate svecka. Vida,Jani
 • 40427. sveča
  Bratu ob 16. obletnici, očetu ob 4. in dedku ob 2., vem da bdite nad nami in nas čuvate <3
 • 40426. sveča
  Prijatelju Toniju..Pogresamo te
 • 40425. sveča
  Mislim nate, pogovarjam se s teboj, noro te pogrešam, hočem te nazaj, prosim pridi😭
 • 40424. sveča
  Vsem mojim, ki so nad nami....
 • 40423. sveča
  Anka moja pogrešam te.
 • 40422. sveča
  Svečka za prijateljico Zdenko.
 • 40421. sveča
  Za mojo malo Vesno-D...
 • 40420. sveča
  Svečka za prijatelja Aljošo..Vem, da si tam..
 • 40419. sveča
  Za vse pokojne ♥️
 • 40418. sveča
  Vsem mojim dragim, ki jih ni več. Pogrešam vas, mami, oči, Monika, dedi, babi, Dragan.
 • 40417. sveča
  Tebi draga Babi prizigam svecko v spomin... T&D
 • 40416. sveča
  Ata štefan Grošelj fališ mi
 • 40415. sveča
  Danes se te spominjam ob obletnici dragi Tine Lesjak.
 • 40414. sveča
  Prižigam svečko vsem mojim pokojnim sorodnikom, pogrešam vas vsak dan bolj....Hvala da me čuvate in ste zvezdice ki me spremljate na moji zemeljski poti....Počivajte tam ,kjer nič več ne boli. 🌈 💞 ❤
 • 40413. sveča
  Za vaju, ljuba starša in zate, moj svak, prižigam svečko. Počivajte tam za mavrico, vaša N.
 • 40412. sveča
  Močno te pogrešam danes. 💗💖
 • 40411. sveča
  Mojii mamici v spomin Justini Jesovnik vem da si z mano tvoja hcerka
 • 40410. sveča
  Mare,vedno v mojem srcu...počivaj v miru,morda nekoč,nekje...spet skupaj... Pogrešam te...V.
 • 40409. sveča
  Dragi dedek, zelim si, da bi te v zivo spoznal
 • 40408. sveča
  Draga mama,fati,oma in Blanka pogresam vas. Vida
 • 40407. sveča
  Pogrešam te danes...
 • 40406. sveča
  Draga mami, počivaj v miru. Marjeta
 • 40405. sveča
  ate spomin nate zelo pogosto počivaj v miru
 • 40404. sveča
  ljubezen4 moja,,,,,danes je....4 leta ki te ni..kolko te pogrešamo...kolko te imamo radi...za vedno ljubezen moja.....nekoč,nekje spet skupaj
 • 40403. sveča
  Hvala tej aplikaciji" sveca manj" 👍...Zelo mi pomaga prebroditi dneve , saj lahko tukaj napišem misli, spomine,žalost ob izgubi svojih najdražjih. Počivajte v miru.Rada vas imam. 💞❤
 • 40402. sveča
  🌈27.7.Svečka zate za ateka ,za mojo ljubezen,nikoli,nikoli,vas ne bom pozabila,mame Angelce ata Lojzeta,tudi ne🌈
 • 40401. sveča
  Za vaju ljuba starša in zate ljubi moj svak, prižigam svečko. Počivajte v miru, vaša N.
 • 40400. sveča
  Draga, zlata mama, vse najlepše za god... Pogrešam vaju. 🖤 Tako je prazno brez vaju...
 • 40399. sveča
  Mama počivaj v miru! Tvoj sin
 • 40398. sveča
  Manjkas mi danes..💗💝
 • 40397. sveča
  za vse,ki ste odšli za mavrico
 • 40396. sveča
  Hvala Lina❣
 • 40395. sveča
  za mojo MAMI in ATEKA-R.
 • 40394. sveča
  🕯za moje drage ,ki ste tam kjer nič več ne boli. Nekoč se srečamo tam nekje za 🌈. Počivajte v miru. Pogrešam vas. 💞❤
 • 40393. sveča
  Angelcek prosim misli na naju, naj bo vse dobro.
 • 40392. sveča
  Ste moja misel,moje sanje....Hvala da me čuvate in ste zvezdice,ki sijete zame da grem lažje po poti.Hvala🤗😘💞
 • 40391. sveča
  Pridi prosim v moje sanje....hudo je brez tebe.
 • 40390. sveča
  Takis minevajo dnevi, meseci, leta... ko te ni, spomin ostaja, svečko prižgala tebi v spomin prijateljica Alenka iz N. Gorice
 • 40389. sveča
  Pogrešam te!
 • 40388. sveča
  Počivaj v miru
 • 40387. sveča
  Mili moj tako zelo te pogresam danes..
 • 40386. sveča
  Drage moje pokojne duše zopet mislim na vas tako dalec ste pa vendar le z mano.Pogršam vas .Nekoc se snidemo.Naj vas angelcki cuvajo.⚘😥
 • 40385. sveča
  Draga Vojka, bila si luč. Marjeta
 • 40384. sveča
  N, vidim te ko hodiš po cesti in se smejiš, vesel si, miren, prijazen, ... takega se te spominjam in nosim s seboj.
 • 40383. sveča
  Za mojo mami. Koliko stvari bi ti rada povedala. Vem, da me čuvas, za kar sem ti hrozno hvaležna. Enkrat ...❤
 • 40382. sveča
  Mama Ana v spomin na tvoj rojstni dan, sin Ivo. Počivaj v miru.
 • 40381. sveča
  🌈21.7.ljuba moja mami,kako te pogrešam,svečka 21.7.🌈
 • 40380. sveča
  V spomin na teto Ano, na prijatelje in kolege, ki se jih spominjam: Minka, Janez, Tatjana, Jani, Jana, Nevenka, Tadej, Irena, Borut, Tone, Čandi, Irena, Drago, Marička. Ta sveča gori vam v spomin in nam v opomin, da smo na zemlji le trenutek v minljivosti. Počivajte v miru in spokoju!
 • 40379. sveča
  To svečo prižigam v spomin na pradeda Karla in prababico Tončko, babici Marijo in Julijano, dedka Janeza in Martina ter Draga. Ta sveča naj gori v spomin na Toneta, Ivana, Jožeta, Mirka, Lada, Milana, Slavka in Staneta. Spominjam se jih. Naj počivajo v miru in spokoju!
 • 40378. sveča
  Pogresam te vsak dan bolj.....
 • 40377. sveča
  Ljuba mami, vsak dan si v mislih z menoj. Pogrešam te vse bolj in bolj. Počivaj v miru. Zdenka
 • 40376. sveča
  Vsak dan me spominja na to, kar sem imela in za vedno izgubila. POGREŠAM VAS dragi moji, Alenka
 • 40375. sveča
  Valentin Majhenic Zdenko
 • 40374. sveča
  Mami, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Rada te imam.
 • 40373. sveča
  Pogresam te tako zelo😢😢
 • 40372. sveča
  Svečka za vse moje drage, počivajte v miru tam nekje za 🌈.Pogrešam vas. 💞
 • 40371. sveča
  Dediju v slovo
Idejna in likovna izvedba: Art Design | Vsi slikovni materiali na strani so avtorsko delo    Art Design d.o.o. - Grafično oblikovanje, oblikovanje in izdelava spletnih strani